Available in: Dutch   English   Go to media page

Goede en slechte daden zullen uw metgezel zijn in het graf

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

26 November 2009,

Lefke Cyprus

Desdur yaa RijaAllah meded, meded, meded meded

(Sultaan staat op)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaaha illa-Llah huwAllahu Akbar Allahu Akbar walillahi´l hamd

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaaha illa-Llah huwAllahu Akbar Allahu Akbar walillahi´l hamd

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaaha illa-Llah huwAllahu Akbar Allahu Akbar walillahi´l hamd

Allahu akbar kabeera wa 'l-hamdulillahi katheera wa SubhanAllahi 'l-azheem bi hamdi hi 'l-kareem bukratan wa asila.

La ilaaha illa-Llah Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi 'l-hamd!

Thumma salaatu as-salaam; alfu salaat alfu salaam `ala sayyidi 'l-awwaleen wa'l-akhireen sayyidina muhammadin sall ' allahu alayhi wa sallam.

Alfu salaat alfu salaam ala Sayyidina´l awwaleen wal akhireen Sayyidina Muhammad saw, shafi'una (Arabisch) zidhu yaa Rabbee izzan wa sharafa wa nuran wa surura alhimna rushdana bi jaahi 'l-kareem ya Rabbee 'l-`alameen. (Sultaan zit weer)

We geven onze groeten en salaam aan onze meester, meester van deze wereld dat alles onder zijn opdracht door gaat. En zijn opdracht komt van hemelen direct naar zijn pure hart. En hij heeft zo een kracht om oost naar west of west naar oost of noord naar zuid te veranderen. Hem is zo een majestueuze kracht toegekend als een eer voor de natie van Sayyidina Muhammad (saw). (Sultaan staat op en zit weer)

En we zeggen voor onze luisteraars assalaamu 'alaikum. We vragen een bescherming hier en in het hiernamaals. En degene die bescherming vraagt in dit geïmiteerde leven en wie meer glorie vraagt van hemelen; ze moeten weten, ze moeten leren en de leraar staat klaar en zijn onderwijs gaat door. We zijn zwakke dienaren misschien de zwakste dienaren. Dan zeggen we nu als eerste opdracht, eerste hemelse opdracht aan iedereen die op deze planeet leeft om a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem te zeggen, dat hij onze weg afkapt. Dat is qat`a tareeq. Het kapt onze weg af, we vragen te bewegen richting hemelen, diegene die komt om het af te kappen. Zodat je moet weten de missie van Shaitaan. Wanneer hij ongehoorzaam werd aan de heilige commando van zijn Heer, was hij weggegooid. Zijn missie bereikte, en nam hem naar hogere niveaus van hemelen. Maar toen hij tegen de heilige commando van de Heer der hemelen in opstand kwam, werd hij weggegooid en viel hij in een gevaarlijke positie. Wat zijn uiterlijk heeft veranderde en ook zijn gedachten is veranderd in de verkeerde richting.

Oh mensen daarom moet je eerst A’oodhu billahi min ash-Shaitaani’r-rajeemm zeggen, dat is belangrijk. Als je dat niet zegt en niet wegrent van die Shaitaan, dan kan je geen weg vinden hier of in het hiernamaals. Geen plezier meer voor jou hier of hierna. Daarom de mensheid, alle mensen die op deze planeet leven moeten weten dat hun plezier hier en in het hiernamaals is. Wat is de weg om tegen Shaitaan te zijn. Als je niet tegen hem bent, zul je vriendelijk zijn tegen de meest gevaarlijke vijand van de kinderen van Adam (a). Je verliest alles, want datgene draagt je naar de hellen.

Iemand zegt "Oh sheikh, we zitten in zo een vreselijke conditie nu, en dagelijks komen er meer problemen op mensen. Hun ellende wordt meer en meer en dagelijks verhogen hun lijden en je zegt iets, je begrijpt iets anders. Je zegt iets nu in de 21e eeuw, mensen luisteren niet als je zoiets zegt. Dan zeggen de mensen meestal, 'sprookjes'. Sprookjes? Als je over realiteiten vertelt dat het sprookjes zijn, dan moet je dagelijks omlaag gaan en je positie wordt moeilijker en duisternis wordt meer om je heen. Als ook die duisternis in je hart (snel) terecht komt en je hart in duistere terreinen laat verkeren. Mensen zeggen, “Onze positie wordt erger.” We zeggen volgens de heilige commando, die ervoor zorgt dat een zwakke dienaar alle naties kan aanspreken. Oh, de kinderen van Adam (a), oh dienaren van de Heer der Hemelen. Stop en luister naar wat je Heer zegt.

