Available in: English   Dutch   Spanish   Go to media page

Het universum is in jou verborgen

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

7 November 2009, Lefke Cyprus

(Mawlana staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar la illaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi'l-hamd.

Allah Allah, Allah Allah, Allahu Akbar hu akbar, Allahu akbar al-Akbar,

(Mawlana zit weer)

Oh mensen, oh mensen, geef jullie hoogste respect aan jullie Heer, Allah de Almachtige, Hij is onze Schepper, Allah Allah, SubhaanAllah, SultaanAllah.

Alle lof en alle glorie voor onze Heer, Allah de Almachtige en Hij is de enige die lof geeft aan iemand. Hij geeft alleen aan de Zegel der Profeten (s), zijn ware vertegenwoordiger van de gehele creatie, Sayyidina Muhammad (saw), Zidhu ya Rabbee `izzan wa sharafan wa nooran wa surooran wa ridwaanan wa sultaan, Alfu salaat alfu salaam aan de meest gerespecteerde en geliefde en geëerde dienaar Sayyidina Muhammad (saw). (Mawlana staat en zit weer)

En dan, assalaamu 'alaikum, oh onze meester. Meester van onze planeet. Dasdur. We vragen uw hemelse ondersteuning om mensen te herinneren aan hun missies. Iedereen moet hun deel nemen uit deze toespraak. Het is niet makkelijk om meesters te bereiken die alles geven wat ze hebben voor de eer van de meest geëerde in de Goddelijke Aanwezigheid, Sayyidina Muhammad (saw). (Mawlana staat en zit weer)

Probeer te begrijpen en te leren! Degene die niet leren, zullen dieren zijn. En dieren accepteren hen niet en zeggen, "Jullie niveau is niet op ons niveau, maar lager dan onze voeten." En we vragen vergeving. Vergeving is niet direct om Allah (swt) te bereiken en te zeggen, "Vergeef mij." Ja, daarom alles waar ze mij over laten spreken tegen de mensen, ze hebben bewijs van de Heilige Qur'aan. En Allah de Almachtige zegt, "Wabtaghaw ilayhi 'l-waseela" - "En zoek de weg tot toenadering tot Hem" (Suratu 'l-Ma'idah, 5:35). Dat maakt alles duidelijk, als ze erover nadenken en vragen om een begrip, dan kan niemand leren zonder een leraar. Er moet een leraar zijn, die onderwijst. Dan kan je leren om iets te bereiken. Door het leren heb je een reden nodig. Die reden, neemt jouw hand en bereikt jouw ware Zijn, en doet dit.

Want nu zijn we afgesneden van onze ware Zijn. Mensen denken dat, "Hier zijn we op onze ware Zijn." Nee, nee, nee. Alleen iets zoals de zon. De zon die zijn stralen aan deze planeet geeft. En alles neemt op van deze stralen, welke geheime krachten dragen en vanaf de zon ons bereikt. Onze wezen is niet echt, maar geïmiteerd. Als die zon er niet was, dan was onze geïmiteerde Zijn, onze Zijn is niet echt. Geïmiteerde wezens, die opdracht hebben gekregen om voor een bepaalde tijd op deze planeet te zijn. We nemen voor een gelimiteerd leven energie van de zon. Als de zonnestralen niet stralen op aarde, dan is er niets op aarde. Afgelopen. Als het altijd nacht zal zijn op deze planeet. Wat denk je? Oh mensen, ze zorgen ervoor dat ik spreek en het doel is om je te laten nadenken. Dat is het ware doel. En zovele malen zegt Allah de Almachtige in de Heilige Qur'aan, la`allahum yatafakkaroon, la`allakum t`aqiloon, opdat zij zich erover kunnen bezinnen. Alles wat je ziet, daar moet je over nadenken.

SubhaanAllah. SubhaanAllah Malik al-Mulk, oh Rabbuna.

We zeggen assalaamu 'alaikum onze luisteraars (Mawlana is onderbroken). Wat zeiden we? We praten over iets. Maar als zoiets komt (iemand kwam voor hem langs). dan wordt de Kracht afgesneden. Oh mensen, la illaaha illa-Llah. Je bent geschapen om vertegenwoordigers te zijn. Luister. Het is zo moeilijk als de lijn onderbroken wordt, met iets waardeloos, om een tweede maal een connectie te maken. Astaghfirullaah Ja, assalaamu 'alaikum onze luisteraars. Zojuist hebben ze ervoor gezorgd dat ik spreek over belangrijke dingen eerst. Het protocol van het begin van onze bijeenkomst is niet zo belangrijk, daarom, het belangrijke openen ze en het komt. Ze openen het en het komt. Wanneer je dat probeert af te sluiten komen er vreemde dingen.

