Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

Zij die kennis hebben, hebben werkelijk vrees voor Allah

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

14 December 2009, Lefke Cyprus

Dastoor ya Sayyidee, madad. Yaa Allah

(Sultaan staat)

La ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasoolullah, ` alayhi salaatullah, `alayhi salaamullah. La ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah Muhammadun Habeebullah, ` alayhi salaatullah, ` alayhi salaamullah.

Alle lofprijzen en alle glorie alleen voor U, oh onze Heer. U bent de Schepper, vergeef ons. En stuur ons van hemelse wind op onze lichamen en onze spirituele wezen om altijd fris te zijn. Dat is van U, yaa Rabbil 'izzati wa 'l-azhaamati wa'l jabaroot. En eindeloze saluut en salaams aan Uw meest geëerde waarvoor de gehele creatie is geschapen, Sayyidina Muhammad (s). Schenk hem. Oh onze Heer vergeef ons, oh onze Heer steun ons voor zijn eer (Sultaan gaat zitten).

En assalaamu 'alaikum, onze bezoekers, onze luisteraars. Welkom aan jullie. Jullie komen niet bij mij, nee. Jullie vragen om hemelse stations te bereiken, opdat iedere keer dat je opstaat, je lichter wordt. De zwaarte van onze lichamelijke wezen verlaat ons. Daarom neemt het gebed en aanbidding van mensen de zware last dat geplaatst is op hun schouders.

O onze salafi 'ulama's, wat denken jullie dat Allah de Almachtige zegt? Asta'idhubillah. Inna 'aradna 'l-amaanata 'ala 's-samaawati wa 'l-'ardi wa 'l-jibaali. Is het Arabisch of Turks? Het is Arabisch, lisaanu 'l-qur'ani 'l-kareem en jullie zijn beter in staat Arabisch te begrijpen. Allah de Almachtige zegt, "inna 'aradna 'l-amaanat 'ala 's-samaawati wa 'l- ardi wa 'l-jibaali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha 'l-insaan innahu kaana zhalooman jahoola -Voorwaar, Wij boden de hemelen, de aarde en de bergen aan, hen (iets) toe te vertrouwen, maar zij weigerden dit te dragen en vreesden er voor, maar de mens nam het op zich. Inderdaad, hij is zeer onrechtvaardig (jegens zichzelf), onwetend. (Surah al-Ahzaab 33:72). Allah de Almachtige zegt tegen de hemelen, "Heb volle spiritualiteit en niets van de zwaarte van materie," en Allah de Almachtige zegt tegen de gehele aarde, "Dit is Mijn amanat, geschenk." Geschenk is niet een volledige beschrijving van wat Allah de Almachtige zegt in andere talen. "Ik Schenk van Mijn heilige hemelen gevuld met heiligheid." De materie van hemelen is om licht te zijn dat reflecteert op hen van de Goddelijke Nabijheid.

Madad yaa Sultan al-Awliya, madad. Als u niet reikt naar een zwakke dienaar, dan kan niemand spreken over zulke verfijnde onderwerpen. Als de Heer der Hemelen niet een kunnen schenkt om zijn eed te dragen, dan zou het zwaar en onmogelijk zijn. Oh onze Grootmeester (q), oh onze Meester, maak het makkelijk voor uw dienaren en voor de gehele creatie op deze wereld iets te begrijpen. U bent verantwoordelijk op dat punt, en we komen bij uw heilige wezen verschijning, omdat u zo krachtig bent.

Het is onmogelijk voor gewone mensen met hun ogen te kijken naar hem. Met onze fysieke ogen kunnen we niet in staat zijn om te naderen en te kijken. Alleen degene die hun innerlijk ogen open hebben, mogen kijken. Kijken is iets, begrijpen is iets anders. En om begrip te hebben is iets anders van die heilige positie dat gekleed is op hen.

