Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

Strijd Tegen Jullie Ego

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

21 November 2009 Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Sta op voor je Schepper voor Allah de Almachtige. Allahu akbar, Allahu akbar, la illaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lilahi´l-hamd.

Oh onze Heer, vergeef ons en we vragen om Uw zegeningen, U kent onze intenties om alle mensen la illaaha illa-Llah Muhammadhun Rasulullah (s) te laten zeggen. Dat is een eer voor de mensheid. Als ze dat niet zeggen, is er geen eer voor hen hier en in het hiernamaals.

En degene die meeste geëerd is in Uw Goddelijke Nabijheid, wij geven ook nederig ons meest hoge respect en glorie aan hem, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan zit weer) en aan alle profeten die hemelse verlichting nemen van hem. Niemand kan licht nemen uit zichzelf. Niet alleen de mens, zelfs engelen kunnen geen licht nemen uit de hemelen. Ze kunnen geen verlichting bereiken in de hemelen als de Zegel der Profeten (s), meest hoge en gerespecteerde in de Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op). Dat geef ons eer, we vragen geen eer van iemand anders. Alfu salaam alfu salaat,

duizenden hemelse groeten aan u, oh onze meest geliefde. De reden van de schepping bent u. Dat is u geschonken van Goddelijke geschenken, niet het hemelse. Hemels is zo zwak, maar Goddelijke Geschenken kan niemand bereiken. Alleen Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan zit weer).

Oh onze meester, dat is uw geschenk aan een zwakste dienaar. Als je zo een zwakste dienaar niet steunt, dan is het onmogelijk om op te staan en iets te zeggen. Het is uw geschenk, oh onze meester. Hij is de meester van deze wereld. Vraag hem, wie is diegene? Dat moet je vragen, je kunt het vragen. Wie het vraagt kan het vinden, talabana (wij vroegen), wajadana (wij vonden). Waar je om vraagt, moet je bereiken. Echter is er één conditie; dat je oprecht moet zijn. Je oprechtheid maakt een weg om te begrijpen en diegene te leren kennen. We zijn zwakke dienaren. Degene die weet dat hij zwak is vraagt steun van een machtige. Ja dat is een gewoonte in dit leven. Iedereen die het gevoel heeft dat hij zwak is, vraagt een machtige om steun. Als we niet gesteund worden, vallen we neer. En we geven groeten en hemelse glorie aan onze meester.

Attributen van een Meester. Wat is dat? Meesters, het zijn zulke mensen die weten dat ze niets zijn. Als ze dat weten met zekerheid, dan vragen ze een steun. En iemand die weet dat hij zwak is en zijn kennis bereikt het punt om daar zeker van te zijn, dan komt er hemelse steun. We zijn niets en we weten niets. Want wat we weten, dat is alleen voor onze geïmiteerde Zijn. En we zeggen nu a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Zodat hij (Satan) niet ons verstand of onze harten kan veranderen. En het wacht zelfs een om een klein gaatje te vinden om onze verstand te betreden en onze harten in te komen. Allah Allah.

Geimiteerden denken dat ze alles weten en dat ze niemands steun nodig hebben. Dat zijn geïmiteerden, want Shaitaan zegt tegen hen, "Je bent zo een belangrijke persoon. Als je belangrijk bent, heb je geen steun nodig van iemand. Want jij bent nummer één." En om belangrijk zijn, er zijn ware belangrijken en geïmiteerde belangrijken. Alle mensen nu rennen achter geïmiteerde belangrijken aan. Want Shaitaan blaast in hun verstand, het hart kan Satan niet bereiken want het hart is beschermd. Wat is het hart? In het Arabisch, qalb (hart). Qalb 'l-mu'min, 'arshullah. "Het hart van de gelovige is Allah's Troon." Dat is zo een grote oceaan voor begrip. Wie dit begrijpt, zal geaccepteerd worden in de hemelen en door hemelse wezens. Hemelse wezens kijken en begrijpen dat. Zij zullen een ware vertegenwoordiger zijn; wat hen geschonken is door hun Schepper, hun Heer. Maar mensen zijn nu niet geïnteresseerd voor hun innerlijke levens, of mensen zijn nooit geïnteresseerd in hun ware Zijn. Dit is niet onze ware Zijn. Als dat zo was dan zouden we niet doodgaan, dan worden we niet begraven. Dus begrijp dat, oh mijn luisteraars.

