Available in: Turkish   French   Dutch   English   Go to media page

De geheime Kracht wat achter het bewegen van materiaal zit.

Maulana bidt en prijst Sayyidina Muhammad (s)

Help ons Oh Rabbana, Oh boodschapper van Allah, wij vragen steun voor uw volk (ummah) om te helpen tegen sjaitaan.

Oh mensen, dienaren van onze Heer Allah de Almachtige. Allah Hij is de Heer van de schepping, van begin tot einde.

Een dag is heen gegaan, voorbij, onze leven gaat voorbij, rent naar een einde. Alles rent naar zijn einde. En wij rennen ook naar ons einde. Wees niet bedrogen bij sjaitaan. Dat je voor altijd op deze planeet zal leven , nee..Luister en probeer te begrijpen probeer te begrijpen wat Hemelse verklaring is, wat Hemelse komt dagelijks aan elke wezen.

As salamo alaykum, oh gelovigen, gelovigen zij hebben een waarde in Hemelse Aanwezigheid. O onze Meester wij zijn zwak, Jullie zijn krachtigen. Wie zijn krachtig? Diegenen die geloven in het bestaan van de Schepper dat is krachtig. Hoe kunnen we zeggen om in Zijn bestaan te geloven als er geen Bestaan is, dat betekent Bestaan van de Schepper. Hoe kunnen wij dan bestaan? Hoe kan dat?

Ons bestaan is niet van ons, ons bestaan is ons geschonken. Om in bestaan te zijn is een geschenk aan ons. EN wie is degene die ons dat gegeven heeft? Om in het bestaan te zijn? maar mensen zijn nu dronken, dom, onachtzaam en geen verstand. Hoe kunnen ze zeggen dat ons bestaan van onze ouders is? Ze denken dat ons bestaan van hun ouders is. Dat is laatste punt van dom zijn. Om te zeggen dat ons bestaan van onze ouders is. En niet van iemand anders.

Wat is dat voor domheid? Als je ouders kinderen bestaan kunnen geven, waarom houden zij zichzelf dan niet in bestaan? Maar mensen zijn dronken. Ze blijven vast houden aan het zeggen van “geen schepper”. Laatste punt van domheid, van idioterie, laatste punt van gekheid. Hoe kunnen mensen dit zeggen. Dat is de laatste punt van mensen met geen verstand. En de Schepper heeft jou een orgaan geschonken. In jouw hoofd en om het te laten werken en te laten begrijpen. Maar je gebruikt  het niet. Je mentaliteit zegt tegen je, mentaliteit is iets dat niet tot de materiele wereld behoort. Bijvoorbeeld je kunt zeggen, een auto beweegt door het behoren van de materiële wereld. Mensen zullen dan zeggen dat klopt niet wat je zegt een auto dat uit zichzelf beweegt.

Een auto heeft iets nodig, het is niet van de materiele ding. Materiele auto kan uit zichzelf bewegen. Maar het is niet van materiele waarde je zet olie, net als een kop thee. Je zet er olie in, wat niet tot de materiele wereld behoort. Het is iets anders. Als materiaal niets nodig zou hebben zou het nooit olie van de tankstation halen. Het is als water mijn het is niet als vloeistof. Niet meer. Maar wat is er dan in? Dat een kop vloeistof een auto laat bewegen? Hoe kan je zeggen dat mijn auto uit zichzelf beweegt?kunnen wij, wat zeg je van je mentaliteit? Mensen net zo, ze denken dat wij door ons materiele bestaan uit onszelf bewegen. Door het eten en drinken kunnen we bewegen. Anders is het onmogelijk om te bewegen. Zoals een auto vloeistof nodig heeft om te bewegen, heeft de mens eten en drinken nodig om te bewegen. Zeg: zonder eten en drinken kan ik niet bewegen, je zult wel een gekke zijn. Het punt dat we moeten weigeren zo veel mensen zonder verstand, zo veel domme mensen, blijven vasthouden aan het feit dat er geen enkele relatie is tot iets wat niet tot ons lichaam behoort. Wij zijn onafhankelijk, zeggen ze, een ander woord...... zoveel mensen zeggen we hebben niets nodig.

Maar realiteit zegt, jullie liegen. Omdat je drinkt en eet. Welke Ding komt voor eten en drinken tot jou? Je bent een persoon van 100 kg 2.meter lang een wezen. Honger komt om je beëindigen. Om je te laten vallen, Honger. Als ik een kop soep voor je breng, dan sta je weer op als je dat gedronken hebt. Wat denk je is dat geheime kracht door de soep? Of uit een andere wereld? Een paard, of een ezel, zoals die mensen. Ezel, zware werker, ja. Wanneer het hongerig is, valt het neer. Als we brengen een handvol gerst brengen en het eet ervan en drinkt een kop water, dan staat het weer op. Het draagt zichzelf en jou ook nog. Waarvan?

Oh mensen wees niet dom, wees niet zo’n persoon dat leeft in zijn fantasie wereld, verlaat fantasie en kom tot de realiteit. Dit is erg belangrijk. Geef je iets, ik geef je niet iets te eten of te drinken. Maar het zijn de woorden van Heiligen, van Heilige boeken, wat komt door de toespraak heen. Het komt tot jou, en geeft je hoge lofuitingen. Van Allah, er wordt je het meest hoge gegeven.....Respect aan Allah...deze woorden raken je....daarom de Heer der Hemelen heeft profeten gestuurd met opdrachten/regels. Deze opdrachten zijn Hemels. Hemelse opdrachten zullen nooit zijn zoals de opdrachten van de mens, wetten, regels van de mens. Hemelse opdrachten hebben zo’n kracht, wanneer ze gesproken worden laat het je geloven, laat het je bewegen, te prijzen aan je Heer Allah de Almachtige.