Oh mensen, behoed je voor Shaitaan, want Shaitaan leidt je naar duistere heerschappijen. Je kan er geen klein licht vinden, daarom op de Dag der Wederopstanding, zullen zoveel biljoenen mensen in duisternis zijn en degene die luisterden en gehoorzaamde aan de heilige opdrachten en commando´s van de Heer der Hemelen zullen een licht geschonken krijgen. En dat licht zal zijn aan de hand van hun geloof en de sterkte ervan. En het is een hemelse kennis dat, op de Dag der Wederopstanding, zwakste licht zal voor een persoon zijn in zijn duim, en hier (wijzend naar zijn duim) zal een licht verschijnen. Eventjes open het en een ander minuut sluit het, opent en sluit, opent en sluit.

Maar het zal genoeg zijn voor hen om te wandelen op de weg, om gelukkig te zijn. Sommigen hebben licht als bliksem, opent en komt. Sommigen hebben licht als sterren, sommigen als de maan, sommigen hebben een licht als de zonneschijn. Sommigen kruipen op handen en knieën en zijn blij want ze kunnen niet staan. Ze zijn zo zwak door hun levens op deze planeet. Ze waren zo zwak in het luisteren en gehoorzamen, daarom zullen ze niet in staat zijn te lopen. Want om te sterk te kunnen lopen heb je een sterk geloof nodig. Als een persoon een sterk geloof geschonken heeft gekregen, heeft hij sterke voeten/benen nodig om te lopen, hij mag met stevige passen lopen.

Sommigen zijn als een gewone persoon, sommigen rennen, sommigen zijn als een persoon die een paard berijdt, sommigen zijn als vliegtuigen, sommigen zijn als de snelheid van licht, ook om te bewegen, te bereiken; want afstanden in hemelen zijn niet zoals afstanden hier.

Oh mensen, probeer te luisteren en te gehoorzamen dat jou een dergelijke miraculeuze stappen geschonken worden. En miraculeuze stappen geven nooit moeheid, nee. En meer snelheid brengt nooit een gevaar met zich mee. In dit leven is het zo dat hoe meer snelheid, hoe meer gevaar. Misschien een explosie die alles vernietigd. Daar is de situatie anders. Zoveel als je geschonken hebt gekregen, heb je meer snelheid, geen enkel gevaar. Maar je kan veel meer in tevredenheid zijn en in veiligheid. Zoveel als dat je snelheid meer wordt, zul je veiliger zijn. En ook zal je gevoel meer en meer worden en geeft je verfrissing en plezier en je vraagt, "Oh misschien is mijn snelheid meer dan dit?” Want ze passeren kanalen, iedereen, heeft een speciale kanaal waar hij doorheen moet bewegen, en hij kan de snelheid van iemand anders zien, die veel meer is. “Oh als ze we zo een snelheid hadden.” En ook als je snelheid meer wordt, wordt je zicht ook meer. Je visie wordt zo mooi, zo mooi en geeft je ontelbare plezier en je kunt vragen, “Als we zo een snelheid hebben of hadden dan zouden we zo blij zijn.”

Oh mensen, oh mensheid, wees geen ezel, wees niet als paarden, wees niet als ossen, wees niet als een krokodil. Hoe ziet het eruit? Niemand wil het zien. En die mensen die hun kans hebben verloren om te lopen of te stappen naar hemelse posities, hun schoonheid van hun gezichten is weggenomen. Daarom iedereen, subhaanAllah glorie voor Allah (swt), zal voor iedereen een ander lelijk verschijning maken. In dit leven kun je lelijke schepselen vinden, dat is in een limiet. Maar daar kunnen ze niet een stap omhoog doen, hun uiterlijk zal veranderen. Zij zijn bekleed met ontelbare lelijke gezichten.

Allah de Almachtige, Zijn kracht is eindeloos, Zijn kunnen en capaciteit is eindeloos. Daarom, Zijn commando is om alleen, voor alles in het bestaan, te zeggen 'Wees' en het is. En niet miljoenen, maar het uiterlijk van biljoenen mensen zal veranderen in zo een lelijke vorm. Oneindig, ieder kijkt naar een ander en komt in een slechte conditie. En die kijkt naar de andere. En kijkt en diegene zegt “Wat een lelijk wezen.” En die zegt ook “Nog lelijker.”

