Available in: English   Urdu   Dutch   Go to media page

Hal Min Mazeed, Geef Ons Meer!

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

30 November 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Dastoor ya Sayyidee, madad. Madad, ya Sultan al-Awliya! A`oodhu billahi min ash-Shaytaani ‘r-rajeem. Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem.

La hawla wa la quwatta illa billahi ‘l-`Aleeyyi ‘l-`Azheem. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd! Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd! Allahu akbar kabira walhamdulillahi ‘l katheera wa subhanAllahi ‘l-` Azheem wa bihamdihi ‘l kareem bukratan wa ‘asila. La ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd!

We vragen om Uw vergeving, oh onze Heer, Heer van de gehele Schepping vergeef ons. En we vragen Uw zegeningen en we vragen nederig van Uw glorieuze en majesteuze Zijn, van Uw meest geliefde en geeerde dienaar in Uw Goddelijke Nabijheid Allahumma salli wa sallim wa baarik `ala sayyidi ‘l-awwaleen wa’l-aakhireen, Sayyidina Muhammad (s).

(Sultaan zit weer)

Oh onze luisteraars, assalaamu 'alaikum, moge Allah (swt) ons vergeven. Want we doen zoveel onzinnige daden en we rennen achter zoveel slechte activiteiten aan. En we zullen zo achteloos zijn. En we vragen vergeving van onze Schepper voor de eer van de meeste geëerde in Zijn Goddelijke Nabijheid. Uiteindelijk vragen we een steun van onze meester, meester van deze planeet. Dat hij onze nederige vragen kan accepteren. We vragen nederig van de meester van ons planeet, en we komen en vragen om ons te helpen. Ja. We zijn hulpeloos. Hulpeloos betekent dat we niets kunnen doen uit onszelf. Zo een instrument hier, uit zichzelf kunnen ze niets doen. Ze hebben een kracht nodig die hen bereikt zodat ze 'levend' kunnen zijn, horen, luisteren en begrijpen, en hun boodschap van oost tot west kan sturen. Maar die kracht zie je niet, je kijkt en ziet alleen het instrument voor ons. Maar de geheime kracht die ervoor zorgt dat het werkt, dat kun je niet zien.

En op zo een manier, alles wat mensen bereiken in hun levens, om hun doelen te bereiken, ze moeten bepaalde kracht stations gebruiken om hen te steunen. Als die kracht station hen niet bereikt dat zijn ze als standbeelden die nooit wat begrijpen. Die kijken, maar niet zien. Horen, maar niet begrijpen. Praten, maar niet begrijpen.

Alles kunnen ze doen, maar ze zijn niet in staat om te begrijpen wat dit of dat is. Waarvoor dit? Waarvoor dat? Daarom hebben we een kracht nodig, en kracht kun je niet zien. Kracht bereikt van eindeloze kracht oceanen van de Heer der Hemelen en zorgt ervoor dat mensen iets begrijpen. Maar als een persoon niet geïnteresseerd is, alleen met zijn materiele Zijn, kunnen ze niet bereiken wat ze vragen te bereiken, doelen.

En wij, wij hebben zo een vreemde kracht dat we iets kunnen begrijpen zonder te kijken, zien en horen. Wij hebben zo een geheime kracht gedoneerd gekregen, die kracht zorgt ervoor dat je stappen kunt maken en dat je kunt zien, die kracht maakt dat je kunt horen en begrijpen. Wanneer je kijkt, die kracht laat je zien wat je vraagt te zien, en je wat je vraagt te bereiken via het kijken. Maar als een persoon kijkt, leeg, leeg, lege blik, dat betekent dat hij die kracht niet gebruikt die tot zijn ogen behoort om dat punt te bereiken en te begrijpen. Als ik nu zo kijk (omhoog kijkend) dan zie ik de maan. Maar het is een eenvoudige blik, mijn blik reikt tot aan de maan. Maar er is een andere blik, dat als ik kijk om te begrijpen wat ik zie en wat het is en wat zijn missie is. Zodat er twee soorten blikken zijn, een blik is eenvoudig kijken en de tweede blik is het kijken met hemelse krachten die jou hemelse wijsheden geeft.

