Available in: English   French   Arabic   Urdu   Dutch   Go to media page

Schamen jullie je niet om "Geen God!" te zeggen?

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

10 December 2009, Lefke Cyprus

Desdur ya Sayyidi, madad, meded yaa Rasulullah

(Sultaan staat op)

Sta op voor onze Heer, onze Schepper. Alle lof en glorie voor onze Heer Allah de Almachtig van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Oh mensen, probeer in Zijn Goddelijke Nabijheid te zijn, zoveel als je kunt doen aan lofuitingen en prijzingen, om gelukkig te zijn hier en in het hiernamaals.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd! Allahu akbar kabeera, w'alhamdulillahi katHeera, wa subhaanAllahi bukratan wa `aseela, la ilaaha illa-Llah, wa wahdahu la shareek lah, yuhiyy wa yumeet wa huwa `ala kulli shayin qadeer.

Subhaan sen yaa Rabb, sultaan sen yaa Rabb, mutlaq sultaan mutlaq, sultaan sensin. We vragen nederig van Uw Goddelijke Nabijheid om onze meest geliefde Profeet (saw), onze boodschapper Rasulullah (saw), Schenk hem meer en meer van Uw glorie en lof. Na Allah (swt), wie is het die we onze eindeloze glorie en eer en lof kunnen schenken? Alleen Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan zit weer).

Assalaamu 'alaikum, oh onze luisteraars, oh menselijk ras. Hoor en luister, luister en gehoorzaam, kom en luister. Vlucht niet, wat je leuk vindt, neem je. Als je het niet leuk vindt, kun je het laten. Dit is zo een grote markt, niet een vlooienmarkt (gelach). Vlooienmarkt voor mij, maar voor jou, jij vraagt iets want je houdt ervan om er een voorstelling mee te maken. Daarom wil je het beste. Maar ik ben een zwakke arme derwish die kijkt wat van hemelen op de mensheid neerdaalt, gratis. Mensen die ervan houden nemen het, wat overblijft neem ik mee en collecteer ik.

Oh mensen, probeer te verzamelen wat voor eeuwig voor jou is. Ren niet achter datgene aan wat geïmiteerd is en geen waarde of bestaan heeft. Het kan zijn dat hun bestaan voortbestaat tot de Dag der Wederopstanding, daarna is het afgelopen. A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Oh mensen, ren weg van Shaitaan en probeer goeden te zijn. Als je een slechte bent, zul je gestraft worden.

Allah de Almachtige (swt), kan vragen, "Oh Mijn dienaar, heb je je best gedaan of niet? Oh Mijn dienaar, heb je het ergste gedaan, of niets? Kan twee vragen stellen."Oh Mijn dienaar, heb je jouw goede dingen meegebracht die je geschonken zijn, door je Heer? Wat heb je ermee gedaan? Je verliet het en kwam of stuurde je het naar Mijn hemelse niveaus voor Mijn majestueuze en geprezen Heerschappij? Stuurde je het naar Mij, of stuurde je het naar de satanische weg? Wat deed je? Vertel het mij. Ik heb je zoveel Geschonken, alles om onder jouw commando te staan, om onder jouw eisen te staan, om onder jouw wensen te zijn, om onder jouw wil te zijn. Wat deed je? Heb je ze gebruikt op een beste manier en voorbereid om het naar Mijn Goddelijke Nabijheid te sturen of niet?"

De Heer der Hemelen, als Hij boos wordt, Goddelijke boosheid, als het komt dan beginnen mensen te beven, zelfs ambiya, zelfs profeten, boodschappers zij vallen op hun knieën neer voor Zijn Goddelijke boosheid. Ze vallen op hun knieën neer en beven.

Oh mensen die dag komt eraan, denk erover na! En stuur naar je hemelse niveau, wat je daar zult zijn, dat wat jou is geschonken. Stuur nu, vanaf nu voor die dag, dat je geschonken is door je Heer om voor altijd voor jou te zijn zoals een Paradijs. Stuur. Stuur dat eerst. De Heer der Hemelen vraagt eerst "Wat heb je gestuurd, Oh Mijn dienaar? Wat heb je gestuurd naar Mijn Goddelijke Nabijheid? Vertel het Mij. Denk je dat Ik je Geschapen heb als dieren die niet kunnen nadenken? Of denk je dat Ik Mijn best heb gedaan voor jou? In de gehele schepping, heb Ik Mijn best voor je gedaan, oh Mijn dienaar, stuur je Mij het beste? Vertel het Mij. Ik heb Mijn best gedaan voor je, maar je doet je best niet voor Mij. Neem dit, volgeling van Shaitaan, om met Shaitaan te zijn!"

