Available in: Urdu   English   Dutch   Italian   Spanish   Arabic   Go to media page

Ongelimiteerd is alleen voor Allah (swt)

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

4 November 2009, Lefke Cyprus

Desdur ya Rijalullah

Meded, ya Rasulullaah.

Desdur ya sjeikh, desdur ya Rijaullah

(Sultaan staat op)

Assalamu alaikum, oh mensen, moslims, alle niet moslims, christenen en joodse mensen en iedereen. We zijn allen van dezelfde boom maar van verschillende vertakkingen en verschillende vruchten. En de Heer der Hemelen plant die boom op deze wereld om mensen gelukkig te maken, hier, en om hun Heer gelukkig te maken met hen, voor altijd.

Allahu akbar, Allahu akbar, la illaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar walillaah hiel hamd.

Anta Rabbuna, anta Rabunna, anta Hasbuna, anta Walijuna, anta Mawlana. La sharik Allah, geen partner voor U, U creëert alles

Degene die beweert dat U partners heeft, zij allen zijn mensen zonder verstand, en hun niveau is onder het niveau van dieren. En we geven ons meest hoge begroetingen aan uw meest geliefde en geprezene en geëerde in uw Goddelijke Aanwezigheid Sayyidina Muhammad (saw).

Alfu salaam, alfu salaat 'alaika Yaa Sayyidina 'l awwaleen wal akhireen.

In elke seconde, in elke minuut, in ieder moment kunnen we het bereiken, yaa Rasulullah, yaa Habibullah, ya Nur ul Arsh-illah, Nur ul Arsh-illah

We zijn geëerd, op zo'n manier.

(Sultaan zit weer)

heee heeeee heeee heeee

heee heeeee heeee heeee

heee heeeee heeee heeee

heee heeeee heeee heeee

huu huuu huuuu huuuu huuuuu

huu huuu huuuu huuuu huuuuu

Oh onze Meester, Meester van deze planeet, Meester van dunya, Qutb van dunya. Madad yaa Sayyidee (Sultaan hoest). Steun ons, om dienaren van onze Heer aan te spreken. Kijk naar ons en geef Uw hemelse steun, als Uw hemelse steun geeft dan kun je deze wereld in je handen dragen, 10 meer ook 100 meer of. Oh Qutb, de pool van deze planeet. U kunt honderderden dragen van zulke planeten. Zoals we weten, van de mensen met kennis, dat het zonnestelsel onder de commando van één meester staat (Arabisch). Wees niet verbaasd, alles wat we niet in staat zijn te kunnen begrijpen, edeb respect voor dienaren om te zeggen: ”Waarom niet?” Dit kan een vergelijking zijn met ons denkvermogen of gedachten van kracht/macht, dat is iets onmogelijks. Maar als je nadenkt, qudrutullaah, (Arabisch), eindeloze machtige oceanen van Allah de Almachtige, het is niets. Als Hij zegt één dienaar draagt het zonnestelsel, dan kan dat. Hoezo ben je moslim? En zeg je "alla kulli shay`in Qadir" en je zegt dat onze Heer alles kan doen. Als ik zeg dat één persoon het zonnestelsel draagt, het wordt of getrokken of geduwd, dat is okee.

Assalamu alaikum, onze geliefde luisteraars, sommigen van u zijn heel blij. Sommigen zijn vrienden van shaitaan, ze worden boos, het maakt niet uit. Als ze boos worden in opdracht van shaitaans, dan zal shaitaan naar de hel (len) gaan. Maar degenen die blij zijn, Allah de Almachtige schenkt één vertegenwoordiger van hem om het zonnestelsel te dragen, getrokken of geduwd, dat is een geaccepteerde dienaar en Allah de Almachtige geeft aan die, de hoofdprijs goed gedaan. Je zegt tenminste dat Mijn kunnen, kracht, "ik ben blij met jou". Je kunt het zonnestelsel dragen. Als het teveel zal worden, voor sommigen mag ik zeggen dat één heilige, één ware dienaar kan ons heelal/melkweg dragen. Heb je nooit van de melkweg gehoord? In de zomertijd zullen er biljoenen sterren staan aan de hemel. "Dit is ons heelal." zeggen ze. We maken geen bezwaar, nee, het maakt niet uit.

Je zegt dat je tot het zonnestelsel behoort en het zonnestelsel is één ster van ons heelal en staat bekend om melkweg, heelal. Als iemand, zoals een zwakke dienaar als ik, zegt, dat ik geloof want het is een bewegende heelal. Geen enkele heelal heeft een vaste positie. Niemand zegt dat één heelal vaststaat in zijn positie. In de hemelen bewegen ze. Ja, als één van de vertgenwoordigers kan zeggen "stop" dan zal het stopppen, want de ware vertegenwoordiger's opdracht is de opdracht van zijn Heer, dan het moet stoppen.

