Available in: French   Turkish   Italian   Dutch   Go to media page

"Ik daag allen uit die beweert dat ik fout zit"

Mawlana Shayk Nazim al-Haqqani

6 October 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Sta op voor de eer van de Heer der Hemelen, onze Schepper. Rabul 'alameen. Heer van alles. Alleen één Heer en de anderen zijn dienaren voor de Creatie alleen, voor alle wezens. Alleen één Sultaan. Sta daarom op en probeer je meest hoge Lofprijzingen en Glorie te schenken aan Zijn Heerschappijen, voor Allah.

Allah u Akbar, Allah u Akbar, Allah u Akbar wallilahil-hamd.

En we geven onze hoogste Respect aan de meest Gerespecteerde en meest Geëerde Sayyidina Muhammad (saw). We staan op voor zijn eer, ondanks baatil mensen en degenen die geen begrip hebben en Shaitaan's volgelingen. Ik sta op voor de eer van die Geëerde. Die Sayyidina Muhammad (saw) is. Eindeloze zegeningen aan hem, eindeloze glorie, aan hem door de gehele Creatie. Van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Glorie aan hem, Sayyidina Muhammad (saw).

Allah is tegen diegene die tegen ons hoge respect is voor de meest Gerespecteerde in de Hemelen en in de Goddelijke Nabijheid. Waarvoor? Zij (diegene die geen hoge respect geven aan Muhammad (s)) niet zorgvuldig. Weet je wie we aanbidden? We aanbidden Muhammad (saw) niet, we aanbidden zijn Heer. En hij (Muhammad (s)) is de enige die mensen roept, de hele Creatie en ervoor zorgt dat er geleerd kan worden dat hun Schepper alleen één Allah is.

Sayyidina Muhammad (saw) is niet Allah en we zijn niet aangesteld om een dienaar aan hem (aan Muhammad (s)) te zijn. We zeggen ashadu an la illaha ill-Allah wa ashadu anna Muhammadan abduhu warasuluh. We kennen zijn positie. Hij is alleen één dienaar voor Allah de Almachtige en andere dienaarschap, dienaarschap van de Zegel der Profeten (s). Anderen zullen niets zijn.

Alfu 's-salaat alfu 's- salaam

Eindeloze Glorie aan u oh Sayyidina Muhammad (saw) en we zeggen onze Meester die de Zegel der Profeten (s) volgen, stap voor stap en ze zijn gekleed in het licht van diegene (Profeet (s)); diegene die alle heerschappijen geschonken heeft gekregen. Allah heeft niets nodig.

(sultaan zit weer)

(sultaan zet bril op) Ik probeer om deze bril op te zetten, niet om te lezen. Ik probeer te zoeken naar sommige geheimen, kan ik die zien of niet? (arabisch). Dat is iets waar alle heiligen en groten, hun is grootheid geschonken van Allah de Almachtige. Zetten (de bril) op en vragen om te kijken en dieper te kijken voor iets van haqiqat, oceanen van realiteit. Dat het voor de Schepper Allah de Almachtige.

(sultaan staat op)

Oh onze Heer we staan op (voor U) tot het einde van onze leven, dat (het staan) is niets en omdat U diegene heeft geëerd, U heeft grootheid geschonken aan diegene. De meest Geëerde, Sayyidina Muhammad (s). Omdat U hem heeft geëerd, geven wij Eer aan hem. Zoveel mogelijk, aan de hand van ons kunnen. We proberen dat te geven en die wahabisten, jahannamun, salafiee'un; ze zullen het vuur betreden omdat ze geen eer geven die Allah de Almachtige heeft geschonken.

(sultaan zit)

Oh mensen, kom en luister. Als iemand zegt dat het verkeerd is wat we hier zeggen, dan vraag ik van de Heer der Hemelen de dag van morgen niet te bereiken. Ik ben een zwakke dienaar, maar ik mag bidden. Ik vraag oh mijn Heer als iemand die de volle respect geeft aan degene aan wie U alle Glorie en Eer heeft gegeven, mensen uit de moslim of christen of joodse wereld of ander naties. Als zij dat niet accepteren moge zijn dan in dit komende jaar weggenomen worden. Maar ik wil graag zien, dat ze omlaag gaan. Ze zullen omlaag gaan in de donkere heerschappijen. En we zeggen audhu Billahi min ash-Shaitaan-ir-Rajeem. Omdat zoveel djinnati wannaas, zoveel Shaitaan's zich tussen de mensheid bevinden en ook van djinns. Ontelbaar. Ze rennen om mensen heen die geëerd zijn om vertegenwoordigers van Allah de Almachtige te zijn.

