Available in: English   Italian   Dutch   Turkish   French   Arabic   Spanish   Go to media page

Je moet blij zijn dat je in het tijdperk leeft van Mohammed saw

Mawlana Sheikh Nazim Adil al-Haqqani

1 October 2009 Lefke, Cyprus

(Sultan staat)

Uw meest geliefde! Schenk Uw meest geliefde eindeloze eer en laat hem de in eindeloze licht oceanen binnen gaan. AlstUblieft, Accepteer onze, zo....zo.... waardeloze gehoorzaamheid, oh onze Heer vergeef ons voor de eer van de meest Heilige, voor de eer van de meest Geliefde, oh u bent onze Heer. Oh rabbanna, alle lofprijzijgen, alle licht, alle glorie aan U, Oh onze Heer we geven ons over aan U. We dragen onze ongehoorzame ego’s op om voor Uw Hemelse service te zijn. Oh onze Heer vergeef ons en schenk ons veel meer kracht.

Alfu 's-salaat alfu 's- salaat ' wa as alika wa alaika wa ashaabika….minan nabijeen …wa ala allihi wa alaihim ya Rasullulah. Bemiddel voor ons, wij weten niets. Maak dat een zwakke dienaar ervoor kan zorgen dat deze wereld beeft....beeft. We vragen om alles onder de naam van baatil te vernietigen. Dat is onze enige doel nooit gewijzigde doel. Om baatil en het satanische sultanaat omlaag te krijgen, onder onze voeten. Oh onze Heer accepteer alstublieft accepteer onze zwakke declaratie. Zwak We vragen nederig, we zijn niets. Steun ons. Ik schaam me om U aan te spreken, oh onze Heer en om tegen U te zeggen dat U ons moet steunen. Oh onze Heer! Alleen 1 zwakke schepsel kan shaitaan vernietigen en de satanische volgelingen. Ik schaam me, maar u bent de Heer der Hemelen. Daarom voel ik mij geeerd als ik u kan aanspreken oh mijn Heer.

(Sultan zit)

Oh mensen, ik ben een zwakke dienaar (sultan zet zijn bril op) sommige mensen zeggen tegen mij zet je bril op zodat je het kleinste kunt zien die baatil kan verwijderen en alles kan veranderen (?). Kijk ernaar, ik kijk waar het is en een van de meesters spreekt me aan: "je kunt zien door de bril", en ik zeg het maakt niet uit, want als Allah de Almachtige vraagt om iets te laten zien iets aan zijn dienaar, is het zo makkelijk. Met of zonder bril kan het gezien worden. Bedankt en eindeloze dank aan mijn Heer, dat hij mij nooit afhankelijk heeft gemaakt van dit soort instrumenten. Alhamdullilah.

Ontelbare en eindeloze glorie met mijn zwakke verlangen ook, om niet te nemen wat Hij mij schenkt. Ik vraag vergeving om dat ook te zeggen. Dat is een slecht standpunt, om van je Heer te vragen om niet weg te nemen wat Hij je geschonken heeft. Astaghfirullah, als U iets geeft aan uw dienaar, dan neemt U dat niet terug. Maar U sluit het af.

Oh mensen, van oost tot west, luister! En allereerst schreeuw ik tegen mijn vieze ego. Je moet accepteren dat onze ego’s vies zijn, misschien het meest vieze. De ego. Zijn Schepper zegt over onze ego dat het het meest vieze is, het accepteert geen discipline en het is zo vies dat het vraagt om tegen zijn Schepper te zijn., ZIjn Schepper Allah de Almachtige. Viezigheid, waar komt het vandaan? Oh mensen, als je jezelf wast, niet eenmaal per dag, maar zeventig maal per dag kun je een bad nemen of douche. Je kunt niet schoon zijn totdat je aanleert dat je je ego omlaag moet brengen.

