Available in: English   Dutch   Arabic   Urdu   Go to media page

70.000 sluiers tussen Nur Muhammad en de Schepping

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

16 November 2009, Lefke Cyprus

Destur yaa RijaaAllah, madad,

(Sultaan staat op)

We moeten opstaan voor onze Heer, om Hem te prijzen,

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar akbar wa ajjal wa 'azam Rabbuna jalla wa'ala.

Alle lof voor de Heer der Schepping, Allah de Almachtige, vergeef ons, zegen ons. Oh onze Heer, help ons om iets te begrijpen en onze beloftes na te komen die we U hebben geven. Laat ons Uw dienaren zijn om niemand anders te volgen. En we geven onze hoogste begroetingen en eer aan de Zegel der Profeten (s), meest geliefde dienaar van Allah de Almachtige in de Goddelijke Nabijheid en Zijn absolute vertegenwoordiger van Allah de Almachtige.

Alles moet begroetingen geven voor de vertegenwoordiger van de Heer, Allah de Almachtige. Er kan alleen één koning zijn. Er kunnen geen twee zijn. En Allah de almachtige heeft alleen één vertegenwoordiger van voor eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Dat kan niet veranderen. Daarom alle lof, alle groeten, alle eer en meeste hoge respect aan diegene. En voor zijn eer heeft Allah de hele schepping gecreëerd van voor eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Allah de Almachtige heeft niemand nodig om mee samen te zijn. Maar zijn vertegenwoordiger kan niet alleen zijn. Hij is een schepsel, en Hij is de Schepper. De Schepper heeft niets nodig, maar schepselen (?). Daarom is het belangrijk om in uns te zijn , om familiair (vertrouwd) met Zijn vertegenwoordiger. Hij heeft de gehele creatie geschapen voor de eer van Sayyidina Muhammad (saw).

(Sultaan zit weer)

Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Zegeningen op hem, alle groeten en lof is aan hem geschonken, en hij is een oceaan die niemand kan begrijpen, zijn afstand, of zijn oceanen die ongelimiteerd zijn, voor de absolute ongelimiteerde, zijn vertegenwoordigers zijn geschonken, ook op hun niveau ongelimiteerde creaties. Allah (swt) schenkt dat altijd aan hem, dat is een erg subtiel punt wat door allen begrepen kan worden op de hoogste niveau van de vrienden van de Profeet (s).

Destur astaghrifullah, astaghrifullah, astaghrifullah, astaghrifullah. En aan de hand van de hoge commando van Allah de Almachtige, want er is een hoge, hogere en hoogste commando! De hoogste commando wordt alleen door één gegeven.

Yaa Sayyidee yaa Rasulullah (s), ontelbare groeten, ontelbare eer, ontelbare glorie voor u van Allah (swt) naar u. Onze groeten en prijzen zullen een atoom of minder zijn in een eindeloze glorie-oceaan die Allah (swt) hem schenkt. Waar ben je salafi 'ulema, waar ben je wahabis? Kun je het niet dragen het te zeggen, één ummah die "As-salaatu wa 's-salaamu 'alayka yaa Rasulullah!" geeft. Schamen jullie je niet om het haraam te noemen? Maar jullie staan op het niveau, dat het niveau van de dieren is, en de dieren accepteren hen niet. Want dieren geven eer aan de Zegel der Profeten (s). Moge Allah (swt) ons een goed begrip geven, want begrip is licht, dat geschonken is, van Allah de Almachtige aan Zijn meest geëerde en geprezene in Zijn Goddelijke Nabijheid.

Daarom schaam ik me om dienaar te zeggen, want dat niveau kan een koning niet met een dienaar zijn, sultaan. Hoe kan het? Dat het met zijn dienaren zit. Nee, het moet geschonken worden zo een hoogheid, eer en glorie dat hij in Goddelijke Nabijheid kan zijn om met hem te spreken en hij spreekt terug. Mensen denken dat wat ze leren, dat het iets is. Wat is dat? Als je zulke punten niet leert, die erg subtiel zijn, dan kan niemand met zijn fysieke Zijn bereiken. Zelfs niet met zijn spiritualiteit.