Ik vraag wat is een vertegenwoordiger? Oh wahabis, de Heer der Hemelen zegt tegen de engelen "Ik breng in het bestaan een soort nieuwe Creatie, die gedurende de tijd, Ik heb ervoor gezorgd dat ze nog niet bestaan, Ik had ze verborgen. Nu zeg Ik tegen je dat Mijn Hemelse wil vraagt om een nieuwe Creatie te scheppen en hun titels en hun eer, ze zullen mijn vertegenwoordigers zijn. Na deze vertegenwoordigers zal er geen anderen rank of titel of eer meer geschonken worden aan een andere Creatie". Oh wahabisten, wat denk je hiervan? Maakt Allah shirk?

Wat betekent vertegenwoordiger, khalifah? Wat betekent khalifah? Khalif is Arabisch, het is iemand die iemand volgt die verdwenen is uit dit bestaan. Een voorbeeld: als een koning de eer geeft aan een vertegenwoordiger. Dat betekent "als ik weg ben dan ben jij op mijn troon, dan ben je zoals ik". In het Arabisch, betekent vertegenwoordiger khalifa. Allah de Almachtige, waarom zegt hij dit? Khalifa betekent vertegenwoordiger. (arabisch). Vertel mij, wat betekent het? (arabisch) Vertel mij, u bent Arabier. Je zegt dat je alles weet. Is dit waar of niet? (arabisch). Hij zij dit, zijn declaratie. Wanneer was het? Het bestaan van Allah de Almachtige. Van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid had hij toen een khalifah nodig? Maar hij zegt ook in die geëerde Vers. Die (vers) geeft zoveel oceanen aan kennis. Kijk, Allah de Almachtige zegt niet (arabisch) dja'eelun is iets, khaliqun is iets anders.

Oh salafie, waarom zegt Allah de Almachtige niet (arabisch) dja'ala? Dat betekent om altijd in het bestaan te zijn. En khalq is iets anders, waarom dja'eel? Hun bestaan was van voor de eeuwigheid. Ze waren toen in het bestaan. Maar Allah de Almachtige heeft hun niet gekleed om geëerd te zijn als vertegenwoordigers. "(Allah spreekt) Toen de tijd kwam dat Mijn Hemelse wil vroeg om die geheimen te brengen vanuit mijn geheime oceanen, om te verschijnen. Ze waren in mijn heerschappijen, de mensheid, ze waren in mijn oceanen van heerschappijen. Nu vraag ik die Creatie om zichzelf te laten zien. Om mensen te leren kennen. Dat de Heer der Hemelen een vertegenwoordiger heeft, een khalifah"

De Heer der Hemelen heeft een afgevaardigde, khalifah. Hij (Allah) zegt niet khulefa, wat betekent het? Oh Arabieren, 'Ulema. Wat begrijp je? Ik ben min al 'aajib, jij bent een Arabier. Schrijf een boek een betoog (hierover) en stuur dat naar mij als ik fout ben. Zeg dat tegen mij. Als ik gelijk heb moet je de Hemelse kennis volgen om omhoog te komen om hoger ranken te bereiken via je Hemelse positie. Want subhaanAllahi 'l-'aliyyi 'l-'adheem, want de mens heeft een echte Zijn. Onze echte Zijn is niet op deze aarde. Nee. Als onze echte Zijn op aarde was, dan verdwijnen we niet. Dat is alleen een ervaring of show dat we gezien worden in dit bestaan op deze planeet. Maar we moeten een ware Zijn hebben, niets zal afwezig zijn als Allah in het bestaan is. Zijn Hemelse sultanaat was in de meeste perfecte staat. Hij wist wat er gebeurde. Hij weet alles dat zal verschijnen in het bestaan hier en in het hiernamaals. Op aarde of in de hemelen. Dat weet Hij. Geen nieuwe iets in de Goddelijke Nabijheid.