Je kunt hemelse krachten bereiken, je kunt die wijsheden bereiken. Die wijsheden betekent, waarvoor is die maan geschapen? En wat is het hoofddoel voor die maan? Om 's nachts er te zijn en niet overdag? Overdag kun je het zien, maar ben je niet geïntersseerd met de maan zoals je wel geïnteresseerd bent in de nacht. Dus er is een blik die heel eenvoudig is. Heb je ooit gekeken en gezien dat een kat zijn ogen omhoog werpt en naar de maan kijkt? Nee dat is niet nodig voor katten, honden en ezels om te kijken en te vragen waar het voor is? Niet nodig, maar jij, want je bent geschapen om afgevaardigde te zijn van jouw Schepper. Daarom degene die geschapen is door Goddelijke Opdracht, zijn positie is 100% verschillend/anders dan anderen schepselen in hun blik. Dat is je eer, goede berichten voor jou dat je geschapen bent om je Heer's afgevaardigde te zijn. Daarom komen zulke krachten, welk, zonder het hebben van speciale manifestaties in jezelf je het niet kunt begrijpen. Want manifestaties van de mensheid is 100% verschillend van ander schepselen. Zelfs engelen hebben een niveau, maar het niveau van de mens staat hoger.

Eens ging ik met mijn leraar, mijn meester en hij liep op de weg en plotseling stopte hij en keek hij naar in de etalage/vitrine (winkel). Er stond een instrument daar en hij keek een seconde en liep verder en zei tegen mij, "Nazim Effendi een ware vertegenwoordiging van het afgevaardigde zijn, is dat als hij iets ziet dat hij de reden of de wijsheid moet bereiken voor het bestaan ervan. Om er met lege ogen naar te kijken is alsof jij en de ezel op hetzelfde niveau staan." Daarom als je kijkt, moet je de reden bereiken voor datgene dat bestaan. Daarom is het ons ogen geschonken om te kijken. En een eenvoudige blik. Er is een ware blik, ware blik brengt wijsheden met zich mee en neemt wijsheden. Zo een persoon kijkt naar de maan, die moet iets weten over de maan en zijn wezen/lichaam in de hemelen in de ruimte/heelal.

Al deze dingen zorgen ervoor dat je, ieder schepsel, elke creatie waarvoor is het? Om je gids te zijn. Iedere creatie is iets wat je brengt om het bestaan van de Heer der Hemelen te leren kennen, om je te leiden. Van alles waar je naar kijkt neem je een diepe wijsheid die jou zo een wijsheid geeft om iets te weten over het bestaan van de Heer der Schepping.

Daarom nu, mensen gebruiken alleen hun eenvoudige krachten van hun fysieke Zijn. En het fysieke Zijn is niet genoeg voor jou om je in oceanen van realiteit te brengen, je kunt kijken. Daarom proberen mensen diep te kijken naar posities en ze vragen iets te kennen over dit universum. Maar ze gebruiken alleen instrumenten die tot hen behoren, om metingen te laten zien. Maar het is niet echt. Misschien kunnen ze zeggen, "Er is een zonnestelsel. Er zijn sommige systemen, sommige melkwegen diep diep, diep in de ruimte." Maar ze gebruiken hun ware krachten niet die geschonken zijn via hun spirituele kracht en spirituele Zijn. Ze gebruiken alleen hun fysieke Zijn, mogelijke krachten, en zeggen, "Oh diegene, zijn afstand is 15 biljoen lichtjaren." Maar het is niet een echte meting, maar ze gebruiken alleen mogelijkheden van hun fysiek Zijn. En wat ze laten zien is altijd anders (in de werkelijkheid) ze kunnen het niet meten met hun fysiek Zijn en hun krachten.

Maar de mens is geschonken als afgevaardigde van de Schepper, van Allah de Almachtige. Die kracht kan verschijnen aan een persoon, die de ware afstanden zonder een fout kan benoemen. Wat ze zeggen met hun kunnen van hun fysieke Zijn, het is niet een realiteit. Nee, het is alleen zoiets, je kunt geen realiteit zeggen. Maar het is alleen een voorstelling, ze gebruiken alleen hun gedachten/fantasie. en gedachten is niet als een realiteit. Gedachten is iets en realiteit is iets anders.

