Available in: English   Bengali   Urdu   Arabic   Dutch   Go to media page

Het eren van Allah's opdrachten brengt eindeloze tevredenheid met zich mee

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

2 December 2009 Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Yaa Rabbee, shukr! Dastoor ya Sayyidee, yaa Sultan al-Awliya.

Sta op, oh alle schepselen. Ik sta, ik ben een zwakke dienaar en alle schepselen op aarde staan nu op, en volgen mij en ik ben de zwakste dienaar. Ze staan allemaal op voor de eer van onze Heer, onze Schepper, Allah de Almachtige. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd! Allahu akbar kabeera, w 'alhamdulillahi ‘l katheera, wa subhaanAllahi ‘l-`Azheem wa bi-hamdihi ‘l-Kareem bukratan wa aseela! La ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd!

Oh mensen, hoor en luister en gehoorzaam de heilige commando's van jullie Heer. Als jullie naar eer vraagt, moeten jullie je hoogste eer geven aan de meest geprezene en geëerde in Zijn Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (saw). Als iemand vraagt om genade oceanen van onze Heer te bereiken, geef veel eer en glorie aan de meest geprezene en geëerde in Zijn Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw)

(Sultaan gaat zitten).

Oh mensen, assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, we vragen goedheid van u. Oh mensen we vragen zegeningen voor jullie, we zijn niet tegen jullie, oh mensen. En denk niet dat een heilige tegen de gewone mens zal zijn. En we zeggen A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem.

We rennen weg van Satan en satanische pogingen. Want Satan vraagt om veel meer problemen te geven. Zoveel als het kan, om dienaren van onze Heer meer problemen te geven en lijden en ellende. Dat is Satan's missie. De Heer der Hemelen neemt hem weg. Ik schaam me om Allah aan te roepen, omwille van Satan, en te zeggen "Oh onze Heer, neem Satan weg van ons." Oh mensen, zelfs een kleine mier, en kleiner dan een mier, een virus kan Satan wegnemen. Ik zeg (spreek over) virus dat toebehoort aan het niveau van Satan, ik spreek niet over virus op deze planeet die rond de levenden rent. Ik spreek over virus, die op het niveau staat van Satan, dat is een andere soort. Dat virus is niet hetzelfde virus dat deze planeet omringd, nee het is een andere soort. Want Allah de Almachtige is de Schepper en Hij kan alles Scheppen zoals Hij wilt. Niemand kan voorkomen dat onze Heer Schept of iets anders Doet.

Behoed je, oh mensheid, voor de zware dreun van jullie Heer dat neerdaalt op deze planeet en het omlaag haalt en laat verdwijnen. De Goddelijke dreun, niet zoals op een planeet, dat als de Goddelijke dreun nadert, dat de gehele ruimte die we kunnen zien ervoor zorgt dat het verbrijzeld zal worden en eindigen. Hij is Allah de Almachtige (Sultan staat op). Oh mensen, wees bang voor je Heer, voor Allah de Almachtige. Kom en luister en kom en wees van de gehoorzamen of er zal een virus naar je gestuurd worden en je wordt weggenomen. Niet in één dag, één uur, niet in minuten of seconden, maar kleiner dan een tijdseenheid van de seconde kan alles van het bestaan weggenomen worden zodat er niets meer in het bestaan is.

(Sultan zit weer)

Wees bang voor je Heer, en probeer respectvol te zijn voor Zijn heilige commando's. Neem hemelse commando's met de hoogste respect.

Neem de hemelse commando's niet op zo een manier dat je er nooit respect aan toont, maar je moet je meest hoge respect geven aan Zijn commando's. Je moet zeggen "We luisteren en gehoorzamen, oh onze Heer, oh onze Heer." Oh Allah, Maa'azzamu shaanak, U bent zo groot, zo Grandioos, zo Majestueus, zo Geprezen. Uw heerschappijen zijn eindeloos. En in de heerschappijen bevinden zich eindeloze oceanen. Oceanen van leven. Hij is Hayy, Zijn bestaan is van Hemzelf. Niemand geeft onze Heer om in het bestaan te zijn. Maar Hij is degene die alle schepselen leven geeft. Door Zijn commando komt alles tot leven. Het is al genoeg dat de Heer zegt, "Wees" en een leven komt tot leven.