Oh mensen, degene die verklaren dat ze pHd zijn of doctor of ulema's. Nee, je treedt een gebied binnen dat je niet begrijpt en maakt altijd bezwaar tegen degene die echt geleerd zijn. Die iets weten. Je maakt altijd bezwaar tegen hun. Vandaag kwam iemand naar mij toe en zei "Oh Sheikh ik was in Londen en ik ging naar de moskee en ik vraag om naar beneden te gaan en een persoon komt naar me toe en zei "wie is diegene?"

Er was een foto voor zijn stoel (met Sultan erop).

Hij zei "Dat is mijn Sheikh"

(de persoon antwoordt) "U bent Allah? (refereert naar Sultan)"

Dat is de aqeeda (geloofsleer?) van de salafi. Geen ogen voor hun om dit te zeggen. Als ze zoeken naar een docent een leermeester en je wordt beschuldigd met "Dit is je Allah, wat is dit?" Wat is deze onzin? Ze leren hun volgelingen dit soort dingen. Als ze bij iemand een foto zien in hun huis of auto en je komt mensen beschuldigingen dat die persoon Allah is.

Ze hebben geen schaamte. Dat is hun manier, ze vragen om wahabisten te zijn via hun foute geloof. Ja. Zulke mensen die zegggen dat wij fout zijn en hun op de juiste weg zijn. Ik roep hun en ik ga naar het hoogste gebouw. "Kom met me mee. Ik spring hier vanaf; als ik fout ben dan moet ik doodgaan. Als jij fout bent dat moet jij doodgaan. Kom hier." Dat zijn hun uitspraken we kunnen hun, de salafi's en wahabi's niet stoppen. Ze vallen onze geloof aan, wat kunnen we doen? Geen antwoorden. Ik zeg dat alles staat geschreven in de Heilige Koran. Je moet de Heilige Koran lezen daar staat het duidelijkheid.

Weet jij, oh wahabi en salafi's, dat ze (de wahabbi's en salafi's) de ahlu sunnah altijd beschuldigen. Als je denkt dat jou weg goed is en die van ons fout. In Heilige Koran staat geschreven, dat in de tijd van de Zegel der Profeten (saw) vanuit Jemen een groep heilige mensen kwam. En van de koning van dat land, hebben ze gehoord over Sayyidina Muhammad (saw).

(sultaan staat op en zit weer)

Ze komen en vragen om Masjid-an-Nabawee ash-shareef te betreden. En Rasulullah (saw), hij droeg de sahabah op om ze binnen te laten en ze kwamen polemiek maken met Rasulullah (s). Rasulullah (s) zei, ze kwamen met valse uitspraken en uiteindelijk wist Rasulullah (saw) dat die mensen nooit valsheid zullen laten en de waarheid nooit zullen begrijpen. Toen kwam Jibreel (a) en die bracht Heilige versen van Surat Aali-'Imran. Voor die gelegenheid is Sayyidina Jibreel (a) gekomen (met) 80 verzen. En de laatste zei, Allah de Almachtige droeg zijn geliefde op "Oh mijn geliefde ze zullen niet accepteren wat we zeggen. Vertel hun, oh mensen, mijn Heer droeg mij op, om morgen op dit uur kun je komen. De ulema, vrouwen en kinderen en je kunt daar staan. Dan kom ik voor u, met mijn kleinzonen en van mijn ahlul bayt, de Heilige familie."

En de Heer droeg mij op we moeten daar naartoe komen. Twee groepen van mensen. Ik zal vragen "Oh mijn Heer, welke twee groepen? Welke de ware is, geef een signaal. De groep die de waarheid niet accepteert, stuur dan uw Hemelse vloek, oh mijn Heer, vervloek hun!" Laat hen het ook zeggen! En dan komen ze met al-haybat (een met bewondering bekijkende verschijning) en de glorie die aan Sayyidina Muhammad (a) is gedragen. (sultaan staat en zit weer). Zo een glorie en kracht komt vanuit zijn heilige lichaam. Ze zullen zeggen "Oh ya Rasulullah, laat ons om te gaan en we zullen u geven wat u van dunya vraagt om onder uw voeten te zijn".