De Heer der Hemelen, subhanahu wata'ala, alle glorie en lof aan Hem. Hij benoemt alles in de Heilige boeken. Heilige boeken, Hemelse boodschappen. Oh mensen, ik ben niets maar ik spreek zo vlug om een bron (van kennis) te kunnen betreden. Ik zeg niet dat ik het kan betreden door Hemelse oceanen. Nee. Realiteit. Maar ik probeer een hele hele hele kleine bron (van kennis) te bereiken om mijn voet erin te plaatsen. Om nieuwe kracht te putten, dat betekent nieuw leven en een nieuwe Hemelse steun. Ik ben zo aan het vragen om het te bereiken via mij spiritule wezen, om het te mogen betrden. Daarom ook vandaag, vraag ik mijn Heer, mijn Heer voor vergiffenis. En omdat ik zo haastig was om te beginnen, om de stap, of sprong, te nemen in de Hemelse bron van wijsheden.

En ik zorg ervoor dat gezegd word Audhu Billahi min ash-Shaitaan-ir-Rajeem. Ik heb te laat Audhu Billahi min ash-Shaitaan-ir-Rajeem gezegd, maar ze zorgen ervoor dat ik kan spreken. En ik ben niet in staat om het te stoppen, maar ik moet adab behouden. (aan de ) Goddelijke, Hemelse protocol. Dat moet eerst, om weg te rennen van het kwaad, het slechte en duivels. Allereerst moet je dit doen. Ik kijk naar de duivels, kom niet dichterbij. Het vuur dat komt, zal je verbranden, mensen of jinns. Nee, kom niet dichterbij. Dit is een beschermd gebied. Oh slechte, je kunt hier niet leven. Het licht dat van Hemelen komt door mijn meester, verbrandt hen. Zoals de Heilige Koran zegt, als een slechte ziel, dat betekent jinns die zich haasten van aarde en vragen om de eerste niveau van Hemelen te bereiken, om te horen wat er gezegd wordt of wat gezegd is. Maar Hemelse opdracht, daaromheen bevindt zich een Hemels territorium met heel veel bewakers. Ze vragen om erin te rennen, de soldaten van satan. En ze zijn gegooid door sjahaaf (?). Soms ziet men 's nachts een vallende ster en dan uitdoofd. Dat zijn geen sterren, dat zijn stenen die op de slechte zielen worden gegooid, de volgelingen van satan, zoals in Heilige Koran wordt gezegd.

Wij zitten hier voor de eer van ons meest Geeerde Profeet (saw), Sayyidina Muhammad (s), ondanks salifeen en wahajibeen mensen.

(Sultan staat)

Zeventige jaar lang en meer en meer sta ik op tot aan de Dag der Wederopstandig, dat geeft mij eer. Allah de Almachtige vraagt mij

"Waarom sta je op? Als je de naam van Mijn meest Geliefde dienaar benoemt".

" h mijn Heer als u hem al zoveel eer geeft hoe kan dan blijven zitten, hoe kan ik blijven zitten? Oh mijn Heer vergeef me, vergeef me."

(Sultan zit weer)

Ze zeggen dat we hier theater maken. Nee. Deze eerste verschijning van Hemelse bewakers bewegingen tegen degenen die niet hun hoge hoge eer geven aan die, Sayyidina Muhammad (s) (sultan staat). Zeventig keer, zeven miljoen keer zal ik staan voor de eer van die (Muhammad (s)). Oh mensen, sta op!

(Sultan zingt)

Dome dome dome dome 6x

Eén nacht, RasullAllah, de Zegel der Profeten (s) de meest geliefde en. (nu maakt sultan een vergelijking) Als een koning loopt lopen zijn bewakers met hun zwaard. Die mensen die hun verstand niet willen gebruiken en de wahabbi en salafi mensen zullen nooit zijn wat ze zeggen. Ze denken dat RasullAllah de Zegel der Profeten (s), zonder een bewaker (body guard) is. Zijn beakers komen uit de Hemelen, waar hij ook is daar zijn ze. En Allah Allah Allah. Ze zeggen Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem, we moeten Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem wij moeten zeggen Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem. (Sultan staat op) Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem. Kleed ons met de eer en kracht van Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem, oh onze Heer. (Sultan zit weer)

Oh mensen, luister en gehoorzaam en geloof in spirituele opdrachten en spiritualiteit. Je wordt bewogen door de Hemelse kracht. Denk niet dat bewegingen, luisteren, gaan, komen, zien en horen van je zelf is. Maar Hemelse krachten omcirkelen jou (zijn om je heen). Daarom zorgen ze ervoor dat ik kan spreken. En ik vraag om Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem te zeggen. Die Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem, heeft voor iedere onbekende oceaan, eindeloze oceanen. Je kunt erin treden door te zeggen

Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem,

Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem,

Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem,

Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem.

