Available in: English   Bahasa   Turkish   Dutch   Go to media page

De Eerste Opdracht is om Rein te zijn

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

31 December 2009 Lefke Cyprus

(Sultaan staat op) Dastoor, yaa RijaalAllah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd! Alfu salaat, alfu salaam `alayyhi wa `ala aalika yaa Sayyidina yaa RasoolAllah, yaa Habeebullah narju shafa`atak yaa sayyidi 'l-awwaleen wa 'l-akhireen. Ishfa` lana shafa`atan li-ummatik fi 'd-dunya wa 'l-akhira mina 'l-awwaleen wa 'l-akhireen. A`oodhu billahi min ash-Shaytaani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem (Sultaan zit weer).

Welkom aan jullie, oh mensheid, welkom en zegeningen aan jullie die zorgvuldig zijn bij het horen en het leren en voor het schenken van hun prijzen en lof aan de hand van zijn/haar mogelijkheden. Moge Allah van Zijn eindeloze zegeningen oceanen schenken. Allereerst Vraagt Hij om reinheid van ons, "Wa thiyaabaka fattahir - En reinig uw hart." (Surah Al-Moddassir 74:4).

Allereerst Stuurt de Heer der Hemelen Zijn heilige commando naar Zijn meest heilige, aan alle profeten en hun naties. Eerst vraagt Hij om reinheid van Zijn afgevaardigden. Als zij zichzelf niet reinigen, dan is het onmogelijk om de mensen die niet rein komen, iets te schenken. Reinheid is de eerste opdracht van begin tot einde. Allah de Almachtige accepteert geen vuil persoon. Hij zegt dat je rein moet zijn. Niemand kan in de aanwezigheid van de koning zijn met vuile kledij noch kan een persoon met een lelijke verschijning verschijnen in de aanwezigheid van een koning. Iedereen vraagt om in de meest reine en meest goede verschijning te zijn in een dergelijke bijeenkomst. Daarom moeten we proberen rein te zijn.

Oh onze luisteraars, luister niet naar mij maar naar wat de meester van deze planeet aan de hand van zijn heilige commando van ons vraagt, om rein te zijn. We zaten op school, schooljongens, en onze meester plaatsten onze handen op het bureau en wanneer hij zag dat onze nagels niet schoon waren deed hij zoals dit (Sultaan slaat op zijn hand). En hij keek ook naar onze oren of ze schoon waren of niet. Moet je zien, wat dacht je er dan van als je vraagt om naar de Hemelse Nabijheid te gaan van de Heer der Hemelen? Asta' idhu billaah, "Wallahu yad'oo illaa daaari's-salaam - En Allah roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad." (Surah Junus 10:25).

Oh onze salafi 'ulama waarom zeg je niet tegen mensen om naar hun nagels en reinheid te kijken? Waarom draag je dat niet op? En ik vraag de heilige paus of hij de christenen, katholieken of orthodoxen of protestanten aanspreekt of ze rein zijn? Waarom vertellen ze deze opdracht niet? Reine personen zullen welbekend zijn als hun dode lichaam in kaffan (doeken) wordt gekleed. Je zult begrijpen of hij rein is of niet. Als er een slechte geur van zijn dode lichaam komt, betekent het dat hij niet rein is.

Eens was ik in Damascus en de regering wilde een weg vrijmaken, om de weg breder te maken zodat de doorvoer van het verkeer beter geregeld kon worden. Want er waren zoveel auto's, geen gebouwen maar auto's, het was onmogelijk om het verkeer te regelen. Ze wilden gebouwen slopen om de weg breder te maken voor het verkeer. Op die weg was er een heilige die zeshonderd jaar in zijn tombe lag. En zij dwongen mensen om toestemming te geven om die grote wali, heilige, weg te nemen van zijn makaam daar naar een plek verder weg. Deze grote heilige was niet blij om weggenomen te worden van zijn eerste tombe naar een andere plek om twee redenen. Eén reden was dat hij zijn lichaam niet wilde tonen. Sommige personen hebben alleen een skelet over daar in het graf, er zit geen vlees meer aan. Awliya zijn nooit zo. Zij worden geen skelet, en dat weten ze en ze houden er niet van dat hun wonderbaarlijk lichaam gezien wordt door iedereen. Uiteindelijk dwong de regering het af.

Voor die gebeurtenis, misschien 40 jaar geleden, in de tijd van de Franse regering droeg de hoge commissaris in Syrië op om deze tombe weg te halen. In de avond ging Shaikh Hasan naar de hoge commissaris van de Franse regering en zei, "Ben jij het die zegt dat ze mijn graf hier weg moeten nemen? Niet alleen jij, maar de mensen van je hele land, al je soldaten, kom en probeer me hier maar weg te halen!" En in de ochtend zeiden ze, "Niemand mag het graf aanraken. Karaamatu 'l-awliya haqq - de wonderen van de heiligen zijn werkelijkheid.

