Available in: English   Dutch   Spanish   Arabic   Urdu   Go to media page

Eerst onderwijs krijgen en leren

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

10 November 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Dastoor ya Sayyidee, Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem.

La hawla wa la quwatta illa billahi 'l-`Aleeyyi 'l-`Adheem.

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd!

SubhaanAllah, Sultaan Allah, Azeez Allah, Kareem Allah.

Nahnu `abeeduka ad-du`afa qawee d`afana bi ridaaka yaa Rabbana bijaahi nabiyyika'l-kareem. Shukran laka yaa Rabbana bi laa hadd wa laa nihaaya

En we geven onze saluteringen en alle lof en alle glorie van U aan Uw meeste geëerde dienaar in Uw Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (s).

Sayyidi 'l-awwaleen wa’l-aakhireen min al-azal il al-abad. Hij is onze Sayyidina, we zijn blij en trots om van zijn natie te zijn Alhamdullilah. En we zeggen A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem.

De heilige opdracht van hemelen is om A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem te zeggen. We zijn opdragen om weg te rennen van iedere ongehoorzame actie. Daarom zeggen we A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Degene die vraagt om hemelse eer te bereiken moeten Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem voor ieder moment, voor iedere daad en moeite en voor alles waar we over denken, want we zijn niets. En als Hij de Almachtige door Zijn meest geliefde van hemelse kracht toezend, zullen we in staat zijn om alles te doen wat ons eer geeft. En we kunnen ook in staat zijn om kwaad en duivels weg te jagen, want ze zijn bang als je a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zegt. (Sultaan zit weer)

Nu luisteren we wat ze vragen ons te onderwijzen. En allereerst moeten we proberen te onderwijzen en te leren, dat is de titel van de bijeenkomst van vanavond. In de hoop dat het gezegende bijeenkomst mag zijn. Ze geven ons iets wat we kunnen verdragen. Niet via onze magen, maar via onze begrip. Oh onze meester, oh Sultaan ul-Awliya, u bent verantwoordelijk voor alles op deze planeet. U bent de commandant. En uw commando's bereiken u via hemelse niveaus. Om deze planeet te laten rennen naar zijn bestemming. Oh onze meester, we zijn zwak met ons fysieke Zijn en we zijn ook zwak met onze hemelse begrippen. Help ons. Help ons. Help degene die hun attentie geven om te luisteren naar wat er vanavond gezegd wordt.

SubhaanAllah. Nieuwe dag, nieuwe provisies. Ja, die brengt nooit het eten van gisteren, nee. Daarom van hemelse attributen die geschonken zijn aan vertegenwoordigers van de Heer der Hemelen. Als iemand hen bezoekt, dan komen er gasten en proberen gastvrij te zijn wat altijd nieuw is. Ze proberen hun gastvrijheid aan hun gasten te schenken. Want het is een hemelse opdracht dat als een gast naar je komt, dat je het beste geeft aan de gast. Ik spreek nu Shakespeare Engels. Je kunt weten en iets leren. Maar ik leer. Voor de gast moet je het beste geven. Ik zal iets zijn (grappig), en Shakespeare bereiken. Hij was een faarigh, een persoon die vrije tijd had, die kon niets doen behalve schrijven. Shakespeare, ja. En hij schreef en schreef om mensen wakker te schudden, want Allah de Almachtige geeft iemand andere kwaliteiten.

Je kunt niet twee vinden met gelijke bestemmingen of namen of begrippen of hun fysieke Zijn en hemelse Zijn. Hemelse Zijn is als een ruimte vol met verschillende kleuren van sterren. We kennen alleen zeven kleuren, als de hoofdbron van iedere kleur. Voor iedereen is er een speciale station in de hemelen. Hun hemelse Zijn hebben een ruimte. Hun hemelse wezens hebben een samaa, lucht of ruimte, zodat zoals we nu kijken naar de lucht dan zien we ontelbare sterren met dezelfde kleur. Maar ze zijn min of meer van de dezelfde kleur en meer. Sommigen wat minder, sommigen wat meer.