Openingen zullen naar je toekomen.

Oh mensen, oh mijn broeders of zusters of kleinkinderen. ik zeg niet dat ik grootvader ben, dan ben ik grootvader van zer veel mensen, maar om begrepen te worden, zeg ik oh mensen, dat u mij omcirkelt en vraagt om te luisteren naar de sheikh. De sheikh weet niets. Maar je moet vragen: wie heeft hem dienaar gemaakt? Die oude dienaar, om te kunnen spreken en ons aan te spreken. Wie is dat? Ik zeg :"Ik ben niets". Alle glorie en eer van de Goddelijk nabijheid is gepresenteerd aan één. Aan hem (profeet (s)) is het geschonken.

Eén nacht, nacht van de reis. Aartsengel Gabriel (a) nam zijn hand en ze vlogen. Hun vliegen (van engelen) is niet zoals ons vliegen. Ze vlogen veel sneller dan onze snelheden. Ze kunnen van het ene niveau het ander niveau van de zeven hemelen in een oogwenk bereiken. Sayyidina Gabriel (a) stond met Sayyidina RasulAllah (saw) en er was een parade, zo groot dat je het einde ervan niet kon zien. Ze hebben legers, maar hun legers zijn niet zoals de legers van de vieze mensen op aarde. Nee. Speciale legers, het zijn legers en ze lopen voorbij zo vlug. En van hier, van iedere rij, kunnen ze het einde ervan niet zien. En ze zijn zo snel als de wind en ze rennen en ze saluteren.

Voor wie is die parade? Ik vraag aan wahabbi en salafi mensen. Voor wie is die parade? Of denk je dat er alleen parade is voor jullie koningen en sultans? En voor de eerst gekozenen? Geen parade voor hun? Voor elke profeet is er een parade. En meest glorieuze parade voor de Zegel der Profeten (s). Meest geeerde, meest geliefde. Aartsengel Gabriel (a) staat en zegt "Oh onze Heer, meest Geliefde geef hen uw saluut (begroeting). Ze saluteren U, deze parade is voor uw eer."

Oh doktoren. U bent doktor, kent u zoiets in de heilige boeken? Ze zijn zelfs niet blij om te zeggen: Dr. van islam. Ja we hebben van certificaat om pHd (promovendus) te zijn, en ik ben Dr. van filosofie en in de filosofie hebben we iets geleerd over islamitsche filosofie. En ik zeg: "Hey, hoor je wat je zegt of niet?"

In islam is geen filosofie, ze zijn fout. Islam brengt realiteit, niet wat jij bedenkt, fantaseert. Wat je denkt brengen ze en accepteren ze (de doktoren van de filosofie). Nee. We accepteren islamitische realitet door Hemelse wezens en aardse wezens. Islam is gekomen met volledige realiteit, compleet en perfect. Perfecte realiteiten. Al-Haqq, waarheid, echte realiteiten van de Hemelen, en baatil dat de filosofen er zo over denken, ze fantaseren. Daarom accepteren we geen filosofie en er is geen eer aan de geimiteerd titels geschonken. Dr. van de filosofie heeft geen waarde. Heeft geen waarde, probeer een 'alim te zijn, een geleerde of leer de realiteien van de Heilige Korant. Dat geeft aan jou eer. Maar nu gaan mensen naar Cambridge, Oxford, Toronto (sultan noemt nog een paar steden) of Berlin academie voor religie. Dat heeft geen waarde. Waarde heeft wat islam brengt. Kom tot islam en zie de realiteit. Welke realiteit brengt islam? Daar moet je naar kijken. Als je kijkt en begrijpt dan schop je je ego en je egoistiche denken en gedachten. Je schopt het.