Oh mijn luisteraars, luister! Je denkt dat je een ware Zijn hebt. Als je een ware Zijn hebt, hoe kan het dat je doodgaat en je leven verlaat zoals karkas en begraven wordt? Als je verschijning je ware Zijn zou vertegenwoordigen, dan zal dit lichaam niet doodgaat, noch begraven worden om als stof en karkas te zijn. De doktoren zeggen "We zijn de eersten." Professoren, wetenschappers, komen voor de mensen en laten hunzelf zien en vragen van mensen hen te respecteren. Jullie en de luisteraar staan op hetzelfde vlak. Je kunt honderden certificaten bezitten. Het kan je geen ware Zijn geven, nee. Doe je moeite om een certificaat te behalen van de heiligen? Zeg het! Zeg dat je gelooft in de hemelen, of niet? Zo niet, dan zul je als karkas zijn waar mensen van wegrennen. Oh geleerden! Kijk en zie. Hoor en luister. Luister en probeer te begrijpen. Niemand in dit leven heeft een ware Zijn; allen zijn geïmiteerd. Onze levens zijn geïmiteerd en niet echt. Mensen die het ware leven bereiken, zullen nooit als een karkas zijn.

Wat zegt de Heilge Qur'aan? Wa la taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwatun bal 'ahya'un wa lakin la tash'urun. "En zegt niet van degenen, die voor Allah's zaak zijn gedood, dat zij dood zijn - neen, zij leven, maar gij bemerkt het niet" (2:154)

Fi sabilillahi amwat (doodgaan in de weg van Allah). Allah de Almachtige zegt in Zijn heilig boek, 'azheemu 's-shaan. Degene die de rang van shaheed, of martelaarschap hebben bereikt, hebben hun geïmiteerde Zijn opgeofferd voor hun Schepper, Allah de Almachtige. SubhaanAllah, Sultaan Allah. Fidaa, hun fysieke of geimiteerde Zijn opgeofferd. Zeg niet dat ze dood zijn, bal ahya'un, ze bereiken echter het niveau van hun ware Zijn. Ja, hoe kan een persoon een martelaar zijn? Een martelaar vecht voor Allah de Almachtige tegen Shaitaan. Nu zullen de levende mensen zich in twee groepen bevinden. Eén vecht voor Allah de Almachtige en de tweede vecht voor Shaitaan. Degene die vechten voor Allah de Almachtige offeren hun geimiteerde Zijn op, voor de Heer der Hemelen. Het is hen geschonken en ze zijn gekleed met de ware Zijn van de hemelse niveaus. Zelfs moslims nu worden vreemden; ze veranderen hun begrip en vragen nooit wat de ware realiteit is in de heilige versen.

Je kunt zeggen dat degene die vechten met de ongelovigen en gedood worden, hun ware Zijn bereiken. Wat dacht je van anderen? Anderen vechten niet, maar de Heer der Hemelen beveelt al de gelovigen. Zijn heilige commando is, faqtuloo anfusakum, "offer jezelf!" Oh onze trotse doctoren, van oost en west, in moslimlanden, die naar henzelf kijken in de spiegels om zo groot te lijken en gerespecteerd te zijn. Ze doen dit of dat (Sultan gebaart), ze zetten hun brillen op om belangrijker te lijken. Soms zegt mijn vriend tegen mij, "Oh sheikh zet een bril op, dan lijk je belangrijk." Ik zet het altijd op. Overdag heb ik het op, maar

's avonds ben ik het kwijt. Waar heb ik het gelaten? Om onze mensen te laten zien, onze luisteraars dat ik een heel belangrijke persoon ben. Waarom kijk je naar mij? "Oh mijn sheikh, iets is mis met je." Misschien, ik weet het niet.