Het is genoeg, als Allah de Almachtige zegt , "Oh Mijn dienaar, de Dag der Wederopstanding met de ondervraging,". Hij zegt aan je "Oh Mijn dienaar, genoeg, geen vragen meer." Denk erover na. Als je Schepper vraagt aan jou "Oh Mijn dienaar, Ik heb Mijn best voor je gedaan. Denk je dat Ik het slechtste voor je heb gedaan? Wat denk je erover? Ik heb Mijn best gedaan voor jou, maar denk je dat jij je best hebt gedaan voor Mij?"

Dat is de vraag. Oh paus, zeg het tegen uw volgelingen. Oh hoofd rabbijn, waarschuw uw mensen. Oh moslimwereld, die proberen niet-moslims te zijn, ze rennen achter de westerse landen aan. Overal, alle moslim landen vragen om verwesterd te zijn, thuu (spuug) op je, aan degene die vragen westerlingen te zijn en Allah (swt) hoogste eer aan je Schenkt, en jullie zeggen "We laten dit en worden westerlingen." Wat is hun eer? Wat is hun eer in de Goddelijke Nabijheid? Als je een westerling bent, wat is je eer? Wat is je waarde in de Goddelijke Nabijheid? Oh paus, oh patriarchi, oh hoofd rabbijn, alle rabbijnen, alle bisschoppen en in het bijzonder die moslim 'ulamas'! Ik schreeuw tegen hen, ze openen hun mond niet om te zeggen: "We zijn moslims en we vragen alleen om de tevredenheid van onze Heer met ons, en Zijn plezier is alleen als wij Zijn heilige opdrachten uitvoeren!"

Waar is sjeikh ul Azhar? Waar zijn de salafi 'ulama? Waar zijn de wahabi leiders? Waar zijn de Afghaanse leiders? Waar zijn de Pakistaanse leiders? Waar zijn de Turkse 'ulama's? Waarom waarschuwen jullie je mensen niet? Houdt Allah (swt) ervan dat Zijn dienaren democraten, socialisten, kapitalisten of satanisten zijn? vertel. Er komen nu dagen aan, na een paar weken, er komt iets wat het begin zal zijn van Armageddon! Armageddon betekent 'inna batsha rabbika la-shadeed'- Waarlijk, de greep van uw Heer is hard. (Surah Buroedj 85:12). De Woede uw Heer komt op mensen neer. Allereerst op de moslims die vragen om westerlingen te zijn. Ze laten alles van islam en brengen alles van niet-moslims of de westerlingen. We accepteren dat niet. We accepteren dat niet. Behoud wat we nu zeggen, oh moslims luisteraars en ook de gehele mensheid. Allah (swt) zal je oproepen en zal je vragen, "Oh Mijn dienaar, denk je dat Ik het beste voor je heb gedaan of niet?" Wat zal je antwoord zijn aan je Schepper, schaam je je niet te zeggen "Wij zeiden dat er geen God is. We schamen ons niet te zeggen dat we atheististen zijn."

Zullen jullie je niet schamen dat jullie gezegd hebben "We zijn atheisten?" Wat is dat? Oh moslim wereld, waarvoor zijn jullie vertakt in 70 en meer vertakkingen, zoals de Zegel der Profeten Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan staat op en zit weer) wat vertelde hij, "Mijn natie zal mijn weg verlaten, en ze zullen zich groeperen in 73 vertakkingen. Ze zullen mijn weg verlaten en De Heer der Hemelen stuurt zijn heilige commando via mijn profetie, de laatste, de laatste. Hij vertelde," Alleen één ervan zal de juiste weg zijn."