Oh mens, denk niet dat jullie zijn zo een simpele creatie of simpele wezen zijn. Wat zei Sayyidina Ali (ra)? Tazhunna annaka jirmu 'l-sagheer, "Denk je dat jullie als een punt zijn, terwijl jij het gehele universum bevat?" Ja, Sayyidina 'Ali (ra) zei, je denkt dat je zo klein bent in de schepping, met 1,5 tot 2 meters (in grootte). Dat is wasat, de gemiddelde maat van onze fysieke Zijn. Als we kleiner zijn dan 1,5 meter, dan zien we er lelijk uit, ook als ze voorbij 2 meter zijn, zullen we gigantisch zijn. Een enorm persoon, die ook lelijk is. Dus Allah de Almachtige heeft de mens in een perfecte vorm geschapen. Als we te klein of te lang zouden zijn, zou het lelijk zijn. Hij maakt het op zo'n manier dat er perfectie is. SubhaanAllah. Er is één woord om het te beschrijven, amlaaq. Reus; reusachtige verschijning is niet goed. Daarom zegt Allah de Almachtige Asta'idhubillah. Laqad khalaqnal insaana fee ahsani taqeem-Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen (Surah A-Tien 95:4)

Je kunt je niet voorstellen dat een ander vorm voor een man of vrouw mooi of knap zal zijn. Wat denken jullie als je vier benen geschonken krijgt? Mensen rennen nu achter dunya aan, waardoor ze zeggen dat twee benen niet genoeg zijn. Wat denk je ervan als je vier benen had? Je zult zo lang zijn als een giraffe. Wat dan als je de hoogte zou hebben als een giraffe? Niet goed om drie of vier meter hoog te zijn? Je kunt alles pakken zonder een ladder te gebruiken. Wat denk je erover? (Je zult antwoorden) "Nee, nee, ik hou er niet van."

Wat dan als je een zwaargewicht drager bent? Nu doen mensen aan competities. Wie kan het meeste gewicht dragen? Ik zeg, als je een competitie aan wilt gaan, doe dat dan met ezels. Want ezels draagt twee keer zoveel meer (gewicht) dan jij. Je hoeft de gouden medaille niet op jezelf te bevestigen, maar om de nek van de ezel. De ezel zal erg blij zijn en zal zeggen, "Iaaa, iaaa, iaaa. Waarom ben je blij? Ik ben blij, want ik ben kampioen."

Is iemand krachtiger dan een ezel? Wie kan er een zwaar gewicht dragen om te bewijzen dat je krachtige bent dan een ezel? Nee, nooit. Een ezel zal altijd meer krachtiger zijn dan jij. Jij kunt het waarschijnlijk alleen maar dragen, terwijl je benen trillen en je niet eens één stap kan verzetten. Maar voor een ezel, als je twee keer meer (gewicht) op zijn rug plaatst, kan het nog wel bewegen. Als je één medaille neemt, dan moet je de medaille van tin nemen. Tin is beter voor je. Gouden medaille is voor de ezel en de ezel zegt, "Nee, ik ben niet blij met één medaille want ik draag het. Daarom vraag ik om 2 gouden medailles, één voor mijn rechter hand..." (Sultaan hoest) Dat is ouderdom, dat komt als iemand over de 70 of 80 jaar oud is. Dat laat zien dat je ouder wordt.

O mensen, niemand kan een meer perfecte surah bedenken. Wat dacht je van de vrouwen? Kunnen er twee vleugels achter hen zijn? Hoe zou dat kunnen? Willen ze graag twee vleugels? Als ze naar bed gaat zegt haar man tegen haar, "Neem de vleugel weg, het maakt me ongelukkig. Plaats het ergers anders." Engelen hebben vleugels, maar denk je dat hun uiterlijk of hun schepping belangrijker is dan die van ons? Nee, niets in het bestaan kan de perfectie bereiken die Allah de Almachtige geschonken heeft aan de mensheid. Waar is jullie dank, oh mensheid? Zijn jullie niet blij dat Allah de Almachtige jullie gecreëerd heeft als mens en niet als ezel? En altijd zijn jullie aan het klagen. Waarom klaag je? Omdat Allah de Almachtige jullie niet geschapen heeft als ezel? Waarom klagen jullie, je moet zeggen "Dank U, oh mijn Heer dat U mij gekozen heeft om van de kinderen van Adam (a) te zijn, en Adam (a) is gecreëerd in zo'n perfectie dat geen enkele andere creatie zijn perfectie kan bereiken." Schamen jullie je niet, oh mensheid, om iedere keer te klagen? Waarvoor? Omdat je niet geschapen bent als een ezel, hond of vos?!

