Available in: English   German   Dutch   Arabic   Urdu   Go to media page

De kracht van Bismillah en de glorie van `Arafat

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

25 November 2009, Lefke Cyprus

(Sultan staat op)

Dastoor ya RijaalAllah madad! Dastoor ya RijaalAllah madad! Als Hij ons niet laat opstaan, kunnen we niet opstaan. Assalaamu 'alaikum, oh onze luisteraars. Allereerst vragen we vergeving in deze heilige nacht van onze Heer, Allah de Almachtige. Een van de heiligste nachten, pelgrims gaan naar 'Arafat een heilige plek in Hijaz. En we staan op voor de eer van deze heilige nacht, om onze Heer te verheerlijken met eindeloze prijzen aan de hand van ons kunnen. En we zeggen zoals alle pelgrims zeggen Allahu akbar, Allahu akbar la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lilahi'l-hamd.

Eindeloze takbir voor onze Heer der Hemelen, en ook geven we ons meest hoge respect aan meest geliefde, meest geëerde van onze Heer's in Zijn Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (s). We vragen om vergeving in deze heilige nacht en we zeggen a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Oh onze meester, geef ons alstublieft uw bescherming dat u geschonken is. Via de meest geëerden hebben we zulke krachten geschonken gekregen, om te behouden en te beschermen en iedereen die op deze planeet woont te beschermen (Sultaan zit weer).

En we vragen, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem! Oh mensheid, je moet leren om Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem te zeggen. Dat geeft een ware relatie van je fysieke Zijn met je hemelse spirituele Zijn. Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, dit kun je niet zeggen totdat onze relatie van onze Zijn met de hemelen Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zegt. En de Heer de Hemelen draagt zijn meest geëerde in Zijn Goddelijke Nabijheid op, te horen en te luisteren en te schenken wat die zwakke dienaar vraagt. Daarom als we Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zeggen is het als geïmiteerde woorden op onze tong, en die heilige naam van Allah de Almachtige kan het niveau van de gewone mens niet bereiken. Dit moet vanuit hemelse stations komen naar de meester van deze planeet, en hij ontvangt van de hemelen aan de hand van zijn niveau. Want hemelse niveaus zijn ook ontelbaar. Dat bereikt alle schepselen die voorheen geschapen waren alsook schepselen die nog in het bestaan moeten komen.

Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, dat is onze ware krachtbron die ervoor zorgt dat de mens staat op deze planeet. Ook onze planeet neemt zo een kracht, je zegt Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. De gehele planeet zingt ook en is omringd met mooi gezang van engelen, ze zeggen Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem in de kleinste tijdsperiode. En dit omringd onze planeet zevenmaal. Zo niet, dan kan onze planeet niet bewegen, of onze planeet zal dood zijn zoals wetenschappers rennen om iets te begrijpen over Mars, en ze kijken alleen naar rotsen, niets anders, want planeten zeggen Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, het is afgelopen. Als het afgelopen is, zal het zijn als een dode planeet die door de ruimte rent.

Onze planeet is nu een levende planeet. En welke dingen zorgen ervoor dat onze planeet levend is? Heilige Naam van Allah de Almachtige dat de levende mensen Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zeggen, die kracht komt er ook op en zorgt ervoor dat onze planeet een levende is.

Oh, gaan planeten dood?

Ja planeten gaan ook dood.

Wanneer?

Als ze stoppen en eindigen met het zeggen van Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Wanneer de meester van dat planeet beëindigd, dan zal die planeet dood zijn.

Maar ze worden geduwd of getrokken door andere levenden in ons zonnestelsel. De grootse kracht centrum is de zon, en de zon heeft niet alleen één meester, maar misschien 70.000 meesters. En één ervan is op deze planeet. 70.000 meesters moeten controle hebben over de zon, zo niet dan kan de zon niet bewegen, kan het geen energie geven, kan het geen licht geven, kan het geen kleuren geven, kan het geen leven geven. Afgelopen. Ze zijn verantwoordelijk.