Als Allah (swt) hen vraagt "Denk je dat Ik Mijn best heb gedaan voor jou." Alleen één van de 73 vertakkingen zullen 'ja' zeggen. Want alle anderen laten de ware weg achterwege die de Zegel der Profeten (s) is opgedragen om te verklaren. De verklaring der hemelen aan alle naties. Denk je dat die ene die genoemd was, die acceptabel zal zijn en paradijs mensen (zullen zijn), denk je dat het de democraten, liberalen of socialisten of communisten of marxisten of aap-isten zullen zijn? Is er ook aap-isten? Misschien (gelach), misschien.

Oh sheikh, er is nu nieuw nieuws dat mensen achter de varkensgriep aanrennen. Ze houden zich bezig met de varkensgriep en vragen wat de weg is om zichzelf te redden tegen de varkensgriep want dat is zo verschrikkelijk en gevaarlijk. En één filosoof zegt,"Oh mensen probeer varkens te zijn, dan zul je veilig zijn. Want die virus weet dat je varken bent en raakt je dan nooit aan, geen vaccinatie nodig."

Oh mijn luisteraars, luister naar niet Shaitaan. Shaitaan zegt "Wees als varkens en je zult veilig zijn." Daarom de hemelse woede nadert, het nadert. Toen Nimrod wachtte om te vechten tegen de legers van de hemelen en hij vroeg aan Sayyidina 'Ibraheem (a) "Waar is het legen van je Heer. Ik ben hier met mijn ontelbare legers, ik ben hier om te vechten." Sayyidina 'Ibraheem (a) zei, "Wees geduldig, kijk nu komen ze." (Nimrod) "Waar zijn ze?"

En toen verscheen aan de horizon een kleine zwarte vorm, zoals een zwarte kleine wolk. En Sayyidina 'Ibraheem (a) zegt, "Het leger van mijn Heer komt eraan, behoed je, pas op jezelf." En Nimrod was aan het beven en wist niet wat hij moest doen. Hij keek en was verbaasd. (Hij dacht) "Hoe is dat het leger van je Heer?". "Waar is het leger van je Heer?". "Komt." Na een tijdje vroeg hij weer "Waar is het leger van je Heer?" "Kijk hun geluid komt al." En toen hij keek, begon er een geluid te komen van de horizon, 'Woeeeeeee', het geluid werd steeds luider en luider en luider. "Komt, en het arriveert nu bij je." Eerst was het geluid "Woe woe woe", zorgde ervoor dat hun zenuwstelsel uitschakelde. En ze beefden en de soldaten waren gekleed in ijzeren uitrustingen, met hun zwaarden en pijlen. En het geluid "Woe woe woe woe", het kwam en vulde de hele ruimte. Ze vielen neer zonder dat het hen raakte.

Oh mensen, ik ben een zwakke dienaar, maar de Heer der Hemelen laat naar mijn oor het geluid van Armageddon komen; dat zal zes op de zeven mensen doen verdwijnen, waardoor één overblijft en zes weggaat. Wa maa dhaalika 'ala Allahi bi-'azeez - Dit is inderdaad niet moeilijk voor Allah (Surah Ibraheem 14:20).

Oh 'ulamas al-Azhar, oh 'ulamas Hijaaz, oh 'ulamas Madinah al-Munawware, oh Irakezen, maak geen explosies. Wees stil, bereid jezelf voor en probeer vergiffenis te vragen aan je Heer. Heb berouw, oh onze heer, oh onze Heer, zeg!

Oh paus, dat uw naties, christelijke naties zijn, ze ontwikkelden zoveel verschrikkelijke wapens. Waarschuw hen, doe dit niet. Oh mensen, de Heer der hemelen heeft jullie niet geschapen om het meest slecht te zijn tegen elkaar, maar Hij heeft opgedragen om het beste te zijn. Is het waar? Zijne heiligheid, dat in Rome paleizen en keer op keer komen jullie en zeggen jullie iets aan mensen. Nee zelfs mieren horen het niet. Spreek met hard geluid.