Oh salafi 'ulama, je moet dit geloven, karaamatu 'l-awliya haqq. Je moet dit vertellen. De wonderen van awliya is een geschenk van Allah de Almachtige aan hen. Je moet dit geloven! De tweede keer was nadat de Franse regering Syrië aan de Syriërs overliet. Er was nog veel meer verkeer en zij vroegen de afstammelingen van Sheikh Hasan Jibawi, hadrati `aala-Allahu ta`ala darajaatihi daa'iman, ya Sayyidee dastoor. Bi idhnAllah, jullie mogen het horen. Oh salafi 'ulama jullie moeten geloven in karaamatu 'l-awliya. Als jullie niet geloven, vind ikhet niet leuk jullie iets te doen. Maar zij die aangesteld zijn om de eer te behouden van awliya en anbiya, kunnen je raken. Zij sturen geen bommen of kogels, maar kleine wezens die jullie in de avond raken en in de ochtend haasten mensen zich om jullie dode lichaam weg te brengen.

Vrees voor Allah, spreek niet tegen awliya. Denk niet dat je een awliyaa kunt vinden, vroeger verscholen zij zich. Jullie hebben opgedragen om alles te vernietigen tussen Jannatu 'l-Mu`ala and Jannatu 'l-Baqee'. Maar het is nu niet dezelfde tijd, jullie moeten vrezen. Minstens twee jinns kunnen je lichaam dragen aan je oor, de ene aan één oor en de ander aan de andere oor en ze brengen je naar de woestijn, totdat je doodgaat.

Vrees voor Allah (swt), Hij kijkt niet naar zulke dingen. Maar namens de Zegel der Profeten (s) is er nu een andere tajalli, manifestatie die jullie kunnen raken. Deze manifestatie is vanaf het begin van deze muharram veranderd. Ja, jullie horen dat er in Iran zoveel moeilijkheden zijn. Voorheen was niets met de mensen en waren ze in vrede. Maar nu staan ze op en zeggen zij, "We willen doen wat we willen, we zijn niet zoals onze voorouders die zeiden 'Ja meneer, we zeggen nu niets meer.' Als we iets verkeerds aan jullie zien gaan we tegen je in. Nu vragen we om onze rechten. We accepteren jullie systeem niet. Nee, we vragen het systeem wat de Heer der Hemelen ons heeft toegestuurd. We vragen niet om één persoon die wilt dat we doen zoals hij dat wenst. We zijn met honderd miljoen Perzen, jullie moeten naar ons luisteren. We zijn nu niet blij met jullie, want jullie volgen de juiste weg niet. En de Heer der Hemelen kijkt en ziet wat jullie doen."

En jullie staan tussen twee adems, één in, één uit. Vrees voor Allah, oh onze leiders, kom tot shariaatullah de Wetten van Allah de Almachtige. De tijd is zojuist veranderd vanaf het begin van muharram 1431, het zal nooit dezelfde omstandigheden als daarvoor met zich mee brengen. Nu verandert alles aan de hand van de heilige commando's van de Heer der Hemelen. Allahu Akbar, Awliya, Allah, Allah, Allah, Allah, behoud respect naar hen.

Oh wahabi mensen, het is nu niet makkelijk om mensen weg te houden van het bezoeken van tombes van awliya en anbiya (heiligen en profeten) Wees voorzichtig hiermee. Dit is een waarschuwing afkomstig van de hemelen. Ze kunnen een klein wezen naar je sturen en in de ochtend zullen de mensen jouw dood lichaam vinden, zonder ziel. Kijk niet naar mij, maar je moet nadenken over wie jullie waarschuwen. Alle profeten kwamen als waarschuwers. Degene die zorgvuldig hiermee omgaan, zullen veilig zijn. Wie er niet zorgvuldig mee omgaat wordt weggenomen. Zeg nou niet, "Wie is dat?" Ik ben niets, maar de kracht die door mijn hart stroomt, zul je na een tijdje begrijpen, maar dan zal het te laat zijn.

En in die tijd, kwamen de afstammelingen van Sheikh Hassan Jibawi, een grote wali (heilige), en ze bidden for drie dagen en nachten bij zijn minaret.

Salaamun `alayka yaa RasoolAllah

Salaat was salaam `alayka yaa HabeebAllah,

As-salaat wa salaam `alayka yaa NabeeAllah

As-salaat as-salaam `alayka yaa Noor al-Arshillah.

