Available in: English   Turkish   Arabic   Dutch   Go to media page

Allah´s Grootheid is boven ons begrip

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

10 October 2009 Lefke Cyprus

(Sultaan staat)

Dastoor ya mawlay.

Anta Mawlana Subhanak la nuhsee thana'an `alayk anta kamaa athnayta `ala nafsik. Ya Rabbi 'l-`alameen, ya Rabb al-`ibaad, Anta Subhanak, Subhanak, Subhanak! Innee kuntu min azh-zhaalimeen, fa-`afu `anna, w 'aghfir lana, w 'arhamna, bi jaahi man anzalta `alayhi Suratu 'l-Fatiha.

Allahu akbar al-akbar, Allahu akbar al-akbar, Allahu akbar al-akbar!

Allah is de Grootste, Allah is Groot! We vragen alleen om Zijn vergiffenis. Alles wat we doen is het niet waard om iets voor geschonken te krijgen in Zijn Hemelse Aanwezigheid. Daarom moeten we altijd vragen om Zijn zegeningen en vergiffenis.

O meest Geliefde van onze Heer, die onze Heer vertegenwoordigd van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Eeuwigheid is voor u, voor uw bestaan. (We vragen) Moge Allah (swt) u veel meer hoge niveaus schenken, hoge oceanen van eer en en moge Hij u eindeloze glorie oceanen schenken en u van Zijn Heerschappijen geven. Hij heeft niets nodig en u bent de enige die voor Zijn schepping een vertegenwoordiger is, van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. O onze meester, de meester van dit planeet. We vragen toestemming om iedereen op deze planeet aan te spreken.

Ik weet niets. U kunt me laten spreken, mensen aan te spreken en hemelse adem aan hen te geven. Uw hemelse adem maakt dat ze leven. Als er geen adem is, hemelse adem, is een persoon dood. Zelfs al wordt er nog gelopen, en kan hij komen en gaan (is er beweging). Dastoor! We vragen toestemming, o onze meester van deze wereld. (Sultaan gaat zitten)

Deze broeder vraagt mij om meer haybat, glorie te geven. Dit is een hemelse kroon (wijzend naar zijn tulband), dat geschonken is door de Heer der Hemelen aan Zijn dienaren. Hij plaatst het op mij (mijn hoofd), ik ben blij. Ik ben zo mutafakhkhir, trots met deze hemelse kroon op mijn hoofd. De kroon van koningen zullen van hen afgenomen worden wanneer zij hun laatste adem uitblazen, gewoon van hen afgenomen. Deze hemelse kroon is geschonken aan de kinderen van Adam (a), voor de gehele mensheid. Maar mensen dragen er geen zorg voor. Zelfs de moslim wereld, ze dragen er geen zorg voor. Ze zijn niet taqdeer, ze waarderen de waarde van deze kroon niet.

As-salaamu `alaikum! O volk van Muhammad (saw). Zegeningen op jullie. Zij die vragen om in de voetstappen van de Zegel der Profeten (saw) te lopen, jullie zijn gezegenden. Eer aan jullie hier en in het hiernamaals. As-salaamu `alaikum! O volk van de meest geëerde in de Goddelijke Nabijheid. En hij is de meest machtige van de gehele schepping, Rasulullah (saw).

O mensen! Marhaban, ahlan wa sahlan beginnend bij de Arabieren, marhaban, marhaban, marhaban (welkom). O Arabieren, ze volgen nooit de leer, in de stappen van de Zegel der Profeten (saw). Ze rennen om bij de westerse mensen te horen, en hun pad is zo slecht, zo verschrikkelijk, zo gevaarlijk! Ja. Marhaban, ahlan wa sahlan ya ayyuhal muslimoon min al-`arab.

Ze zijn a`ajam, Ze zullen gevraagd moeten worden op de Dag des Oordeels:

“Vertel, wat heb je geleerd?”

Zij die zeggen : “We hebben geleerd te zeggen la ilaaha illa-Llah Muhammadur Rasulullah (s),

Paradijs voor jullie, ga naar binnen, en nu de Arabieren, kom hier.

"Wat zijn jullie? Wat is jullie taal?”

“ O onze Heer, we zijn Arabieren”

“ Heel mooi, jullie taal is de taal van de Heilige Qur'aan, Mijn Heilige Boek.”