Maar, oh mensen, probeer te leren, wees niet lui zoals luie studenten. Probeer een ware student te zijn om de geheimen van de mensheid en universum te begrijpen. Want iedereen van de mensheid heeft een speciale manier om de ruimte te bereiken. Maar onze fysieke Zijn kijkt en ziet dezelfde kleuren en plekken. Maar onze ware Zijn is onze spirituele Zijn, onze spiritualiteit. Iedereen heeft een andere spiritualiteit. De hoofdstam gaat omhoog in zeven kleuren. En we stoppen bij de zeven kleuren, maar onze bomen stoppen nooit. In iedere vertakking zul je een andere kleur vinden. Als één van die verschijnt aan onze ware Zijn, dan vallen we neer en geven we onze levende kracht.

Wat is onze levend kracht? Weet je dat? Onze ziel, dat is de levende kracht. Spiritualiteit, je kan niet twee vinden die gelijk zijn. Nee. En aan de hand van onze spirituele Zijn, de ware Zijns. Geen geïmiteerde Zijn. We zijn nu op deze planeet en ons leven is geïmiteerd. Geïmiteerde Zijn. Realiteit van onszelf is aan de hand van onze creatie, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende niveau. Door de zeven hemelse stations en niveaus van mensheid, zal onder die manifestatie zijn. Daarom kijkt iedereen naar hun spiritualtiet en die ruimte verschijnt met verschillende kleuren, en deze manifestatie die we zien is zo eenvoudig. Ze zullen gezien worden in duisternis. Maar op hemelse niveaus verschijnen ze niet in duisternis. Maar in verlichting verschijning. Hun lucht is niet zwart. Het zal nooit hetzelfde zijn. Iedereen heeft een ander lucht en ander kleuren. Om onze spiritualiteit iets te geven over hemelse stations en via de zeven stations. Welke station en niveau zal voor jou zijn? En via die station komt een verschijning.

Oh mensen, wat is het hier? Stallen van dieren. We leven rondom viezigheid van dieren. Deze hele wereld zit vol vuiligheid. Iedereen die erop zit, maakt vuiligheid en plaatst vuiligheid op deze planeet. Wat ga je begrijpen? En je rent door de viezigheid heen. Iedereen werkt om zijn viezigheid erop te plaatsen. Hoe kun je gelukkig zijn? En je bent omringd, overal, je plaatst je viezigheid daar. Waarom hou je van dunya? Je moet kleding schoonhouden en proberen te veranderen. Je nette pak moet je proberen te veranderen en gekleed gaan in schone kledij. En schone kledij is voor iedereen voorbereidt in de hemelen. In de hemelen is geen viezigheid, viezigheid is alleen op deze planeet. "Wa theedjaabaka fatahhir." "En reinig uw hart." (74:4)

Probeer je ware Zijn schoon te houden tegen viezigheid. Een klein kind totdat het opgroeit en haar viezigheid houdt op een speciale plek, moeders bedekken hun lichamen en houden die viezigheid bij die baby totdat ze het verschonen.

Daarom de heilige opdracht, oh mensen "Wa theedjaabaka fatahhir." We kleden je het kledij van de humaniteit. Houd het schoon en je zult zien en niveaus bereiken waar geen vuiligheid, duisternis, domheid, problemen en lijden is. Alles, want onze lichamen is in vuiligheid. Maar als we ons verschonen, plaatsen ze onze ware Zijn op onze juiste niveau. Schonen. Daarom kwamen de profeten om mensen te onderwijzen hoe ze rein moeten zijn. En hun boodschap is alleen voor het onderwijzen van de manieren van reinheid voor de mensen. Maar de kleinen, als hun moeders achter hun aanrennen dan rennen ze weg. Ze zijn niet blij om zich te verschonen. Maar moeders pakken hun en verschonen hun. Daarom, de hemelen verzorgen ons en om ons schoon te houden en ons ware stations te bereiken. Het kan het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, en zevende niveau zijn, aan de hand van je Zijn zul je omhoog gebracht worden. Daarom draagt Allah de Almachtige op, via Zijn meest geliefde en geëerde, zijn natie, zijn volk en de gehele mensheid aan te spreken: "Oh mensen kom en probeer rein te zijn. Reinig jezelf." Dat is het hoofd doel van boodschappers.

