Available in: English   Dutch   Spanish   Urdu   Arabic   Go to media page

Raabitah: Verbind Je Hart

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

9 November 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Dastoor ya RijaalAllah. Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd!

Oh onze Heer, we bidden en vragen om vergeving. We bidden en vragen om zegeningen. Oh onze Heer, Schenk ons, voor de eer van de meest geëerde in Uw Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (saw). Allah zidhu `izzan wa sharafan wa nooran wa surooran, geef hem meer en meer en eindeloos meer.

Alfu salaat, alfu salaam, ya Rasullulah, ya Habibullah, ya Sultan al-Awliya, ashfa' lana, we vragen om uw bemiddeling zodat we onszelf kunnen redden hier en in het hiernamaals.

(Sultaan zit weer)

Assalaamu 'alaikum, ya 'ibaadullah. Ook vraag ik van de meester van deze planeet, Qutb az-Zamaan, de pool van dit planeet. En ik stuur onze nederig respect aan hem en vraag nederig steun van zijn kant naar zwakke dienaren van de Heer der Hemelen, de Heer der Schepping. En dan assalaamu 'alaikum onze luisteraars wie vanuit het hart komt, zal harten bereiken. Wie komt met de tong zal tongen bereiken en verdwijnen. Daarom moet je nederig vragen dat jou begrip geschonken wordt door de Zegel der Profeten (s). Als je niet vraagt om begrip, dan worden we aan onze zwakke creatie overgelaten. Wat we kunnen horen en wat door onze gedachten heen gaat, dit is een dienaar die zichzelf gevangen zet. Dat zal als een batterij zijn, de kracht die in die batterij zit. Zodra de batterij op is, is het instrument ook op.

Daarom hebben we een connectie nodig... Huuu... via de hemelse meesters, via één van hen, om onze batterijen niet op te laten gaan. Hun namen staan in heilige boeken en in de Heilige Qur'aan. Zij zijn wasilien. Wasilien betekent degenen die de ware bron hebben bereikt, die oneindig zijn. Ze gebruikten in die tijd geen batterij, nee. Wasilien, degenen die hemelse krachtstations hebben bereikt. Van die stations is een lijn ontstaan naar hun harten, deze mensen die verbonden zijn.

Nu leven er miljoenen mensen op deze planeet, maar misschien kan je een handjevol mensen vinden die wasilien zijn om hemelse krachtstations te bereiken.

Daarom hebben we het nodig om één kracht of station te bereiken op hemelse niveaus. En destoor ya Rijallah, en kracht aan een persoon die de eerste niveau heeft bereikt, die zwakste positie. Als je het tweede niveau bereikt wordt het krachtiger, derde nog krachtiger , vierde, vijfde, zesde en zevende, volle kracht. En het bereikt die mensen die de hemelse krachtstations hebben bereikt. En ze hebben geen batterijen nodig. En oh mensen, als je vraagt om hemelse verbindingen te bereiken, moet je vragen wie mijn hand kan nemen en mij naar die geautoriseerde kan brengen en een verbinding aan kan leggen. Een zwakste die een verbinding heeft, als alle geleerden hun kennis leggen naast zijn hemelse kennis; dan zal het zijn als een punt in een oceaan.

Ja, dat is een begin voor de bijeenkomst van vanavond. Daarom is het verboden voor de geautoriseerden om mensen aan te spreken van kennis uit boeken. Maar hun is hemelse attributen geschonken. Met dat kan hij één van de hemelse personen bereiken. En we hebben nu dergelijke kennis nodig. Zo een kennis hebben we nodig. Want wat mensen weten, nu kunnen ze met die kennis niet het eerste niveau van de hemelen laten bereiken. Ze moeten wasilien bereiken, degene die het eerste niveau van hemelen bereikt hebben, en dat is raabitah. Raabitah. Wat is raabitah? Verbinding van hart tot hart. Zoveel domme mensen ontkennen de realiteiten van raabitah. Ze staan onder nul, de dommen. Niet na nul, maar onder nul is hun niveau. Geen niveau voor hen, voor degene die raabitah ontkennen.

Raabitah bewijst dat degene die die verbinding bereiken, onderwijzen of geven hen een realiteit. Via raabitah kun je hemelse niveaus bereiken. Je kunt het niet bereiken met concorde vliegtuigen of raket, nee. Raketten gaan omhoog, maar kunnen geen verbinding maken met iets en komen terug. Verbinding zal alleen zijn met dezelfde kwaliteiten, de mens maakt een raabita, verbindingen met hemelse wezens omdat wij spiritualiteit en een ziel hebben die tot de hemelen behoort. Je kunt het niet aanraken. Het heeft geen massa. Daarom, degene die raabitah verliezen, vragen een verbinding via hun zielen en via hemelse wezens, die bereiken ze en hun Raabitah is okay.

