Available in: French   German   English   Arabic   Dutch   Go to media page

Alle mensen zijn broeders

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

6 December 2009 Lefke, Cyprus

(Sultaan staat op),

Destoor ya Sayyidi! (vertaling; ondersteuning, oh mijn meester!)

"Anta Allah! Anta Rabbuna, Anta Hasbuna, Anta Waliyyuna! Laa ilaaha illa Anta, Subhaanak, Subhaanak, Subhaanak, Subhaanallahi 'l 'Adheem, wa bi Hamdihi 'l Kareem! ighfirlanaa, ya Rabbil 'Alameen!" (vertaling: U bent Allah!, U bent onze Heer, U bent ons genoeg, U bent onze ware Vriend! Er is geen Godheid buiten U, Heilig bent U, Heilig bent U, Heilig bent U, Heilig is Allah en Machtig, en alle Lofprijzingen gaan naar Hem, de Grootmoedige! Vergeef ons, o, Heer der Werelden!)

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi'l-hamd"

"Allahu Akbar Kabeera, wal Hamdulillahi Katheera, wa Subhaanallahil Adheem wa bi Hamdihi l Kareem, bukratan wa aseelah."

(vert.: Allah is de Grootste, ja Groot, en de Lofprijzingen zijn voor Allah, ja veel, en Heilig is Allah, de Almachtige, de Vrijgevige, 's ochtends en 's avonds)

La ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi'l-hamd.

We moeten zo blij zijn en zo trots dat onze Schepper ons zo een eer heeft geschonken waarvan niemand het begin noch einde kent. En dat alles is voor de eer van de meest geëerde en meest geprezene in Zijn Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (saw). Geef meer respect en neem meer zegeningen. Alhamdulillah dat onze Heer ons Schenkt om van het volk te zijn van Zijn meest geliefde. Alhamdulillah, alle dank en glorie aan onze Heer dat Hij ons die eer heeft geschonken.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum, wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. Oh, Zegel der Profeten, (saw) alfu alfu Salaat, alfu alfu Salaam, alaika wa 'ala Aalika wa Sahabatika, ya Ghairal Ghalqillahi adjma'een! Ya Rabbi zid wa 'izzan wa sharafa, Nooran wa Suruuran wa Ridwaanan Sultananahum. (vertaling: duizend duizend Zegenswensen, duizend duizend Vredenswensen voor jou (Profeet) en je familie en je metgezellen, oh, jullie besten der hele Schepping! Oh mijn Heer vermeerder en verhoog hun Eer, hun Licht en hun diepe Rust, uw Welgevallen over hen en hun heerschappij)

Hij is sultan en gehele schepping is een geschenk aan hem. SubhaanAllah en we zeggen a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. (Sultaan zit)

Oh, onze Heer we zijn zo zwak, zulke zwakke schepselen. Zelfs om 5 minuten te staan, zullen we ons moe voelen. En het is geen excuus, we moeten opstaan van begin tot einde voor zijn ee

Oh, masharan nas, gehele mensheid we saluteren jullie en zeggen assalaamu 'alaikum. Dat is zo'n mooi woord van de hemelen aan de mensheid, om te zeggen assalaamu 'alaikum. Die Salaam komt van jullie Heer, van jullie Schepper, Allah (jalla jalaluhu). Assalaamu 'alaikum wa rahmatullah, ook de genade van Heer de Almachtige op jou. En het is zo een groot geschenk en eer dat de Heer der Hemelen Zijn afgevaardigden opdraagt om onderling assalaamu 'alaikum tegen elkaar te zeggen. Om hoge niveaus te bereiken is er salaam en rahmatullah nodig. Dat brengt je omhoog, omhoog en omhoog. Iedere keer als je dat zegt bereik je hoger, hoger en hogere stations in de hemelse niveaus en hemelse stations. Daarom stond de Zegel der Profeten (saw) erop dat zijn volk tegen elkaar assalaamu 'alaikum moet zeggen, wa rahmatullaah, dat is een andere oceaan, wa barakatuh, dat is een andere oceaan. Dat is een hemels geschenk, dat je gebruikt wanneer je elkaar groet. Assalaamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Oh mensen, kom en luister we gebruiken dit als een begin volgens de heilige commando's van heiligen. Dan vraag ik van de meester van onze planeet, hij is verantwoordelijk voor alles op deze planeet. En hij is degene die hemelse genade en zegeningen brengt naar de mensheid, voor alle levende wezens, en ook naar (bomen) planten. Want planten zijn ook gecreëerd om de mensen blij te maken, om ze tevredenheid te geven, om ze plezier te geven en om ze hemelse wijsheden te geven. Alles wat in het bestaan is, zijn voor de mensheid gecreëerd. De Heer der Hemelen heeft deze grote planeet gedecoreerd met ontelbare planten.

