Surat al-Kawthar, part 2

Mawlana Shaykh Hisham Kabbani   ·   Tafsir   ·   Fenton , MI USA   ·   Thursday, Jan 01, 2004
Tafsir Surat al-Kawthar