Oh mu´mins, geloof! We spelen niet, geef meer ruimte om realiteitein in islam te begrijpen die de heiliige koran heeft gebracht! Allah, huuu.

Het kan stoppen. Hij kan als een verkeersagent zijn, als Hij zegt tegen een andere heelal, "langzaam, langzaam", totdat dat heelal langzaam zijn positie inneemt. En ook tegen andere heelallen zegt Hij, "langzaam", en het haast zich om naar zijn limieten te bewegen, naar zijn laatste limiet. "Wat is zijn laatste limiet?" vragen de pienteren. Hoe ben je moslim? Hoe ben je mu´min? En je zegt: "Een limiet voor een heelal". Hoe geloof je in God, in Allah de Almachtige? Alles, oh gelovigen, je moet geloven dat alles, fysiek of spiritueel, in limieten is. Ongelimiteerd is alleen voor de Schepper, Allah de Almachtige. Maar alles heeft een limiet, daarom kan de Qutb zeggen: "Stop". Dit heelal moet bewegen om zijn limiet te bereiken, ja.

Allahu akbar, (Arabisch)

(sultaan staat)

Oh onze Heer, (Arabisch), subhanak (sultaan zit weer).

Soms schenken ze mij, ze zeggen spirituele toestand, ik kan mezelf niet dragen ik word vol, want ze zorgen ervoor dat ik spreek over illahi yaat. Illahi yaat, dat behoort tot de Attributen van Allah de Almachtige, alles heeft een limiet. Waar eindigt het? Hun limieten eindigen in de heerschappijen van de eindeloze oceanen. Ze rennen naar die ongelimiteerde oceanen die behoort tot de Heer der Hemelen. Ze rennen naar die oceanen. Wanneer ze het bereiken, dan vinden ze waarnaar ze gevraagd hebben. Dat is iets waar de grote meesters van op de hoogte zijn, wij niet. Ja, regen stroomt door de ruimte, stroomt om te bereiken, zoals we een voorbeeld gebruiken. Wanneer er een grote regenval is op de bergen, dan beginnen er rivieren te stromen, totdat ze oceanen bereiken. Als ze in de oceaan komen, heel rustig, hebben ze gevonden waarnaar ze vroegen, ze worden rustig. Geen geworstel meer. Ze bereiken de oceaan en slapen en nemen hun rust. Dat is waar ze naar vragen, dat is het laatste doel voor hen om oceanen te bereiken.

SubhaanAllah (Arabisch),

Allah de Almachtige heeft zojuist een ware verklaring gegven voor alles, ayyuhal insaan. "Oh Mijn vertegenwoordigers die Ik heb geëerd om Mijn vergenwoordigers te zijn. En als je gekleed gaat in die eer, vraag je om Mijn eindeloze heerschappijen van oceanen te bereiken." Daarom, zoveel van de astronomen zeggen dat het heelal rent van een richting naar een andere richting. Maar ze zeggen alleen wat ze zien en nieuwe heelallen verschijnen, en voor een tijd rennen ze en verdwijnen ze. Alles komt van Allah (swt) en gaat terug naar Allah (swt), dat is een hele intelligente en een hele mooie beschrijving. Een beschrijving dat alles komt van oceanen van heerschappijen van de Heer. "Bestaan" oceanen en ze rennen om terug naar de ongelimiteerde oceanen van Allah de Almachtige, Goddelijke heerschappijen te bereiken. Dat is een heel belangrijk onderwerp, ik weet niet of de paus ervan gehoord heeft of de moslim ulema's die nu leven. Begrijpen ze deze delicate zaken? Ik weet niet of de rabbi zoiets begrijpt.

Moge Allah (swt) ons vergeven en mij vergeven. Ze zorgen ervoor dat ik erover spreek, zij geven het. Het is niet mijn denken of mijn bedenkingen en aan jou verteld. Nee, je moet in God geloven. Oh mensen, soms maakt de Heer der Hemelen van een zwakste dienaar om je bang te maken, Ja nu de hele wereld trilt, is bang, waarvoor? De varkensgriep, het laat mensen beven van angst. Ja, Hij kan alles doen. Wat dacht je van een vertegenwoordiger? Als een varkensgriep virus alle naties op deze planeeet bang maakt, wat dacht je van die Qutb, pool en heiligen die de dienaar zijn van hemelse niveau's, wat kunnen zij doen? Gebruik je verstand en probeer hemelse wijsheden te begrijpen. Oh mensen, maar ik vind het jammer te zeggen inclusief mezelf, alle mensen zijn allen alleen geinteresseerd in tijdelijk plezier op deze planeet. En het is niet onze ware aspect van onze creatie in dit bestaan.

