Available in: English   Turkish   Dutch   Arabic   Go to media page

Geef Gehoor aan de Hemelse Waarschuwingen

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

21 October 2009, Lefke Cyprus

Dasdur ya RijaalAllah, madad.

(Sultaan staat)

Allahu akbar, Allahu akbar, la illaaha illa-Llah wallahu akbar wa lillahi 'l-hamd.

Dit is onze hele nederige lof voor onze Schepper de Heer der Hemelen, de Heer der Goddelijke Nabijheid. Als we opstaan tot de laatste dag van onze leven of van nu tot einde van deze dunya, of van vandaag tot in de eeuwigheid, het is niets. We kunnen geen lof geven aan de Heer der Hemelen, maar we zijn zwakke dienaren. We kunne alleen dit doen en Hij is onze Almachtige Allah (swt). (Hij) Accepteert en we geven lof en eer dat Hij zijn Goddelijke Nabijheid heeft geschonken aan zijn dienaar Sayyidina Muhammad (saw). Alfu salaat alfu salaam ya Sayyidi 'l-awwaleen wa’l-aakhireen.

En ondanks de mensen die geen lof en eer willen schenken, we zijn tegen hun. We proberen veel meer lof aan onze meeste Geliefde Profeet Rasulullah Sayyidina Muhammad (saw). Er is een hemelse niveau waar alle engelen hun begroetingen geven aan de meest Geëerde in de Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw). Vanaf het moment dat hij de nacht van de hemelreis maaktte tot in de eeuwigheid, geven engelen hem veel meer begroetingen. We/Ze zeggen alfu salaat alfu salaam say....

(Sultaan zit)

Ik vraag vergeving van mijn Heer, de Heer der Hemelen. Om niet zwakker te zijn tot het einde van mijn leven, om in staat te zijn mijn meest hoge respect te schenken aan zijn meest Geëerde in Zijn Goddelijk Nabijheid. En ik vraag steun van mijn Meester, mijn Schepper. De Schepper onderwijst mij. Meester van deze wereld, het begin van de goede manieren (?). Ik zeg "Oh mijn Meester, steun mij want ik weet niets." Wat nodig is voor mij, dienaren, oh mensheid, wat is nodig voor hun. Om te zeggen (?), Hij kent, (Arabisch), de geheimen van de mensheid. Hij is de paal/mast, net als de nooderster die nooit verandert, Hij verandert ook nooit Zijn posities.

En voor elke tijd veranderen ze, maar blijven op dezelfde route. Ze behouden de hele wereld en verzorgen alles. Ze hebben gigantische krachten om te kunnen kijken naar deze wereld en naar alles erop. Ze hebben gigantische krachten, buitengewone capaciteiten en bekwaamheid om alles te kunnen handhaven op aarde. Sommigen zeggen "Hoe kan dat?" "Het kan alleen Mijn commando zijn.", van de Heer van Hemelen. Hij (be)kleed. Als Hij een atoom kleed, dan kan die atoom iets doen. Geautoriseerde van diegene die meest Geëerd en Geprezen in de Goddelijke Nabijheid. Autoriteit moet er in de natuur (?).

Op deze planeet waar we ons nu bevinden, maar de heerschappijen van de Heer der Hemelen zijn ontelbaar. Heerschappijen zullen altijd zijn aan de hand van Zijn hoofd centrum, die geschonken is aan de creatie. En door Zijn heerschappijen zijn er ontelbare creaties, oneindig. Vraag niet "Hoe kan dat?" Heilige commando, vraag niet. (Arabisch). Dat is een eindeloze oceaan, en het heeft geen diepte, geen strand. Want je kunt iets niet dragen waarvan je vraag problemen oplevert, die je gedachten niet kan dragen. Dan ben je hard. Daarom, vragen stellen over iets, als het niet nodig is, vraag dan niet. Misschien kan het vreselijk voor je zijn. Daarom als je iets zegt, vraag niet hoe dat kan. Je moet geloven dat Hij de Almachtige Qadir Muqtadi is.

Qadir, Zijn bekwaamheid is almachtig en eindeloos. Hij kan alles doen, misschien is dat onmogelijk voor jou, maar (toch is het) niet onmogelijk. Mogelijkheden zijn geschenken aan de mensheid op deze planeet. Ontelbare werelden ontelbare creaties, allemaal hebben mogelijkheden geschonken gekregen. Maar onmogelijke dingen kunnen onze gedachten niet dragen en kan ons schaden. Want de Heer der Hemelen, je kunt geen balans aan hem geven en voor Zijn Goddelijke attributen. Ze zeggen dat een persoon voor iets dan kan zijn, maar iets kan zeggen en vragen de Heer der Hemelen. Hij kan deze wereld in een atoom plaatsen, dat is onmogelijk voor creaties, maar voor de Schepper is het niet iets dat voor Hem onmogelijk is.

