Available in: Bengali   French   English   Urdu   Arabic   Dutch   Go to media page

Kom en leer heilige kennis!

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

3 December 2009 Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Oh mensen, sta op voor je Heer Allah, de Almachtige. De gehele schepping staat op in Zijn Goddelijke Nabijheid. Oh mensen, geef je hoogste respect en je lofprijzingen aan je Heer, onze Schepper. Als Hij niet Schept, kan niemand in het bestaan zijn.

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi'l-hamd. Allahu akbar kabeera walhamdullilahi katheera wa subhanallahi'l-adheem wa bi hamdihi'l-kareem bukratan wa asila.

Oh onze Heer, voor de eer van Uw meest geëerde in Uw Goddelijke Nabijheid, vergeef ons. En we vragen om Uw zegening, oh onze Heer.

Geef de hoogste eer, die U mogelijk kunt Schenken aan iemand in de schepping, aan Sayyidina Muhammad (saw). Geef hem veel meer glorie en lof. (Sultaan zit weer)

Madad ya Sayyidee, en we zeggen a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Probeer te leren wat dat betekent, a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Probeer te weten wat de kracht is van Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Dat is hemels, de officiële taal die geschonken is aan de Zegel der Profeten, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op). Hij is de koning, hij is de keizer en niemand kan zijn niveau en zijn eer in de Goddelijke Nabijheid bereiken. (Sultaan zit weer) Een keizer moet een keizerrijk hebben. Zonder een keizerrijk kan er geen keizer zijn.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum, dat is eer aan jou, om aangesproken te worden met assalaamu 'alaikum. Het is de hoogste eer, die aan de mens via heilige stations is geschonken, om aangesproken te worden met de heilige naam van Allah de Almachtige. Hij is as-Salaam, jalla jalaaluhu.

As-Salaam betekent; degene die accepteert en vraagt van Zijn Schepper, Zijn heilige naam as-Salaam, die persoon moet in veiligheid zijn, hier en in het hiernamaals. As-Salaam, zo een geëerde aanspraak aan de mensheid uit de hemelen. Gebruik dat heilige woord. Laat het om 'goedemorgen', 'goedemiddag', te zeggen. Andere naties, de Grieken zeggen, 'kalimeras' in hun taal. Ze zeggen wat woorden, maar allen zijn geïmiteerde woorden. Er zit geen kracht in hun woorden. Wat zeggen de Duiters? 'Gute Morgen', wat zeggen de Italianen'? 'Bon giorno'.

Dat is een spreekgewoonte, die Satan de mensen leert te gebruiken, het is zoals een plastic balletje. Als voorbeeld, in een plastic balletje zit niets, alleen leegte. Ze gebruiken dit als een salaam, een begroeting. Ja, het is een groet, maar hemels Groeten zit vol met energie of kracht of verlichting. Je kunt zeggen dat een atoom, als je het als een wapen gebruikt, het tot veel destructie kan leiden. Want het heeft er iets in, het is niet leeg. Ook salaam heeft zo een hemelse kracht. Als je assalaamu 'alaikum zegt, dat schenkt aan jou, het is een geschenk van hemelen aan jou. Hemelen zijn levend. Alles leeft daar, niets zal slapen of onachtzaam zijn of als doden zijn. Geen dood in de hemelse niveaus. De dood is alleen op deze planeet, om je geïmiteerde wezen weg te nemen en je het ware Leven, verlichting en kracht te schenken. Dat geeft het aan jou.