Eens vertelde Sultan ul 'Arifin, Abu Yazid (q): “Eens naderde salawaat mij via Haqiqatu 'l-Muhammadiyah, ik vroeg en een antwoord kwam, “Je kunt niet zijn, je kunt dat niet doen." Ook al kwam dat antwoord, ik had de intentie het te benaderen. Een opening kwam tot mij, ik keek naar Haqiqatu 'l-Muhammadiyah (s) omringd met 70.000 oceanen van nur (licht). Beschermd tegen de doorsnee creatie, afgeschermd van iedereen, en iedere creatie, Jibraeel (a), Mika’eel (a), Asra’feel (a), Azra’eel (a) en Hamalatu’l-‘Arsh (engelen de de Troon dragen en alle engelen. Want als er één opening nu komt, één gordijn, als het opent. Abu Yazid vroeg om het eerste sluier te naderen en een hemelse aankondiging kwam zei: "Oh Abu Yazid, stop als je nog een stap maakt zul je verbranden en is het onmogelijk om weer in het bestaan te komen." Deze 70.000 sluiers tot de schepping, schepselen, afgeschermd van Haqiqatu 'l-Muhammadiyah.

Alfu salaat alfu salaam ya Sayyidee Rasullullaah (Sultaan staat op). Ze zeggen niets over de eer van u, vergeef ons (Sultaan zit weer).

Allah Allah. Dat was ten opzichte van de creatie. En er zijn er ook 70.000 voor de Goddelijke Nabijheid. Hij was afgeschermd om niet meer dan dit te naderen. Het uiterste limiet naar zijn Heer, Allah de Almachtige (Sultaan staat op). Subhanahu wata 'ala. Deze sluiers zijn niet zoals sluiers tussen Nur Muhammad (saw) en de schepping, nee. Iedere sluier van 70.000 tot 70.000 als bescherming. Hij is Allah de Almachtige (Sultaan staat op). Allahu akbar wa lillahi 'l-hamd! Ya Rabbuna! (Sultaan zit weer)

Allah Allah Allah Allah la illaaha illa-Llah Muhammadun Rasulullah (s) (Sultaan staat op en zit weer). We verliezen een grote kans, waarschijnlijk de grootste kans gedurende dit leven en mensen zullen in een oceaan zitten en nooit het einde of begin weten. Ze zullen niet, iedere vis vraagt om een oceaan te zijn. Daarom opent de vis zijn bek als ze zich in een oceaan bevinden.

Een Wali heilige vriend van Allah, vroeg aan een andere Wali:”Waarom doen vissen dit?” De ander zei:” Vraag je iets wat je niet weet?” .“ Ja meneer, ik weet het wel maar ik vraag om het te kunnen realiseren via maqamat taqriq.(iemand suggereert “Realisatie”) Het niveau van de tweede was hoger en zei:"Ik begreep iets, maar jouw begrip staat boven mijn begrip." En de ander zei:”De intentie (van de vis) is om zijn bek te openen, om de gehele oceaan op te slokken. Dat betekent dat het vraagt een oceaan te zijn. Als de vis het opslokt, zal het een oceaan worden.