Eens was ik in Libanon en mensen namen me mee voor een rondrit door de bergen. Ze brachten me naar de berg van, zoals ze het noemen, de grote berg van Arz al-libnan (bergketen in Libanon). En we gingen naar een heuvel, het was als een heuvel en het was beschermd door onze Druz broeders. Ik noem ze broeders, sommigen maken hier bezwaar tegen. Nee, dat mag je niet. Allah de Almachtige heeft de gehele mensheid geschapen om broeders en zusters te zijn. "Wa kunu ikhwanan" (vert.: en wees broeders), commando van Allah de Almachtige voor alle volken.

Oh mensen, jullie moeten proberen elkaars broeders en zusters te zijn. Want jullie zijn allemaal geschapen, De Heer der hemelen heeft jullie geschapen en Hij is degene die ieder een specialiteit Geeft. Ja! De mensheid is niet zoals (met) een kopieermachine. Nee, Allah de Almachtige Schept de mensheid en Schenkt hen een specialiteit. "Wa dja'alnaakum shu'uban wa qaba'ila" (vert.: en Wij schiepen u in stammen en volken). Allah de Almachtige Schiep de mens en heeft ze een specialiteit geschonken. Zodat sommigen Druz, sommigen joden, sommigen Arabieren, sommigen Turken, sommigen Russen zijn of van Bangladesh, sommigen Pakistanen en sommigen van India. Iedereen heeft een specialiteit gekregen, zoals een groep mensen is hun uiterlijk, en ook hun taal is anders en hun manifestaties worden anders. Ook hun innerlijke capaciteiten zijn anders. Je kunt geen twee mensen vinden die hetzelfde zijn. Want Allah de Almachtige Maakt geen kopie, nee.

Dan zeg ik over onze broeders Druz, ja, ze zijn onze broeders. Arabieren onze broeders, Russen broeders, Chinezen onze broeders, Amerikanen onze broeders, Hongaren onze broeders. Het is genoemd dat er 72 verschillende groepen van mensen zijn. En elk ervan heeft een specialiteit geschonken gekregen. SubhaanAllah. Zoals ons uiterlijk anders is, is ook onze innerlijke toestand/manifestatie anders. Ja ,"li ta'arafu" (vert.: om elkaar te leren kennen). De Heer der Hemelen zegt, "Oh mensen Ik Schenk elke natie en elke groep mensen een specialiteit." Die specialiteit is alleen voor diegenen, niet voor allen.

Arabieren hebben een andere specialiteit, de Turken hebben een andere specialiteit zoals onze taal anders is, is onze innerlijke manifestatie, onze innerlijke Zijn ook anders. Allah de Almachtige zegt "li ta'arafu". "Ik Creëer verschillende stammen en volken, zodat jullie elkaar kunnen leren kennen met hun speciale Zijn." Wat geschonken is aan Engelsen, is niet geschonken aan Fransen. Wat aan de Duitsers geschonken door hun Heer aan zegeningen is anders en niet gelijk aan de Russen. Russen hebben een specialiteit die de Chinezen niet kunnen bereiken. En de Japanners hebben een specialiteit die de Chinezen nooit bereiken.

