Available in: English   Dutch   French   Go to media page

Denk na over de onveranderlijke realiteiten

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

27 October 2009, Lefke Cyprus

(Mawlana staat)

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la illaaha illa-Llah huwallahu Allahu akbar wa lilahi 'l-hamd. Alfu salaat, alfu salaam, duizenden en duizenden groeten en lof voor de meest geliefde en geëerde en meest verheerlijkte in Uw Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw). We vragen om uw bemiddeling, oh Rasullulah (saw), destoor. Oh onze meester, meester van deze wereld. We zijn zwakke dienaren en we vragen een steun om alle naties en alle mensen aan te spreken, van oost tot west. Dit is uw vers, oh mijn grandsheikh, meester van deze planeet. Moge Allah (swt) u meer eer en glorie en kracht geven.

Assalaamu alaikum, oh mensheid, alle mensen van oost tot west, noord tot zuid. Luister en gehoorzaam! Je zult je doel hier en in het hiernamaals bereiken. Je zult geëerd en verlicht zijn als je hemelse regels gehoorzaamt. En we zeggen a'oodhu billahi min ash-shaitaan 'r-rajeem, Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem. Dat zorgt ervoor dat mensen het verkeerde pad bewandelen en het goede verlaten (degene die geen toevlucht zoeken bij Allah (swt)). We rennen van satan naar onze Heer en we zeggen bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem, dat is ons zwaard tegen kwaad en duivels.

(Mawlana gaat zitten)

Het is een bijeenkomst, zoals alle profeten kwamen met hemelse boodschappen en ze zaten met mensen om hen hemelse boodschappen te geven. Wie het accepteert, wordt eer geschonken vanuit de hemelen. Oh mensen, vraag om Hemelse eer, dat is goed voor jou. Dat is het beste voor ons. Je moet begrijpen, denk erover na. Niets van deze wereld en zijn doelen, zullen je ooit een eer geven of je tevredenheid geven via je gedachten en je harten. Tevredenheid en vrede kun je alleen vinden als je met je Heer bent. Die je heeft geschapen, Hij heeft geschapen. Hij is alleen één, er kan geen andere Schepper zijn. Daarom, oh mensen, geef wat tijd van de 24 uur om na te denken. Om na te denken over jezelf, over je positie op deze planeet. Geef enkele minuten om na te denken, want nadenken opent gesloten deuren. Door alleen al na te denken opent het. En als je dat gebruikt om na te denken. Geef in 24 uur alleen vijf minuten aan Hem de Almachtige. Zeg niet dat je geen tijd vindt, dan zul je liegen, nee. Tenminste vijf minuten.

Zeg, "Oh mijn Heer, U bent met mij. Oh onze Heer U bent met ons. U bent in onze ware Zijn. U geeft ware Zijn aan onszelf. Als U ons dat niet geeft, kunnen we niet in het bestaan zijn. U bent de enige die ons geschonken heeft om in het bestaan zijn. Oh mijn Heer, oh mijn Heer, oh mij heer, U kijkt naar ons maar, we kunnen niet naar U kijken. Oh onze Heer." Zeg het. Het zal je geschonken worden, zoals deze haar. Een hemelse lichtstraal zoals onze haar, het straalt naar je ware Zijn. Wat bedoel je met ware Zijn? Als je denkt, kun je het vinden. Maar zolang je niet nadenkt, dan kan je je ware Zijn niet vinden. Als je je hele leven verspild met je gelimiteerde Zijn, hoe kan je je ware Zijn begrijpen?

Je kunt in de baarmoeder van je moeder zijn, 340 dagen, het is niets, niets. Geen leven erop. Na 340 dagen komt de Hemelse opdracht van de Schepper komt naar de engel. De engel die alleen voor jou is, door je gehel leven zoals je je leven hebt geleid. En waar je bij zult staan op de Dag der Wederopstanding. Diegene die jouw Heer representeert, hem is opgedragen "Neem van de spirituele wereld de ziel dat nu in zijn of haar moeder baarmoeder zit. Stuur die ziel om dat fysieke wezen te bereiken, nu is het goed. Laat het daar, want tijd is voorbij en die nieuwe creatie zal komen om zijn leven te completeren en zijn dagen op deze wereld.Komt endat moment dat het hart begint te pompem, dat betekent dat leven vanuit de hemelen komt. Denk erover na.

