Available in: Turkish   English   Italian   Spanish   Dutch   Arabic   Go to media page

Oh mensen, wees geëerd om gekleed te gaan in Hemelse Kledij

Mawlana Shaykh Nazim Adil al-Haqqani,

3 October 2009, Lefke Cyprus

Fatiha

(sultaan staat)

Destur ya Sayyidi. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha ill-Allah wa llahu Akbar wa lillahi'l-hamd. SubhanAllah. Alle Lofprijzingen en alle Glorie aan U alleen, oh onze Heer. We zijn zo blij dat u ons geschapen heeft. Zelfs de zwakken gaan gekleed in de eer die is gezonden over onze wezens. Shukran. Alle dank en Lofprijzingen en Glorie aan U.

Oh onze Heer, en we zeggen Audhu Billahi min ash-Shaitaan-ir-Rajeem, Bismillahi'r-Rahmaan'ir-Raheem. We rennen weg van shaitaan want hij probeert over de eer van Uw dienaren, ons in schande te kleden. Oh onze Heer, we rennen naar U. Bescherm ons. En we zeggen voor uw meest Geliefde en meest Geëerde in de Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (s). Geef hem meer en meer, alle heerschapijen zijn aan hem geschonken.

Allah Allah Alfu 's-salaat alfu 's-salaam. Eindeloze Glorie en Lofprijzingen aan hem, Sayyidina Muhammad (s). Ya Rasulullah we vragen uw bemiddeling ondanks de mensen die hun verstand niet willen gebruiken en de jaloerse mensen, en degene die shaitaan volgen. We vragen om uw bemiddeling.

(sultaan zit weer)

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhaan Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultaan Allah

(sultaan zet bril op)

Ik kan zien, maar sommige Grootmeesters zeggen dat ik een bril op moet doen. Want degenen die een bril opdoet, zal belangrijk zijn. "En jij, oh Sheikh, jij bent een belangrijke". Ik vind nooit iets om mezelf belangrijk te laten zijn. Alleen Sheikh Hisham zegt dat ik een bril op moet zetten om belangrijker te zijn. Ja, wie is dat? Ik denk dat het een ezel is. Je draagt een bril, ik zie niet of het een ezel is of een kat of een hond.

Ja, ik gebruik een bril die niet is zoals deze. Dit is nep, ik vind dit maar niks. Maar ik houd ervan om van mijn Heer een bril geschonken te krijgen om mensen te kunnen waarnemen. Welke karakteristieken hebben ze? Want van sommige mensen is hun karakter net als die van wilde katten. Van sommigen zijn hun karakteristieken net als die van honden. Of ze laten zien dat hun echte karakteristieken net als die van een wilde leeuw zijn. Of sommige mensen zijn heel lui. En sommigen, ik kijk en vraag, sommige karakteristieken van die persoon bevatten een Hemelse schittering.

Het laat zien dat het lijkt op een aap. En sommigen zullen lijken op een varken. "Oh sheikh, waar haal je zulke dingen vandaan? Ken je niets anders?"

Nee, dat weet ik niet. Wat ze tegen mijn zeggen moet ik opzeggen. Zoveel mensen veranderen de ware wezens die de Heer heeft geschapen.

Daarom lijken ze op een varken of op een aap (zijn karaktersitieken). De aap, van alle dieren, is de meest vreemde van de Creatie. En het varken is het meest vieze dier van het dierenrijk. Daarom zijn de Heilige boeken aan mensen gezonden. Als iemand rebels is tegen de Hemelse opdrachten dan straft de Heer der Hemelen hen. En verandert hun uiterlijk of hun innerlijke karakterisitieken. Zoveel miljoenen mensen lijken op een aap, hun schoonheid is hun ontnomen door de Heer der Hemelen. Waarvoor? Het is benoemd in het oude testament, dat de kinderen van Israel tegen de Hemelse opdrachten waren. Oh luisteraars, aan iemand waarvan zijn waarde niets was..