“O onze Heer U weet het beter”

“Engelen, fel het oordeel over hun 'Neem hen weg', en bevraag hen namens Mij. Vraag hen "Wat betekent Islam? Dan wat betekent Imaan? Wat betekent Ihsaan”

“ O onze Heer Uw opdracht is in onze handen”.

Kom hier Arabieren, eerst moeten zij gestopt worden. Ze moeten gevraagd worden, waqifoohum innahum mas'ooloon, ayyuha 'l-`Arab - stop hen, ze moeten bevraagd worden. O Arabieren, Palestijnen die in Jeruzalem leven en Mekka. De mensen die leven in de derde meest heilige moskee, thaalithu 'l-haramayn , en ze staan op de uitkijk alleen om te kijken naar mensen en ze zeggen "We zullen thaalith al-Haramayn (de derde meest heilige steden na Mekka en Medina) redden!"

Hoe gaan ze dit doen? Stop hen en vraag. Van het begin tot het eind, vraag hen wat ze waren. Hun verstand is te veel op de voorgrond. Ze weten alleen hoe zij theater moeten maken en zeggen, “Umm Kulthoum zingt en haar orkest", niet het orkest die blij was als Umm Kulthoum zingt, waqifoohum, maar zij waren vrouwen. Ik weet dat zij vrouwen zijn, zij zijn vrijgesteld. Maakt niet uit, stuur hen weg. Vrouwen van Arabieren stuur hen weg, want zij waren (…) we vragen niet dat ze 100% Shari’ah moeten volgen. Zo veel als ze deden, laat hen tadhkhulahunn, waqifoo azwaajahunn -laat hen betreden, maar houdt hun echtgenoten tegen.

Waar is Abdul-Wahhaab, de beroemde zanger? (Sultaan lacht) Oh onze Heer. Hij was een leuke zanger, Abdul-Wahhaab. Zo mooi zong hij en mensen zeiden, "Ohhhh ohhh ohhh, Abdul-Wahhaab en Umm Kulthoum." Het maakt niet uit, ze zijn vrijgesteld en neem hen weg.

Kom hier waqifoohum, de eerst mensen van Hijaz, als tweede de mensen van Palestina, daarna de mensen van Misr (Egypte), en als vierde Libie. Hoeveel boeken hebben jullie? Vraag of hij in Mijn Heilige Qur'aan zag, 'azheemu 'sh-shaan? Was het niet genoeg, en hij maakt wat nieuwe boeken? Jij bent degene die niet ziet. Genoeg voor Mijn dienaar, Mijn Heilig Boek, en jij hebt een groen boek nodig? Waqifoo yasa'lu hatta huwa yatee jawaab- stop hen totdat ze antwoordt geven. "Geen weg naar het Paradijs. Waarom deed hij dit? Volgt hij niet de sunnah van de Zegel der Profeten (s)? Vraag het hem!" schreeuwt een engel namens Allah (swt).

Vandaag zal de paus heel blij zijn, want ik val de Arabieren aan. En hij zegt, "Vandaag ben ik veilig, nu is de sheikh bezig met de Arabieren, met hun koningen en koninginnen en maliks. Hij is druk vandaag, hij heeft mij met rust gelaten. Hij keert zich en vraagt, "Oh paus weet je niet dat Allah (swt) alleen Eén is? Hoe kan het dat je drie zegt? Laat mij een koninkrijk zien waarbij er drie koningen op de troon zitten. Welke koning accepteert dat iemand anders op zijn troon zit? Vertel het me. Hoe kan het dat je zegt, Vader en Zoon en Heilige Geest?" Hoezo vertel je dit? Uwe heiligheid, vandaag zult u uw deel moeten nemen.

"Waarom dood je? Katholieke en Protestanten, waarom niet een? Waarom kom je niet bijeen om Mijn heilige commando's op te volgen? Neem hen aan die kant en plaats hen daar. Andere engelen zullen over hun oordelen."

"Wie zijn die mensen?"

"Oh onze Heer, zij zijn a'ajim, (ook) mariyoon (Egyptenaren), heel erg blij. Ze weten niet. Ze zeggen alleen la ilaaha illa-Llah Muhammadur Rasulullah." (Sultaan staat en zit weer).

"Neem hen naar het Paradijs. Genoeg ondervraagd!"

