The Station of Shaykh Hisham Kabbani as told by Mawlana Shaykh Nazim Adil alHaqqani

Mawlana Shaykh Nazim Adil Sultanul Awliya   ·   Sohba/Discourse   ·   Lefke   ·   Saturday, Jun 28, 2014

The Station of Shaykh Hisham Kabbani as told by Mawlana Shaykh Nazim Adil alHaqqani. Video compilation of many clips in which mawlana Shaykh Nazim, describes the spiritual station of Shaykh Hisham's wilayat. He also defends Shaykh Hisham against anyone who speaks against him


Who is Mawlana Shaykh Hisham Kabbani According to Mawlana Shaykh Nazim


UA-984942-2