Maar we leven in een wereld waarin alles mogelijk is, maar we vragen ons niet af wat achter deze mogelijkheden staat. Wat denk je over het onmogelijke? Vraag dat niet, dat schaad je. Ja een persoon kan deze wereld onder bevel hebben van oost tot west en noord tot zuid, als Allah de Almachtige diegene bekleed. Zo een kracht dan je je niet kan voorstellen dat zo een kleine autoriteit, deze wereld onder de commando van één man staat. Ja, ik ben altijd verbaasd als ik naar een gigantische vliegtuig kijk. Je kunt kijken, en je kunt zeggen het is net als een eiland, onder een commando van een persoon. Zijn vinger zo doet, en deze enorme vliegtuig volgt dat. Als we erover nadenken kunnen we zeggen dat het onmogelijk is. Als niemand of als een persoon nooit zo een grote vliegtuig heeft gezien. En hij kan zeggen "Weet je dat dat grote vliegtuig uit zichzelf beweegt?" Hij zegt "Nee dat kan niet". Als je zegt dat net als jij een mens, 1 miljoen (mensen) kan niet de grootte van deze vliegtuig dragen. Kijk en nu kan het van links naar recht onder de commando van zo een kleine creatie, de kapitein, piloot. Onder zijn commando beweegt het.

Als het mogelijk is voor de mens om dat te doen. Wat dacht je van de Schepper? Als hij één persoon kleed, dan kan het net als een atoom zijn. En dat kleinste punt van materiaal kan net als een mens zijn. En als ik zeg dat deze enorme planeet gecontroleerd wordt dan zeg je "Dat kan niet". Hoe kan het niet? Dat moet. Daarom geven religieuze geloven mensen altijd nieuwe horizons. Ze geven het meest kleinste deel van tijd, zo een grote kennis en mogelijkheden om deze grote wereld te controleren. Een atoom kan in staat zijn deze enorme wereld te controleren. Zeg niet "Dat kan niet". Het kan mogelijk zijn. Onmogelijk, nee, in de Goddelijke Nabijheid is alles mogelijk en verder dan de mogelijkheden die we kennen; zijn er zo veel meer heerschappijen van mogelijkheden. Daarom zeggen we (Sultaan staat).

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha ill-Llah huwallahu akbar.

(Sultaan zit)

Oh mensen, nu bereiken we het einde van onze periode op deze planeet. Daarom beginnen een paar nieuwe wijsheden van de Hemel naar de aarde te komen; net als golven van kracht. En die zorgen ervoor dat één zwakste creatie een waarschuwing kan geven. Oh mensen, we bereiken nu zeker een einde op deze planeet. Wees voorbereid, probeer je begrip wijder te maken. Want voor je staan gebeurtenissen te wachten, je zult zien en horen en begrijpen of niet begrijpen. Je moet jezelf voorbereiden. En het is niet mogelijke om zoiets te weten via universiteiten of hogescholen of academies. Nee, hemelse krachten dringen mensen aan.

Sta op en kijk, genoeg met het dronkenschap van je materiële Zijn. Sta op en kijk om realiteiten te zien. Wordt wakker. Zulke golven beginnen nu te komen. Mensen kunnen geloven dat kleine instrumenten hun aanspreekt, sommige stemmen komen en zegen "We spreken u aan oh moslims in de westerse landen." Ja, dat is mogelijk. Maar ze geven geen aandacht aan wat komt via de atmosfeer. Zulke instrumenten geven een bewijs dat deze atmosfeer niet leeg is. Het zit vol met krachten, en ontelbare lichten van kracht bereiken van boven deze planeet.

Verbreed je horizon, je begrip. Zodat je ontelbare horizons van hemelse kennis voor je spiritualiteit (kunt bereiken). Je materiële Zijn zal stof worden, maar we nemen van dat de geheimen. Door die geheimen kan aarde weer mens worden, om zoveel te kunnen doen en iets te kunnen begrijpen. Maar als je die geheime kracht wegneemt, dan valt het omlaag en is het alleen maar aarde. Geen waarde meer en we stoppen het in de begraafplaats.

Golven zit in deze atmosfeer en verder dan de atmosferen zijn er ontelbare atmosferen. Denk niet dat deze planeet leeg is, nee, je kunt geen lege punten vinden in de ruimte. Maar het zit vol met vreemde golven, die niet gelijk zijn aan elkaar. Het is allemaal om de mensheid voor te bereiden voor de Dag van Wederopstanding of de Dag des Oordeels. Hoe zal er met die dag omgegaan worden? Het zal geopend worden. Daarom zegt de Heer der Hemelen (Arabisch) "Zeg wat je begrepen hebt gedurende je leven".