Maar Arabische mensen, "Waqifoohun innahum mas'ooloon-stop hen, ze moeten ondervraagd worden (over wat ze deden)" (Suratu 's-Saaffaat 37:24).

Ook temidden van hen de doktoren in filosofie. Van de meest beroemde universiteit, waarvan ze de naam van Azhar Shareef hebben veranderd naar 'Universiteit'.

"Dokter! Waqifoohum, je kunt ze wat vragen stellen."

"We zijn a'ajim (geen Arabier); wat weten we?"

(Ze zullen zeggen) "La ilaaha illa-Llah Muhammadur Rasullulah."

"Neem hen naar het Paradijs."

"Wat was jullie taal? Wat betekent het, de Heilige Qur'aan is kalaamullahi 'l-qadeem -Allah's authentieke Woorden? Denk je dat Heilige Qur'aan alleen is om te reciteren voor mensen en voor de luisteraars?"

"Ohhh..ohhh..ohhh.."

"Wat begrijp je?"

"Ik begrijp alleen Arabisch."

"Wat staat geschreven in Heilige Qur'aan?"

"Dit is erg goed, heel erg blij."

"Keek je nooit naar de opdrachten daarin, wat verboden was en wat toegestaan was?"

"Oh onze Heer, we volgden alleen onze leiders en we zijn niet geleerd. Wat onze voorouders zeiden, volgden we."

"Jij en je voorouders, neem hen naar een andere rechtzaak die veel zwaarder is. "

Arabische moslims dragen veel verantwoordelijkheid voor de Islamitische wereld. Als ze niet het juiste volgen, zal Islam nooit ontwaken, herrijzen. Maar ze staan erop te zijn als de westerlingen. Hun laatste doel is te zijn als de westerlingen. Dat kan niet. Vraagt Allah (swt) om als westerlingen te zijn? Of stuurt Hij jullie de Heilige Qur'aan? Wat zegt de Heilige Qur'aan? Waar zijn de 'ulama's, oh onze Heer? De islamitische geleerden van voorheen? Maar het laatste stadium van 'ulama zullen nooit blij zijn om geleerden te zijn. Nu worden ze heel blij door dokter, PhD te zijn van Oxford of van Sorbonne, Toronto of Soronto en zoveel anderen.

Zijne heiligheid de paus is zo blij vandaag. Hij denkt, "Oh Sheikh Nazim, uw toespraak vandaag is excellent. Vandaag komen we tot rust. U valt de Arabieren aan." Oh uwe heiligheid, als ik hen aanval, zullen zij als katoen zijn in de wind. Maar ik ben een zwakke dienaar onder hemelse opdrachten om mensen aan te spreken. En ik weet niets, maar de heilige commando's zijn aangesteld door de meester van deze wereld om mensen zoveel mogelijk toe te spreken. Daarom, weet ik het niet, en als ze het naar mij sturen dan moet ik u aanspreken. Als iemand komt en zegt "Je bent verkeerd", zal ik met hem in gevecht treden en hem uitdagen op de Dag der Wederopstanding.

Assalaamu 'alaikum! Moslim Arabieren, jullie zijn het hoofd van islam, maar de niet-Arabieren zijn als benen. Waar het hoofd gaat volgen de benen. En jullie gebruiken zoveel verkeerde dingen om de benen te bedriegen zodat zij verkeerd lopen, en ze zijn niet blij. Voor 14 eeuwen stond de islam bekend als de Ware Weg; niets fouts, alleen recht. Maar na 13 eeuwen, ik zal de naam van de persoon niet noemen, verscheen een persoon in de woestijnen van Arabie en zei "Oh moslims, u bent allen fout! U bent mushriks, want u doet dit en dat en het is niet waar. U bent mushriks en een aanhanger van de islam die mushrik is, moet gedood worden!" En ze namen hun vrouwen als slavinnen en de kinderen als ghaneema, (oorlogsbuit) en maakten hen gijzelaars.