Ze rennen weg en zeggen:"Nee! We vinden het leuk". Vind je het ook leuk dat te eten? Wie vindt het leuk om dat te eten? Waarom zeg je dat je het leuk vindt? Dat betekent dat je het ook wilt eten. Ze zijn zo ongelukkig met de profeten en rennen weg en willen hun vermoorden. Maar geen profeet is door die mensen vermoord, ze worden omhoog gebracht. En alleen hun geïmiteerde Zijn blijft achter op aarde. Als voorbeeld, ze hebben hoofd van Sayyidina Yahya onthoofd, wat hebben ze gedaan? Ze zeggen dat ze hem hebben onthoofd. Hij was omhoog gebracht en zijn reine lichaam bleef daar zodat de mensen konden zien en begrijpen dat als een persoon rein is niemand diegene problemen of lijden of ellende kan veroorzaken. Ze zullen snel omhoog genomen worden, zoals ook voor Jezus (a). Mensen zeggen dat de Romeinen hem hadden gevangen en hem hadden gekruisigd. Van begin tot einde is het niet waar, want niemand kan een hemelse wezen aanraken. Maar zoals een 'look alike' (dubbelganger) voor hun wordt gebracht als een schaduw die op Jezus (a) lijkt. Jezus (a) was omhoog gebracht, maar ze brengen diegene en plaatsten hem aan het kruis. En de joden zeggen dat Jezus (a) is gekruisigd. Nooit. Toen hij klaar was omhoog gebracht te worden, aan zijn lichaam was zo een hemelse transmissie. Als iemand het doorkruist valt die dood neer. Waar komen ze vandaan? En zeggen ze dat we hem hebben gekruisigd. Dat is geen eer die aan Jezus (a) is geschonken van de christenen, nee.

En de Heer der Hemelen zal zijn geliefden nooit aan het kruis hangen. Dat accepteren we niet. Daarom is dat het verschil tussen ons en de christelijke broeders. En ik laat het oordeel over aan de Heer der Hemelen. Zijn wij op het juiste pad of de christenen? Moslims zijn op het juiste pad, want islam heeft geïnformeerd over de eer van Jezus (a) en hemelse bescherming op hem. Dat is zijn eer, maar dat geloven zij niet. Als hij niet iemand was van de mensheid, zoals jij zegt en gelooft, ik denk niet dat de Heer der Hemelen Zijn geliefden laat kruizigen. Wat is dit? Ja we rennen en worden omhoog gebracht. Zij zijn rein en viezigheid voor degene die de reine niet accepteren en nooit de hemelse wezens proberen te begrijpen. En menselijke natuur op aarde. Niemand kan de hemelse station bereiken met zijn vieze lichaam. Daarom zeggen we "Wa theeyaabaka fatahhir." Reinig je kleding want je komt tot Mij." De Heer der Hemelen zegt, "Reinig jezelf, je komt tot Mij."

Moge Allah (swt) onze vergeven.

Allah Allah Allah Allah Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah Allah subhaan Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhaan Allah

Subhaan Allah, Sultaan Allah,

Subhaan Allah, Sultaan Allah

Subhaan Allah, Sultaan Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Dit is onze bijeenkomst die vanavond die opening maakt. Het is een speciale opening die komt van de Goddelijke nabijheid van onze Heer. Ook die behoren tot Zijn dienaren, hoe ze moeten zijn in Zijn Goddelijke Nabijheid. Zoveel geheimen worden gegeven. En oh mensen, probeer een kleur te kiezen die je eer geeft. Als je de hemelen bereikt zodat de engelen zeggen, "Marhaban marhaban, oh schone dienaren welkom aan u."

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

O Rabbuna anta Hasbuna anta Waliyuna anta Mawlana, degene die de weg maakt om Uw Hemelse Nabijheid te bereiken en het makkelijk maakt voor onszelf. We willen graag rein zijn. Niet om viezigheid van onze fysieke Zijn te dragen. We vragen schonen te zijn als we de Goddelijke en Hemelse Nabijheid bereiken. Vergeef ons onze Heer.

43 minuten. Ze weten het, drie minuten voor degene die schrijven wat we kunnen dragen en mijn spraak verbeteren als ik spreek om een nieuw begrip te geven over de mensheid en over hun zielen, over hun eer in de hemelen. Om mensen wakker te schudden en zichzelf te reinigen en om klaar te zijn omhoog te vliegen. Moge Allah (swt) ons vergeven. Alhamdulillah wa Shukrulillah

45 minuten. Hij weet dat we luisteren, en wie het behoud. Moge Allah (swt) ons vergeven voor de eer van de meest geliefde en geëerde Sayyidina Muhammad (s). Fatihah. Wat ze ons geven, moeten we zeggen. Moge Allah (swt) ons vergeven.

UA-984942-2