Available in: English   German   Dutch   Go to media page

Verlies je enige kans niet

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

4 December 2009, Lefke Cyprus

Jumu'ah

A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem

Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem

Ashadu an laa ilaaha illa-Llah, wahdahu laa sharieka lah, wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan 'abduhu wa Habibuhu wa Rasuluh (s).

As-salaamu alaykum. Ash-hadu an laa ilaaha illa-Llah, wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhu wa rasooluh.

In de Naam van Allah, de Almachtige, de meest Barmhartige, meest Genadevol en meest Vrijgevige.

En we zeggen tegen onze luisteraars, assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dit is een eenvoudig bijeenkomst, heel eenvoudig. Simpel, maar het is niet van mijzelf, nee, het is van hemelse wezens. Ikzelf vraag ook om te horen en te luisteren. Het is niet zoiets waar we ons eerst op voorbereiden en dan de mensen aanspreken. Maar het is een hemelse bijeenkomst door heiligen, die hun kracht sturen naar een zwakste dienaar. Ik zeg over mezelf een dienaar te zijn, maar ik ben geen ware dienaar. En ik schaam me te zeggen dat ik een dienaar ben, want ik geef geen ware dienstbaarheid aan de Heer der Hemelen.

Want wij hebben onze belofte gegeven aan onze Heer Allah de Almachtige dat we Zijn dienaren zouden zijn. En toen we hier kwamen, we werden geboren op deze planeet, maar we laten zo een zwakke dienaarschap zien. En ik kijk van oost tot west, en van noord tot zuid, en ik zie dat de mensen hun belofte vergeten zijn die ze gegeven hebben in de Goddelijke Nabijheid op de Dag der Beloften, toen we zeiden, "O onze Heer, we verklaren dat we Uw dienaren zijn, en dat we alleen in Uw dienst zullen zijn." Dat was onze belofte van de ziel in de Goddelijke Nabijheid. Maar nu zijn we hier, en we houden ons niet aan die belofte. We houden onszelf bezig met het materiële . En het materiële heeft voor ware wezens van de mensheid in de Goddelijke Nabijheid geen enkele waarde. Maar we werken alleen maar voor onze materiële Zijn, die iedere dag meer wegsmelt.

Eens was ik op een schip dat voor toeristen was, die hen naar verschillende plekken bracht. Op een zeker moment, na het ochtendgebed, keek in de de grote hal van het schip en ik zag een groot standbeeld. Men kan zeggen dat het een mooie vorm had. Ik liep er voorbij, en 's avonds liep ik er weer voorbij. En ik vroeg mijzelf, waar is dat mooie beeld wat ik hier 's ochtends zag? Een van de passagiers zei tegen me, "Oh sheikh, het was niet iets van steen of metaal. Nee." Van wat was het dan, vroeg ik mij af, want ik had het van een afstand gezien. Het was alleen een stuk ijs. Ijs, wat langzaam begon te smelten, en in de avond was het gesmolten en water geworden.

Onze Grandsheikh, moge Allah (swt) hem zegenen, zei ooit eens tegen mij, "Oh Nazim Effendi, alles waar je naar kijkt zal wegsmelten en uiteindelijk zal alles verdwijnen, het smelt weg. Iedere vorm die je ziet is geen stabiele vorm. En alles op deze planeet zal wegsmelten, in het bijzonder de mensen. Hun vormen zijn zoals die ijssculptuur."

Iedere dag smelt het meer en meer, om uiteindelijk water te worden, dan is het geen gestalte meer die hoort, kijkt of spreekt. Het figuur was door mensen gemaakt, maar onze materiële Zijn, die onze Heer heeft geschapen, zal ook iedere dag een beetje meer wegsmelten. Het betekent dat sommige instrumenten weg zullen smelten welke op batterijen werken. Hè? Butter? (Engels woord voor boter) Oh, zo lekker, samen met honing! (mensen lachen) Nee, geen boter, batterij! Batterij betekent langzaam wegsmelten..., iedere dag een beetje meer..., zullen we eindigen.

Er was eens een bedouine, hij zat op zijn kameel en reed van de ene naar de andere plaats. Op een avond kwam hij bij een volle waterput aan. Hier nam hij rust en sliep hij. Vroeg in de ochtend stond hij op en wilde zijn reis voortzetten. Hij keek naar zijn kameel die niet meer bewoog. De bedouine probeerde de ogen van de kameel te openen, maar zijn kop viel neer. Daarop viel de kameel om, en de bedouine liep om de kameel heen, en zei, "Oh, wat is er met mijn kameel gebeurd? Ik reed er nog op, hij was als de wind door de woestijn! Wat is er nu gebeurd?! Hij kijkt niet meer, hij staat niet meer, hij draagt mij niet meer. Wat is er gebeurd!? Wat is er nu opeens mis? Alles wat ik waarneem, ziet er goed uit dus wat is er gebeurd?"

En hij huilde en liep om de kameel heen, iemand anders kwam voorbij en zag de bedouine huilen en schreeuwen, "Wat is er met mijn snelle kameel gebeurd? Gisteren was hij nog zo snel als de wind!"

De andere zei, "Heb je het nog nooit meegemaakt dat iemand gestorven is?"

"Wat is dat?"

"Ja, gisteren was het nog levend en vandaag is het een dood lichaam."

"O mijn broeder, maar ik zie dat er niets aan mankeert!"

"Ja, dat is iets dat niet tot de materiële wereld behoort, dat was iets wat uit de Hemelen kwam, wat hem deed bewegen, en liet rennen als de wind!"