En ik zeg tegen de wahabis:

“Kom met mij mee naar de top van de eiffel toren.” En ik zeg tegen mijn Heer: “Als ik verkeerd ben, neemt U mijn ziel! Ik spring van hier.” Als zij dit doen, kunnen ze komen. En dat is wat ik tegen hen zeg. Als zij dapper zijn en de moed hebben, ga ik naar een hoog gebouw en werp mezelf naar beneden. En dan zeg ik:”Oh mijn Heer, als ik verkeerd ben, neem mijn ziel”. Ik dacht eraan om la`na (te vervloeken).

Als ik vraag, komt er direct een vloek op mensen. En ik dacht eraan om zijne heiligheid de paus te roepen, en om zijne heiligheid de patriarch uit Istanbul te roepen en alle heiligen die bekleed zijn door mensen met zulke briljante kleden. Ik kom zoals dit, een simpele derwisj, `abdun `ajiz, (een zwakke dienaar). En ik roep de wahabis ook. Er is een schuine toren van Pisa. Ik zeg wie kan zijn hand gebruiken om dit (de schuine toren) te corrigeren. Diegene volg ik. Kom hier, probeer jezelf uit! Als er iemand is met macht, dan ben ik er klaar voor om ernaar toe te gaan.

(Maulana staat)

In de naam van mijn Heer, STA OP!

(Maulana is erg boos, en zit weer)

Jullie moeten komen op het juiste pad. Zij zijn op het VERKEERDE PAD! Kom naar de toren van Pisa en corrigeer het (maak het recht), en zorg dat het recht staat.

Ik kom en ik zeg:”Oh toren van Pisa, voor de eer van Sayyidina Muhammad (saw), sta (maulana staat), sta op, sta op, sta op, je moet opstaan! Is er iemand hier klaar voor? Ik wel, ik vlieg ernaar toe. wahabis als jullie jezelf niet corrigeren komen jullie onder Goddelijke ghadhab, Goddelijke Wraak zal je raken!

(Maulana gaat zitten)

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Ik ben zo blij! Uitdaging aan de wahabi's. Deze uitdaging is voor alle volkeren, aan alle leiders van alle volkeren. Als ik verkeerd ben mag de toren van Pisa op mijn hoofd vallen. Als jullie verkeerd zijn, mag de toren van Pisa op jullie hoofd vallen, om jullie weg te nemen.

Allah, Allah. Daarom mijn hart is er blij om te zeggen tegen alle volkeren in oost en west, wie moedig genoeg is, kom met me mee als je juist bent.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Alleen voor wahabis, salafis, mag ik la`ana zeggen. Welke ta'ifa (kant) aan de kant van baatil (valsheid) is, la`anatullahi `alayhim. Ik heb de toren van Pisa niet nodig. Nee, kom hier, ik bid twee rakaat (cyclus in gebed) en vraag:”Oh mij Heer, als zij op het juiste pad zijn, behoud hen. Als ze op het verkeerde pad zijn, vervloek hen!”. Geen van hen zullen terugkeren. Is er iemand dapper genoeg? Haha! Ik ben de zwakste, ik ben klaar. Kom naar de heilige stad al-Quds (Jeruzalem) en naar de heiligste moskee van de Profeet (saw), roep wahabis, roep salafis tegenover de Ka’aba en ik schreeuw:"Heer van de Ka’aba! Ik ben de zwakste, ik ben niets, maar als zij mij macht geven, ben ik in staat deze wereld van boven tot beneden te veranderen."

Fatiha

46 minutes

Ze weten en stoppen. Ja, op tijd.

Voor de eer van zijn meest Geëerde, zijn vertegenwoordiger Sayyidina Muhammad (s) (sultaan staat)

Adam was niet de vertegenwoordiger, Sayyidina Muhammad (s) is de vertegenwoordiger (sultaan zit weer)

UA-984942-2