Maar zoveel dommen proberen het te ontkennen. Zodra je het ontkent, ontken je profeetschap. Want iedere profeet moet de engel van openbaring bereiken, zonder die raabitah, die verbinding, die je niet kan aanraken of zien, is het onmogelijk om op aarde een heilige te zijn. Alle heiligen moeten een verbinding hebben met hemelse wezens. Maar het is niet via hun fysieke Zijn, nee. Als je vraagt ergens te komen met je fysieke Zijn of je vraagt om een raabitah van hier naar de maan, dat kun je niet doen. Je zult als as worden, verbranden. Het fysieke Zijn zal verbranden. Als het niet verbrandt, kun je die raabitah niet bereiken, want onze fysieke Zijn is een materieel Zijn van de elementen van deze planeet. Ze hebben niet zo een verbinding nodig, verbinding (raabitah) is naar hemelse wezens.

Raabitah van beide kanten moet van zelfde kwaliteit zijn. De mens kan geen raabitah maken met engelen, want de manifestatie van de mens is iets en de creatie van engelen is een andere soort. Maar de mens is van hemelen zo een kracht is geschonken. Dat is onze ziel die nooit behoort aan het materiele Zijn. Onze ziel kan een verbinding maken met een engel. Maar onze fysiek Zijn kan nooit in verbinding staan. Zelfs de Zegel der Profeten (s) toen de openbaring kwam, verliet hij zijn fysieke Zijn en zijn originele hemelse Zijn kwam in raabita met de engel van openbaring. Anders kan hij het niet dragen. Het (fysieke Zijn) kan verbranden. Daarom is in islam raabitah de meest belangrijke realiteit en ook meest moeilijke om te begrijpen.

"Ya ayyuha 'lladheena aamanoo asbiroo wa saabiroo wa raabitoo w 'ataqullaha la`alakum tuflihoon." "O, gij die gelooft, blijft geduldig en spoort anderen aan volhardend te zijn en blijft op uw hoede en vreest God, opdat je zult slagen." (Surat Al-`Imraan, 3:200) Dat is heilige commando voor raabitah. Hoe kunnen ze raabita ontkennen? Helige Qur'aan zegt, "Gebruik raabitah." Nu zitten we samen, we hebben geen raabitah nodig als we elkaar zien. Maar als je weg bent, hoe kun je een afwezig wezen bereiken? Hoe kan onze fysiek Zijn diegene bereiken? Die kan het niet dragen. We moeten daarom onze spirituele Zijn gebruiken die behoort tot de hemelen. Dat is een belangrijk punt. Duizenden ulema's bereiken niet zo een begrip of geven er geen verklaring over.

Daarom, assalaamu 'alaikum oh onze luisteraars, luister niet naar mij. Ik weet niets. Maar spiritualiteit is een geschenk van hemelen en wordt getraind door afzondering. En die afzondering kan de kracht van onze fysieke Zijn verlaten, dat het tot de hemelen behoort en daar als een rots staat. En ons hemelse Zijn bereikt het daar.

Ik zag gisteren een krant, het zijn gedachten. Ze zeggen dat een grote telescoop sommige sterren bereiken. Die afstand van hier of van onze melkweg tot die sterren, wat is de afstand? Het verbaast me, ze zeggen 50 miljoen lichtjaren. Begrijp je? En licht, dat zeggen ze, van de zon tot hier duurt zeven tot acht minuten. Die afstand waar zij over spreken, 15 biljoen lichtjaren? Of is er iets mis met hun vertand. Wat is dat? Hoe bereiken ze het? Maar ze belazeren mensen. Er moet een wijsheid zijn, dat als persoon een wijsheid heeft van zichzelf en kan begrijpen dat die enorme afstand mogelijk is. We zeggen niet onmogelijk, maar mogelijk. Maar ik maak maak alleen bezwaar tegen diegene die gerapporteerd heeft en zeg dat ze niet weten dat er achter de zon, dan het licht hier binnen zeven minuten verschijnt. Ze weten niet wat er achter de zon gebeurd, en het is zo dichtbij onze aarde. Alleen vijf of zes minuten. Hoe zeg je wat over 15 miljoen lichtjaren? Het maakt niet uit. Het laat `azhaamat il-khaaliq de Grootheid van de Schepper zien. Want als ze rapporteren 15 biljoen lichtjaren, verder dan dat kan het een triljoen jaren aan afstand hebben. Als ze daar bereiken, kan je een andere afstand bereiken die duizend quatriljoen lichtjaren duurt om te bereiken.

