Available in: English   Bahasa   Turkish   Go to media page

En Büyük Günah Zulmetmektir

Sultan-ul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Kasım 11, 2011 Lefke, Kıbrıs

Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber Velillahil Hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu Allahu Ekber,Allahu Ekber Velillahil Hamd. Elfu Salât, Elfu Selâm Alâ Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn Habibi Rabbil Alemiyn Seyyidina Muhammed (s.a.v) Ve Alihi Ve Sahbihi Ve Mentebiahu Bi İhsani İla Yevmiddin.

Esselâmun Aleyküm. Ya İbadallah, ya Beni Âdem! Ey insanlar! Insanların dünyadaki hayatlarının son bölümüne ulaşıyoruz. “Euzubillahi-mineşşeytanir-raciym Bismillahir-rahmanir-rahiym’’’ diyoruz. Hergün, kıyametin yeni alametleri gelip gözüküyor. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. “Euzubillahi-mineşşeytanir-raciym Bismillahir-rahmanir-rahiym” diyoruz.

Ey insanlar! Doğudan batıya katılanlar, dikkat edin. Kıyamet günü çabukça yaklaşıyor; yavaş değil, lâkin hızlı geliyor. Subhanallahi Aliyil Aziym. Her yerde ateş var; insanların kullanıp yaptığı, yaktığı ateş. İnsanlar, zalim olmuştur. Cenâb-ı Hak Subhanehu ve Teâlâ buyurur, Cenâb-ı Hak, Yaratanımız, Rabbimiz ezelden ebede kadar buyurmuştur:

“Ey insanlar! Ben, zulmü haram kıldım. Ben, zulmeden bir Rab değilim. Hayır. Bu, Benim ilk haram kıldığımdır. Ben, asla zulmetmem. Bütün Peygamberlere ve o Peygamberlerden bütün kullarıma emrediyorum: Ben, zulmü kendime haram kıldığım gibi, zulmün haram olduğunu da emrediyorum ve zulmedenleri asla affetmeyeceğim. Ben, bütün zulmeden insanlardan ilahi intikamımı alacağım. Ben, intikamımı alacağım. Onlar, kullarıma ne kadar zulmettilerse, Ben onların intikamını alacağım ve onlara burada ve buradan sonra cezalarını vereceğim. Zulüm hariç her şeyi affederim. Benim kulum zulmetmezse, onu cennetime gönderirim. Ebediyete kadar cennette olabilmek, ona yeter. Lâkin, Müslümanız deyip kullarıma zulmedenlerden intikamımı alacağım. Ben, zulmedenleri, zalimleri asla affetmeyeceğim. Bir kimse sebepsiz yere bir karınca bile öldürse, ondan da intikamını alacağım.”

En büyük günah zulmetmektir. Ve şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bütün dünya zulümle dolu ve herkes zalim olmuştur. “Ben, kıyamet günü gelmeden önce onlardan intikamımı alacağım. Ben onları öğüteceğim, asla bırakmam. Zalimler güçlerini zayıf insanlara kullanıyorlar; onları öldürüyorlar. Ben, onlara, sona kadar bir ceza vereceğim.”

Bir kimse, Haccac-ul Zâlim’i rüyasında gördü:

“Cenâb-ı Hak sana nasıl muamele etti?” diye sordu.

Haccac-ul Zalim: “Adaletsiz zulmederek, sebepsiz yere zulmedip öldürdüğüm herkes için bir defa öldürüldüm. Bin kişi öldürdüysem bana bin kişinin ölümü geldi. Sadece Zübeyr Îbni Avam, mukaddes Peygamberimizin Sahabesinden Zübeyr (r.a.) için 70 defa öldürüldüm!” dedi.

Ey bu zamanın zalimleri! Ey gidecek bir yeri olmayan, insanları öldüren zalimler! “Ben onların intikamını alacağım, onları bırakmam.” Üzülerek söylüyorum ki, şimdi her yerde Müslüman bölgelerinde 7 veya daha fazla zalim, binlerce ve binlerce insani öldürüyorlar. Onlar, Cenâb-ı Hak tarafından burada, kabirlerinde, kıyamet gününde ve muhasebe gününde cezalandırılacaklardır.

Ben zayıf bir kulum. Ben bütün haspalara, zalimlere söylüyorum: “Bu hayatı bırakıp gitmeden önce, son anınızda ve kabirlerinizde ve kıyamet gününde ve hüküm gününde ve cehennemlere atılarak cezalandırılacaksınız! Dikkat edin!” Cenâb-ı Hak korusun. Burada insanlara hikaye konuşmuyorum. Bu hakiki bir hakikattir, evet.

Şimdi, bütün zalimleri ikaz ediyorum: Ellerinizi masum insanlardan çekin; ellerinizi çekin, yoksa cezalandırılırsınız. Eğer son ana inanmazsanız hayatınız çabukça gider.

(Burûc:12) إِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

<>

Cenâb-ı Hak, sizi cezalandırmak için alıp ateşe götürür. Aman Ya Rabbi! Peygamberler Mührü bize bildirdiği gibi, şimdi hergün bu zelzeleler fazlalaşacaktır; daha fazla olacaktır. Eğer onlar dikkat etmeyip tövbeye gelmezlerse, dağların veya Nemrut’un binalarının ağırlığı altında kalacaklar ve kimse onları çıkartamayacak.

Şimdi Türkiye’nin doğusunda ne olduğunu işitiyorsunuz. Kimse selâmette olamaz. Kimse: “Ben, bana hiçbir şey dokunamayan bir kimseyim.” diyemez. Hayır, gelip onlara dokunur. İnsanlar, onları yaratan Cenâb-ı Hakkı unuttular ve şeytanın peşine koşarlar. Şeytan, insanlara burada kıyamet günü gelmeden, kabirlerine girmeden önce çok zahmet verdiği için çok mutlu oluyor. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin.

Ey insanoğlu! Dinleyin. Ey Müslüman dünyası! Dinleyin ve inanın ve itaat edin! Itaat etmezseniz, cezalandırılırsınız ve pişman olursunuz. Ey Rabbimiz! Kendimiz icin, bütün Müslümanlar, bütün insanoğlu için af istiyoruz. Bize, kötü şeytanın ajanları olan insanları ortadan kaldıracak ilahi birisini gönder. Şeytanın temsilcisini takip etmeyin. Türkiye’de aynı, Pakistan’da aynı, İran’da aynı; Suriye, Mısır, Libya, Tunus, Fas dünyanın her yerinde insanlara daha fazla zahmet vermeye koşarlar ve onlar korkunç tehlikeli insanlardır. Onlar her şeyi yapabileceklerini, her şeyin emirleri altında olduğunu zannederler. Bir gün onların son nefesi gelecektir.

Ey insanlar! Gelin, dinleyin ve kendinizi kurtarın. Kendimizi Cenâb-ı Hakkın cezalandırmasından, Âlemlerin Rabbinin azametinden kurtarmaya çalışmalıyız. Biz zayıfız ve güçlü olduğumuzu da iddia ederiz. Güçlü değiliz çok zayıfız. Cenâb-ı Hak beni, sizi, onları affeylesin. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz!

Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfirullah.

Seyyidina Muhammed (s.a.v) hürmetine Fatiha!

UA-984942-2