Oh mensen, als je niet luistert naar hemelse opdrachten, die lelijkheid begint op je gezichten en fysieke Zijn te verschijnen. Zoveel mensen, hun gezichten veranderen. Kijk, bijvoorbeeld, naar dode lichamen. Ieders gezicht wordt anders. Schoon gezicht is geschonken, zo een schoonheid. Degene die heilige commando´s niet volgen, hun lelijkheid begint in hun geïmiteerde levens op deze planeet. Daarom kun je nu kijken. In onze tijd, kun je dat gemakkelijk zien. Dat van zoveel mensen na hun 20e hun gezichten beginnen te veranderen. En in het bijzonder voor vrouwen, hun schoonheid verlaat hun vlug. Want het kijken van mensen, het kijken van mannen naar vrouwen neemt de schoonheid van hen weg en laat hun om een lelijke te zijn.

Oh mensen, kijk naar degene die op aarde zijn en niet omhoog komen naar de hemelen. Ze zullen veranderen. Iedereen in een lelijk gezicht, we kunnen zelfs zeggen lelijker dan het uiterlijk van krokodillen. Uiterlijk van krokodillen, (ze) hebben een vreselijk uiterlijk en sommige andere schepselen. En ik denk dat Darwin zal zijn als een gorilla en hij zal vragen, “Dit, voor wie?” Want aalami 'l-mithal, de mode niveau, dat iedere keer aan de hand van hemelse verschijning veranderen ze op dat niveau. Op eén niveau hebben bewegende schepselen zo een lelijke verschijning, één die hier niet zorgvuldig is met de heilige commando van Allah de Almachtige. Wanneer ze dit leven verlaten, zijn ze gekleed in zo een lelijke verschijning. Ik denk dat Darwin en hun volgelingen, dat er voor hun ontelbare veschijningen zijn voorbereid, dat als je ernaar kijkt; dan kan je 40 jaar niets eten. En de geur van elk van hen zorgt dat ander er door gehinderd zijn. En iedereen vraagt weg te rennen, en een ieder rent en vindt veel meer vieze geuren.

Oh mensen, wees gewaarschuwd over wat we zeggen. Ik zeg niet iets waar ik over denk en aan jou vertel, nee. Maar (zij van de) hemelen dragen mij op om je te waarschuwen, aan jou. Om je fysieke Zijn te behouden hier en in het hiernamaals. Hier zal niets mooi zijn. Wanneer je ware positie komt in de hemelse niveaus, zul je verschijningen vinden en je vraagt weg te rennen. Het staat geschreven in heilige boeken en benoemd door adviezen van profeten. Dat als een persoon overlijdt, dat betekent doodgaat, en meegenomen wordt naar zijn graf, wordt hij/zij bedekt en mensen laten hem/haar achter en gaan terug.

Plotseling gaat er een entree open en kijkt, en je kijkt naar degene in het graf. En kijkt of die persoon, zijn handelingen aan de hand van heilige commando's en hoge respect geeft aan het behouden van hemelse commando's. Dan betreedt er een knappe of mooie via die ingang naar het graf. Die persoon kijkt en zegt: "Welkom, welkom, u bent zo mooi, u bent zo knap. Kom, dank aan mijn Heer, wie bent u?" En hij of zij antwoord en zegt: "Oh nieuwe gast van deze begraafplaats, nieuwe gast van deze graf. We zijn gestuurd door heilige commando's van de Heer der Hemelen om met jou te zijn. En je niet alleen te laten. We komen met hoge commando van de Heer der Hemelen om (vertrouwd) met ons te zijn."

En die persoon zal zo blij zijn en in plezier zijn, dat kan je je niet voorstellen. En als hij vraagt: "Wie bent u?" Zal hij/zij zeggen: "Ik ben je goede daden, stappen, werken. Je verloor nooit de kans om goed te doen. Je vergat nooit de heilige commando van uw Heer en volgde uw Heer en creëerde het goede. Ik ben je goede daden, goede gebeden en goede werken. En de Heer der Hemelen heeft van al je goedheid mij geschapen om met jou te zijn. Ik ben je goede daden, aanbidding en dienaarschap." En hij werd zo blij.

