Available in: English   Dutch   Urdu   Arabic   Go to media page

De valkuil van 'Zichtbare Kennis'

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

2 November 2009, Lefke Cyprus

Dastoor yaa RijaalAllah, madad, astaghfirullah.

(Mawlana staat op)

Hoe is mijn positie? (Sultaan glimlacht)

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la illaaha illa-Llah huwallahu akbar, Allahu akbar wa lilahi'l-hamd.

Oh ya Rabbana anta Rabbuna anta Hasbuna anta Waliyuna anta Mawlana (Arabisch). Yaa Rabb waghfirlana (Arabisch). Alfu salaat alfu salaam, (Arabisch) Sayyidal awaleen wal akhireen, Sayyidina Muhammad (s) ishfa-` lana ya sayyidu'r-rusul-kiraam ishfa` lana li-anna shafa`tak matlooban, marghoobun wa maqboolan, shafa`tak la turad, Ya Rasulullaah.

(Mawlana zit weer).

Assalaam 'alaikum, onze luisteraars, wa rahmatullahi wa barakaatuh, Allahumma al-himna rushdana bi jaahi nabiyyika al-Mustafa (s). Oh onze beschermer in dit leven, op deze planeet. Meester van deze planeet, Qutb az-Zamaan, we rennen naar u voor een hemelse steun. Nu zijn we zo zwak, zo hopeloos. We hebben uw steun nodig, oh onze meester, Qutb az-Zamaan. Om een qutb te zijn, is toegekend door de Heer der Hemelen. Dat kan Hij schenken, en we zeggen a'oodhu billahi min ash-shaitaani'r-rajeem. We vrezen voor de vuiligheid van onze ego's. Want viezigheid is niet voor de Goddelijk Nabijheid, zoals ons is opgedragen om de wassing te verrichten voor het gebed. We hebben ook een reinheid nodig om hemelse nabijheid van de Heer der Hemelen te bereiken. wa theeyaabaka fa-tahhir - en behoud uw kleding vrij van smet ! (Surah al-Moddathir 74:4)

Oh onze moslim Arabieren of Arabische moslims, je begrijpt het. wa theeyaabaka fa-tahhir? Denk je dat degene die zich elke dag wassen en dagelijks driemaal zijn ondergoed verschoont, en hun kleding verwisselen, dat dat reinheid is? Allah de Almachtige draagt op, als hij zegt wa fatheeyaabaka fa-tahhir wa yutahirakum tatheeran - maak je puur en smetvrij. (Surah al-Ahzaab 33:33). Het betkent dat het is zoals tatheer niet zoals in taharah, maar het is tatheer. Allah de Almachtige vraagt dat Zijn dienaren rein zijn. Het laatste punt dat je kunt doen voor je zelf, is reinheid. Reinheid die de Heer vraagt is het laatste punt om rein te zijn. Laat op jezelf of op je kleding, laat geen viezigheid op je ware personaliteit zitten, dat op je gegooid is door shaitaan en duivels. Shaitaans en duivels, ze willen zo graag dat de mens vies is. Dat is hun laatste doel dat ze vragen te doen tegen de mensheid die rein zijn en geëerd zijn in de Goddelijke Nabijheid en zijn vertegenwoordigers zijn. Die moeten proberen om in volle reinheid te zijn, perfecte reinheid. Dat is de heilige commando van hemelen aan de mens.

Oh mens, je leeft op deze planeet op dunya voor een bepaalde tijd. En gedurende je leven op deze planeet zijn er zoveel gebeurtenissen aan een ieder gegeven alsook aan shaitaan en zijn legers, om de dienaren van de Heer vuil te maken, zodat ze niet rein zijn. Hemelse opdracht is, "Wees rein" en shaitaan roept mensen op, "Luister niet en volg mij en geniet. Geloof niet wat ze zeggen over reinheid, ik roep je om plezier te hebben zoveel je kunt. En als je teruggaat naar huis neem een douche en klaar." Hij bedriegt mensen, "Als je in de riolering valt, maak je niet druk. Ga in de riolering en eet en zwem erin, zeg niet dat we vies worden, nee kom eruit neem een douche, klaar." Dat is shaitaan's onderwijs.

Op deze planeet, voor de mensheid, zijn er onderwijscentra. Eén behoort tot de hemelen en de tweede behoort tot de hellen en duisternis. Een is de verlichte weg om meer en meer te bereiken, en om dichterbij de oceanen van verlichting te komen via Allah de Almachtige eindeloze hemelse oceanen. En door die hemelse oceanen, eindeloze heerschappijen van de Heer der Hemelen die voor je zorgt, kom daar naartoe. En de tweede zijn de duistere zwarte gaten, en shaitaan roept mensen op om ze te bedriegen, "Kom achter mij aan, kom binnen, je zult heel erg blij zijn."

