Available in: English   Arabic   Urdu   Dutch   Go to media page

Probeer Gehoorzame Dienaren te zijn

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

13 October 2009, Lefke Cyprus

(sultaan staat)

geen geluid...creaties, vergeef ons en zegen ons voor de meeste Geëerde in uw Goddelijke nabijheid Sayyidina Muhammad (saw) zidhu ya rabb, zidhu ya rabb (arabisch).

Alhamdulillah we danken, we zijn dankbaar aan onze Heer dat Hij ons geschapen heeft voor Zijn natie, de natie van Sayyidina Muhammad (saw) en we zeggen in het begin

Audhu Billahi min ash-Shaitaan'ir-rajiem, Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim

(sultaan zit weer)

meded ya Sayyidi

Assalaamu alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu.

Onze luisteraars en alle mensen, probeer gehoorzame dienaren te zijn, dagelijks, we zullen het herhalen aan deze wereld. Oh mensheid, wees gehoorzame dienaren of probeer dat te zijn als je niet gehoorzaam kan zijn. Maar je moet gehoorzame dienaren proberen te zijn voor de Heer der Hemelen. En onze Heer, die ons heeft geschapen, Hij vraagt nooit iets. De Heer der Hemelen vraagt alleen gehoorzaamheid "oh mijn dienaren ik vraag van jou gehoorzaamheid".

Je kunt moslim zijn, je kunt christen zijn, je kunt joodse dienaren zijn, je kunt zwart, wit, geleerd of niet geleerd zijn. Je kunt zwart zijn of wit zijn of geel of rood. "Ik vraag van jullie alleen één iets. Degene die je heeft geschapen en die aan jou die eer geeft om Mijn dienaren te zijn, Ik heb u geschapen, oh mensheid, en draag u op, oh Mijn dienaren ik vraag van jou om het dienaarschap te betreden. Wees ware dienaren voor Mij, Ik vraag niets van je. Ik heb alles geschapen op aarde, in de hemelen, van oost tot west. Alles heb ik geschapen en ik geef begrip. En vraag van u één iets, Ik gebruik je niet voor Mijn doeleinden, je bent geen werker, werkers werken voor hun meesters om hun een voordeel te geven, en hulp te bieden. Maar Ik heb je niet geschapen om voor Mij te werken, nee. Ik heb je alleen maar geschapen voor Mijn dienaarschap, Ik maak je niet tot slaven"

Nee, het dienaarschap is iets, en slavernij is iets anders. Of werkers dat is iets anders. Zeg je, oh paus, je heilige, geef je dagelijks opdrachten aan alle christenen (arabisch)? Stuur jij je heilige herinnering dagelijks aan de christenen? En zeg je tegen ze: "Oh christenen, ik herinner je en waarschuw jou, ik herinner je dat je dienaren bent. Je bent geschapen om dienaar te zijn". Dienaarschap is het hoogste niveau dat een creatie kan bereiken. Je dagelijkse boodschap van oost tot west om te zeggen: "Oh christenen, wordt wakker, ik zie dat je alleen bezig bent met dunya of voor satan of voor je ego's. Behoed u, ik ben je heilige op aarde, als een paus, geef ik de opdracht en herinner ik je, oh christenen, probeer goede christenen te zijn. Waarschuwen, en 's nachts om je te herinneren dat, oh mensen, oh christenen, misschien is deze nacht je laatste nacht. En probeer tenminste deze nacht een gehoorzame te zijn aan je Heer, je Schepper. Ben je Hem (God) aan het herinneren?"