Oh geleerden, oh professoren, o PhD doctoren, denk erover na. Als je zegt dat iemand gewoon dat moment kan vastpakken van dat hart dat begint te kloppen. Zeg dat tegen mij. Niemand. Het is onmogelijk dat moment te kennen, dat die hemelse kracht komt. Dat betekent dat onze ware Zijn verbonden zijn met hemelen en onze nieuwe creatie bereikt ons via onze moeder's baarmoeder. Het begin, weten jullie dat doktoren? Dat tijdstip? Kun je het vastleggen? Nooit, tot vandaag weet niemand dat, dat is een geheim. Een hemels geheim, het is onmogelijk dat te openbaren aan mensen. Maar ze kijken ernaar, en plotseling klopt het hart, doem doem doem doem doem doem doem. Wie zorgt ervoor? Hoe ontken je de Schepper? Wat is dat voor onzin? Wat is dat voor dronkenschap? Waarvoor? Waarom buig je niet tot Die, die je heeft geschapen in de baarmoeder van je moeder. Is het geen schaamte voor hen om te zeggen, "Geen God, geen Schepper"? Grootste schaamte voor hen. Hoe kunnen ze dit zeggen? "Waar is het bewijs?" Er is geen bewijs. Maar ze nemen shaitaan als hun meester. Ja. Onze ware Zijn, begint te verschijnen in de baarmoeder van onze moeders. En die kracht groeit en groeit en als het tijdstip is aangebroken, de Heer der Schepping draagt die nieuwe creatie op, eruit te komen. "Genoeg, dat is jouw limiet om in de baarmoeder te zijn. Nu moet je eruit komen." En via een hemelse opdracht komt het eruit.

En het komen, de nieuwen komen altijd uit de baarmoeder buigend in sadjah. Je vindt geen baby die zo komt (Mawlana houdt handen voor het gezicht), maar ze komen altijd buigend in sajdah naar de Heer der Hemelen. Oh mensen, daarom hebben we keer op keer een verbinding nodig met onze ware Zijn. Dit lichaam is niet onze ware Zijn. Als het onze ware Zijn was, dan kunnen we niet in de baarmoeder van onze moeder zitten. Of als ze onze ware Zijn was, dan kunnen we niet op deze aarde zijn. Nee, dat betekent dat we elke dag veranderen. En elke dag veranderen verschijningen.

Oh deze foto, "Wie is dat?"

"Dat is Dr. Salim."

"Waar is hij nu?"

"Hij heeft nu een lange witte baard, hij is nu deze oude man."

"Waar is zijn ware Zijn?"

Alles wat veranderd, is niet echt. Wat vaststaat is onze ware Zijn, die accepteert geen verandering. Dat is onze ziel in de Hemelen. Zielen veranderen nooit. Daarom, onze ware Zijn is in de Hemelen. En ons is nu opgedragen door alle profeten dat we moeten proberen contact te maken met onze ware Zijn. Daarom stuurt de Heer der Hemelen Zijn vertegenwoordigers, Zijn profeten om mensen te onderwijzen of een verklaring af te geven. Oh mensen, dit Zijn in dit leven is niet je ware Zijn. Als het je ware Zijn was, dan zul je niet veranderen van kind, jongere, volwassen, en bejaard en verdwijnen. Want het ware kan niet verdwijnen. Realiteit zal nooit veranderen. Realiteit is van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Dat is erg belangrijk. Daarom stonden alle profeten erop dat hun volgelingen nadachten. Om na te denken over hun ware Zijn. Ze kunnen zeggen, "Wat is mijn realiteit? Mijn ware Zijn? Toen ik een kind was, was dat mijn ware Zijn? Of wanneer ik jongere ben, is dat mijn ware Zijn? Of als ik in het midden van mijn leven sta, is dat mijn ware Zijn? Of als ik oud ben, is dat mijn ware Zijn?"

Ware Zijn is één alleen. Maar door het leven heen leven verander je en niemand kan zeggen, "Mijn realiteit van mijn ware Zijn was toen ik kind was of toen ik volwassen was of toen ik ouder werd. Of toen ik 90 jaar oud werd had ik het ware Zijn bereikt." Dat kan hij niet zeggen. Nu verandert alles, maar de realitiet verandert nooit. Realiteit is van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Daarom kwamen de profeten en zeiden, "Denk erover na." Op welk punt? Profeet (s) zei, "Denk na over je ware Zijn". 100 jaar geleden, waar was je? Je zegt, "We waren niets." Als je zegt dat je niets bent, hoe kan het dat je geschonken bent en gezien kan worden in dit leven als iets? Dat betekent dat je niet in een ware Zijn bent hier. Ware Zijn is in de Goddelijke Nabijheid via Zijn eindeloze leven oceanen. Je ziel daar met een oneindig verlichtte oceaan via eindeloze heerschappijen van de Heer der Hemelen. Dit punt, denk erover na. Als je denkt, dan komt een opening naar je toe. Dat kun je je niet voorstellen. Zoveel komt er. Daarom Profeet (s) zei, "om te denken over zulke posites. Een uur nadenken, dat zorgt ervoor dat je vraagt naar je ware Zijn". Niet om te denken wat ik vanavond zal doen, wat zal ik morgen doen? Wat doe ik in het nieuwe jaar? Welke nieuwe modieuze auto voor 2010? Ze denken niet na. Ze zullen als een haan zijn. Ze zeggen dat een hongerige haan droomt dat hij in een, toen het hongerig was droomde de kip dat hij in een groot warenhuis zat vol met gras. Dat is het gezegde van de doorsnee mens ze dromen en maken er realiteit van. Daarom, alle mensen dromen en denken na, want hun vrouw zegt, "Mijn schat, we naderen een nieuw jaar 2010, ik denk dat we onze auto moeten veranderen met een nieuwe mode.."