Dat is iets van hemelse kennis die naar de degene op het laagste niveau komt en omhoog, omhoog brengt. Er zijn ontelbare meesters van buiten dit zonnestelsel en die ervoor zorgen dat het beweegt in perfecte conditie. Geen enkel verkeerd moment, onder zo een zware bescherming kan niemand zich voorstellen. Onze astronomen kijken maar begrijpen niet hoe het zonnestelsel beweegt uit zichzelf. Dat kan niet alleen voor dit planeet zijn. 70.000 Krachtigen van hemelse wezens zetten het voort voor het zonnestelsel. We kunnen geen getal opnoemen. En ze rennen aan de hand van de heilige commando van Arsh, heilige commando van Allah de Almachtige. Ze zullen het nooit verkeerd hebben of een fout maken. Naar waar rennen ze? Ze gaan naar ongelimiteerde oceanen, voor die oceaan kun je geen maat vinden of richting. Oost, west, noord, zuid, voor, of achter. Nee, nee.

Ze geven hun meest hoge glorie aan hun Heer en ze rennen. Je kunt geen hard geluid horen met je oor, als je het hoort kan je oor het niet horen. En je fysieke Zijn kan het niet meer dragen. Dat is iets buiten onze kennis, en onze Zijn kan niet de eerste stap van hun bereiken. Je kunt niet vragen 'hoe?', want als je vraagt, 'hoe?' dan komt er een andere aankondiging van die heiligen. Behoud je begrip. Stel geen vragen buiten je begrip. We kunnen alleen zeggen zoals een kind in de baarmoeder van moeder niets weet. Het enige wat hij weet is wat er om hem heen is. Maar ze begrijpen nooit iets voordat ze eruit komen en het zien.

Daarom de mens ook, is eerst omringd zoals het eerste niveau omringd op deze planeet, en buiten die omgeving is er een ander omgeving van de eerste naar de tweede. Je moet geboren zijn in een andere conditie. Iedere keer vraag je omhoog te gaan, zul je geboren moeten worden met een ander verschijning en je voorbereiden. Een andere en je gaat omhoog. En deze die zijn overleden zullen in ongeziene en ongekende heerschappijen terechtkomen, afgelopen er komt een nieuwe. En dan als je overal bereikt en de tijd is om, en je Zijn omhoog zal gaan naar hogere stations, moet hij geboren worden voor die tweede, derde, en meer en meer. Ieder keer moet je geboren worden met een nieuwe Zijn die nooit hetzelfde zal zijn als je eerste Zijn.

Allah, opent een weg. Daarom zeggen we, oh onze meerster, schenk ons alstublieft iets om te begrijpen. En Hij (Allah) zegt, "Oh mensheid, wezens op deze planeet, als je je tijd hier afmaakt en je laat je skelet hier achter en je passende Zijn wordt omhoog gebracht en via dat niveau zal je gezien worden in een andere personalia."

Het is onmogelijk dat je het kent, totdat je het daar bereikt. Daarom geeft Allah de Almachtige Zijn meest geliefde en geëerde de nachtreis, om hem een paar geheime Zijns te laten zien welke de mensheid zal krijgen. Totdat hij de meest hoge niveau had bereikt. Voorbij dat niveau weet niemand, de meest hoge station voor onze Zijn is het station van Gabriel (a). Als je het daar bereikt, moet je daar stoppen. Als je verder gaat zul je verbranden, een zwarte of witte gat, afgelopen. Aartsengel Gabriel (a) zei daarom tegen de meest geëerde, diegene vraagt Gabriel (a) "Komt met mij", en hij zei "Ik kan niet, want mijn personaliteit of mijn manifestatie gaat tot hier, hierna zal mijn manifestatie stoppen en verbrand worden." Want het licht dat de Zegel der Profeten (s) betreedt, niemand in Creatie is in staat om er een stap in te plaatsen. Dat is alleen voor één, je kunt daar niet een tweede vinden, nee.

Toen de Zegel der Profeten (s) dat niveau bereikte, alle niveaus beëindigde en de Goddelijke Nabijheid van de Heer was alleen door één bereikt. En de Heer der eindeloze Goddelijke oceanen behoort tot hem. Hij vroeg, "Wie ben jij?" en alleen één kan van gezicht tot gezicht spreken tot zijn Heer, zijn Schepper. "Wie ben jij?" en het antwoord van de meeste geëerde (saw), "Oh mijn Heer U. Geen dualiteit, er kan hier alleen maar één zijn."