Je heilige (de paus), ik ben niets, maar ik vraag want meestal de christenen rennen achter dunya aan, achter dit leven aan, om meer materialisme, meer rijkdom te vergaren. Hun laatste doel is om hopen van materialen te hebben, en het is geschreven en benoemd bij het regristratie bureau. Dat die zo en zulke gebouwen heeft, of dorpen, steden of banken. Dat is hun laatste doel, maar je moet proberen hun te ontwaken. Ik ben een zwakke dienaar, net als jij oh paus. Naar waar je je in kleed, dat je de hoogste van de christen bent. Ik wil dat je wakker wordt om te zeggen:"Oh onze heer we werken voor U". Dat is alleen een waarschuwing en het is een passend waarschuwing die staat in alle heilige boeken. Jij als een paus weet wat in het oude en nieuwe testament staat.

Wat zei Sayyidina Isa (s) aan de kinderen van Isreal. Wat zei hij? "Kom en luister naar mij, oh kinderen van Israel, je rent teveel achter dunya aan, achter dit tijdige leven, veel meer mensen rennen achter de tijdige doeleinden en dat zijn jullie", Jezus (a) zegt dat tegen hun. "Kom laat dat en kom tot een ware Zijn, dat moet je Goddelijke nabijheid van je Heer zijn. Kom en accepteer dit" Of wat denk je?

Vertelde Jezus (a) sprookjes tegen kinderen van Israel?

Wat zei hij, Sayyidina Musa (a) tegen de kinderen van Israel? Riep hij ze naar dunya, voor dit tijdige leven? Of riep hij:"Oh kinderen van Israel, mijn Heer sprak tot mij en zei ,"Oh Mozes, kom en roep je natie, de kinderen van Israel op, om niet achter het tijdige leven te rennen. Zeg tegen hun, genoeg goud en waardevolle stenen om schatten te vullen. Nee, het is niet van menselijke wijsheid om profeten die van hemelen komen om tegen mensen te zeggen, "kom bijeen en neem hoeveel schatten je kunt dragen." Welke profeet zei dit?

En nu huilen ze, de kinderen van Israel, en ze zeggen: "Oh mijn Sheikh, deze economische crisis breekt onze rug, we hebben zoveel miljoenen dollars verloren. We hebben zoveel verloren, laat ons een weg zien." Sultaan lacht, ik zeg, haal deze economische crisis weg. Het is niet genoeg voor jou, om vrij te kunnen eten en drinken?

"Nee, oh sheikh, nee, we moeten meer accumuleren." Waarom ben je niet zoals Mozes (a), heeft hij iets geaccumuleerd? "Nee meneer". Maar Karun heeft ook geaccumuleerd, wat gebeurde er aan het einde? Een grote crisis raakt hem van boven en kwam op hem en alles wat hij had gecollecteerd verdween. Dit weet je van de heilige boeken.

Oh, hoofd rabbijn, stuur je een boodschap naar de joodse gemeenschap, de kinderen van Israel? Waarom maak je niet dagelijks een uitspraak bij het officiële centrum van rabbijnen? Ik waarshuw u, maak je niet druk om de wereld (dunya), probeer niet te collecteren. Laat dat en probeer schatten van de eeuwigheid, voor het eeuwig leven te collecteren. Oh zo mooi is dat woord, eeuwigheid, dan komt tot mijn hart zo een verfrissing en verfrissende kracht en eindeloze plezier. Ik zeg eeuwigheid, eeuwigheid.

Oh hoofd rabbijn zeg tegen de kinderen van Israel: "Je verliest ook dollars, dollars, dollar, dollars (Sultaan maakt gebaar op de tasbih), de crisis komt, zeg eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid (Sultaan maakt gebaar op de tasbih). Oh onze Heer, om met u te zijn, eeuwigheid, eeuwigheid. Kijk wat met je gebeurd is, (onduidelijk wat Sultan zegt) Allah (swt) de Almachtige de Heer der Hemelen

De Schepper geeft nooit toestemming aan de mensen om met elkaar te vechten voor de wereld (dunya) en alle profeten zeiden, dunya (arabisch). Deze dunya is net als een karkas, waarom ren je er achteraan? Wat gebeurde er? De rijkste, en nu zoveel rijken van de joodse broeders, waarom zeggen ze niet: "Oh onze heer, alstublieft laat ons niet bezig zijn met onzin, laat ons om alleen voor U te zijn, oh onze Heer. Wij houden van U oh onze Heer, we houden van U. U bent zo mooi, oneindige schoonheid oceanen voor U. Eindeloze glorie oceanen voor U, eindeloze machtige kracht oceanen voor U. Eindeloze heerschappijen voor U. Waarom verspil ik mijn leven voor niets."