Daarom probeert de mensheid nu de diepe punten te bereiken van dit universum, maar wat ze zeggen is alleen een gedachte. Wat ze zeggen passeert nooit de inbeelding om realiteiten te bereiken. Inbeelding is iets en realiteit is iets anders. Gedachten kunnen dagelijks honderdmaal veranderen of duizendmaal of miljoen of biljoen keren, ze kunnen veranderen. Het staat nooit vast, nooit vast. Maar realiteit staat vast, realiteit zal nooit veranderen. En via realiteiten zijn er ook zo veel niveau's. Het eerste niveau dat begrip van realiteiten dat behoort tot diegene. Tweede niveau van realiteit is 100% anders van het eerste niveau en op zo een manier gaat het eindeloos omhoog. Zo veel als je bereikt van de Goddelijke Oceanen, zoveel als je hemelse niveaus bereikt, verandert het altijd. Want de Heer der Schepping, onze Heer, je kan geen beschrijving geven over Zijn ware Zijn, ware essentie, nee niemand. Tajalli (manifestatie) veranderd altijd, het is onmogelijk een einde te bereiken. Je bereikt iets, maar je kunt niet alles bereiken, want Hij is de Heer der Schepping. En de Schepper zal nooit zijn als de schepselen, nee. Daarom is er geen gelijkenis voor Hem. Daarom kan je het niet weten. Wat je weet, is niets. Daarom ren je en vraag je "Hal min mazeed, geef ons meer oh onze Heer", want zoveel als ze rennen wordt hun plezier, licht, visies en kennis meer.

Oh mensen, probeer zulke dingen te begrijpen. Wat je leert in colleges of universiteiten is niets. Het geeft je niets, uiteindelijk zul je moe worden en zeg je "Ik ben moe ik wil niet meer dan dit, als ik dit niveau af heb vraag ik niet naar het tweede niveau." Die ware realiteit zorgt ervoor dat mensen meer vragen, hun gevoel en plezier wordt meer en meer. En hun capaciteiten bereiken eindeloze oceanen, daarom vragen ze "Hal min mazeed, is er niet meer onze Heer?" ze zijn zo blij en in eindeloze plezier. "Geef ons meer." En de Heer zegt, voor jou meer en meer en meer, van voor de eeuwighheid tot in de eeuwigheid. Daarom schenk ik je eeuwigheid." De mensen die dat niveau bereiken, vragen voor eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid "Hal min mazeed, is er niet meer oh onze Heer?" Hij zegt, "Dat is voor jou, vraag meer, vraag meer, en neem meer."

Oh mensen, we zitten in oceanen van achteloosheid, en achteloze oceanen eindigen. Deze achteloze krachten die achteloze mensen bedekken, zijn als oceanen en zorgen ervoor dat mensen meer en meer om omlaag, omlaag en omlaag komen. In plaats van om in tevredenheid te zijn, worden ze meer nauw en nauw. Dat is een voorbeeld voor zwarte gaten, als je erin valt ga je eindeloos omlaag. Je kunt er geen einde vinden. En verlichte universums brengen je omhoog, omhoog, omhoog, meer en meer en meer, eindeloze plezier.

Oh mensen probeer te begrijpen, maar awliyaa en heiligen zeggen dat mensen nu allemaal dronken zijn. En dronken mensen begrijpen nooit iets van verlichte oceanen van de schepping. En andere mensen bereiken nooit een einde voor de duisternis van domheid, hun kennis is ware domheid. Nu rennen mensen naar dingen die hun geen realiteit geven over de Schepper, het geeft hen niets. Het meest dichtbij de planeet en ze kunnen de ware realiteit niet bereiken.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah

Je moet gelukkig zijn, Assalaamu 'alaikum

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Oh mensen vraag naar ware plezier van je Heer om jou te schenken. Verspil je leven niet voor niets. Dit is zoals een donkere gevangenis, deze wereld en het leven erop,

laat dat en vraag waar we ware verlichting kunnen bereiken met onze Zijn. Je zult gelukkig zijn. Assalaamu 'alaikum.

42 minuten. Het is genoeg.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah

Fatihah

Bedankt voor het luisteren, Allah (swt) zorgt ervoor dat we van degene mogen zijn die realiteiten acepteren en licht vragen en verlichte terreinen om onszelf te redden van duisternis en duistere terreinen.

Bi jaahi nabiyyika ‘l-kareem bi jaahi Suratu ‘l-Fatihah

UA-984942-2