Oh mensen, Allah Allah Allah Allah Allah Allah, SubhaanAllah

Assalamu alaikum, oh mensen, Allah de Almachtige eindeloze machtige oceanen, eindeloze bahrul qudra, bahrul azhama, eindeloze oceanen van macht, om in macht te zijn. Oh mensen, als het in limieten was, dan zou de mens snel overlijden. Want ze zullen voelen dat ze gevangen zijn, maar nu zeggen ze eindeloos machtige oceanen, eindeloze genade oceanen, zegening oceanen. Oh onze Heer, ze voelen vrijheid op vrijheid voor hun zielen en hun verstand is vol met hemelse licht.

Oh mensen, je verspilt je tijd, je verspilt je leven, jullie kostbare leven. En jullie laten dit leven en gaan terug zonder dat je wat weet. Dat is de grootse schuld aan de mensheid. Nu is de tijd voorbij en de Heer der Hemelen vraagt om hun verstand voor te bereiden, hun begrip voor te bereiden, om grotere realiteiten te kunnen begrijpen, de eindeloze realiteit oceanen. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Limieten, er moeten limieten zijn. Ongelimiteerde posities is alleen voor de Heer van de Schepping, alles heeft een limiet. Maar de Heer der Hemelen vraagt om gekozen dienaren een andere positie te schenken via andere werelden, of heerschappijen en oceanen hen te schenken. Dat is de grootste goede nieuws voor de mensheid, en de Profeet (s)vraagt: "Oh mensen kom tot mij en zorg ervoor dat je zo'n positie bereikt en wezens die niemand heeft gezien, die niemand heeft gehoord, die niemand heeft ervaren. Ik geef je onverwachte en ongekende eindeloze machtige wezen oceanen." De grootste goede berichten.

Oh mensen, probeer te bewegen tot de hemelen of je zult een handjevol aarde zijn, uiteindelijk. Nooit begrijpen en nooit ervaren, ze mogen ook iets ervaren, maar hun ervaring zal nooit zijn (Arabisch) zoals degene die hier ervaren. Degenen die hier niet ervaren, die zullen niet zijn van degenen die hier ervaren. Hun heerschappijen zijn anders, en van de anderen een andere heerschappij. Ren achter dure schatten in de Goddelijke Aanwezigheid. Goedkoop en duur, na dure schatten eindeloze schatten in de Goddelijke Aanwezigheid.

Oh onze Heer, vergeef ons we weten niets, oh onze Heer schenk Uw genade en vergeving aan Uw zwakke dienaren. Ik ben de zwakste. Oh onze Heer.

Allah Allah Allah Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah de Almachtige zegt, "fulki mashhun" onze ulema's moeten zeggen wat het betekent. Nu zitten we in een fulk, zoals een schip, die vol zit met allerlei soorten schepselen. Allah de Almachtige zegt: "(Arabisch uit Heilige Koran 36:41)". Waarnaar toe? Denk erover na wahabi, en salafi ulema, denk erover na! Wat betekent het, (Arabisch). Spreek niet met je eigen verstand, nee, en kijk, de profeten, (Arabisch), kijk en begrijp, gebruik je levens niet om dagelijks zeggen, "Dat is haraam, dat is bid´ah." Dat je de balans legt op je hand en mensen mushrik, bid´ah benoemd. Wie geeft jou die balans in je handen? Vertel mij, (Arabisch) heeft jullie de balans gegeven? Geloven ze niet en weten zij niet dat de balans in de handen van Allah (swt) is ? Jij bent mushrik, je kan over niemand zeggen dat die kafir, mushrik is, alleen Allah (swt) ahkamu hakimin. Jij bent niet ahkamu'l-hakimin. Astaghfirullah.

Allah Allah Allah Allah Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Laat ons, oh onze Heer, de engelen te horen, de lof te laten horen voor Uw machtige bestaan. Ze zeggen en zingen. Oh onze Heer, oh onze Heer, oh onze Heer vergeef ons, vergeef ons, we weten niets. En we zijn zulke waardeloze dienaren. Vergeef ons, oh onze Heer voor de eer van diegene die de beste is in uw Goddelijke Aanwezigheid, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op en zit weer)

Fatihah.

44?

46 minuten (antwoord een ander)

46, zoals Hij wenst.

Ok?

Fatihah.

Assalamu alaikum, oh mensen, maak du´a voor mij. Bedankt voor het luisteren.

UA-984942-2