Oh mensen, oh luisteraars. Assalaamu Alaikum. Ik geef aan u Hemelse begroetingen ter bescherming. Salaam, vrede aan u betekent dat in een vertaling in het oude testament. Vrede aan u betekent het. Om beschermt te zijn door Hemelse bescherming. Als je dit zegt (salaam) dan geeft de Heer der Hemelen vrede aan diegene en aan de eerste en tweede (persoon). Daarom vindt de Heer der Hemelen het leuk om begroetingen te geven. Vrede aan u. We zijn moslims, we gebruiken de woorden van onze Heilige Koran en we zeggen Assalaamu Alaikum.

Oh mensen, als je salaam geeft en vrede vraagt voor je broeder in humaniteit; dan zal op die persoon een voldoening komen. Daarom zeg ik, oh onze luisteraars, gebruik altijd goede woorden. Dat is je eer. Het is niet eervol om slechte woorden te gebruiken en slechte bedoelingen, dit geldt voor iedereen. Ze zeggen dat de kinderen van Israel, dat het hun is verboden om te vissen op zaterdag. Maar de Heer der Hemelen probeert, want de Heer der Hemelen, "ik probeer al mijn dienaren te testen of ze op de goede weg zijn". En de voordelen van die goede weg. En de Heer der Hemelen geeft hen een eer. Hij neemt die dienaar hoog op naar een hoger niveau.

Oh mensen, luister en wees zorgzaam. Ik zal zoals Shakespeare zijn. Ik zeg Engels is zo mooi. Oh mensen, wees zorgvuldig om de hogere niveaus te bereiken. Als mensen dit beluisteren, zullen ze gelukkig zijn. Want het is een korte zin, maar die neem ik niet van Shakespear's Hamlet's boek. Nee, het komt tot mij en ik zeg. Oh mensen, luiser naar wat je verteld wordt en wees zorgvuldig met datgene wat je hoort. Voornamlijk over de Heilige boeken. Elke zin, elke vers uit de Heilige boeken roept jou, "Oh mijn gelovigen, ik ben uw Heer van de Heer der Hemelen. Luister naar wat de Heer der Hemelen tegen je zegt." "Oh mijn dienaren probeer rein te zijn". En je moet zeggen "oh onze Heer we proberen rein te zijn". Want de Heer der Hemelen stuurt Heilige boeken. Waarvoor? Om zijn dienaren in een perfecte staat te laten bevinden. En als een persoon zorgvuldig is met de Heilige opdrachten, dan zul je gekleed worden in eer.

Oh mensen, wees niet achteloos. Dat je naar de markt gaat en zegt, deze markt is de meest populaire voor kledij voor mensen. "Ik zal me kleden, welke is de beste?" Je vraagt dit. Oh gelovigen, in alle Heilige boeken, het oude en nieuwe testament, de psalmen en de tien geboden geven een samenvatting aan alle naties over Zijn geliefde. Dat hij een naam gaf aan Sayyidina Ibraheem (a).

"Oh mijn vrienden, oh mijn dienaren, dat ik u moge bekleden in een kledij van eer". Ik zeg tegen u, u bent mijn vriend. Oh wahabisten, wat zeg jullie?

Oh salafi, wat zeg je? Geloof je dat de Heer der Hemelen, Sayyidina Ibraheem (s) heeft gekleed in kledij van eer, van vriendschap? Dat is, als Allah de Almachtige zijn dienaar gelukkig maakt en prijst, hier en in het hiernamaals. Hij kleed u daarin. Alle kledij die u draagt van de markt ze zeggen dat dat het meest populaire is. En ik moet gaan en iets van ze kopen. Aan de hand van je economische toestand ren je naar Marks en Spencer. Soms kan ik niet duidelijk zien (sultaan zet zijn bril op, op een grappige manier). Ze zullen zulke kleding nemen, ze zijn zo blij om zulke kleding te hebben.

Ze hebben de eigenschap om aan mensen te laten zien, oh mijn dame, lieveling, gekleed in een shirt. "Ik betaalde ervoor" "Hoeveel heb je betaald?" "200 pond, het lijkt niet op 200 pond?". "Ja, je weigert altijd aan mij dat ik te goedkope dingen koop. Nee, ik neem dit, het is erg duur voor vanavond, om naar een groot gala te gaan". Dat mensen kijken en zeggen, ja die persoon kan iets van de markt kopen. Ik zag hem op de vlooienmarkt? Ik zag hem in de vlooienmarkt. Nee meneer, ik koop van Marks en Spencer. Heel erg duur, ja.