Kullu man 'alayha faan - alles op aarde zal vergaan (55:26), dat zijn heilige woorden uit de Heilge Qur'aan. Jullie allen zijn doden. In een oogwenk kom je en verdwijn je weer. Dat is de ware positie van deze planeet. Als je dit verlaat en omhoog gaat, zul je daar het eeuwige vinden, in de eeuwigheid. De eeuwigheid is in de hemelen, maar het tijdelijke is het tegenovergestelde van de eeuwigheid. De gehele schepping op deze planeet is niets, tijdelijk. Zo komt het in het bestaan en gaat vlug omlaag of omhoog. Oh mensen, probeer de werelden 'omhoog' te bereiken, naar de hemelse wezens 'omhoog'. Wees niet stom, wees niet dwaas, wees niet achteloos. Je kunt je enige kans verliezen die je geschonken is. Je zult alleen eenmaal in het bestaan zijn en je kunt je weg kiezen, of naar de hemelen of omlaag. Hoge hemelse niveaus zit vol met licht. En licht zal meer en meer worden. Niet zoals een lamp, je kunt er parafine in stoppen, als het op is, is er geen licht. Nee.

Hemelse wezens nemen van hemelse niveaus. Ze zullen yamuddoon (Arabische vert.: voorzien) worden van Goddelijke niveaus, oneindig. Dat is de betekenis van eeuwigheid. Eeuwigheid wordt nooit minder, maar het wordt meer. Oh mensen, vraag daarom meer en meer en meer. Het zal je geschonken worden. SubhaanAllah, glorie aan onze Schepper, Hij stuurt die salaam zoals een levende atoom. Het neemt je of omhoog, of het stuurt je omlaag. Die salaam die we als voorbeeld nemen, het is zoals een atoom, een levende atoom. Een levende zal nooit niet-levend worden. Het zal altijd blijven leven, want iedere atoom wordt voorzien van de hemelen. Ieder atoom waarvan we vragen om as-salaam te zeggen. Salaam is zo een levende kracht, het is bedekt in hemels bedekking. Als je assalaamu 'alaikum zegt, bereikt het je en geeft het je een verfrissing en vernieuwing voor je fysieke Zijn. Het verandert je, want je hebt geheime krachten. Je behoudt die geheime kracht, en het zorgt ervoor dat je zo kan bewegen, zoals dit. Alle functies die jou geschonken zijn, is een geschenk van de hemelen.

Dat is een atoom. Wat ik vraag te zeggen, een atoom van salaam. Assalaamu 'alaikum, dat geeft jou zo een kracht wat je je niet kunt voorstellen. Die kracht, levende kracht, oneindige kracht, het neemt jou van de duisternis van deze planeet naar de verlichte hemelse niveaus. Oh mensen, het is iets wat ons geschonken is. Alleen profeten hebben zo een geheime kennis, en kwamen/komen om mensen te onderwijzen over hun niveaus en hun positie en hun missies.

Behoed je, verlies die kans niet dat je geschonken is. Je zult (anders als) een karkas zijn. Daarom as-salaam qabl al-kalaam (Arabisch, vert.: zeg de salaam voordat je spreekt). De docent van de gehele schepping Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op en zit weer). Hij zei, "Oh mensen allereerst geef salaam, spreek daarna." Dat spreken krijgt kracht van de salaam. Salaam geeft aan je ware Zijn een kracht en via die kracht kun je bereiken wat je vraagt hier in het hiernamaals. Hier is niets, maar je moet vragen naar iets wat voor eeuwig is. Oh mensen, vraag steeds weer naar eeuwigheid. Verlies je kans niet om de eeuwigheid te bereiken. Je kan boven die positie geen andere vinden die eeuwig is. Probeer een eeuwige te zijn. Als je een eeuwige wordt, de geschenken die jou geschonken gaan worden, kun je nu niet begrijpen. Maar probeer dat te bereiken.

Ja, ze geven hiermee een verklaring voor iedereen. Ik ben een eenvoudige persoon, maar ze zorgen ervoor dat ik spreek. Ik weet niet, maar zij weten en zij zorgen ervoor dat zulke hoogwaardige posities aan mensen worden gepresenteerd, want de tijd nadert nu. Onze planeet zal eindigen en zoveel mensen als dat erop leeft, bereiken hun doelen of limieten. Sommigen van hen verspillen hun kans en bereiken niets. En sommigen winnen zo een kracht, waarmee zij voor altijd in de oceanen der eeuwigheid verblijven. Je zult er nooit uitkomen. Je vraagt niet naar iets anders. Als je je in de eeuwige oceanen bevindt, vraag je niet eruit te komen. Nee, nooit. Hun ware leven is in de eeuwigheid oceanen.