Oh hoofd rabijn, ik ben een zwakke dienaar, ik herinner u. Wordt wakker en zeg tegen je natie. Stop met vechten en geef iedereen hun rechten. Iedereen moet de rechten aan elkaar geven. Wat ik zeg, wat er gebeurt tussen de Arabieren en Israel of alleen tussen landen, dat is een waarschuwing van der Hemelen, dat je stil moet blijven. Wees vriendelijk, wees verstandig, gebruik een goede mentaliteit. Probeer een goede te zijn, probeer een gehoorzame dienaar te zijn.

Oh mensen, is er iets mis? Paus, hoofd rabbijn, bisschoppen? Ik zeg, Hij weet en je kunt kijken in je heilige boeken wat erin staat, maar nu, mensen zijn meer bang voor anderen dan hun Heer. Oh mensen, kom en luister, kom en luister, en probeer een gehoorzame te zijn alleen voor Allah (swt). Daarom een engel door de zeven hemelen van hemelen, ze hebben een trompet en roepen mensen "oh mensen, mensheid, gehele mensheid, probeer gehoorzaam te zijn dienaren te zijn, we zien dat je vergeet welke belofte je gemaakt hebt in Zijn Goddelijke Nabijheid. Oh onze Heer, U heeft ons geschapen en we zullen Uw gehoorzame dienaar zijn. Je vergeet het en gaat tegen die belofte in. En je zegt tegen satan jouw weg is goed en gelukkig en we volgen je."

Je zult de eerste en laatste zijn. Het is een grote schande voor naties, voor christenen, moslims dat ze westerse landen proberen te volgen. Groot verwijt aan hun, en niemand probeert de naties te onderwijzen. En Allah de Almachtige zal wraak nemen tegen alle naties die satan volgen en de hemelse opdrachten laten.

Oh mensen, probeer gehoorzame dienaren te zijn. 's Morgens en 's avonds, en religieuze mensen, hun ware missie is om mensen te roepen tot hun Heer. Gehoorzaamheid. Jezus (a) kwam niet om iets te bereiken in dit leven. Mozes (a) kwam niet om schatten te verzamelen op deze aarde en Sayyidina Muhammad (saw) (sultaan staat) riep zijn natie niet tot een luxe leven, om zich te vermaken en om hun egoïstische verlangens te bevredigen om hun materialistische verlangens te bevredigen. Nee, hij zei alleen "Allah"en hij liep. En als hij "Allah" zei dan opende Allah (swt) voor hem van oost tot west, en voor 25 jaar bereikte zijn kracht oost tot west. Sayyidina Muhammad (saw). (Sultaan staat)

We proberen zijn heilige weg te volgen maar we zijn zwakke dienaren, wat kunnen we doen? Ik ben een zwakke dienaar, maar mijn hobby, mijn hoop is om iedereen te bereiken met deze boodschap. Ik ben hier bereid hun bezwaar te accepteren op deze toespraak. Niemand kan zeggen dat ik verkeerd spreek. Degene die dit zegt, moet satan zijn. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Sultaan zingt

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Oh mensen, we vragen altijd een status leven. Kom en luister naar wat we zeggen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Alleen Hij zegt tegen de mensheid " Kom en wees gehoorzame dienaren, je zult alles bereiken wat je leuk vindt hier en in het hiernamaals"

Je zult gelukkig zijn door te zeggen:

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

37 minuten

Een klein beetje moe, het is genoeg voor degene die iets begrijpen. Als hij een hoofd heeft zoals voetbal, dan zal hij het nooit begrijpen, zelfs al spreek ik tot morgen ochtend, er komt niets in hun hoofd. Hun hoofden zijn leeg, en hun wilskracht is als satan. Ze begrijpen nooit, maar ze zorgen ervoor dat ik diegenen kan bereiken die nog niet al hun wilskracht hebben overgedragen aan satan.