"Li ta'arafu", de Heilige Qur'aan zegt, je moet kijken en van iedereen een wijsheid nemen. Waarvoor wijsheid? Wijsheden openen een begrip over je Schepper. Als er geen wijsheid is, ben je gesloten. Wijsheden openen begrip tegenover je Schepper. Ook is gezegd "li ta'arafu", Jullie moeten elkaar leren kennen. Dat is Egyptisch, dat is Libanees, dat Irakees, dat is Turks, dat is Koerdisch. Maak jezelf niet hoger dan een ander, door te zeggen "We zijn Turken, de eersten, niemand kan ons niveau bereiken, nee." Koerden hebben een specialiteit geschonken gekregen die Turkse mensen niet kunnen bereiken.

Zoals een kroon op het hoofd van een koning of sultaan. Op die kroon kan je ontelbare juwelen vinden. En van elk juweel is er alleen maar één, nooit wordt er een andere gebruikt. Van elke een. Dat is de perfectie van die koning, en Allah de Almachtige heeft de mensheid zo Geschapen dat ieder een speciale Zijn zodat zij allen een kroon zijn op het hoofd van de Zegel der Profeten, Sayyidina Muhammad (saw). (Sultaan staat op) Allahu akbar (en zit weer).

Ja, haal mensen niet omlaag door te zeggen "We zijn van het hoogste volk", nee Turken hebben een specialiteit, en Chinezen hebben weer een andere specialiteit zoals de Koerden weer een ander specialiteit hebben. Kleineer mensen niet. Nee zij allen staat op hetzelfde niveau en op dezelfde kroon. Maar zij hebben een speciale plaats, posities op die kroon. Je kan niet zeggen dat de meest waardevolle diamant op de kroon, om andere juwelen te zeggen "Je bent niets, ik ben de eerste je bent niet zoals mij." Dat kan niet.

Allah de Almachtige, Hij is Schepper, Allah heeft ze geschapen en heeft ieder een specialiteit gegeven die de ander niet heeft gekregen. Robijn is iets, parel is iets anders, emerald is iets anders, diamant is iets anders, saffier is iets anders. Zodat op een kroon de juwelen elkaar niet bevechten. Want de robijn kijkt naar een emerald en zegt "Wat is die toch mooi." Hij zegt niet "Ik ben veel mooier dan emerald." Nee, want die draagt een specialiteit die jij niet draagt. Er zijn parels die wit zijn en sommige parels zijn roze. Roze zegt niet "Ik ben beter dan deze." Die witten dragen een andere specialiteit, schoonheid en voordeel. Het geeft de mensen iets anders. En elk ervan is voor de gunst aan de mensen en alle volken.

"li ta'arafu", dat betekent "Ik heb verschillende volken en stammen geschapen, en heb specialiteiten gegeven aan eenieder, zodat jullie er profijt van kunnen hebben van die speciale wijsheid en speciale Zijn." Maar vooral Arabieren begrijpen dit niet, ze kennen Arabische in plaats van het reciteren "li ta'arafu" (vert.: om zich te leren kennen), zeggen ze "li taharabu" (vert.: om oorlog te voeren tegen elkaar). Niet om samen te zijn en een schoonheid te geven aan de schepping, ze vechten tegen elkaar, ze vragen de parel te vernietigen, of de diamant roept om de emerald te vernietgen. En de emerald rent om de robijn te verwoesten. Nee, jullie moeten een harmonie hebben. Zo'n mooie harmonie dat niemand dat kan bedenken. Allah subhanahu wata 'aala.