Ik schaam me dit te zeggen over onze Heer, want Zijn grootheid is eindeloos. Maar dat woord, één van Zijn gekozene heiligen, mag uitgesproken worden aan de hand van hemelse opdracht, "Kom en wees levend", het (leven) mag komen. Maar om een verduidelijking te geven aan mensen, zeg ik dit voor mensen dat Allah de Almachtige leven geeft, door te zeggen "Levenden, wees levend." Hij is zo Hoog, Allah de Almachtige is zo Groot, en de gehele schepping en alle schepselen in Zijn Goddelijke Nabijheid is niet meer dan een atoom en minder dan een atoom. Minder dan een atoom betekent zij zijn niets.

Hij heeft ware Zijn, maar alles, hen is nooit een ware Zijn geschonken. Nee, de realiteit van de ware Zijn, Absolute realiteit is voor de Heer der Hemelen, voor de Heer der gehele Schepping. En Zijn schepping is oneindig. Wanneer begon het en wanneer het zal eindigen, zal niemand weten behalve Hij. Wanneer het begon en wanneer het zal eindigen. Begrijp je wat eindigen betekent? Zeg niet, "Ik ben dit of dat."

Oh mensheid, probeer goede manieren te leren. In het bijzonder goede manieren tegenover je Schepper, wees goed met je goede manieren, adab. Oh mensen, dat is ook een van de grootste plezieren, goede berichten voor de mensheid. Zulke woorden, zijn een teken van iets over de eeuwigheid. Niemand, zelfs profeten, kan een, t'areef, ware definitie geven of uitleg geven over eeuwigheid. Daarom Allah de Almachtige, Hij is alleen één. Er kan niet een tweede zijn, Hij is alleen één in Zichzelf, niemand helpt Hem om in het bestaan te zijn. Maar Hij geeft ontelbaar bestaan aan alles van voor de eeuwigheid, en niemand kan de betekenis weten van voor de eeuwigheid, en tot in de eeuwigheid, azal en abad. Allahu Akbar.

Oh mensen, zulke woorden, zulke verklaringen die ze nu schenken via zo een apparaat vraagt om iedereen te bereiken met bepaalde kennis als basis. Want de komende dagen brengt iets voor de mens, dat 'iets' heeft een basis nodig. Er komen nieuwe begrippen, een nieuwe pagina opent in de schepping. Want iedere dag is er een andere verschijning. Verschijning van vandaag is niet hetzelfde als morgen. Daarom, je begrip over eeuwigheid, gaat eindeloos door en eindigt nooit. En dat is van onze Heer, een ontelbaar geschenk aan de mensheid, dat zij aangesteld zijn van de gehele creatie, om Zijn afgavaardige te zijn. Misschien heeft alles iets van kennis over hun Schepper.

Daarom prijst alles aan de hand van hun begrip hun Heer met hun verschillende talen. Alles geeft lof aan hun Heer, en dagelijks verandert dat ook. De lof van vandaag is anders dan van gisteren. En voor morgen is de lof van dat schepsel veranderd. Dat is een ander geschenk van de Schepper om hun lof te geven aan hun Heer, niet met dezelfde woorden. Nee, dat veranderd. Denk je dat als een persoon de sultaan uitnodigt en elke dag bonen op tafel brengt, dagelijks? Daarom alles in het bestaan heeft een speciale naam met een speciale verschijning en met een speciaal begrip. En ze geven elke dag meest hoge lof aan hun Heer.

Daarom zie de Profeet (saw) "Oh mensen denk na over jullie zelf, jullie Zijn, maar probeer niet te denken en te leren over het Absolute ZIjn van jullie Heer." Begrijg je het? We zijn zo zwak, maar dagelijks komen er nieuwe dingen die ervoor zorgen dat ons licht veel meer duidelijk wordt en meer verlicht, en meer helder wordt. En diegene krijgt veel meer eer in het prijzen van hun Heer. Wanneer een schepsel lof geeft aan hun Heer, hun Heer schenkt hen iets anders, iets meer, meer eer en lichten en verlichting en eindeloze geschenken van de hemelen.