Daarom, oh mensen, ik zeg iets via mijn meester aan jou. Heb je ooit een bioscoop verlicht gezien, waarin de film te zien is. Ze maken het donker, ze doen de lichten uit. En de mensen zitten in het donker om naar iets te kijken en shaitaan zegt, "Oh mensen, ik neem je nu door deze duisternis territorium naar verlichte gebieden, je zult zoveel vinden via die duisternis, je zult zoveel dingen zien. Als we die duisternis niet gebruiken dan kan je niets zien op het scherm. Nee. Daarom plaats ik je in de duisternis. En na de duisternis zie je zoveel dingen, maar je bevindt je in de duisternis van het zwarte gat; dan kun je daar iets zien. Als je niet komt om te zitten in duisternis, dan zal het niet verschijnen." Dat is de satanische lering, en shaitaan gebruikten duizenden trucks en vallen. Want als je de duisternis betreed, zie je niets en begrijp je niet wat je doet. Dat betekent dat je gepakt bent door de duisternis van shaitaan. Die jou wegnemen bij het 'theater' en ze zeggen, "Kijk en kijk." Ja ik kijk maar ik ben daar niet. Ik leef niet in dat scherm. Ik ben hier. Als iemand zijn verstand daar gebruikt dan, zal shaitaan diegene snel wegschoppen. Zodat diegene de anderen niet kan laten inzien dat ze worden bedrogen. Ze zijn daar niet.

Daarom gebruikt shaitaan ontelbare trucks en vallen op mensen om hen te bedriegen; om niet te luisteren naar profeten, de hemelse boodschappers. Wat ze zeggen en onderwijzen, ze zeggen "Dit is niets, kom ik zal je bedriegen." Daarom nu in onze tijd, zorgt shaitaan ervoor dat mensen in het bijzonder geleerden, wat doen ze? Ze zeggen, "We hebben een mentaliteit, we hebben genoeg verstand en intelligentie, pienterheid. En we moeten proberen om onze pienterheid een balans voor alles, we moeten onze pienterheid gebruiken als onze Heer, we moeten buigen aan onze pienterheid en zichtbare kennis." Ze gebruiken dat als hun goden. Ze zeggen, "Geen God, alleen wat we zien met ons verstand en kennis, daar buigen we naar." Dat is de grootste zonde van humaniteit dat ervoor zorgt dat hun gezichten veranderen, en dat de hemelse lichten van hun woorden genomen; wat hun geschonken was in dit leven in de baarmoeder van hun moeders.

Een baby is zo onschuldig, maar als hij opgroeit dan speelt shaitaan met zijn begrip. Speelt met zijn pienterheid, probeert hen niet te laten geloven in de Heer der Hemelen. Ze zeggen, "Er is niets boven, alles staat voor je". Zekerheid, Ze zeggen, "We moeten iets bewijzen, voordat we het geloven." Dat is zichtbare kennis, dat is hun begrijp. En het is 100% vals. Niet 100%, maar 1000% vals. De hele wereld gelooft nu in zo een onzinnig idee die shaitaan hen onderwijst, en zegt, "Geloof niet in zo een, die je niet kan zien of die zichzelf niet bewijst. Maar als je een Heer vraagt voor jezelf, dan is de zichtbare kennis genoeg voor jou."

Nu is er een bekende branche van kennis 'het zichtbare'. Ze weigeren alles van spiritualiteit, "We accepteren dat niet, we accepteren alleen zichtbare kennis." Dat is satanisch onderwijs. Alle profeten die kwamen, hen is hemelse krachten geschonken. Als je kijkt naar hun gezichten dan zul je plezier hebben en vol zijn met een plezier als je naar hun gezichten kijkt. Om welke reden, oh mensen, Egyptische mensen. Toen er droogte heerstte in Egypte en er kwam, ( Mawlana moet hoesten) shaitaan vindt het niet leuk dat ik spreek en zorgt ervoor dat ik moet spugen, 'ahhh vervloeking op jou, op shaitaan.' Ja, Sayyidina Yusuf (a), die zoals alle profeten een gezicht had als de maan. Dat heeft hij geschonken gekregen, zo knap. Dat is een geschenk van de hemelen aan de menselijke natuur. Ze bevonden zich in droogte en ze kwamen voor een paleis van Sayyidina Yusuf (a). En Yusuf (a) kwam en stond en gaf hun salaam. En toen ze keken naar zijn gezicht en ze waren hun honger vergeten. En ze keken en keken, en toen Sayyidina Yusuf (a) terugging in zijn paleis stonden mensen er nog drie dagen van verbazing. Drie dagen die nur (licht) van zijn schoonheid totdat de deuren sloten keken ze. En 40 dagen lang hadden ze geen honger meer.