De vis, oh mens, onderwijst jullie. Oh achteloze mensheid, kijk naar alles met ogen van wijsheid. Die vis vraagt om de gehele oceaan te bereiken en op te nemen. En jullie nooit zorgvuldig om meer Nur (licht) te bereiken van hemelse verlichtingen. En jullie zijn altijd blij om in duisternis te zijn van rioleringskanalen. Kom eruit, oh mensheid. Kom eruit en kijk waar je bent. Wat is er daarboven? Wanneer je eruit komt, kijk om je heen waar je staat en hoe je jezelf kunt behouden in de rioleringskanalen. De mensheid staat op het nulpunt en valt in technologie door de Anti-Christ. Ze komen omlaag, omlaag, omlaag. En die dajjals roepen hen omlaag te komen. “Je zult dieptes vinden van schatten, kom omlaag, kom omlaag, want schatten zitten verborgen onder de aarde. De aarde bedekt het.” Daarom zeggen ze "Kom omlaag om te zien wat voor jou is" en ze zeggen tegen hen, wat Shaitaans hun onderwijst, "Kijk naar Qarun, geloof niet dat hij onder hemelse boosheid staat, nee." Want hij wilde zo graag schatten vinden, daarom stuurde de Heer hem omlaag (Qarun) om meer schatten te bereiken.” Shaitaan zorgde ervoor dat het gebeurde op een manier dat mensen geen lering kunnen trekken van de laatste positie van iemand. Ze zeggen, "Nee, nee, nee, hij collecteerde alle schatten van aarde. Nu stuurt de Heer van Mozes (a) hem omlaag om meer schatten te vinden. Want onder je voeten staan ontelbare schatten. Daarom is hem geschonken om onder de aarde de schatten te bereiken.”

Oh mensen, kom en luister. Kom en gebruik je verstand. Zulke aankondigingen die ons bereiken in onze eeuw. Want de laatste dag komt eraan, achter de deur wacht een nieuwe opening. Dat is de reden en mensen, die kleine vis vraagt om de hele oceaan te bereiken en onderwijst mensen. "Kijk ik ren om meer en meer van deze oceaan te bereiken, en jij oh mens dat jou een kans is geschonken om hemelse schatten te bereiken. Waarom zijn jullie niet zorgvuldig?" Denken jullie dat wat Shaitaan zegt tegen Qarun, dat het een ware aankondiging is voor jou. Nee, Shaitaan bedriegt mensen, om niet een verlangen te geven om hemelse schatten te bereiken. Hij zorgt ervoor dat hun ogen alleen gericht naar de aarde en onder de aarde is. Kijk en leer wat van die kleine vis, die vraagt iets te bereiken. Die kan het niet bereiken maar jullie, oh mensen, jullie hebben een karakteristiek of een attribuut van jullie Heer dat jullie nooit vol zullen raken. Jullie zullen altijd hongerig zijn en meer vragen, "Hal min mazid (is er niet meer?), oh onze Heer hal min mazid". "Neem, Mijn dienaar meer en meer, eindeloos." Allahu akbar, Allahu akbar huuuuu Allahu akbar wa lilahi'l hamd.

Oh mensen, verscherp jullie verstand een beetje met de adviezen van de heilige mensen. Schenk een beetje tijd aan jullie Heer. Jullie zullen gelukkig zijn als je leeft in dit geïmiteerde leven. Het is hier geen ware leven maar geïmiteerd. Je kunt het ware leven bereiken achter het spirituele. Aan de hand van je niveau kun je het bereiken en de Zegel der Profeten (s) volgen. Je zult zulke oceanen bereiken, dat alle oceanen als een atoom zijn, Allahu akbar, Allahu akbaru 'l-akbar.

Oh mensen, luister dit is een 20, of 30 minuten bijeenkomst, wat we zeggen is zo zwak en zo eenvoudig. Maar realiteiten glorie, als je glorie oceanen bereikt zul je zo een schoonheid vinden, zo een eer, zo een licht dat kun je je niet voorstellen. En je zult rennen, "Is er niet meer, oh onze Heer?" Neem, neem, neem, daarom degene die het Paradijs bereiken, raken nooit vol. Ze zijn altijd hongerig, maar honger in het Paradijs is niet zoals onze dierelijk wezen honger, nee. Het is één kans die mensen geschonken is, om hier te komen en we boffen dat we gebracht zijn van ongekende oceanen naar deze planeet. En de Heer der Hemelen vraagt ons te schenken, via de heilige woorden van profeten. In het bijzonder de heilige woorden van Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan staat op en zit weer)

