Available in: Urdu   Turkish   English   Italian   Dutch   Arabic   Spanish   Go to media page

Kijk in de Heilige Boeken en gebruik die kennis om wat te leren

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

24 October 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat)

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la illaaha illa-Llah huwallahu akbar, Allahu akbar, la illaaha illal-Llah Sayyidina Muhammad (saw) (Arabisch)

Yaa Rabb, (Arabisch), oh onze Heer, de Heer der Hemelen, schenk ons van Uw eindeloze genade oceanen.

A'oodhu billahi min ash-Shaitaani 'r-rajeem, bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem. La hawla walla quwatta illa

billahi 'l-`Aleeyyi 'l-`Azheem.

(Sultaan zit weer)

(Arabisch) Alle lof en glorie alleen voor de Heer der Hemelen. We staan allemaal op het niveau van het dienaarschap. We moeten dit weten en we moeten proberen de adviezen van hemelse boodschappers te volgen. Als we geen gids volgen, dan kunnen we zo iemand zijn die alleen in een grote woestijn gevonden wordt. Als hij niet naar een gids vraagt, dan kan hij alles verliezen en iedere kans in zijn leven en hij kan niet in staat zijn om zijn laatste verzoek in te dienen. Hij zal verdwijnen, hij zal doodgaan en aarde worden. Wilde dieren zullen op hem rennen en zijn vlees eten, als hij niet begraven wordt. Dan wordt hij gegeten of hij wordt een karkas.

Assalaamu alaikum, onze gelukkige luisteraars, ik probeer je te zien als ik in staat ben om met je te zijn. Maar het is nu niet mogelijk, maar sommige mensen hebben radars, waarmee ze van verre afstanden kunnen kijken. Maar niet iedereeen heeft een radar. Nee. Ik wens om zo een radar te hebben. Ja, een radar, die kunnen we vinden. Maar wie gaat er op werken? Wie gaat het gebruiken? Daarom vraag ik, madad yaa sahibal waqt, "Oh meester in deze tijd op aarde, ik roep u aan omdat u de heiligste bent op deze wereld nu. En u kunt de hemelen bereiken via uw heilige kracht/macht, en u bent niet afgesloten van de hemelen. Degene die afgesloten zijn van de hemelen hebben geen waarde. Want als een persoon een station niet bereikt via de hemelen, dat betekent karkas. En degene die dat punt bereikt zal in een sterke fundering zijn, je bent in staat erop te staan. Daarom vraag ik van de meester van deze wereld nu.

Als je niets weet, leer dan. Als je niets hoort, luister dan. Denk niet dat je alles kan weten van oost tot west, in het bijzonder als je verklaart dat je overal kunt komen met je telefoon. Ik kan telefoneren, "Oh meneer, met wie spreek ik? Financiële minister van WC op aarde." Ja, als ze met diegene spreken, komt er een ander gesprek binnen, "Ja meneer, je kent me niet? Je kent mij wel, hoe kan ik je kennen en je bent niet voor me? Ik ben diegene die jou heel goed kent van mijn kindertijd"

"Ja ik spreek met jou in het verre oosten, minister president van Korea, heel erg trotse president of minister president".

"Ja ik bereik oost en west". Nee je bereikt niks. Iedereen kan dat doen. We vragen diegene die de hemelen kan bereiken. Maar we begrijpen nooit over de hemelen. Je bent zo dom, als je dit zegt. Want je kijkt niet om je heen wat er gebeurt Ja. Je gebruikt alleen je fysieke capaciteiten via je fysieke wil, je kunt een afstand bereiken van de mieren. Maar deze ruimte is zo groot. Kijk omhoog, keer op keer kan je iets vinden waar je nooit over nagedacht hebt. Je kunt vinden waar je naar vraagt in de heilige boeken. En degene die de Meester van deze wereld is, moet het openen naar je hart en je radar laten werken.

Profeten zaten met hun metgezellen en soms veranderde hun kijk, ze laten die gemeenschap en komen tot henzelf. Want het is de tijd dat hij in verbinding staat met de hemelen. Dan kan hij tot je spreken. Ze hebben een hoofdradar voor de hele wereld. En ze kunnen iedere keer voor de Meester van deze wereld een paal schenken. De ster van een paal? Denk je dat er altijd een ster of paal is? Nee. Maar ik zal een verhaal vertellen, dat ze mij via mijn radar sturen van hun. We moeten geloven dat er voor iedereen een ster is. Die verschijnt in de ruimte als diegene geboren wordt. Dat staat geschreven in oude testament, nieuwe testament en de Heilige Koran. Voor iedereen is er een ster. Totdat die persoon dit leven verlaat, schijnt die ster. Als die ster verdwijnt, dan geeft die persoon zijn laatste adem. Afgelopen. Voor iedereen is er een ster. Zeg niet dat "We alles weten en we dat niet vinden." Nee ik herinner je, oh geleerden, hoofd rabbi, hoofd van de christenen, alle heiligen die op aarde leven. Ik herinner je. Zoals de paal mij nu herinnert op dat te zeggen. Geen twijfel dat mensen zijn heel erg trots. Iedereen zegt "Ik ben die en die". Hij meet zichzelf tonen als een VIP persoon op aarde, maar zal nooit VIP zijn in de hemelse niveaus.

