Visit the House of Habib Salih Jamalul-Lail

Mawlana Shaykh Hisham Kabbani   ·   Ziyarah   ·   Lamu   ·   Wednesday, Mar 10, 2010

Shaykh Hisham visits the 200 years old house of Habeeb Salih. He is the Shaykh who started the Mawlid in Lamu.


2010 Africa Tour


UA-984942-2