"Ja mijn schat, ik denk erover na. Maar je haastte me om me te herinneren en ik dacht na over mijn mogelijkheden in deze economische crisis. En ik dacht eraan om een auto te kopen. Wat denk je ervan als we onze blauwe auto verven in een rode auto, zodat mensen kunnen zeggen dat het okee is. Onze buren kochtten een modieuze auto, we kunnen ernaar kijken. Het lijkt op een nieuwe, maar ik zie dat alleen de verf is veranderd. Ja want dat is belangrijk voor ons, om te denken over iets dat we hebben en niet kunnen bereiken, dan moeten we trucks gebruiken."

En dat de mensen zeggen, "Onze buren hebben een nieuw rode auto gekocht."

En ze kijken en zien dat het dezelfde is. En nu denken mensen op zo'n manier. Alle naties en mensen denken alleen aan hun geïmiteerde Zijn via dit tijdige leven. Niemand vraagt om voorwaarts of verder te zien: Wat we waren, waar we waren en waar we uiteindelijk zullen zijn. Om erover na te denken, traint de mensen. Hele grote wijsheiden. Hemelse wijsheiden, daarover spraken profeten, om mensen wakker te schudden voor hun toekomst voor hun einde als ze dit leven verlaten. Dat geeft een kracht aan onze ziel, om naar ons begin te kijken, een persoon te vragen "Wat was ik?" En hoe was ik in het begin? Wie maakte mij om op te groeien om jong te zijn? En wie is het die mij maakte van jong tot oud? Aan het begin was mijn lichamelijke kracht, het was op zo'n manier. En nu, wie zorgt ervoor dat het minder, minder minder wordt en wordt beëindigd? Die mijn Zijn hier controlleert. Die geeft de kracht.

En we moeten begrijpen. Iedere Hemelse boodschap geeft mensen zo'n boodschap om na te denken. We geven alleen een verklaring om iets te begrijpen. Om mensen te vragen, "Wie was ik?' En wie ben ik nu?" Als je zegt dat je identiteit, deze baby was, waar is zijn identiteit dan nu? Is mijn identiteit verandert, nee, hoe kan dat? Hoeveel identiteiten heb ik in 1 leven. Om hem na te laten denken dat er een ware identiteit is voor iedereen, dat het beschermd is via hemelse oceanen van leven. Dat het alleen maar verschijnt via een fysieke Zijn, in opdracht van een Schepper die zegt, "Ga, wees een man, wees een vrouw." Dat opent aan mensen zoveel horizons, om hem zoveel te laten weten en om in plezier te zijn met zichzelf. Hij zal niet hopeloos zijn dat de kalender beëindigd, dat betekent "Mijn leven beëindigd." Nee, nooit, je leven beëindigd niet want je hebt een ware Zijn in de oceanen van leven in je Heer's aanwezigheid in de Hemelen. Wees niet hopeloos, maar probeer de deur van realiteiten te openen. Om realiteiten te kennen, verspil je leven niet met nutteloze doeleinden. Het is jammer voor een persoon om zijn leven te verspillen aan nonsense. Het is een korte periode, maar het is genoeg om je begrippen en al je krachten te collecteren. Dat is tafakkur, dat denken geeft je kracht en eindeloze hoop en eindeloze gelukkigheid en eindeloze plezier. Je zegt dat, "Als ik doodga, geen zorgen, want ik bereik mijn ware Zijn." Denk niet dat iets in het bestaan kan zijn zonder een ware Zijn. Zelfs mieren niet.

Moge Allah (swt) ons vergeven en ons begrip schenken. Dat begrip komt alleen via hemelse wegen, die geopend zijn aan profeten en de erfgenamen van de profeten. Kijk daarom naar iemand die behoort tot de hemelse realiteiten, om je iets te geven van realiteiten of je zult in het denkbeeldige leven en je zult zand worden.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Je moet begrijpen dat zonder woorden, wanneer we zeggen:

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

De signalen aan de mensheid, hun plezier, eindeloze plezier, zal hen gegeven worden, wanneer ze hun ware Zijn bereiken.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

45 minuten

Het is voor de eer van zijn, mashaAllah, iets maar het is zo'n grote oceaan. Je mag het openen als je nadenkt. Ik weet niets, maar ze sturen mij iets om de dienaren van de Heer aan te spreken. En ik vraag vergeving voor mij en voor u.

(de mensen die kijken sturen salaam)

Allah (swt) geeft hun salaamat om in veiligheid te zijn hier en in het hiernamaals voor altijd

(321000 mensen die kijken) Het gaat omhoog zoals Hij dat Wilt. We staan onder Zijn commando, onder het commando van Habeebullah onder het commando van meesters. Dank je voor het luisteren. MashaAllah.

UA-984942-2