"Oh mijn Heer, ik heb alleen geprobeerd om mijn fysieke Zijn gelukkig te maken, ik rende alleen daarvoor. Ik leefde voor mij fysieke Zijn, ik liet het achter en kwam tot U, ik begreep niets. Ik was dom."

De tijd is om, dat is een voorbereiding voor alle naties, voor alle religies, voor alle mensen. Luister en probeer te begrijpen. En ons niveau is nu op het laagste niveau die ervoor zorgt dat ik spreek. Zeg niet dat het teveel is, nee, het is het laagste niveau. Vreemde kennis over de acties van de Schepper. Dit is een actie van de Heer der Hemelen, deze wereld. En één dag zal het verdwijnen en oplossen en in eindeloze kracht/macht oceanen opgaan. Zoals het was in de eindeloze krachtige/machtige oceanen van kracht/macht van de Heer der Hemelen. En hij droeg op "Kom en wees gereed voor sommige creaties van Mij, en zorg dat ze leven en te iets leren voor hunzelf. Dan zullen de realiteiten aan hun geopend worden. Het zal een ingang zijn om een ander niveau van kennis te bereiken om hun Heer te begrijpen."

Het is zo een diepe oceaan, en zoals de tijd nu voorbij is om zo een toespraak te doen via een zwakke dienaar. De Heilige Koran geeft alle kennis, alles wat gebeurd is en wat nog moet gebeuren. Zeg (Arabisch). De Heer der Hemelen zegt dat een mier zijn stam waarschuwt en zegt "Oh mieren, wees voorzichtig. Want er komt een leger van koning Solomon. Om niet zijn leger van paarden of hun voeten op u te plaatsen, maak weg." En in zo een positie bevinden we ons nu. De Heilige Koran geeft een opening van een paar realiteiten. De Heilige Koran = eindeloze oceanen.

Nu is het de tijd dat waarschuwing komt van hemelen. Het was een mier die sprak tegen zijn soortgenoten. En deze die hier zit, ik zit hier, de Heer der Hemelen waarschuwt niet direct maar via de pool van deze wereld geeft Hij waarschuwingen aan mensen.

Oh mensen, luister dat er achter je vreemde en vreselijke daden komen. Behoed u, pas op je zelf, maak weg. Zodat op je niet iets (tegen)komt waardoor je beëindigd. Nu naderen een paar hele angstige en vreselijke daden. En dit is een waarschuwing, ze zorgen ervoor dat ik zeg "Pas op jezelf, bescherm jezelf, probeer jezelf te beschermen". En je kijkt en ziet dat van oost tot west en noord tot zuid, mensen met elkaar vechten. En dit is een begin, maar hele zware gebeurtenissen komen hierachter aan. Dit is alleen als een briesje. Maar orkanen komen eraan.

Behoed je. Daarom is dat instrument, dat zorgt ervoor dat mensen kunnen luisteren naar nieuwe begrippen van de Heilige Koran. Allah (swt) heeft ons dat geschonken, zo niet dan zullen ze weggenomen worden. Orkanen zullen ze wegnemen. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Sultaan zingt

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Als je het mooie gezang kunt horen, je ziel zal direct je fysieke Zijn verlaten en voor dat Hemelse gezang gaan.

Sultaan zingt

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

U bent onze Heer, geen twijfel, alle lof en alle eer en alle glorie aan U, de Heer der Hemelen (Arabisch).

We begrijpen op dat niveau, daarboven is ons nog niet geschonken. Als je het laatste punt bereikt van dit niveau, dan opent een andere niveau. Ontelbare niveaus. Oh zoveel glorie en geëerde heerschappijen. Oh mensen kom en luister. Laat! Genoeg met het achterna geren achter deze karkas. We proberen alleen te eten en te drinken en uiteindelijk om de riolering te vullen. Dat is geen ware eer voor ware wezens.

Oh mensheid, wees zorgvuldig. Oh paus, geef 's morgens en 's avonds een declaratie hierover. Oh hoofd rabbi, zeg hier wat over in de ochtend en avond. Oh moslims, kijk 's morgens en 's avonds weer in de Heilige Koran, zodat je krachtige betekenissen mag tegenkomen en volle hoop van oceanen van heerschappijen.

Oh onze Heer, Allahu akbar wa lillah 'il-hamd, was-salaat was-salaam ala sayyidi 'l-awwalen wa'l-aakhireen. Sayyidina Muhammad (saw) (Arabisch).

(Sultaan staat)

Assalaamu alaykum. Oh mensheid, waar bent u? U bent niet gelukkig? Wat is dat? Je moet gelukkig zijn.

(Sultaan zit)

Fatihah

48 minuten

Dank aan Allah (swt). Ze rennen achter dunya aan, ja.

UA-984942-2