Daarom zeggen we als Allah de Almachtige vraagt voor iets om in het bestaan te laten komen dan zegt Hij "Wees", en het is. En we spreken over dat punt, dat van ales wat in het bestaan is het hoogste niveau van de schepping geschonken is aan de mensheid. Voor het mens zijn, zijn we geëerd om afgevaardigden te zijn van onze Heer. Maar het niveau van afgevaardigden is ook oneindig. Je bent een afgevaardigde. Hij is een afgevaardigde. Dat is afgevaardigde, maar zijn afgevaardigde Zijn is anders dan van die andere. En niveaus van afgevaardigde is ontelbaar. En deze afgevaardigde, waar de Heilige Qur'aan over spreekt, over Adam (a). Hij is geschapen voor deze planeet. En de Heer der Hemelen prijst en eert hem, takreem. Maar een paar heiligen, die hoge niveau standaarden bereiken in de hemelen. Hoeveel hemelen zijn er? Er zijn zeven hemelen, dat is manzhooma, een systeem dat toebehoort aan deze schepping. Voorbij dit, hoeveel bestaansvormen behouden de eer van het zijn van een afgevaardigde? Hoeveel soorten afgevaardigden zijn er? Het is onmogelijk, voor één Adam (a) die geschapen is, hij en zijn kinderen. Ze zijn afgevaardigden, maar niet voor 100%. 100% afgevaardigde zijn voor Allah (swt), dat is onmogelijk. Daarom zijn ontelbare schepselen geschapen om afgevaardigde te zijn aan de Heer.

Daarom zeggen sommige awliya dat het aantal 'alam van universums, Adam (a) er één van is. Maar zoals Adam (a) en zijn universum, een opening komt naar hen die werkelijk weten via hun afgevaardigde Zijn. 124.000 Adams zijn overleden en onze grootvader Adam (a) is de laatste van 124.000 Adams. En niets stopt Allah (swt) om meer dan dit te Scheppen, maar dit is alleen aan de hand van onze capaciteit. Zodat er nu een uitleg of verklaring naar mensen komt, opdat ze iets kunnen begrijpen over wie de Schepper is en wat Zijn Kracht is. Wees niet als een dronken persoon, die zeggen dat het universum eerst één atoom was en toen explodeerde. En dat er dit en dat ontstond, Big Bang. Ze zijn zo vuil, vuile gedachten, het is geen goede uitleg, nee. Ontelbare universums met ontelbare soorten schepselen en met ontelbare afgevaardigden van hun Heer. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Oh mensen, er komen nu zulke dingen om je begrip te verbreden. Want zoveel als je kunt begrijpen, kun je tumaaniyya, een tevredenheid bereiken bij jezelf. Door tevredenheid voel je je als een persoon die op een warme plek zit en verfrissing krijgt. Verfrissing komt naar mensen met zulke verklaringen, want ze zijn geschapen om meer te weten, meer en meer. En zoveel als hen geschonken is, zal hun verfrissing en tevredenheid en geluk, plezier en verlichting zal meer en meer worden. Met zulke condities die je niet kunt toevoegen.

Oh mensen moge Allah (swt) ons vergeven. We verspillen onze tijd, verspillen ons meest kostbaar geschenk, het is een geschenk van onze Heer. Verspilling, zodat zoveel mensen op hetzelfde niveau blijven. Alleen de mensen die proberen te begrijpen wat boodschappers, profeten en hemelsen is geschonken, zullen zo een plezier hebben dat niemand het kan weten. Alleen degene die het mogen proeven. Oh Allah (swt), vergeef ons voor de eer van de meest geëerde Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat en zit weer).

Fatihah

38 minuten? (vraagt Sultan)

40 minuten Sayyidee

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Huuu, via die werelden, via die universum komt zo een hemelse gezang dat ervoor zorgt dat een dode opstaat. Wij maken er alleen een imitatie van.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Zojuist is het ons geschonken zo een toespraak aan mensen te doen. Omdat in het verleden het niet was geopend. Maar de laatste dagen zijn nabij, daarom worden vreemde en onverwachte kennis en begrip geopend aan de mensen die op deze planeet leven.

Fatihah

Maak dat wij iets mogen begrijpen, yaa Allah (swt).

UA-984942-2