Allahu akbar, Allahu akbar. Deze verbindingen, ze vragen om een verbinding, maar ze zijn op het verkeerde pad en doen dat onderzoek. Nee het is niet waar, want ons fysieke Zijn maakt nooit een raabitah met die sterren. Alleen je ziel, en die behoort tot de hemelen. Via dat kun je zo een afstand bereiken en je hebt geen 15 biljoen of 100 triljoen of 1000 quatriljoen lichtjaren nodig. Nee. Deze raabitah, onze geleerden begrijpen nooit iets anders, want hun kennis is alleen kennis uit boeken; ze kunnen er niet uitkomen. Hoe kunnen ze via hun gedachten zo een afstand bereiken? Het is onmogelijk. Maar onze zielen die tot de hemelen behoren, in een oogwenk kunnen ze zo een afstand overbruggen en verder.

Oh mensen, probeer iets te begrijpen. Wat zegt de krant? De krant brengt nieuws wat onze gedachten niet kunnen dragen, maar onze zielen zeggen, "Ja waarom niet?" Maar die mensen gebruiken niet de spirituele kracht van de ziel, want ze hebben niet zo een verbinding. Ze gebruiken alleen hun fysieke Zijn. Niets anders. Maar raabitah is het meest belangrijke in religie. En nu onze domme doctoren en domme geleerden zeggen, "Geen raabitah, geen raabitah?". Hoe leef je op aarde? En Allah (swt) zegt,"Ze begrijpen Arabisch". Als je het niet begrijpt, kijk naar de vertaling; die kan je wat geven. Het spijt me je te storen (met het hoesten) maar wat kunnen we doen? Wie ben je?

Allah Allah Sultaan Allah. Als er geen raabita is die jou verbindt van aarde tot de hemelen, dan ben je niets, zie je niets, hoor je niets, begrijp je niets, weet je niets. La hawla wa la quwatta illa billahi 'l-`Aliyyi 'l-`Azheem. Allah Allah, Sultan Allah. `Azhamatu Rabbuna Jalla Jalaaluhu!

Wat we zeggen is alleen een punt van eindeloze kracht oceanen, qudratu ilaahi, kracht oceanen van de Heer der Hemelen. Gebruik niet je verstand, maar je ziel om mu'min (gelovige) te zijn. Door boeken te lezen kun je niets bereiken. Boeken laten je alleeen zien hoe je een raabitah kan bereiken via je hemelse Zijn. Als je hemelse Zijn niet samen komt met je fysieke Zijn dan begrijp je niets, Allahu akbar.

Ya Rabbi, U weet dat wij niets weten en dat we mogen zeggen dat U blij bent.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

En oh mensen, onze luisteraars, als de donkere nacht ontelbare sterren hun licht afgeven en mensen kijken en ze veranderen van fysieke Zijn en vragen hun ware Zijn te bereiken. Zoiets waarvan we zeggen, "Het is zo mooi." Als een opening komt dat onze gedachten een beetje om ons heen kan begrijpen. Maar onze zielen hebben limieten die iedere keer meer en meer zullen zijn. En soms zoals christenen die vuurwerk doen, en mensen ernaar kijken. Als je het bereikt met je ziel, los van je materiele Zijn, dat is zo mooi. Want je rent naar oceanen van schoonheid. Dat kun je je niet voorstellen. Dat is de barakah van raabitah, ontken dat niet. Raabitah is de meest belangrijke sleutel om geheime schatten van hemelen te openen.

Degene die vragen om iets te bereiken in de ruimte. Wat is de ruimte? De ruimte is niets. We vragen voor heerschappijen van oceanen. Onze ruimte, ons universum zal een punt zijn. Oh mensen, kom en luister. Kom en denk erover na. Moge Allah (swt) ons vergeven en onze ware geloof schenken om te begrijpen. Ameen, ameen, ameen.

Dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

45 minuten

Zij weten wanneer ze moeten afsluiten.

335.000

Alhamdullilah zoals hij wil. Het maakt niet uit als alleen één het hoort .

UA-984942-2