Oh mensen, marhabaan, marhabaan, ya marhabaan. Oh luisteraars, u luistert niet naar mij, als u naar een oude dienaar luistert dan blijft u altijd arm. Maar als u luistert naar een vertegenwoordiger van Hemelse kennis, dan bereik je zo een kennis die niemand kan bereiken of zelfs begrijpen. En de Zegel der Profeten (s), meest geliefde. Parade is geschonken aan de Heer van de Heilige troon, gemaakt voor de meest geliefde, van zijn Almachtige, Absolute vertegenwoordiger.

Die parade is voor hem, voor iedere profeet als ze hoger komen in de Hemelse niveau's. Dan zullen ze salutering ontvangen. Die grote parades, voor wie is deze parade? Aan wie worden deze begroetingen gegeven. Oh geliefde, oh onze Heer, voor Uw eer is dit. Duizend jaar ben ik hier, vanaf de dag van mijn creatie, zorg Ik ervoor, dat deze parade aan de gang gaat voor iemand, voor U, ya Muhammad (s).

(Sultan staat)

MashaAllah, mashaAllah, mashaAllah.

(Sultan zit weer)

U moet blij zijn, oh mens, dat u in zijn periode leeft. Dat de Dag der Wederopstanding komt aan het einde van deze tijd. Wees gelukkig oh mensen, wees gelukkig dat je van zijn (Muhammad (s)) volk bent. En geef je eindeloze liefde en respect en glorie aan de meest Glorieuze van de Heer der Hemelen. Voor de Heer der Hemelen, (is er )alleen maar één in Zijn Goddelijke Nabijheid. Van voor de eeuwigheid tot in de eeuwighed. Sayyidina Muhammad (s)

(Sultan staat)

Niemand kan daar komen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hu Akbar, Ay Rabbi Malik (O my Lord, Sultan), geef ons een beetje begrip.

(Sultan zit weer)

Maar het is een goed teken dat dit jaar, een zwakke dienaar is aangewezen om alle mensen op aarde aan te spreken. Om te verklaren vanuit wat realiteit, zoals een druppel uit een eindeloze oceaan. Dat is wat we doen. niets anders. Oh mensheid, wees gelukkig, oh mensheid wees geëerd, oh mensheid wees geprezen, oh mensheid wees geliefd door Onze Heer, meest Geliefde in Zijn Goddelijke Nabijheid. Zodat hij presenteert aan zijn Heer, houd je hoogst respect en geef hem je hoogste respect en ook je diepste liefde en eer aan hem. Dat is wat we begrijpen van onze Grootmeester om te spreken. En dit is een goed teken dat deze wereld moet veranderen. En het zal veranderen. Ieder verkeerd begrip over de Zegel der Profeten (s) moet gecorrigeerd worden en iedereen moet geloven en zijn hoogste eer en ook waardering geven aan hem. Oh mensen, kom om geëerden te zijn in de Goddelijke Nabijheid. Oh Goddelijke.

Moge Allah ons vergeven. Oh mensen, oh mensen, ik weet niets. Maar ik probeer te weten en te leren. Ik ben een zwakke dienaar, maar als Allah de Almachtige vraagt om een volle wereld te bedreigen dan kan hij dat doen. Voor een mier kan hij zeggen dat het gevaarlijk moet worden voor alle bewoners op deze planeet. Oh mensen, we maken geen grappen. Ze laten mij spreken op deze manier, ook al ben ik op het laagste niveau. Ik weet niets.

Dome dome dome dome 7x

Allah de Almachtige heeft nooit gezang nodig, nee. En de werkelijke wezen van Allah de Almachtige is het diepste, donkere dat niemand erin kan zijn. Hij is alleen één, e heeft niets anders nodig, niets anders maar wij hebben het nodig, daarom zeg ik

Dome dome dome dome 12x

Als, voor een seconde, iemand die Hemelse gezang hoort, dan vallen ze allen dood neer, omdat hun ziel rent en zich haast om binnen te treden en de Hemelse gezang te horen.

Dome dome dome dome 6x

Oh paus en grand mufti, grand oelema’s, groten in het oosten en westen. Stop en denk, stop en luister welk gezang tot je hart komt. Oh rabbi leiders wat zeg je?

Dome dome dome dome 7x

Fatiha

UA-984942-2