Wat zegt de Heilige Qu'raan, faqtuloo anfusakum. Dat is een commando en iedereen wordt aangesproken via die commando. Hoe kunnen jullie het begrijpen? Sta op en zit! Want de Zegel der Profeten (saw) (sultan staat op en gaat weer zitten) het maakt niet uit. Het maakt alles duidelijk. Ja meneer, de Heilige Qur'an verduidelijkt. Maakt alles duidelijk. Eens kwam de Profeet (saw) van een veldslag en ze waren zo moe van de moelijkheden die ze ervaren hadden tijdens die veldslag. En met het bevel van Allah de Almachtige hadden ze gewonnen en met de gunsten van Allah de Almachtige kwam ze naar Madinat al-Munawwara, 'ala saakinaha afdal as-salaatu wa attimu 't-tasleem, (de beste en meest complete salaam op zijn (saw) verblijfplaats). Ze waren zo veranderd door de zware omstandigheden in de woestijn; het gevecht was niet als de andere verldsalgen. Toen ze aankwamen in Madinat al-Manawara, 'ala saakinah afdal as-salaatu wa attimu 't-tasleem, kwamen alle familieleden: zonen, dochters, vrouwen, moeders en kinderen. En ze vroegen "Waar zijn onze vaders, ooms, zonen en broers?" Ze waren zo veranderd.

Oh mensen, luister en probeer goed gedrag te bereiken. Want goed gedrag geeft je hemelse eer en ze vroegen: "Waar zijn onze vaders, broers, ooms, echtgenoten? Ze kwamen en rusten bij die maljis (zitting of bijeenkomst). De Profeet (s) zei: "We zijn gekomen van de kleine strijd naar de grote jihad (strijd)." Ik denk dat alle 'ulama van Hijaz, Egypte, Pakistan, Yemen, Damascus, Baghdad, Turkije, Ajmistan, Sudan en anderen begrijpen wat de Profeet (s) zei. "We zijn gekomen van een kleine oorlog, nu staat er een andere vijand voor ons die we moeten bevechten." En ze vroegen, "Yaa Rasulullah, hoe? We doorstonden zware lasten in dat gevecht; wat kan jihaadul akbar zijn?" En wat was het antwoord van Rasulullah (s)? Jihaadu 'n-nafs!

De commando van van Allah de Almachtige: faqtuloo anfusakum. Doctoren? 'Ulama? Shaykhs? Hoe staat het met je begrip? Zeg ik iets verkeerds? Ik hoop dat ik niets verkeerd zeg of dat ik lieg. Begrijp je het? Oh mensen, oh geleerden, jullie hebben hoge titels. Hebben jullie nagedacht over het gevecht jihaadu 'l-akbar? Nooit, jullie moeten je gevaarlijkste vijand bevechten, jullie nafs (ego) en je moet het doden! Want de heilige commando is, faqtuloo anfusakum en Allah (swt) spreekt alle moslims aan. Als jullie niet vechten en je ego doodt, dan zal Ik de hemelse niveaus van Mijn Goddelijke Nabijheids niet voor jullie openen. Begrijp! Wat is tegen je gezegd over het vechten? Zoveel jaren leren jonge mensen en prakitiseren ze de weg van het vechten in de weg van jihaadu 'l-asghar. En dat is voor de kleine jihad, maar hoe zit het met jihadu 'l-akbar? Wat denk je daarvan?

Weet je hoe je jezelf gaat verdedigen en je vijand doodt? En hoe zeggen professoren "Tariqah is bi'dah! Sheiks doen en zeggen wat niet in de Heilige Qur'aan staat."