"Oh sheikh, wat dacht je ervan om een beer te zijn?" Een beer is beter, want een beer kan lopen met vier poten en kan soms ook op twee poten staan en lopen. Houd je ervan? Dan zal ik voor je bidden tot de ochtend dat je zult veranderen in een beer. Maar verschil is er. Want sommige beren zijn geel en andere grijs, wit, zwart, sommigen zijn gemengd in kleur. Welke kleur wil je? "Ik wil niet als een beer." Waarom dank je de Heer niet, "O mijn Heer U heeft mij geschapen als een mens van de kinderen van Adam (a)."

Daarom zeggen we dat is hemelse kennis door profeten aan hun werkelijke volgelingen. Zo een kennis is geschonken om mensen wakker te schudden, om te waarderen wat Allah (swt) hen geschonken heeft. Allah (swt) zegt, "Ik vraag om Mijn Goddelijk Eed op de werelden en op de hemelen te leggen, " en dan zeggen ze, "Oh onze Heer, vergeef ons, fa'abayna an yahmilnaha, als U het overlaat aan onze wil, vragen wij om vergiffenis. Wa hamalahal insaan."

Inna ` aradna ‘l-amaanata ` ala ‘s-samaawati wa ‘l-ardi wa ‘l-jibaali fa’abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha ‘l-insaan innahu kaana zhalooman jahoola.- Voorwaar, Wij boden de hemelen, de aarde en de bergen aan, hun (iets) toe te vertrouwen, maar zij weigerden dit te dragen en vreesden er voor, maar de mens nam het op zich. Inderdaad, hij is zeer onrechtvaardig (jegens zichzelf), onwetend (Surah al-Ahzaab 33:72)

O salafi 'ulama, wat was het dat Allah de Almachtige vroeg om te plaatsen, dat amaanah, vertrouwen? Weet je de betekenis van amaanah?Wat is die amaanah? Kun je het mij vertellen? Spreek niet altijd over shirk, kufr, shirk en kufr! Onderwijs mensen van werkelijke kennis, en dan zullen ze weten wat haraam is en wat halaal is. En alle profeten kwamen om te vertellen wat verboden is en wat toegestaan is. Probeer dat te leren en dan kun je zeggen over jezelf, "We zijn salafi 'ulama." Vertel mij wat die amaanah, waarvan de gehele aarde en hemelen en zelfs gigantische bergen zoals de Himalaya's door beefden. Ze gaan ook zo (Sultaan buigt voorover) en ze worden plat en zeggen "Oh onze Heer, we kunnen het niet dragen." Wat was dat? Weet je het of weet je het niet? Als je het niet weet dan zegt Allah (swt), "F'as'al bihi khabeera - vraag aan degene die het weten."

Nog een keer (zeggen we) kijk in oost en west naar iemand om je te vertellen of te onderwijzen, maar denk niet dat ze zulke waardevolle juwelen schenken aan iedereen. Wat denk je? Je bent erg rijk, de mensen in Saudi hebben teveel juwelen; robijnen, emerald, diamanten, parels, saffieren en zoveel anderen. Wat denk je? Zou je zo een ketting om de nek een ezel plaatsen? Zeg het me, ja? Zeg het mij en ik geef je een antwoord. Je denkt dat je alles weet, maar je weet niets. Want je probeert die waardevolle ketting om de halzen te plaatsen van mensen die op het niveau staan van ezels.

Wat denk je als je een ketting van waardevolle stenen om de nek van een ezel plaatst? Krijgt het een meerwaarde naast de mens? Nee. Daarom, denk dat zulke waardevolle kennis geschonken is aan iedereen? Nee, dat is een geschenk van de Heer der Hemelen. Jullie laten één student niet afstuderen als hij zijn perfectie niet heeft bereikt in zijn branche. En denk je dat Heilige Qur'aan, dat vol zit met juwelen, waarvan de waarde tienmaal of honderdmaal meer is dan de waarde van het universum, dat de Heer der Hemelen het aan jou geeft? Wat zeggen jullie?

