Available in: English   Dutch   Arabic   Go to media page

Dunya (Wereldse) voorstelling versus Hemelse voorstelling

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

9 December 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi'l-hamd. Alfu salaat alfu salaam. Ontelbare begroetingen en eer en lof aan u, oh onze meest geliefde Profeet, meest geliefde en geëerde in de Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan zit weer).

Assalaamu 'alaikum, oh onze luisteraars, moge Allah (swt) u zegenen en moge Allah (swt) ons vergeven.

En, oh onze meester, dat we er op zijn, meester van deze wereld, begroetingen en respect aan u. En we vragen om uw heilige autoriteit om een regeling te treffen op deze planeet. Om het een geliefde planeet te maken op hemelse niveaus.

Oh mensen, wij allen weten niets. Maar we moeten proberen om iets te weten, te leren en te begrijpen. We moeten proberen om wat over onszelf te leren kennen en we hebben het nodig om te weten en te begrijpen wat we weten. Want zonder begrip heeft het weten geen waarde voor mensen. Daarom is het begrip het meest belangrijke punt in ons leven. We moeten proberen te begrijpen. Als je niet probeert iets te begrijpen, dan zal ons niveau hetzelfde zijn als dat van dieren. Het is jammer voor een persoon die het geschonken heeft gekregen om majestueuze koning te zijn, en dat achterlaat en vraagt te komen naar het niveau van dieren. Dat is jammer. Dat is een geschenk van Allah (swt) een kans dat ons geschonken is. We verliezen het en vragen te rennen naar het niveau van dieren. Waarom? Ben je dwaas? Geen balans voor jou om te weten en te begrijpen? Wie van de mensheid vraagt niet verder te gaan met het niveau van de mensheid, wie zal vragen: "Ik vind het niet leuk ik wil liever op het niveau van dieren zijn."

We zitten er nu in! Onze situatie op deze planeet is nu op hetzelfde leven (niveau van dieren). Mensen zeggen: "We zullen nooit geïnteresseerd zijn in hemelse zaken. Geef ons wat je geeft aan dieren, daarmee vermaken we ons. Waarom vraag je mij over ongekende niveaus?" Dat is hun begrip, dat is hun begrip over hun levens op deze planeet.

Oh mensen, zeg A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem vergeet dat niet, want Satan bedriegt je en neemt je mee van je ware eervolle niveau naar het niveau van dieren of zelfs lager nog. Dat is jammer. Oh mensen zeg A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Oh onze meester, we rennen naar u om niet bedrogen te worden door Satan die ons roept. Alstublieft behoed ons, we rennen naar uw bescherming. Alstublieft bescherm ons om niet te vallen in de val van Satan. Maar mensen denken nu aan iets anders. Zoveel dingen moeten we proberen te leren, zeg Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, in de naam van Diegene die ons geschapen heeft. De meest geëerde in de Goddelijke Nabijheid, voor zijn eer wat ons geschonken is. Vraag om die eer te bereiken en die eer te behouden.

Het niveau van dieren is een schande voor je. Oh mensheid je bent zo trots dat je 2010 bereikt. Je kunt 2000 of 3000 of meer duizenden (jaren) bereiken, maar als je niet je realiteiten verandert. Dat is een geschenk van Allah de Almachtige aan jou, als je jezelf niet verandert om op dat niveau te komen, dan is er geen waarde voor jou. Denk erover na.

Oh mensen zeg zeg Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, dat is ons zwaard om te vechten tegen Satan en zijn legers. Je kunt vragen: "Waar zijn de legers van Satan?" Hij heeft vrijwilligers, zonder te betalen kan Satan duizenden en miljoenen oproepen om zijn vrijwilligers te zijn. We zitten er nu in. Op deze wereld leven misschien zeven miljard mensen die geschapen zijn en zijn ook geëerd door hun Schepper. Mensen laten dat en zeggen: "Nee we vinden dit niet leuk we moeten achter Satan rennen en we moeten proberen te bereiken wat Satan ons beloofd. We moeten achter die aanrennen. We vragen niet te rennen naar de hemelse niveaus van onze Heer." Waarom? Gebruik je verstand! Vandaag ben je hier, morgen in de begraafplaats. Wat gebeurt er, wat neem je mee? Waar heb je profijt van? Wat neem je mee?