Wat dacht je hiervan? Spreek ik vanuit mijn maag of vanuit mijn hart? Oh mensen, probeer te begrijpen. Laat het om trots te zijn; die trots zal je naar het vuur leiden. Ik ben hier, ik ben niets. Als iemand vraagt om onderwezen te worden, dan onderwijs ik jullie van oost tot west. Ik ben verantwoordelijk. Ik heb een autoriteit om alle 'ulama en doctoren te onderwijzen hoe ze zich kunnen verdedigen tegen hun ego en ik ben niets! Ik heb geen titel. Ik probeer alleen geaccepteerd te zijn in de Goddelijke Nabijheid. Als een dienaar een 'abd. Ik zal ook blij worden als mijn Heer zegt, "Oh Mijn dienaar." Ik laat alles, opdat mijn Heer mij kan aanspreken, "Oh Mijn dienaar" en Zegt, "Oh Mijn dienaar je hebt je best gedaan." Welk Paradijs zal beter zijn dan dit? Wat kan jou een eer geven na dit? Allah de Almachtige's Ikraam, Genereusheid, zegt "Oh Mijn dienaar je hebt je best gedaan en Ik ben blij met je." Denk je dat alle Paradijsen enig waarde heeft in vergelijking tot dit? Niets.

Oh onze Heer.

Oh mensen, probeer te luisteren en te horen. De Dag der Wederopstanding, dat Allah de Almachtige tegen je kan zeggen: "Mijn dienaar je hebt je best gedaan, Ik ben blij met je." Allahu akbar.

Ik vraag nederig aan alle geleerde mensen, van onze Arabische geleerde broeders, Sudanezen, Syrie, Jemen, Egypte, Irak, Ajamiyun, Pakistan en overal. Ik vraag de christelijke broeders en joden. Denken jullie dat er een groter genot voor te stellen is, dan dat jullie Heer tegen je zegt, "Oh Mijn dienaar, je hebt je best gedaan. Ik ben blij met je." Zeg! Zeg dat ik verkeerd zit! Ik verzamel dunya niet en ik vind het niet leuk dat mijn naam hier en daar wordt geschreven. Ik vraag slechts nederig om de bemiddeling van de Profeet (s) te krijgen en mij te accepteren als de zwakste dienaar van zijn Heer. Oh mensen, probeer de Heilige Qur'aan te begrijpen en de Heilige Hadeeth. Probeer de geheimen te begrijpen dat Allah (swt) vraagt Zijn dienaren te onderwijzen en de Profeet (saw) vraagt zijn ummah te onderwijzen. Ik ben een zwakke.

Oh mensen soms schreeuw ik, maar wees niet boos op mij dat ik schreeuw. Ik schreeuw slechts tegen onze ego's die de wegen van Shaitan willen volgen en de wegen van onze Heer opzij leggen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Ik ben zo blij en zoveel mensen begrijpen nu. Ik vraag zelfs de paus, hoofdrabbijn, de leider van de boeddhisten die vraagt naar de onafhankelijkheid van Tibet. Leef je voor onafhankelijkheid of leef je voor dienaarschap aan je Heer? Dalai lama, waar ben je? Ik ben hier (Sultan lacht). Oh paus, waar ben je? Ik ben hier. Als ik het mis heb, laat het me dan weten. Schrijf dan "Sheikh is verkeerd." Oh salafi mensen, als jullie kunnen zeggen "Sheikh's begrip is onjuist", dan zal Allah jullie mawt (al-mawt betekent de dood) geven voor dat het ochtend wordt. Dan zullen jullie morgen niet bereiken en ook 'Eid niet bereiken.

Soms zeg ik dat ik iets ben; beschuldig mij niet. Ik ben de zwakste dienaar. Ik vraag niet om titels of rangen. Hier rent iedereen achter titels aan. Het enige waar ik om vraag is om dienaar te zijn aan de Heer der Hemelen, onze Schepper, de Heer Almachtige.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Ik ben ook blij. Ik hoop dat mijn Heer nooit iets zal vinden, om mij te vragen, ik ben zo'n waardeloze.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah.

45 minuten. Ze sluiten het af, genoeg. Bedankt en dank aan Allah. Huuu

UA-984942-2