 Woorden, omdat woorden iets raken in jezelf, wat spiritualiteit is. Woorden deze raken je niet in je materiele Zijn. maar raakt jou ongeziene persoonlijkheid. Je hebt een ander persoonlijkheid van binnen. Een ander persoonlijkheid, zoals ze zeggen onze geest, onze ziel. Je kunt het niet zien, maar ......het heerst. Een ongeziene kracht controleert en regeert over onze fysieke wezen.

Denk niet dat een kop soep je laat opstaan, nee. Maar de Heer der Hemelen zorgt ervoor, meer nog dan ervoor zorgen, Schept, zo’n structuur, zodat het je laat bewegen. Als deze geheime kracht niet in een kop thee of kop melk is, dan zal het ook niets voor je kunnen betekenen. O mensen kom en luister en geloof, je moet geloven dat de kracht  jou naar Zijn Goddelijk en Hemelse Aanwezigheid brengt. Als je niet gelooft, dan zul je alleen stof zijn in je graf. Maar mensen van 21 e eeuw geloven niet meer.

Auto’s kunnen niet bewegen zonder de kracht die in die vreemde vloeistof is geplaatst. Zodat mensen het kunnen gebruiken op de autobaan. Mensen gebruiken het en kunnen vliegen in de lucht. Wees geen ezel, wees niet als dieren. Dieren begrijpen wel dat gerst niet uit zichzelf iets geeft. Er is iets in wat de Heer der Schepping erin plaatst, dat gebruikt en we kracht kunnen krijgen. Hoe kan het dat je gerst eet en dat je op kan staan en kan rennen?

Mensen zijn dronken en elke stap die ze maken komt een probleem. En probleem betekent een vloek komt. Mensen rennen nu weg van hun Heer van de Realiteit. En elke stap komt er iets over hun heen, wat hun zal vernietigen. Wat hun fysieke bestaan zal vernietigen. Zoveel nieuwe uitvindingen,. Ze vragen om mensen ermee te helpen. Maar dat lukt ze niet. Ze zijn als tijd niet in staat om te helpen. Zoveel als zij nieuwe uitvindingen brengen. De kracht van de mens wordt daardoor steeds minder. Zoveel nieuwe medicijnen, tabletten, antibiotica talloos, maar ze kunnen de mensheid niet helpen. O mensen kom en luister en accepteer realiteit. Er is een ongezien kracht met deze geheime, het is een geschenk van de Hemel aan jou zodat er iets van jou zou kunnen helpen.

Denk niet dat met de naam van antibiotica je zal kunnen helpen. Nee, ze helpen niet. Daarom als de heer der hemelen dit geheim kracht, geheime kracht als Hij dat zal wegnemen, medicijnen zullen niet helpen. Kan geen enkel voordeel geven aan de mens. Niet in staat om de problemen van de mens weg te nemen. Want al die nieuwe uitvindingen, zonder te geloven dat de geheime kracht van de Heer der Hemelen komt. Zolang dat niet wordt gelooft zullen ze nooit een genezing krijgen om gelukkig, nee, om gezond te worden. Gezondheid, o mensen je moet begrijpen, gezondheid is een hemelse geschenk. Zolang je rebels bent, zal de Heer der hemelen, zul je geen enkel resultaat bereiken met 100en 1000en medicijnen kunnen krijgen. O mensen kom en geloof. Als je gelukkig en gezond wilt zijn, hier en na je dood,van hier tot de eeuwigheid.

Ya Rabb, in deze heilige maand geef ons kracht om te geloven. Om U te kunnen prijzen, ons hoogste respect aan U oh Heer. Voor de eer van deze heilige maand en voor de eer van Uw meest geëerde en meest geliefde dienaar Sayyidina Muhammad (s).

Dumm dumm dumm dumm

dumm dumm dumm dumm 
O mensen luister en geloof je zult bereiken dat zingen dat je een plezier zal geven.plezier van paradijs.

Dumm dumm dumm dumm

dumm dumm dumm dumm 
Dat je zul plezier zult krijgen wat je nergens anders kan vinden, o mensen

O onze Heer vergeef ons, (amin)

39 minutes Sayyidi.

39 vandaag genoeg voor onze ezels. Oh sjeikh zeggen de ezels, het is genoeg vandaag. Morgen geef ons iets te eten, geen stro, maar gerst. Als je gelukkig wilt zijn, volg Hemelse regels om hemelse kracht te krijgen. Als je dat hebt, kun je geluk vinden, plezier, eindeloze oceanen. Je erin komen en eindeloze blijdschap krijgen in de eindeloze mooie oceanen.

Profeten vrede zij met hen, kwamen met eindeloze oceanen van geluk van plezier.eindeloze kennis eindeloze eindeloze eindeloze oceanen o mensen wees niet als een dakloze. De heer der hemelen roept jou tot eeuwigeiheid, eeuwigheid, eeuwigheid,

Dumm dumm dumm dumm

dumm dumm dumm dumm 
eeuwigheid aaaaaaa eeuwigheid aaaaaaaaaaa zingen voor de Heer der hemelen,
 

Dumm dumm dumm dumm

dumm dumm dumm dumm 


43 minutes genoeg,
 

heeeeeeeee heeeeeeee heeeeeeeee alleen U HU HU alleen met U eeuwigheid Onze Heer HU HU we houden van zingen van uw engelen. 

Dumm dumm dumm dumm

dumm dumm dumm dumm 
Fatiha
.

UA-984942-2