Geef iets en neem alles. Dat is de mentaliteit van een verstandige. Een verstandige gebruikt altijd een balans. Maar hun balans is niet de balans van deze wereld. Nee, ze vragen hemelse balans. En de Heer der Hemelen beloofd en Schenkt aan Zijn afgevaardigden, aan Zijn dienaren, neem de hemelse balans en gebruik het. Die hemelse balans zal nooit fout zijn. Maar de balans dat je in (van) dit leven gebruikt van begin tot eind laat je het verkeerde zien. SubhaanAllah glorie aan Allah de Almachtige. Maar mensen zijn veranderd, en ze vragen dagelijks voor verandering voor henzelf. Ze vinden het leuk elke dag gezien te worden met een ander pak (kleding). Mensen zeggen:

"Wie is diegene?"

"Oh Mr. George."

"Wie is diegene?"

"Monsieur Franklin."

"Wie is diegene?"

"Senora Tapacora."

"Wie is dat?"

"Dat is Senor van Madrid."

Om dagelijks gezien te worden in een andere voorstelling, mensen vinden een voorstelling leuk. En de grootste streek van Satan aan mensen is, dat Satan erop aandringt: "Oh mensen je moet een dagelijks show maken, elke dag moet je gezien worden in een andere voorstelling." Dat is hun laatste limiet van wat ze leuk vinden. De mensheid vindt een voorstelling leuk. Is het niet zo, mijn luisteraars?

Julie vinden het minstens leuk een voorstelling te maken met je hond, (gelach). Zoveel soorten honden en er is een hele lelijke hond wat is zijn naam? Churchill? Huh? Vertel het, maak je niet druk. Churchill, maar je kan er niet naar kijken. Waar halen ze die voorstelling vandaan? Zij vinden het leuk elke dag minstens één soort hond te dragen.

Om minstens met hun hond een voorstelling te maken. Zoveel keren keek ik en zag ik, in het bijzonder in de Europese landen. Een vrouw die zichzelf niet kan dragen, Tien jaar jonger dan ik, tien jaar, (gelach). Ik keek en ze droeg een klein dier.

Ik zeg "Oh wat is dat?"

"Oh sheikh, dit is mijn hobby, ik vind het leuk honden te houden."

"Kan het tegen je spreken?"

"Ja meneer, het kan spreken. 'Oh mijn liefje, spreek tot mij.'"

'Aw, aw, aw, aw', doet de hond.

Een kleine hond. Dat is een voorstelling van een jongedame die vijf jaar jonger is dan ik. Voorstellingen vernietigen humaniteit. En, oh mensen, ren niet achter voorstellingen aan. Om een voorstelling te maken met je dieren voor mensen, maar je moet proberen een voorstelling te maken voor hen die in de hemelen zijn. Dagelijks zal je gezicht veel meer verlicht worden, dat is een voorstelling. Niet om van je kat, hond, auto en kleding een voorstelling te maken.

"Waar komt dit shirt vandaan?"

"Marks en Spencer"

Wat is dat voor markt, is het de markt van katten? Nee, het is de markt van mensen die een voorstelling leuk vinden en ze komen naar deze plek en er staat geschreven van oost tot west. Wat staat er geschreven? Marks en Spencer. En ontelbare mensen gaan naar binnen en naar buiten en nemen iets om een voorstelling mee te maken. Voor dames die het altijd leuk vinden om mooi gezien te worden, dat maakt niet uit. Maar jij als een man die achter een voorstelling aanrent? Waarvoor die voorstelling? De Heer de Hemelen die jou heeft geschapen Heeft, Heeft Hij je geschapen om een voorstelling te maken? Als je een voorstelling maakt, maak je voorstelling voor hen die in de hemelen zijn. Niet de mensheid. Jij en mij en hij en zij, staan op hetzelfde niveau. Waarom probeer je een voorstelling te maken voor elkaar, waarvoor?

Maar Satan zegt "Oh mensen, het meest belangrijke doel wat je moet behalen om belangrijk te zijn; je moet een voorstelling maken." Daarom de eerste die een voorstelling leuk vindt, zijn de soldaten. Ze zijn heel erg trots en maken hun voorstelling en ze zeggen: "Is er iemand zoals ons?" Met witte handschoenen en ook geen snor, geen baard en hun zwaard aan hun schouders. Niemand heeft een voorstelling zoals de soldaten. Ze denken: "We zijn de Heer van de wereld, jullie allen zijn het laagste niveau (zoals het laagste niveau van het kassensysteem in India)."