Oh onze luisteraars, luister en probeer te begrijpen wat de Heilige Qur'aan zegt. Kan elk boek spreken door één heilig vers, zo een eindeloze oceaan aan betekenissen, en mensen hun leefstijl laten zien? Dat kan niet zijn! En mensen volgen Shaitaan ze volgen niet de Heilige Qur'aan. Daarom zeg ik, onze Druz broeders ja, Turkse broeders, Arabische broeders, Joodse broeders, Russische broeders, Chinese broeders en zusters, en Japanners. Er is zo'n harmonie die je je niet kan voorstellen. Daarom was ik beschaamd om wat woorden te gebruiken tegen de schepping en tegen hun basis. Druz mensen, ik schaam me. Want de Heer der Hemelen heeft ze een specialiteit gegeven. Behoud die specialiteit en geef jullie respect jegens hen. Dat zijn de lessen van de Zegel der Profeten (saw). Schaad niemand door middel van je handen of door middel van tong. Om te schaden met datgene wat je zegt. Ook met de kracht van spreken of door handelingen. Wie deze twee dingen doet, is niet (van) de eer van de mensheid. Misschien is dat de specialiteit van dieren. Als je voor een dier staat, kan het je hand bijten. Iemand die een ander bijt, die zal op hetzelfde niveau als van de dieren staan. Of als je achter een dier staat en het dier is boos op je, dan kan het je met z'n achterpoten schoppen. Daarom als je met je tong anderen schaad, is niet een werkelijk mens. Wie schaad door hun tong is niet een werkelijk mens. Wie problemen geeft en mensen schaad door hun fysieke krachten, diegene en dieren zullen op hetzelfde niveau staan.

Zij laten mij hierover spreken, ik heb niet nagedacht om iets te zeggen. Maar ze openen het laagste niveau van onderwijs aan onze mensen. Want nu in 21e eeuw heeft gehele volken, de gehele mensheid hun niveaus verloren; hun niveau om afgevaardigde te zijn aan de Heer der Hemelen hebben ze verloren. En ze vallen omlaag onder het niveau wat het niveau is van dieren. Daarom geven ze zulke lessen. Wat lessen om te begrijpen. Onze mensen die zo trots zijn om te zeggen dat ze een PhD hebben of academisten, doktoren, professoren zijn. Geven zij respect aan iedereen? Nee. Je behoort niet tot de werkelijke menselijke ras. Nee, jullie vallen omlaag.

We zullen hier stoppen en vertellen dat eens, zoals ik zei, gingen we een rondrit maken in de bergen van Libanon. We zijn daar geweest warschijnlijk was je ook met mij. Het was een die werd beschermd door onze Druz broeders, want sommige schadelijke mensen schaden de schoonheid op die heuvel Daarom namen ze het onder hun bescherming. Ik ging er naar binnen en ze nemen entree-geld van de bezoekers. Maar toen ik naar binnen en toen ze mij zagen vertelden ze me dat ik geen toegang hoefde te betalen en zeiden "Welkom, oh Sheikh." Zo een adab, respect, hebben zij, en toen zei de gids tegen me "Oh Sheikh op deze berg bevinden zich 1000 soorten planten." Hoeveel duizenden zullen het wel niet zijn van oost tot west, van noord tot zuid, hoeveel duizenden? Wie heeft ze geschapen? En elke ervan heeft een specialiteit. Niets is geschapen om te worden verspild. Alles. Als we voor planten kunnen accepteren dat ze een specialiteit hebben? Waarom dan niet voor de mensheid? Staat ons niveau onder het niveau van planten? Als Allah de Almachtige elke plant een speciale wijsheid heeft gegeven, wat betekent dat voor de mens? En ze zeggen "Raak het alstublieft niet aan, hak niets om, sta er niet op."

Oh mensen, oh onze luisteraars wat denken jullie? Als majestueuze commando van de hemelen ons beveelt "Behoud wat Ik gecreëerd heb. Ik heb het niet Geschapen om erop te stappen en het te vermorzelen." Nee je moet respect geven aan de Schepper ervan. Zo Heeft de Schepper ook de mens een specialiteit gegeven. We hebben het gezegd over de volken. Je kunt het breder trekken: binnen elk volk heeft iedereen een specialiteit Gekregen van hun Schepper.

Daarom oh mensen, houd op met doden, houd op met schaden. Houd op met elkaar problemen te bezorgen. Neem die vreselijke nucleaire bommen weg. Oh Perzen, oh Russen, oh Amerikanen, oh mensen van oost en west. Laat datgene. Je geeft geen leven aan mensen en jullie kunnen hun zielen niet nemen. Schenk hen voor de eer van hun Schepper en de Schepper Geeft aan jullie.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

(Sultaan zingt)

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

(Sultaan zingt)

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Tawba yaa Rabbee, astaghfirullah

Fatihah.

42 minuten?

47 minuten.

UA-984942-2