Khatm in Lefke

Mawlana Shaykh Hisham Kabbani   ·   Khatm ul-Khwajagan   ·   Lefke   ·   Thursday, Jun 17, 2010
2010 Cyprus Summer