Moge Allah (swt) ons vergeven en ons begrip geven. Dat is alleen het oppervlak van ongekende terreinen, ongekende oceanen, ongekende heerschappijen, heerschappijen die zullen verdwijnenen. Dat is Maqamu 'l-Tauheed om te accepteren dat alleen één, geen tweede. Alles voor Hem, maar Hij is niet van iemand. Moge Allah (swt) ons een goed begrip geven. Oh mensheid je bent een erg belangrijke creatie, dat je geschapen bent en een begrip geschonken hebt gekregen. Zelfs engelen kunnen dat niet bereiken. Daarom oh mensheid, behoud uw eer, verlies uw eer niet. Wees een afgevaardigde voor de Heer der Hemelen. Als je dat punt bereikt, zul je je bevinden in ongekende terreinen, ongekende heerschappijenen ongekende oceanen

Je zult niet een kleine vis zijn, die alleen op een plek is in de oceaan. Maar een ware dienaar weet over zichzelf dat hij overal is met zijn Heer. Moge Allah (swt) ons vergeven, en we vragen van Allah de Almachtige om ons, voor de eer van de meest geëerde, zijn bemiddeling te schenken; in zo een heilige nacht om gekleed te gaan in goed begrip dat ons brengt van asfala safileen (meest lage plek) naar meest hoge station. En deze kans is alleen eenmaal aan de mens geschonken, denk niet dat het ons nogmaals geschonken zal worden, om door die niveaus te passeren. Nee afgelopen. Je kunt niet weer terugkomen en voorwaarts stappen, nee het is alleen eenmaal.

Daarom degene die zijn Ware Zijn bereikt in hemelse niveaus, afgelopen. Degene die het niet bereiken zullen verdwijnen en beeïndingen.

Moge Allah (swt) je schenken in deze heilige nacht, iets om te begrijpen over Allah de Almachtige's Genereusheid en Zijn Kracht en Zijn Capaciteit en Kunnen en oneindige kracht oceanen. Om ons een begrip te geven over dit planeet en de ontelbare planeten in de ruimte.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah Allah Allah Allah Allah Allah `Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhaan Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Fatihah

45?

36 minuten

36?! Want onze hemelse krachten houden zich bezig met Muqqadas de heilige plaats in Hijaz, 'Arafat en ze zijn bezig voor Hujjah, pelgrims te verwelkomen. Want mensen kunnen niet een niveau bereiken dat ze de welkom van hun Heer kunnen horen. Engelen verwelkomen en ook heiligen verwelkomen alle pelgrims en ze zijn bezig voor iedereen (pelgrims) om beschermd te zijn en niet hun kans te verliezen in deze heilige nacht. En we vragen ook dat de Heer der Hemelen voor iedereen een engel schenkt om op die heilige berg te staan en heilige plaats, om alles te doen wat een eer is voor moslims en gelovigen. En te zeggen Labbayk Allahumma, labbayk! Labbayka la shareeka laka labbayk! Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah! Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd!

Fatihah.

(40 minuten). Okee het is genoeg. Het is een zware oceaan die we betreden in deze heilige nacht. Daarom is het een ware kracht oceaan in deze nacht die opent en tot onze harten komt om mensen wakker te maken. Of als ze dood zijn, om ze levend te maken. Kennis die behoort tot hemelen geeft jou om levend te zijn. Niets geeft mens om levend te zijn, behalve hemelse krachten die rennen naar gelovigen zodat ze ontwaakt worden en ze zullen levend zijn en bereiken ware leven in hun Heer's

Goddelijke Nabijheid.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah.

Assalaamu `alaikum. `Eid Mubarak alhamdulillah, zoveel jaren vragen we om met Mahdi (a) te zijn om de heilige nacht te bereiken in 'Arafat. ik kan niet herhalen wat ik nu gezegd heb, zoals eerder, nieuwe komen. Geen fotokopie, ze zijn overleden en er komen altijd nieuwen voor de eer van de Zegel der Profeten Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan staat op en zit weer). Allah (swt) weet.

UA-984942-2