Oh mensen, (sultaan zet bril af) iedereen vraagt om in perfecte kleding gekleed te gaan. De meest mooie kleding, om haarzelf zo mooi te maken of om gezien te worden of om elegant te zijn. Mensen vragen dit altijd. Hun hobby is om als beste gekleed te gaan en gezien te worden in menigtes. En als meest knappe en meest mooie gezien te worden. Ja, dat kun je doen maar het verbaast me. Waarom probeert de mens niet gekleed te gaan in Hemelse kledij die de Heer der Hemelen aan jou schenkt voor iedere gelegenheid? Dat maakt mij boos en verbaasd, maar de mensen nu laten hun geloven achter. Ze geloven niet in de Dag van de Wederopstanding. Dat de mensen zullen komen in de Goddelijke Nabijheid. En de mensen kijken naar hun kleding, of het goed of slecht is. Mooi of lelijk. Waarom probeer je dat niet?

En ze zeggen " we zijn christen of joods". En moslims zeggen dat ze moslims zijn. Als je moslims bent, waarom volg je de Hemelse opdracht niet om gekleed te gaan in geëerde kledij? Waarom ga je hier niet voor? En je rent voor iedere gelegenheid naar Marks en Spencer, je vraagt voor meer. Zoveel meer mooie kleding. Hoe kun je een gelovige zijn? Maar als je geen gelovige bent, dan zal je gekleed gaan in de meest vuile kledij. Die ruikt zo vies om die persoon heen. Degenen die overspel plegen zullen op de Dag der Wederopstanding voor hen en achter hen een vreselijke geur verspreiden. Mensen zullen van hen wegrennen. Moge Allah hen vergeven.

Oh mensen, de Heilige boeken zeggen alleen: Oh mensen, leidt een schoon leven, wees niet vies. Oh mensen, probeer knap en mooi te zijn in de Goddelijke Nabijheid door de Hemelse niveaus. Heilige boeken vragen aan mensen om tot een rein leven te komen. Laat het vieze leven achterwege.

Oh onze Heer, vergeef ons en stuur ons van uw Hemelse dienaren en engelen om onszelf rein te maken en om satanische kledij weg te nemen.

(sultaan niest). Satanische kledij, modieuze kleding. Ze zeggen dat ze modieus zijn "we moeten altijd de nieuwe mode volgen". Het zal je nooit profijt brengen. Voor de vrouwen, laat die mode en behoudt de Hemelse mode om gekleed te gaan in mooie kledij van de Heer der Hemelen.

Oh mensen, ren tot Hem, vraag van Hem vergeving en vraag van je Heer om je een goede dienaar te maken. Een dienaar van goed begrip om de betekenis van de mens en zijn origine te begrijpen en waarvoor ze geschapen zijn. En waarvoor verjaardag ceremonies en begrafenissen zijn. Mensen bevinden zich tussen hun verjaardags ceremonie en begravenis ceremonie, niets anders.

Denk eroever na, je zult gelukkig zijn. Zo niet, dan zul je vallen in een zwart gat dat alleen voor jou is. Je zult er diep en eindeloos in zakken. Oh onze Heer, vergeef ons alstublieft. We zijn zwakke dienaren stuur ons van Uw Goedheid om ons de Glorie van de Hemelen te zien en om onze wensen te vervullen naar het geëerde niveau, de geëerde kledij.

Een dag is alweer voorbij van ons leven, morgen zal komen of twee maanden of twee jaren. En je rent naar de begraafplaats of je rent ergens anders naartoe die al genoemd is in de Heilige Boeken. Oh mensen, kom en luister en zeg:

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome dome

Fatiha

40 minuten, dat moet 40 minuten zijn. 44 of 45 minuten. Onze levens gaan zo vlug voorbij, via de minuten en seconden. Oh mensen kom en zeg

dome dome dome dome dome dome dome dome dome

huuu huuuu huuuu

huuuu huuuu huuu huuuu

huuu huuuuu huuuu huuuu

huuu huuu huuu huuuu

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allahu Akbar

Fatiha

UA-984942-2