Daarom oh mensen, het spijt me voor alle naties, omdat de situatie op aarde; iedere natie maken hun laatste moeite voor dunya en voor satan. Dat zorgt ervoor dat mijn hart huilt. En ik vraag om vergeving van de Heer der Hemelen, stuur ons dat U beloofd heeft om Uw dienaren uit die conditie te halen van slechte intenties. Om ze te redden en om Uw goede dienaren te zijn. Ik vraag voor me mezelf om goede dienaren te zijn, en voor iedereen om goede dienaren te zijn.

Oh mensen, scheld mij niet uit, ik zal jou uitschelden. Sommige mensen gaan te vlug vooruit, morgen kunnen ze in de begraafplaats liggen. Ik ben zwakke dienaar, maar het is verschrikkelijk om met mij te zijn, ze zijn bang voor virus. Je kunt ze niet zien, maar je kunt mij zien.

Sommige mensen bevinden zich tussen anderen, de Heer der Hemelen zegt dat, "ik ben een oprechte dienaar (?). Als ik aan hun kracht geef, als ik zeg 'Wees' dan is het". Behoed u van die mensen, houd je handen thuis of iets zal je morgen bereiken waar je niet blij mee zal zijn. En moge Allah (swt) ons vergeven.

Ik ben zwak vandaag, zwakke dienaar, een zwakheid komt op mij. Sommige kunnen zeggen, die Sheikh kan overlijden, en we zijn dan vrij. Naar hij spreekt steeds tegen ons en zorgt ervoor dat ons vermaak verminderd wordt. We nemen er geen plezier van. Daarom vragen ze, moge hij (Sultaan refereert naar zichzelf) snel overlijden dan zijn we blij met onszelf. Nee, als die Sheikh verdwijnt, dan komen er 10 anderen. Als die 10 verdwijnenen dan komen er weer 100 erbij. Als 100 verdwijnen dan komen er 1000 bij. Als 1000 verdwijnen dan komen er 2000 bij. Steeds als ze verdwijnen komen er nieuwe. De Hemelse legers omringen deze wereld, want mensen stappen uit hun opdrachten. Vergeef ons we zijn zwakke dienaren.

Fatiha

45 minuten, genoeg. Bedankt luisteraars, maak je geen zorgen als ik niet vandaag overlijd, dan overlijd ik morgen. Als niet morgen dan na een maand. Of na een jaar of 10 jaar, 10 jaar is teveel. Luister je elke dag. Ja misschien pas na 25 jaar, hij kan een lang leven geven aan mij om als (arabisch) te zijn. Net als 900 jaar horen ze van je, nee, een beetje. Als ze geven dan heb ik mijn stok, die mij van Hemelen is gegeven van mijn Grootmeester. Soms kan hun stok op hun hoofden komen, en hemelse opdrachten nemen hun weg. Behoed u, ik ben zwak, soms komt er kracht en ben ik krachtig. Moge Allah (swt) me vergeven.

Fatiha

Welkom aan u, welkom aan u, welkom aan u leiders van naties. Nummer 1, zelfs nummer 2 of zelfs nummer 3. Je kunt komen en luisteren en hoor het geluid van Hemelen van een zwakke dienaar. Ik vraag niet iets te zijn, daar heb ik een hekel aan, om iets te zijn. Ik vind het goed niets te zijn, maar je vraagt om iets te zijn. Dat is de grootste vervloeking voor mensen. Geen werk, boven of beneden. Sultaan lacht, ja meneer, bedankt, genoeg.

UA-984942-2