Shaykh Nazim & Sh. Anwar

Mawlana Shaykh Nazim Adil Sultanul Awliya   ·   Sohba/Discourse   ·   Lefke   ·   Saturday, Jan 20, 2007

Visit of Grandshaykh's longtime faithful servant Shaykh Anwar with Mawlana Shaykh Nazim Adil al-Haqqani.


2007 Cyprus - Winter


UA-984942-2