En dan een andere die begraven is, maar zich niet hield aan de hemelse opdrachten. “Ze zeggen we komen van niets en worden weer niets. We komen van aarde en worden weer aarde.” En ze accepteren hun ware Zijn niet, die van hemelen naar hun fysieke Zijn is gestuurd. Toen hij begraven was, kwam er een opening en hij keek en er betrad een hele lelijke/wilde gezicht met ergste geur op diegene. En diegene (degene die begraven is) zegt: "Ik ren weg van je." Hij kan niet zeggen: "Ik ren tot mijn Heer”, want hij heeft nooit zijn Heer herinnerd (in dit leven). (Hij dacht) niet dat hij is geschapen door Heer der Hemelen. Nooit dacht hij daar aan. En gaf ook nooit respect aan zijn Heer. Daarom geloofde hij nooit in zoiets.

En toen diegene betrad zei hij: "Wees niet verrast, ik ben je slechte condities, slechte intenties en handelingen. Dat je nooit gehoord, nooit geluisterd hebt naar de heilige commando's van je Schepper. En je volgde altijd je meeste gevaarlijke vijand Shaitaan. En je Heer heeft mij geschapen van je ergste daden. Ik ben van jou en jij van mij. Nu kom ik tot je." En hij zei:"Oh oh oh,oh, zo een slechtheid voor mij, (ik ben zo een) ongelukkige." En hij kwam om hem te bedekken en zei: "Ren niet weg, ik ga met je, want je was altijd met haraam (bezig). Nu ben ik met je tot de Dag van Wederopstanding."

Oh mensen, genoeg met het dronkenschap! Als die dag niet morgen komt, dan de dag erna. Als het niet deze week is dan de volgende week. Als het niet deze maand is, dan volgende maand. Als het niet dit jaar is, dan volgend jaar. Daar moet je naar uitkijken. Denk niet: "Eehh...economische crisis!" Het is niet belangrijk! Uiteindelijk is het belangrijk wie met je zal zijn tot de Dag der Wederopstanding.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

Oh mensen, het is heilige nacht en behoed jezelf voor deze heilige nacht. Neem een bad reinig jezelf en vraag vergeving. Plaats een gebedskleed en zeg:"Oh mijn Heer, ik was een onderdrukker voor mijzelf. Alstublieft, oh mijn Heer, vergeef mij. Maak mij hier schoon om daar niet in lelijke verschijning te zijn. Oh mijn Heer, vergeef mij." En probeer na het ochtend gebed, 'Eid gebed te verrichten en maak sajda en vraag vergeving en genade van je Heer Allah de Almachtige.

Oh onze Heer, we vragen, we moeten allen vragen om de tevredenheid van onze Heer. Probeer je Heer blij met je te maken, probeer je Heer blij met je te maken.. Probeer blij te zijn met je Heer. Dat zal voor altijd zijn, oneindig tot in de eeuwigheid.

Oh mensen, zo mooi, zo zoet om in eeuwig leven te zijn. Eeuwigheid, oneindig leven is voorbereid en beloofd dat is de belofte van uw Heer. Hij breekt Zijn belofte nooit, Zijn belofte komt naar u.

Moge Allah (swt) ons vergeven. Oh onze Heer, tauba yaa Rabbee, tauba yaa Rabbee, astaghfirullah. Laat onze voeten op het recht pad zijn. Oh onze Heer, Help ons om ons blij te maken met U. En U blij te maken met ons, oh onze Heer.

Allah Allah Allah,

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Hemelse muziek, als je luistert en hoort, misschien dat je ziel zal wegrennen en eruit komen om te horen en de hemelse gezang te bereiken in hemelse niveaus.

Tauba yaa Rabbee, tauba yaa Rabbee, astaghfirullah

Fatiha

50 minuten, yaa Sayyidi.

MashaAllah. ok, for 'Eid.

Fatiha

346.000

MashaAllah, Alhamdulillah.

Iedereen moet luisteren, we zijn de zwaksten. Er komen mashaAllah grote krachtigen, hun onderwijs schudt de hele wereld. Wij zijn als mieren tegenover de olifanten, of een kleine sardine voor een haai of walvis. We zijn zo zwak, we kunnen niet meer dragen.

Tauba yaa Rabbee

UA-984942-2