Allah de Almachtige zegt:” Deze mensen op deze planeet, dat als hen geschonken is van de gunsten van dunya, dan zeggen ze "Onze Heer's genereusheid." Hij zegt "Oh Mijn dienaar, je hebt nog niet de dar ul karamati (verblijfplaats van genereusheid) bereikt, het Paradijs dat Ik je voor eeuwig zal schenken. Ik geen mijn genereusheid, je zult het vinden, kennen en proeven. En je zult plezier hebben als je komt naar Mijn dar ul karamati, genereusheid via Mijn karam je zult het daar vinden. " Daarom Allah de Almachtige, als Zijn dienaren komen in Zijn oceanen van genereusheid, genereuze heerschappijen, je zult zien en proeven en verlicht raken en geëerd zijn en eindeloos plezier hebben. "Hier is iets" zegt Allah (swt), “laat je daarom niet bedriegen voor een heel kort leven op deze planeet. Ik nodig je uit naar dar ul karamati, naar Mijn eindeloze genereusheid, Paradijzen. Je zult dat daar vinden."

Assalaamu 'alaikum, oh onze luisteraars, we zijn nog niet begonnen maar de tijd is voorbij. Ik heb je nog geen salaam gegeven en toch zeg ik nog niet a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Want die kracht van takbir en groeten op Profeet (saw), zorgt ervoor dat Satan vlucht. En dat betekent a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem.

Er komen zoveel ware kracht oceanen die één punt openen en zo een kracht geven zoals Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem je geeft. En we zeggen Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem.

Moge Allah (swt) ons vergeven. Huuuuuuuuuu. Oh onze Heer, vergeef ons, we zijn achteloos, we zijn dom, we zijn idioot. Als we het niet begrijpen of nadenken. Oh paus van Rome en waar zijn de kardinalen en christelijke heiligen? Waar zijn jullie? Hoofdrabbijn en ander rabbi's, als je zegt dat ik iets verkeerd zeg, zeg dan wat waar is. Zo niet, luister dan, het is iets van hemelen om mensen elkaar niet te vermoorden, om passend te zijn voor de kledij van vertegenwoordiger in de Goddelijke Nabijheid. Oh mensen probeer jezelf voor te bereiden, maar nu zijn we 24 uur slaven van Shaitaan en dunya, het is niet waar. Technologie vraagt ons weg te rennen van de Goddelijke Nabijheidvan onze Heer. Technologie is een val van Shaitaan om de kinderen van Adam (a) met hem naar hellen te gaan. Gehoorzaam niet aan Satan, maar probeer de profeten en heiligen van hemelen te gehoorzamen.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Uw vergeving, oh onze Heer. Stuur ons iemand die ons waarheid kan onderwijzen. Stuur ons de waren, die weten wat waarheid is en ons naar waarheid kunnen leiden, om ons te begeleiden op aarde. We hebben zo een speciale dienaar, om met ons te zijn, om ons te begeleiden naar ware realiteiten.

Fatihah

Gisterenavond hebben we veel gelachen, vanavond is er iets om over na te denken? Allah de Almachtige, als Hij vraagt Zijn dienaren gelukkig te maken dan kan Hij ze laten lachen. Als Hij vraagt ze verdrietig te maken dan huilen ze. Moge Allah (swt) ons vergeven.

45 minuten, ze weten de tijd. Wij weten het niet, SubhaanAllah

Bedankt en dank aan Allah de Almachtige

325.000

Het is een werkdag, mensen zijn bezig met dunya. Allah (swt) zorgt ervoor dat we ontwaken. Ja, van oost tot west en noord tot zuid, miljoenen horen dit nu. Belangrijke awliya's nemen nu ook en horen het. Welkom aan jullie.

UA-984942-2