Hij deed dat zoals geschreven staat in de geschiedenis die men kent. Totdat de sultaan van Egypte, Muhammad Ali Pash zijn zoon Ibrahim Pasha stuurde. Want ze waren tegen Ahl as-Sunnah wal Jama'ah, dus met een leger nam hij ze weg. Oh mensen, zij (die valse doctrine aanwakkeren) zullen in een slechte conditie verkeren. Allah, Yaa Rabbee, laat ons niet als hen zijn. En nu volgen sommigen van de Ahl as-Sunnah wal Jama'ah ook de wahabi's, het spijt me dit te zeggen. En het verbaasd me altijd dat de mensen die hun verstand niet willen gebruiken, altijd in hun khutbah's vertellen dat hun oprichters een oprechte weg brachten. Maar in zijn tijd zei hij "Alle ummah van begin tot einde is fout en ik breng een nieuwe."Kan enige man opstaan en zeggen tegen de gehele natie van Sayyidina Muhammad (s), (Sultaan staat op), "Jullie zijn verkeerd!"?

Voor 200 jaar zaten ze fout en hij kwam om ze te corrigeren?! Ik vind het jammer, Arabieren en Turken met hun geld, jullie zijn gewoon omgekocht. Profeet (s) zei dat die mensen zo een zware bestraffing zullen krijgen op de Dag der Wederopstanding. Zelfs hun ingewanden zullen eruit komen en geleerden gecertificeerd aan al-Azhar Universiteit weten dit. Ik ben een zwakke dienaar. Ze denken dat één dienaar niets kan doen, maar één persoon brengt zoveel fitna in islam! Nu zullen mensen of van Ahl as-Sunnah of wahabi zijn. Ze beschuldigen moslims die behoren tot Ahl as-Sunnah en zeggen dat we fout zitten. Waarom zitten we fout? Ik breng mijn klacht over in de Goddelijke Nabijheid tegen hen. Uiteindelijk zullen ze weten wat er met hen zal gebeuren.

Oh onze Heer, Oh onze Heer. Vergeef ons en stuur ons wat U belooft heeft aan Uw meest geliefde dat na de tirannen, "Ik stuur iemand om jullie op het juiste pad te brengen." Stuur ons een rechtvaardige heerser. Jezus (a) komt als malikun 'adil, een rechtvaardige heerser, om mensen te leiden op de juiste weg. Hij zal zijn oordeel fellen over moslims. Staan wij op het juiste pad, of staan de wahabi's op het juiste pad? Zelfs de paus weet dat Jezus (a) zal komen als een rechtvaardige koning voor de gehele wereld, om duidelijk te maken wat de juiste weg is naar de hemelen. Hij zal zijn oordeel geven over moslims, Christenen en Joodse broeders. Ze zijn erg boos als ik dat zeg, want sommigen accepteren noch Jezus (a) noch Sayyidina Muhammad (s) niet. (Sultaan staat op)

Je kunt geloven in Shaitaan. Dat is een belangrijk punt, want de tijd nadert en de heilige opdracht komt dichterbij om de laatste opdrachten van Allah de Almachtige te geven aan de mensen. En Goddelijke Wraak daalt neer op onderdrukkers en tirannen. Oh mensen, kom naar de juiste weg als je erop staat op het verkeerde te blijven, moge Allah (swt) ons vergeven. (Sultaan zit)

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, 'Azeez Allah

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Als mensen van deze wereld niet blij zijn met wat er naar mijn hart is gekomen, van de meester van deze wereld, maar Allah (swt) is tevreden met mij, kunnen zij niets doen. Ik ben een zwakke dienaar die 90 jaar of meer bereikt, en het maakt me niet uit. Als niet vandaag, dan overlijd ik morgen. Als niet morgen...Ik zou graag Jezus (a) willen ontmoeten om aan hem mijn klacht door te geven. Ik zal mijn klacht persoonlijk geven, Yaa Rabb.

Oh mijn luisteraars, ik weet niets. Ik ben als een persoon die naar de coffeeshop of maljis gaat, die daar zit en zich niet voorbereidt met aantekeningen om mensen aan te spreken. Nee. Wat komt, daar spreek ik over. Ik ben zo een persoon, ik schrijf niet op wat ik zal spreken aan alle naties; maar wat naar mij komt, zal ik zeggen.

Moge Allah (swt) mij eerst vergeven en u als tweede, voor de eer van de meest geëerde (s).

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Het is niet als Beethoven of Mozart, nee.

Ik ben een simpele dienaar. Wanneer Hij het accepteert, en ik weet alleen te zeggen do re mi fa so la, om te zeggen dome dome dome dome!

UA-984942-2