Ja, de Heer der Hemelen informeert alle profeten, 'Ik stuur jou als een boodschapper van Mij aan Mijn vertegenwoordigers, de mensheid, om ze te laten luisteren naar Mijn Hemelse opdrachten en Mijn Hemelse regels te gehoorzamen. En Ik waarschuw Mijn dienaren via die uitgezonderde profeten. Allereerst was het Adam (a) die de boodschap van Mij nam en de de laatste was Sayyidina Muhammad (saw).(Sultaan staat op en zit weer), en hij nam mijn laatset boodschap naar alle naties op deze planeet. En hij was de laatste waarschuwer die mensen waarschuwde dat de Dag des Oordeels nadert. En ze moeten zich behoeden." Ja, zoals de naam van Adam (a) benoemd is in alle heilige boeken. De laatste, Zijn meest geliefde dienaar in Zijn Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan staat en zit weer).

Hele verkeerde dingen doen mensen, of verkeerde dingen die ze leren en de meeste mensen rennen weg waarheid, van ware waarheden. Want om realiteiten van waarheid te accepteren, is alleen voor de oprechten de meeste mensen rennen weg van de waarheid. Om rechtvaardig te zijn is de hoogste rang voor de mensheid. Ja. Maar mensen, heel weinig accepteren hemelse revoluties. En we zeggen iets wat de meester van deze wereld in mijn hart plaats om erover te praten. Ik weet niets. Het is belangrijk, zoals we zeggen dat er voor iedereen en ster is. En als die persoon overlijdt, dooft de ster uit. Maar voor iedereen die geboren wordt, er is een ster die verschijnt aan de hemel. Voor jou, voor mij, voor haar, voor iedereen moet er een ster zijn. We moeten zeggen wat heilige boeken verklaren.

Allereerst, de eerst profeet of de eerste profetie voor de mensheid is met Sayyidina Adam (a) gekomen. Niemand zegt "Nee", ieder boek zegt dat het waar is. Behalve degene die behoren tot de Fir'aun, Nimrods en hun volgelingen behoren, ze accepteren de hemelse kennis niet. Want ze zeggen dat ze Heer zijn op aarde, "We accepteren geen Heer boven onze kracht." Dat was hun verklaring. En de Heer der Hemelen heeft Fir'aun verdronken onder de Rode Zee. En de tweede die verklaarde dat "Ik de Heer van de hele wereld ben", Nimrod. Zorgde ervoor dat hij vermoord werd door mug. Eén mug vermoordde Nimrod en zijn legers.

SubhaanAllah. Degene die zegt dat hij machtig is, "Ik ben je God, Hij zorgt ervoor dat ze omlaag gaan. Vergaan, afgelopen. En Abraha die kwam om het huis van de Heer te verwoesten in Mekka Mukarram. Via een groep vogels die op hen kwamen. Heel veel volgels die op hen kleine stenen gooiden. Dat als het op een persoon kwam, zorgde het ervoor dat diegene explodeerde en beëindigde.

Oh mensen, behoed je hiervoor. Als iets, het heeft een begin in de creatie en gaat naar een einde, een begin en einde. Nu in deze wereld, de mensheid is er voor een bepaalde tijd. Dan worden ze weggenomen. Want voor ieder begin is er een eind. Dat is een regel die vaststaat. Mensen geloven. Alle boeken zeggen dat de eerste mens Adam (a) was en de eerste lof als profeetschap, die kroon is gezet op Adam (a). Ja. Wat zei Adam (a) van de laatste? Alle boeken zeggen ja, de eerste profeet was de eerste man. Okee nu vragen we, "Denk je dat de laatste niet benoemd staat in je heilige boeken? Ik vraag de hoofd rabbi, de heilige paus en allen die verklaren dat ze religieuze leiders zijn. "We weten meer dan anderen." Het staat benoemd in heilige boeken dat iemand die geboren wordt, zijn ster moet verschijnen. Als hij overlijd, dan overlijd die ster ook. Dat is geschreven en benoemd in de geschiedenis van religies. Sayyidina Ibraheem (a) was niet de laatste, Sayyidina Ishaaq (a), Ismaeel (a) en andere profeten, waren niet de laatsten. En dan zijn er zoveel meer 100 en 1000 profeten vanuit de lijn van Sayyidina Ishaaq (a)en Yaqub (a), banu Israeel. Hun is het oude en nieuwe testament geschonken via Jezus, Sayyidina 'Isa (a).