Conservatieven houden ook van een voorstelling. En na de conservatieven komt op de tweede dag de leden van Labour Party. Het is niet goed Labour te zeggen. Het is niet goed labour te zeggen, het is een schande voor je. Je draagt zulke pakken en zegt dat je lid bent van de Labour Party. Dat kan nooit waar zijn. Als je naar het parlement komt, maak je een voorstelling om een verschil te maken tussen de conservatieven en de leden van de Labour Party, moet je ook een schop en een hamer en touwen brengen op zo een manier en met grote (arbeiders) schoenen. Op zo een manier moet je komen en je voorstelling doen als een arbeider, waarom ga je gekleed en zeg je dat je lid bent van de Labour Party. Geen goede voorstelling voor jou, een hele vieze voorstelling. "Je moet gekleed gaan om mensen te laten zien dat je iets bent." Waarvoor dringt Satan mensen aan om een voorstelling te maken? Want mensen zijn meestal idioot. Idioten zijn degene die hun mentaliteit niet gebruiken. Je mentaliteit zegt nooit tegen je "Gebruik iets om een voorstelling te maken aan mensen dat je iets bent." Nee.

Maar Satan blaast in hun vieze ego, vuile egoïstisten, en zorgt ervoor dat mensen rennen achter voorstellingen. Waarvoor werken zij? Voor de voorstelling. Waar leven ze voor? Voor de voorstelling. Dat is het hoofddoel waar mensen in onze dagen achter rennen. 2000, En over een week is het 2010. Iedere keer willen ze een voorstelling maken. Als ze eruit komen, als ze op paarden rijden. Als ze rijden op hun ezel. Zeg geen ezel, hoe kunnen ze daar een voorstelling van maken. Het maakt niet uit. Zoals ik, ik kan een ezel berijden als mijn voorstelling. Maar jij vraagt een paard om een voorstelling mee te maken.

"Nu is het geen tijd voor het berijden van paarden, oh sheikh."

"Ja dat weet ik”.

“Maar je houdt ervan daarom kun je proberen een auto te hebben voor een autovoorstelling."

Wie zit er in zo een Princess of Mercedes of een andere, Rolls Royce mensen. Zoveel mensen zijn tien jaar jonger dan ik en zitten (Sultaan pakt een boek en bladert er aandachtig in) en maken een voorstelling in hun auto, dat we ook boeken lezen. Sommige weten niet wat het begin en einde is, het boek houden ze namelijk omgekeerd.

Zo begrijpen ze het niet. Ze kijken om mensen te laten zien,

"Ik ben tien jaar jonger dan sheikh, maar ik probeer toch iets te leren. Oh mijn chauffeur, wat was dit ook alweer?"

Chauffeur: "Ik ben nu bezig, als we stoppen kunnen we kijken wat er geschreven staat." En de bestuurder stopt en leest het, ook een service van de chauffeur, "Ik begrijp het niet, is het Engels of Turks?"

"Ik ken het boek niet ik heb het van de vlooienmarkt, op de (naam van een weg) op de vlooienmarkt, het maakt niet uit. Dit is genoeg voor mij dat mensen naar mij kunnen kijken. Dat ik een persoon ben die honderd jaar oud is en toch iets probeer te leren. En het is een goede voorstelling voor mij dat ze hoge respect aan mij kunnen geven. Ja chauffeur!"

Chauffeur: "Absoluut niet, oh onze meester."

"Waarom?"

Chauffeur: "Want zoveel mensen komen en maken een voorstelling."

Dat is het scenario. Mensen maken scenario's.

"Ik kan met ze meedoen, opdat ik gezien kan worden met het maken van een voorstelling."

"Wie is jouw docent?"

"Niemand is mijn docent, maar ik kan erover nadenken en kijken en soms kijk ik en zie ik iets goeds. En soms zie ik het ondersteboven. Ik maak een voorstelling."

(Sultaan probeert de uiteinden van zijn snor te krullen met zijn handen) Soms maak ik een voorstelling om mijn snor te stileren, want Sheikh Hisham effendi zegt, "Doe er wat wax op om het zo te maken. En dat zal een goede voorstelling voor uzelf zijn." En ik probeer het soms en de wax komt op mijn baard zoals honing. En ik schreeuw en mensen denken dat er iets is gebeurd. En mijn ware intentie is een voorstelling te maken voor mensen. Mensen komen kijken,

"Zo een jong persoon",

"Hoezo jong persoon? Dat is een negentig jaar oude persoon."

"Nee meneer, hij maakt een voorstelling voor mensen want zijn meester onderwijst hem van kinds af aan tot nu toe, om een voorstelling te maken."