Na die drie nachten en drie dagen kwam sakina, tevredenheid en vrede kwam er. En zijn laatste afstammeling begreep dat die grote heilige toestemming gaf om weggenomen te worden. Ik was daar die dag dat ze het openden en zijn lichaam vonden. Allah (swt) en Zijn Rasool (s) zijn getuige, awliyaa zijn getuigen en buddalah van Sham zijn getuigen. Toen zij keken naar wat er gebeurde, zijn graf werd geopend en daar kwam een heerlijke geur uit. De juwelen van de Profeet in Madina Munawwara, roze rozen, daar kwam de geur vandaan. De mensen eromheen roken het.

Ze namen het marmeren 'deksel' eraf en meer geur kwam vrij bij het openen. Ze openden en keken. De Sheikh was aan het slapen zoals dit, zijn lichaam was als voorheen en zijn baard was zoals mijn baard. Hij lag en zijn afstammeling plaatsten hun handen onder zijn hoofd (om hem op te tillen), ze gaven zich over en zeiden, "Oh mijn grootvader, oh waliullah, dat is oolu 'l-amr, hun opdracht." Zijn grafkist was wit, niet grijs, net zoals tarwe volgroeid en niet meer groen maar geel. Ze namen het en plaatsten een nieuwe grafkist. Deze plek waar mensen de geur inhaleerden.

De mensen zeiden, Allahumma salli `alaa Sayyidina Muhammad, Allahumma salli `alaa Sayyidina Muhammad. Mensen renden om zijn grafkist te bereiken zelfs met hun vinger konden ze het niet bereiken. Vanaf deze plek tot aan de nieuwe plek waar ze hem mee naar toe namen, duurde twee uur. Massa aan moslims gingen rond zijn kist en met 'asr tijd werd hij in zijn nieuwe graf geplaatst.

Ik woonde toen daar, na tien dagen op Jabal (berg) Qasiyoon in het maidan in Damascus, bracht ik iets voor een familie in nood. Ik ging daar langs en kinderen renden achter mij aan en in hun handen droegen ze aarde. Ze brachten het en zeiden, "Oh Sheikh, ruik, ruik!" Ik rook eraan en het was zoals parfum van roos. Na tien dagen hadden ze het gepakt van de plek waar hij 500 jaar lag. En SubhaanAllah, ik ben getuige. Inshaa-Allah lieg ik niet tegen jullie, dat is een reine persoon.

En zijn zoveel mensen die vuil zijn. Sommigen van hen heb ik begraven. Als je staat voor het gebed, dan verspreid hun vuile geur. Als we hun plaatsen in hun graf, bedekten mensn gauw die vuile geur. Ik was ook een getuige. Zoveel keer heb ik mensen begraven, en als een vieze geur vrijkwam, dan vroeg ik, "Waar komt dat vandaan?" Het kwam vanuit dat graf. En die vuile geur en vuilheid zal niet eindigen. Bij sommigen is het 40 dagen, bij sommigen 40 jaar.

Kijk, oh 'ulama , dit soort dingen moet je mensen onderwijzen. De eerste opdracht van Allah de Almachtige is jezelf te reinigen en te komen. "Eerst de wassing en dan kun je naar Mij komen." Maar mensen denken er nu niet over na en alle 'ulama, vooral doktoren dragen er geen zorg voor mensen wakker te maken. De meesten staan onder opdracht van de regering. Nee, de regering moet luisteren en gehoorzamen aan de ware 'ulama. Dat is de heilige opdracht. Als zij dat niet doen dan staat de bestraffing klaar om op hen te komen.

Oh mensen, probeer rein te zijn. Eerste opdracht van Allah de Almachtige is, "Wees rein en kom rein naar Mij, kom rein naar Mijn Goddelijke Nabijheid en je zult gered zijn. Degene die vuil zijn met het vuil van dunya worden weggestuurd van de Goddelijke Nabijheid."

Oh mensen, dit is een zeer belangrijk opdracht waar zij voor zorgen dat ik over kan spreken. Vuil veroorzaakt nu de grootste problemen voor de mensheid, want ze zijn niet rein. Alle moeilijkheden van oost tot west en noord tot zuid is omdat ze vuil zijn en niet proberen rein te zijn. Wees rein. Vandaag ben je hier, morgen niet. Moge Allah ons vergeven.

Oh mensen, oh onze Heer voor de eer van deze heilige nacht van Shahr Muharram u'l-Haraam, voor de eer van de meest geliefde in Uw Aanwezigheid, vergeef ons en zegen ons. Stuur ons iemand die ons van vuilheid naar reinheid kan brengen. Oh onze Heer, stuur ons iemand die het koninkrijk van Shaitaan en Shaitaans vernietigd.

Ameen.

Fatihah.

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah Daa'im yaa Allah Daa'im Allah

SubhaanAllah, Sultaan Allah, SubhaanAllah, Sultaan Allah

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome Dome Dome

UA-984942-2