Available in: Bahasa   English   Go to media page

http://www.sufilive.com/rnd.cfm?m=3921

Menunggu Kejadian yang Akan Datang Di bulan Muharram

Sulthan Awliya

Mawlana Sheikh Nazim Adil Haqqani qs

Lefke Cyprus 12 November 2011

Kegelapan… kegelapan. Semua negara sekarang ini diliputi kegelapan, kegelapan. Semoga Allah (SWT) melindungimu dan melindungi anak-anakmu. Semoga Dia (SWT) melindungi umat Nabi Muhammad (saw) dari segala kejahatan dan segala penyakit di dunia ini dan di akhirat. Rahmat bagii Nabi Penghabisan, Muhammad (SAW). Aku ingin bertanya apakah para Ibu kita dahulu mereka pergi ke dokter untuk melahirkan?

(Tidak, tidak pernah.)

Mawlana Syaikh Nazim: Cukup Bidan saja yang datang ke rumah. Ketika ibu saya, semoga Allah (SWT) merahmati beliau, mulai merasakan kontraksi untuk melahirkan mereka bergegas pergi memanggil bidan, dan bidan itu bergegas pergi ke rumah kami, bukan kerumah sakit! Tetapi ketika dia datang, saya sudah lahir. Tidak ada yang menyentuh saya, tidak juga bidan. “Di mana, di mana dia?” kata bidan. “Dia di dalam sana”. Bidan itu masuk ke kamar dan melihat saya sudah lahir. SubhanAllah Al'Aliyil Al 'Azim.

Sekarang untuk setiap hal kecil saja mereka pergi ke dokter, untuk apa? Wahai Tuhanku, aku ingin berdoa, Yaa Rabbi, Yaa Allah, Wahai Tuhanku buatlah perkara-perkara kami menjadi mudah. Bukalah hati kami dan hilangkan kekhawatiran kami. Hancurkan musuh-musuh kami baik dari bangsa manusia dan jin. Wahai Tuhanku. Aman Ya Rabbi, tawbat Ya Rabbi, tawbat Ya Rabbi, tawbat astaghfirullah. Masalah tidak pernah ada akhirnya.

(Benar.)

Mawlana Syaiikh Nazim : Dunia adalah untuk dunia, dan karenanya saat ini saya menunggu datangnya bulan Muharram. Muharram, jika sesuatu terjadi (peperangan), maka dunia akan jadi seperti ini.

("Kun Fayakun" 36:82 [Jadilah, dan terjadilah!])

Mawlana Syaikh Nazim: Sayyidina Al Mahdi (as) akan datang. Dan tahun ini dia (Imam Mahdi, as) hadir di Arafah. Dia (Sayidina Mahdi as) ada di sana. Tapi dia berada disana satu hari sebelumnya, pada hari Jumat, ya, Jumat. Tahun ini adalah Hajj Al Akbar. Semua Awliya hadir di sana tapi mereka tidak mau orang-orang biasa tahu karena tajalinya sangat kuat tahun ini, dan orang biasa tidak akan mampu memikulnya.

Awalnya diputuskan (fatwa) bahwa hari Arafah untuk umum jatuh pada hari Jumat, tapi pada saat terakhir hal itu diubah jadi sehari sesudahnya, yakni hari Sabtu. Mereka menundanya jadi hari Sabtu agar mereka dapat berkumpul di sana (di Arafah). Ini pengetahuan yang kami miliki. Di luar ini kami tidak tahu. Ini yang kami tahu. Subhana Allah Al 'Aliyil Al Azim,

Nabi (saw) memberitahu kami bahwa akan ada banyak kesulitan dan perselisihan di antara orang-orang Arab. (Ya.)

Mawlana Syaikh Nazim: Sekarang orang-orang Arab terpecah-belah dan turun kepada mereka kemarahan dan hukuman dari Surga. Semoga Allah (SWT) memaafkan kita dan melindungi kita dari Murka-Nya. Tapi masalah-masalah (di antara orang-orang Arab) akan berakhir pada bulan Muharram, karena Allah Azza wa Jalla akan memperkuat Islam selalu di bulan ini, di bulan Muharram Al Haram, BUlan MUharam yang suci. Kita akan lihat, kita akan lihat jika ada pergerakan (tentara perang) maka setiap orang harus tetap berada di tempatnya.

(Di rumah mereka?)

Mawlana Syaikh Nazim: Mereka tidak boleh bepergian ke sana kemari, tidak! Tanggal 10 Muharram, jika ada sesuatu yang seharusnya terjadi, maka akan terjadi pada bulan Muharram dan Safar (Safar Al Khayyer) jutaan orang akan musnah.. akan binasa...

(Allahu Akbar!)

Mawlana Syaikh Nazim: Zaman sekarang Orang-orang menjadi begitu dzalim, menjadi tiran.

(Benar.)

Mawlana Syaikh Nazim: Para Tiran, mereka tidak mendengarkan kata-kata Allah (SWT) dam mereka tidak mengikuti kata-kata Nabi (SAW). Mereka hanya mau mengikuti orang-orang yang tidak beriman (kufur). Apa yang telah Allah (SWT) ungkapkan kepada Kekasih-Nya. Dia (SWT) memberikan Kitab Suci, Hukum Ilahiah (Syari'at Islam) ."Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang telah diturunkan Allah swt, mereka adalah orang –orang yang kafir" (5:44).

Siapa yang berlari menjadi orang-orang yang tidak beriman dan mengikuti mereka, maka mereka akan tertimpa hukuman Allah (SWT) yang berat. Apa yang terjadi di Mesir adalah berasal dari hukuman Allah (SWT), hukuman yang berat.Hal yang sama terjadi di Lybia, di Yaman,di Tunisia, Aljazair dan di Syria dan disemua terjadi di negara-negara Muslim. Hal ini terjadi agar mereka selamat dengan peringatan Allah dan berpegang teguh pada Hukum Ilahiah. Siapa yang berpegang teguh pada Hukum Ilahiah (Syariat Islam), maka mereka akan selamat. Jika mereka tidak berpegang teguh pada Hukum Ilahiah, maka mereka akan dimusnahkan. Allah Allah... Allahumma La Hawla wa La quwwata... Allahumma La Hawla wa La quwwata...Fatiha

UA-984942-2