De Heer der Hemelen geeft zo een schoonheid en verlichting aan Zijn goddelijke dienaren. Daarom was Sayyidina Yusuf (a) de meest mooie van alle profeten. Maar schoonheid van de Zegel der Profeten (s) Sayyidina Muhammad (s) (Mawlana staat op). Sayyidina Yusuf (a) was een maansikkel, Sayyidina Muhammad (saw) was zoals een volle maan. Of Sayyidina Yusuf (a) was zoals een maan en Sayyidina Muhammad (saw) was zoals een schitterende zon. Wahabbi en salafi mensen, "Ik geef niets voor de eer van de Zegel der Profeten (s)", Allah (swt) geeft hem en kleed hem in die schoonheid aan Zijn meest geliefde dienaar. (Mawlana zit)

Assalaamu `alaikum oh onze luisteraars. Zeg niet dat kennis alleen is voor degene die iets leren in de colleges of hogescholen of universiteiten. Zeg niet dat alle kennis en zijn lichten voor hen is. Nee, hen is alleen een kleine punt als een atoom gegeven. Luister en geloof, ik ben een vertaler voor de geëerde in de hemelse niveaus vóór Allah de Almachtige's aanwezigheid. Hen is iets geschonken dat als het verschijnt van het kleinste licht, die een hemelse licht geschonken heeft gekregen, dan zal deze wereld verdwijnen door dat licht. Zeg niet, "Oh sheikh, je bent aan het overdrijven." Het is iets kleins dat ik alleen kan zeggen, want hun verstand kan het niet dragen. Als we daarover zullen spreken dan zal hun verstand spijt hebben, net als een steen geen begrip of gevoel. Zeg niet dat je teveel doet, nee, het is niet te veel. Te klein, dat is over het profeetschap, een klein beetje schenken ze vanavond aan mensen. Hoe ze hemelse schoonheid geschonken hebben gekregen. Hemelse knapheid, dat kun je je niet voorstellen.

Daarom diegene die van de hemelen zo een kennis is geschonken, zij zijn awliyaa, heiligen. En als je kijkt naar een van hen, dan kan je het niet dragen. Zelfs om naar hun ogen te kijken, zul je omvallen. Meestal sluiten ze hun ogen, ze laten het niet zien. En als iemand vraagt te kijken naar hun ogen, dan zijn ze moe en schamen ze zich en trekken ze zich terug. Maar degenen die de volgelingen zijn van zichtbare kennis, zoals satan hun onderwijst, je kan niet naar hun gezichten kijken. Het is zo lelijk. Als je drie dagen kijkt, kan je niets meer eten. Ze zijn zo lelijk. Kijk naar degene die zijn tegen heilige kennis en verklaren dat ze vertegenwoordigers zijn ven zichtbare kennis. Kijk naar hun gezichten, je kunt niet meer verdergaan. Zelfs 10 seconden naar hen kijken, het is zo lelijk. Breng hun foto's hier en kijk naar hun, wat zul je zien?

Oh mijn Heer, oh Rabbuna, oh Rabbuna wa Rabbul 'alameen. Oh vergeef ons, vergeef ons. Dat is voor de bijeenkomst van vanavond. Een beetje verandering komt vanavond. Dat is zoals Hij wilt over Zijn vertegenwoordigers op aarde. De profeten, boodschappers van hemelen, zij nemen hemelse kennis. Andere mensen die hemelse lichten niet accepteren, hun gezicht is in duisternis en ze hebben ook een slechte adem je kunt ze niet naderen (door die vieze adem). En ook hun lichamen dragen zo een vieze geur. Al gebruiken ze nog zoveel zeep en parfum. Maar diegene die van hemelen nemen, hun lichamen geven parfum af aan mensen.

Oh mensen, probeer de wegen van imaan en Heilige Qur'aan rein te houden. Dat zegt de Profeet (s). Je kunt dat punt niet bereiken totdat je een van de hemelse, degene die iets representeren van de hemelen, volgt. Zorg daarvoor, oh mensen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, 'Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, 'Azeez Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

45 minuten

Bedankt luisteraars, moge Allah (swt) je zegenen.

dome dome dome dome dome dome

Allah Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Asssalaamu `alaikum wa rahmatullahi wa baraaktuh.

UA-984942-2