"Aha, nu begrijp ik dat het niet onze lichamen zijn, waarvoor we zoveel zorg voor dragen, voor de behoeften van onze fysieke lichamen. Hij stierf, zijn hemelse verbinding werd beëindigt, voorbij."

En jullie ook, oh mensen, jullie kijken en zien dat jullie veel meer zorg dragen voor en jullie bezighouden, met het maken van nieuwe moderne mensen. En je vraagt als auto's te zijn, om ieder jaar een nieuwe mode te hebben. De oude mode is voorbij, stop hem maar op het autokerkhof. En je kan wel een moderne auto brengen, maar je kan geen moderne lichaam brengen. Maar mensen zijn heel zorgvuldig, in het bijzonder rijke mensen uit Arabië die zeggen,"Oh, nu moet ik me een checkup laten doen, want soms slaapt hij, staat niet meer, wat is er gebeurd?" Ik moet me checkup laten doen." Wat is een check up? Check up betekent iedere orgaan te laten nakijken, of het zo functioneert als tevoren, in het bijzonder die ene. Ha, die ene is dood! Waarvoor een checkup, voorbij! "Nee, we moeten een checkup laten doen, om onze fysieke Zijn als voorheen te laten zijn."

Voorbij, voorbij! Ren niet naar zo een checkup! Die doktoren zorgen er alleen maar voor dat je snel naar de begraafplaats gaat! Ja! Daarvoor zijn de mensen vandaag heel scherpzinnig.

"Waar is er hier een oudere, zoals Abdul Ra'uf?" (mensen lachen)

Abdul Ra'uf zegt, "Ik ga voor een checkup."

"Waarom, Abdul Ra'uf?"

"Omdat ze zeggen dat er een nieuw virus is."

En die virus maakt geen onderscheid tussen oud of jong. Daarom moet ik een checkup laten doen, of de varkensgriep al bij mij is aangekomen. Daarom heb ik, zoals ik hier een bodyguard heb (gelach), bodyguards nodig om me te beschermen tegen de varkensgriep. En de tweede zegt, " Ya Hu, doe niet zo dom, idioot." Wat zeg je? Doktoren zien het niet. Mensen zijn geleerd maar toch komt de varkensgriep op hen.

En ik zeg dat het niet zo gevaarlijk is, maar je moet oppassen voor de hondengriep. Als de hondengriep komt, dan is het voorbij. Europese mensen, 3 van de 4 gaan dan sterven, omdat ze zo lieflijk zijn met honden. En als de artsen dan zeggen, "U moet nu uw honden afmaken", oh er zijn mensen met een super verstand die dan zeggen, "Als mijn hond sterft, moet ik met mijn hond zijn in hetzelfde graf". Dit is een nieuwe mode. Nieuwe mode voor de mensen van de 21e eeuwse beschaving, ze laten de mensen en vragen te leven met dieren.Het spijt me te zeggen moeten dat de westerse beschaving net bij dit stadium is aangekomen. Ze zijn zo bang om te sterven. Ze moeten zich behoeden, maar zoveel als ze zich behoeden, bereikt de dood hen ook. Want hun lichamen smelten en smelten en komen tot een einde.

Oh mensen! Wij allen zijn omringd met de dood. Overal, ten aller tijde, in elke omstandigheid bereikt ons de dood. Je moet je concentreren op een leven dat nooit eindigt. Wat nooit stopt. De eeuwigheid. Probeer dat te bereiken. Dat is een geschenk van onze Schepper. Hij Schenkt ons, want we gaven onze belofte, dat we Zijn dienaren zijn. En wie hier Zijn dienaren zijn, de Heer der Schepping zal hen eindeloos leven het eeuwig leven schenken. Maar de mensen hebben het verloren. Nu rent de hele wereld achter iets aan, waarvan ze zelf niet begrijpen waar dat heen gaat, wat ze eigenlijk doen. En ze vragen nooit om iets te leren over hun eigen toekomst. Ja, nu zijn er ongeveer 7 miljard mensen. Ik weet niet of je 70.000 mensen kan vinden die echt vragen om de eeuwigheid te bereiken.

O, mensen, geef af en toe iets voor je Heer, aan wie jij je belofte gaf. "O onze Heer, U bent onze Heer, en wij zijn Uw dienaren". Probeer Zijn dienaren te zijn, en niet de dienaren van jullie ego's of voor dunya of voor Shaitaan. Zoals alle Profeten zeiden, zeggen wij het ook, we zijn waarschuwers. Het is geen verplichting dat we iedereen moeten dwingen te accepteren, met geweld. Nee, je bent vrij (te accepteren of niet). Gebruik je goede verstand, denk erover na en volg de ware richting die de Heer der Hemelen van je vraagt. Hij nodigt je uit, "Kom naar Mij! Oh Mijn dienaar! Kom naar Mij toe!"

Jammergenoeg, horen ze dat niet, maar ze horen wel dat van Shaitaan. Shaitaan roept ze op van de vroege ochtend tot laat in de nacht, en zegt, "Doe dit voor mij, doe dat voor mij, doe dit voor mij." En ze verspillen hun kans, die kans wordt éénmaal aan ons gegeven. Er zal geen andere kans gegeven worden aan ons. O mensen, ad-deenu naseeha, "Religie is advies." De Profeet (saw) zei dat religie betekent om goedheid voor de mensen te vragen, en te voorkomen dat ze in vuur vallen hier en in het Hiernamaals.

Moge Allah (swt) ervoor zorgen dat wij horen en leren, en dat we proberen dienaren te zijn van onze Heer. Moge Allah (swt) ons vergeven, voor de eer van de meest geëerde, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op)

Fatihah

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Wees blij dat jullie luisteraars zijn!

Fatihah

UA-984942-2