Wa hamalahal insaan. Inna aradna 'l-amaanata ala 's-samaawaati wa 'l-ardi wa 'l-jibaali fa'abayna an yahmilnaha. O onze Heer als U dat vertrouwen geeft om het om onze nek te plaatsen, dan kan een dief of oplichter het van ons wegnemen. Dit moet geschonken zijn aan iemand die in staat is om die juwelen te behouden. Je staat niet op dat niveau. Daarom geeft Allah de Almachtige het je niet. Zeg niet, "We zijn salafi 'ulama's." Waar is de ulama? Allah (swt) zegt, "innama yakhshallaaha min ibaadihi l-'ulamaa'- Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen Allah."(Surah Faatir 35:28). Zien jullie jezelf op dat niveau waar Allah de Almachtige over spreekt? Denk je dat je zo'n khushoo' hebt? Denk je dat je als je Allahu akbar zegt, al je organen beven? Je bent niet op dat niveau, daarom heb je het niet geschonken gekregen. Zeg niet, "We zijn salafi 'ulama's." Nee.

Je kunt vragen, "Hoe kunnen we dat niveau bereiken dat Allah de Almachtige hen prijst?" En Hij zegt innama yakhshallaaha min ibaadihi 'l-'ulamaa'; tam'eed, begrijp je het? Sommigen van hen, innama yakhshallaaha min 'ibaadihi 'l-'ulamaa'. Niet iedereen krijg die beving/trilling van khashyatillah, hemelse vrees dat gemengd is met tadheem wa takreem, lofprijzingen en prijzen. Denk niet dat als je abaya (mantel) draagt en om je kleding heen gouden of zilveren versieringen draagt dat je dan iets bent.

Het is een klein verhaal wat ik wil vertellen aan die mensen die altijd op hun kleding letten en op hun kroon en trots worden. In tijd van Sultaan Timur, die van het Midden Oosten tot aan de grens van de Europese grenzen rees, waar hij Mullah Nasrudding ontmoette. Iedereen kent hem, de Arabieren zeggen Jiha; Jiha, iemand anders. Mullah Nasruddin, Mullah betekent eigenlijk Mawla. Het is een Mullah, 'Atiqu 'r-Rahman, aan wie Allah de Almachtige geen vragen zal stellen. Allah de Almachtige geeft iedereen iets anders aan specialiteit. De specialiteit van Mullah Nasruddin was om mensen te laten lachen en te laten nadenken. Enn dag was Mullah Nasruddin in het Turks bad met Sultan Timur Khan.

Timur Khan zat daar en zei, "Oh Mullah Nasruddin, wat denkt u als ik een slaaf was; wat zou mijn prijs zijn als ik gebracht zou worden naar de markt van dienaren?"

Mullah Nasruddin zei, "Oh jalaalatul Malik, oh uwe majesteit, daar zal je tien dirhams waard zijn." Dirham waren zilveren munten.

"Wat zeg je oh Mullah Nasruddin? Tien dirhams voor mij? Alleen dat? Deze bedekking, sarong, is al tien dirhams waard. Hoeveel ben ik waard?"

Mullah Nasruddin zei, "U? Geen waarde voor u. Niemand geeft u enige dirham. Ik had het over die sarong, niet over u. Wie gaat u kopen met uw ene voet als dit. Wie koopt u? Niemand geeft iets!"

En de sultaan lachte, hij was blij. Mullah Nasruddin geeft een les aan de mensheid. Iedereen denkt dat dat hun waarde hoog is, als ze gekleed gaan in versierde kledij. Nee. Als je kijkt geeft niemand je enig riyaal.

Oh mensen, luister en probeer iets te leren dat je helpt hier en in het hiernamaals, haal je ego neer en hemelse versieringen daalt op je neer. O mensen, verlies niet de gebeden op hun tijd. Eerste is Allah 's command, daarna kun je naar je voorzieningen kijken. Leef niet alleen voor je voorzieningen, maar probeer als een dienaar van de Heer der Hemelen te leven. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome Dome dome dome dome Dome dome dome dome

Fatihah, Allah (swt) vergeve ons. Bismillah.

47 minuten. Soms zeggen ze in mijn oor dat ze weten wanneer te stoppen, dan snijden ze het af.

Dank aan Allah, shukrlillah, alhamdulillah

Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah

UA-984942-2