Misschien hebben ze nooit gehoord wat ik nu zeg. Het is een sterke basis waar ik over spreek. Ze zorgen ervoor dat ik kan spreken. Het is benoemd dat de Isrealieten wisten dat de laatste zou komen, dat die uit Arabia gestuurd zou worden. Waar was het huis van de Heer, die Sayyidina Ibraheem (a) heeft gebouwd? Dat weten ze ja. En ze wisten dit, dat de Zegel der Profeten (s) moet komen uit Arabia. Ok. Daarom rende ze naar Ghabar (?) en andere plaatsen en meestal waren ze in Madina Munawwara.

SubhaanAllah. Als je iets zegt, dan moet je zeggen "Geef bewijs." Ja ze waren daar, waarvoor? Zelfs staat er benoemd dat de Zegel der Profeten (s) komt van Arabia en en hij zal zijn van de kinderen van Ismaeel (a). Maar ze hoopten dat hij met hen zou zijn, dat hij van de mensen zou zijn die in Arabia leven en in het bijzonder de joodse broeders kwamen en maakten centra in die plaats en ze keken wat er gebeurde. En de nacht van de geboorte van Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat en zit weer). Er rende een joodse rabbi en schreeuwde "Oh mensen van Medina, de ster van Muhammad (s) is verschenen (Sultaan staat), is gerezen, goede tijden voor u de ster van de Zegel der Profeten is verschenen." En tot in de ochtend rende hij in Medina rond.

Als iemand nee zegt hiertegen. Wahabi en salafi kennen ze dit niet? Egyptische ulema kennen het niet? Waarom zeggen ze dit niet? Voor iedereen is er een ster, dat moet. Het moet rijzen. Als zijn leven beëindigd, dooft het uit. Daarom zorgen ze ervoor dat ik moet zeggen dat er sterren zijn voor iedereen. Die verschijnt, als bewijs zeggen we dat die joodse persoon rond Media rende en zei "Er verscheen net, vanacht, de Zegel der Profeten (s) (Sultaan staat op) de zon schijnt." Je moet dit geloven, oh mensen kinderen van Adam (a), of mijn hamer komt op je hoofd!

Ik ben niets, zelfs al ben ik niets, ik kan met hun kracht iets doen tegen degene die weigert wat ik zeg. Kijk in je boeken christenen en joodse broeders, paus en hoofd rabbi. Je moet kijken in je boeken, in het oude en nieuwe testament. En moslims moeten kijken naar hun heilig boek, of het er wel of niet staat geschreven. Ik grijp datgene wat ik zeg niet uit de lucht. Nee. Ik spreek de waarheid, alhamdulillah.

Oh mensen de laatste dag nadert. Iedereen zijn ster zal een dag verdwijnen. Behoed je en vraag wie een positie heeft als een vertegenwoordiger van de Zegel der Profeten (s). Daarom spreek ik met hun tong. Ik weet niets. Maar ze geven me nu dagelijks, wat ik zeg. En dat is heel belangrijk. (Arabisch). Kijk en leer en zeg niet "We hebben een nieuw begrip." Jouw begrip heeft geen waarde. Wat denk je met nieuw goud en oud goud? Rennen mensen voor nieuw of oud goud? Maar de mensen zonder verstand die niets begrijpen en zeggen dat het oude boeken zijn. De waarde ervan kan je niet bereiken.Wat jij schrijft is muharram (veranderlijk) en je geeft betekenissen aan de hand van je eigen wil.

Zoveel dingen, oh mensen, we waarschuwen. Ik sta onder de waarschuwers van mensheid, een hele kleine dienaar. Ze zorgen ervoor dat ik alle mensen kan aanspreken. Ze kunnen begrijpen, als ze niet begrijpen zullen ze rennen in de riolering van shaitaan. Moge Allah (swt) mij vergeven voor de eer van de meeste Geëerde.

Fatihah

46 minuten, SubhaanAllah

Sultaan zingt

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Assalaamu alaikum. Alhamdullilah Allahu akbar.

298000, subhaanAllah, bedankt. Alhamdullilah. Dit is een belangrijk bombardering aan alle leugenaars.

UA-984942-2