En de tijd is nu voorbij. Allah de Almachtige heeft 104 hemelse boodschappen, commando's en opdrachten en heilige boeken en uiteindelijk de Heilige Qur'aan. Al deze heilige boeken brengen heilige kennis. Ze vragen nu, we hebben heilige kennis nodig. De kennis die Satan mensen onderwijst is afgelopen. Het is als rioleringsmaterie. Het geeft geen profijt, als ze dit leven veranderen voor het ander leven.

Nu hebben we heilige kennis nodig. Oh mensen, oh paus, oh bisschop, oh hoofd rabbijn, oh patriarchie, oh dalai lama. Weet je dit of niet? Als je het weet, zeg dan tegen mensen en draag hen op: Oh mensen, genoeg dat je je meest waardevolle Zijn bezighoud met niets, met geimiteerde vuiligheid. Oh mensen je bent geschapen om heilige kennis te bereiken. Nu hebben we heilige kennis nodig. We moeten proberen hemelse kennis te leren. Zo niet, dan zullen we als karkas zijn en gegooid worden in rioleringskanalen zoals ratten. Kom en leer. Vraag naar hemelse kennis die je omhoog brengt: zeven niveaus van hemelen. Oh mensen, genoeg met het dronkenschap en het drinken van whiskey, champagne, wodka, nabit (wijn). Drink geen cognac, drink geen whisky, drink geen Johnny Walker. Afgelopen. Je zult je in de rioleringskanalen bevinden. Kom en probeer heilige kennis te leren.

Oh mensen van oost tot west, noord tot zuid. 72 Soorten naties, je moet je onzin universiteiten, en hogescholen afsluiten. Je moet een nieuwe bladszijde openen voor je leven, om de jongeren te onderwijzen. Om ze te onderwijzen en te trainen voor heilige kennis. Allah Allah, Allahu akbar. Oh mensen, dat is belangrijk, wat ze vanavond geven. Vanavond is een hele heilige nacht voor alle naties. Kom en accepteer heiligheid van deze nacht en kom en accepteer de maand van deze vrijdagnacht. Heilige nacht en heilige maand. Probeer iets te leren. Laat alles en Allah de Almachtige Schenkt jou alles, je kunt er niet over nadenken of je kunt je er geen voorstelling van maken. Oh mensen, kom en luister. Ik ben oud, ik ben niets, maar ze zorgen ervoor dat ik alle naties aanspreek. Koningen, koninginnen en dictators, jullie allen. Kom en leer heilige kennis. Je zult in veiligheid zijn en geëerd zijn in dit leven en het ware leven in de hemelen. Je kunt je ware leven bereiken via de eeuwigheid, via het eeuwige leven.

Moge Allah (swt) ons vergeven. Het is een eindeloze oceaan. Daarom, zoveel nachten laten Zij mijn tong spreken, ik weet niets. Zijn geven opdracht om te spreken en alle naties aan te spreken. Ik denk niet dat iemand bezwaar kan maken hiertegen, als we zeggen 'oh mensen, probeer de hemelse taal te leren en heilige kennis. Het geeft je hier en in het hiernamaals eer, plezier, verlichting en vermaak. Voor eeuwig.' Moge Allah (swt) ons vergeven.

Fatihah

Tawba ya Rabbi, Tawba astaghfirullaah.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Degene die hebben, zullen heilige kennis bereiken. Er zal een parade voor hen zijn, zodra ze hun ware positie en niveau bereiken. Hun gezang is hemels, niet zoals mijn gezang.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

Allah Allah Allah Allah

50...hoeveel?

38 minuten.

38? 48, moet het zijn. 38 mashaaAllah, ik kijk en zie meer dan dat. Hoe zeg je 38?

Het is okee, genoeg.

UA-984942-2