Ik ben een zwakke dienaar; ik ben niets en ik schreeuw. Je moet horen, je moet luisteren en gehoorzamen. Of de ergste Armaggedon komt eraan, komt, komt, Armageddon meer dan, erger nog dan

Oh mensen, denk niet dat ik tegen je schreeuw, nee, tegen mijn ego schreeuw ik. En ik waarschuw mijn ego, en iedereen kan hun ego's waarschuwen. Want ego's zijn altijd met Shaitaan. En Shaitaan is altijd tegen hun Heer's hemelse opdrachten. Oh mensen, probeer wat ze mij proberen te laten zeggen in deze heilige nacht, dat jullie Heer, het staat geschreven in het oude testament, nieuwe testament, psalmen en de Heilige Qur'aan, en alle profeten hebben hemelse opdrachten geschonken gekregen. Het is geschreven en iedereen weet dat Allah de Almachtige je zal vragen:

"Oh Mijn dienaar, Ik heb Mijn best voor je gedaan, wat denk je?"

"Ja onze Heer U heeft Uw best gedaan."

"Heb jij je best gedaan voor Mij of niet?"

Er is niets anders is in alle religies, dit is al genoeg. Dit is genoeg om te weten van de religies, de heilige boeken. Probeer dit te leren en de hemelse commando's te volgen, zodat je één dag in Zijn Goddelijke Nabijheid zult staan en Hij zal je vragen "Oh Mijn dienaar Ik heb Mijn best voor jou gedaan, ja of nee?" Wie kan "nee' zeggen? Ze moeten zeggen "U heeft Uw beste gedaan voor ons."

"Oh Mijn dienaar, vertel Mij, denk je dat je je best gedaan hebt voor Mij?"

Mijn luisteraars, waar vlucht je naartoe? Je moet het aanhoren, anders komt de hemelse Woede nadert en worden er zes op elk van de zeven mensen weggenomen, zes zullen overlijden en één blijft over. Jij weet het, jij weet het, jij weet het.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Oh moslims je zult nooit veilig zijn in de Goddelijke Nabijheid dat als Hij je vraagt "Denk je dat je je best hebt gedaan voor Mij?" en je antwoordt "Oh onze Heer, we maakten hoge gebouwen, wolkenkrabbers, en we deden alles wat de westerlingen deden in hun leven, we doen meer dan zij."

Oh, salafi 'ulama, waar is je munkar of muluk of koningen of sultaans, waar is je advies aan hujjaaj en aan jullie mensen? En de gehele moslim wereld, houd op met het doden en bereid je voor op een antwoord wanneer Allah de almachtige je vraagt "Oh Mijn dienaar Ik heb Mijn best voor je gedaan, denk je dat je je best hebt gedaan voor Mij?" Nee, niets. Duizenden boeken hebben geen voordeel als je niet kunt zeggen "Oh mijn Heer, ik heb mijn best voor U gedaan." Als je dit niet hebt geleerd, dan is je leven verspild. Oh mensen dit is een heilige nacht en heilige woede nadert en maakt mij als een vulkaan. Ik vrees voor de beschuldiging van Allah de almchtige. Oh onze Heer vergeef ons, vergeef ons, oh vergeef ons.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Ik bereik 100 jaar, ik vraag niet iets van dunya, of van koningen, sultaans of andere mensen, nee. Mijn dagen zullen beëindingd raken alsook uw dagen. Ik schreeuw en waarschuw alle mensen op aarde. Niemand kan spreken tegen onze woorden dat vanavond geschonken is om tegen u te zeggen. Allah de Almachtige zal je vragen "Oh Mijn dienaar Ik heb Mijn best voor je gedaan en denk je dat je je best hebt gedaan voor Mij?"

Afgelopen. Schrijf het op en leert het, of de hemelse zweep nadert en Armageddon staat voor de deur.

Tawbah yaa Rabbee, tawbah yaa Rabbee, tawbah astaghfirullah, Tawbah yaa Rabbee, tawbah yaa Rabbee, tawbah astaghfirullah.

Voor de eer van Uw beste, vergeef ons en stuur ons degene die ons kan behouden, Uw zwakke dienaren, op Uw verlichte weg kan laten zijn om U blij te maken met ons, voor de eer van de meest geëerde.

Fatihah

(45 minuten.)

Dat is okee, subhaanAllah, astaghfirullah, astaghfirullah.

UA-984942-2