En de hele wereld nu vraagt een voorstelling te maken. Ik kan niet lopen. Als ik kan lopen ren ik om "Voorstelling, voorstelling, voorstelling", te roepen. Hun docent is Satan die ervoor zorgt dat ze een voorstelling maken.

Onze bijeenkomst van vanavond is erg belangrijk. Oh mijn luisteraars, lach niet. Jullie zijn ook als ik, iedereen wil een voorstelling maken. En de hele wereld van jongeren tot de ouderen, rennen achter een voorstelling aan om mensen geïnteresseerd te laten zijn in hen. En ze zullen blij zijn als mensen naar hen kijken en zeggen "Wat een leuke persoon." Zelfs negentig of meer, maar toch elegant, zo elegant. Dat is genoeg voor mij, dat mensen naar mij kijken en zeggen: "Wat een elegante persoon." Hij denkt niet dat mensen zeggen, "Hij heeft zijn verstand verloren en wordt als een aap", en denkt dat mensen hem of haar verzorgen. Wat is dat? Onze meester onderwijst nu van oost tot west zelfs in Afrika, Tibetaanse, en Indiase mensen om zich te vertonen in een nieuwe voorstelling.

Om deze redenen maken regeringen oorlog en vechten, en mensen rennen op straat, en mensen zeggen: "We zijn democraten." Anderen zeggen: "Nee, wij zijn socialisten." Anderen roepen, "We zijn Tibetaanse boeddhisten, die de meest hemelse mensen op aarde zijn. Kijk naar ons, we maken een voorstelling." Jongeren en ouderen, vrouwen en mannen doen dit. Dit is belangrijk, dat mensen hun weg verliezen. Niemand vraagt een voorstelling te maken voor henzelf als ze dit leven verlaten, en het ander leven betreden. Zoals genoemd in alle heilige boeken, dat als iemand overlijd; zijn of haar ziel gaat met engelen omhoog naar de hemelen. En sommigen zeggen, "Zo een mooie persoon, zo een verlichte persoon, zo een elegant persoon, zo een mooie." En sommigen zeggen: "Oh zo een vies persoon, zo een lelijke, zo een idiote, zo een duistere." Ze denken er niet over na, dat de laatste dag je ziel weggenomen zal worden naar hemelen. En probeer je voorstelling daar te maken, opdat engelen kunnen zeggen, "Zo mooi, zo elegant, zo verlicht, dienaar van onze Heer welkom aan u."

Ze denken niet dat voor de mensen die hun verstand niet willen gebruiken en voorstelling maken op deze planeet; als ze omhoog genomen worden, zullen ze in de lelijkste voorstelling zijn. Engelen zeggen: "Zo een vieze, gehate en lelijke." En ze (engelen) rennen weg. Oh mensen, een dag komt dat je leven hier beëindigd en engelen nemen je omhoog en engelen van de hemelen zullen naar je kijken. Maak je ware voorstelling daar met hemels licht. Probeer verlicht te zijn opdat engelen kunnen zeggen, "Zo mooi, zo elegant, zo een perfecte." Maak je voorstelling daar, niet hier. Om hier een voorstelling te maken op deze planeet, hun niveau is onder het niveau van dieren. Want geen enkel dier vraagt een voorstelling te maken. Zij behouden hun afkomst tenminste, ze vragen nooit een voorstelling te maken.

Oh mensen, luister en gehoorzaam. Vraag die mooie voorstelling van je Heer. Vraag niet van Satan om tegen jou te zeggen "Je bent zo mooi." Nee, moge Allah (swt) ons vergeven. Dat proberen we voor Allah de Almachtige.

Oh mensen gebruik je verstand. Je kunt het hoogste niveau bereiken van humaniteit, zo niet dan val je omlaag onder het niveau van dieren. Astaghfirullaah vraag om vergeving van onze Heer en Zijn zegeningen. Voor de eer van de meest geëerd in Zijn Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat en zit weer).

Fatihah.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Doe niets voor een voorstelling. Diegene die alles doet voor een voorstelling zal zoals Satan op hetzelfde niveau staan. Maar probeer alles te doen voor de tevredenheid van je Heer en het plezier van onze Heer. Dat is onze eer dat we vergaren. Probeer hemelse voorstelling te krijgen, niet op aarde.

Fatihah. 48 Minuten

48? 47 zei ik tegen je, het is oké.

Van één woord, één hele bijeenkomst die eruit komt. En het wijst of signaleert dat "Oh mensen, op één woord speel je en dat zorgt ervoor dat je of omlaag valt of omhoog gebracht wordt." Voorstelling. Goede en slechte voorstelling.

UA-984942-2