Nu zeggen we assalaamu 'alaikum, oh mensen, die geschapen zijn en geëerd om de vertegenwoordigers te zijn van jullie Heer. We spreken over de zon. De zon stuurt stralen naar deze planeet. Als die stralen niet hier komen dan zal niemand meer leven. Het is zoals je zegt "geïmiteerd leven". Het is niet het echte leven. Het is niet ons echt leven hier, of ware positie of ware missie of ware Zijn. Het is niet hier. Dit zijn geïmiteerde wezens hier, de ware Zijn voor iedereen is niet hier. En alle dingen die de Heer der Hemelen als eer aan je geeft, op zo'n planeet, kan niet verklaard worden tussen eindeloze oceanen. Maar Allah de Almachtige, maakt voor alles een reden. Ja, reden van bewijs om te begrijpen en Hij plaatst die zon. Als zijn stralen deze planeet niet bereiken, dan is deze planeet een dode planeet. En degene die erop leven, allen zijn geïmiteerde schepselen. Voor geïmiteerde wezens, heeft Allah de Almachtige die enorme ster gemaakt. Je kunt ster zeggen, maar de naam ervan is zon. Want het is in de ruimte, dus ze noemen het zon en niet ster. Het stuurt de stralen en geeft jou iets voor je geïmiteerde Zijn. Zoals een test, of een experiment. Geen zon, geen leven.

Dan is er de ware Zijn van vertegenwoordigers. Ware Zijn, draagt die eer. Niet zoals onszelf om vertegenwoordigers van Allah (swt) te zijn. Hoe kan het zijn? Allah de Almachtige zorgt dat zijn vertegenwoordigers één of twee meter lang zijn. Je denkt er nooit over na. Allah de Almachtige vraagt je erover na te denken.. Je moet bedenken dat je in dit formaat geen vertegenwoordiger kan zijn. Dat kan niet. Wat denk je?

Als een koning of sultaan, vraagt om een boer te bekleden als zijn vertegenwoordiger. Een boer, een herder, een sultaan en laat hem zijn vertegenwoordiger zijn? En laat voor hem een kudde. Of laat hem het veld omspitten. Hoe kan het zijn, de vertegenwoordiger een herder? Of een boer? Wat is dat? Als hij voor een vertegenwoordiger zorgt, dan roept hij diegene. "Ik bekleed hem in de kledij van eer om mijn vertegenwoordiger te zijn in Schotland of in Wales of in Kent. Bekleed hem en stuur hem."

En de Heer der Hemelen, zegt tegen de engelen, "Ik maak een nieuwe creatie om Mijn vertegenwoordiger te zijn." Ja, Hij kan alles doen. Maar Allah (swt) zegt, "La`allahum yatafakkaroon." "Hoe? Ik heb geen terrein geschonken gekregen en Hij kleed mij in die eer?" Allah Almachtige's vertegenwoordiger is die eindeloze eer geschonken. En in de eindeloze eer is geschonken een eindeloze macht en eindeloos licht. Eindeloze krachten, eindeloze oceanen ook. Door heerschappijen van onze Heer. Geen enkele getal of maat kan het meten. Daarom zijn we hier als geïmiteerde vertegenwoordigers of we zijn 'namdhat', dat deze persoon, voorbereid is om koning te zijn.

Dat betekent dat we zijn zoals een kroonprins. Maar we zijn nog niet bekroond met de kroon dat ons die eer geeft om vertegenwoordigers te zijn van Allah de Almachtige.. Zulke mensen zijn imitaties, 99% van hun leven is zoals de dieren. Ze denken niet, ze eten, drinken en berijden hun vrouwen. Niets anders nu. Wat is dit? Heeft Allah (swt) hun geschapen om vertegenwoordiger te zijn? En je hebt geen verschil met de viervoetige? En je bent dezelfde categorie? En onze categorie staat boven die van de engelen. Daarom zeggen de engelen, "Waarom geeft U de nieuwen om Uw vertegenwoordiger te zijn?" De engelen denken dat hun categorie het meest hoge is. Toen Allah (swt) hen informeerde, "Ik breng een nieuw creatie en zijn eer zal hoger zijn, om mijn vertegenwoordiger te zijn." De Heilige Qur'aan spreekt hierover, "Wa idh qaala rabbuka lil-malaaikati innee jaa`ilun fi’l-ardi khaleefatan qaloo ataj`aloo feeha man yufsidu feeha wa yasfikudimaa’ wa nahnoo nusaddiqu bi-hamdika wa nuqaddisu-lak qaala innee `alamoo ma la t`alamoon" - "En toen uw Heer tot de engelen zei: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen," zeiden zij: "Wilt Gij er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen," antwoordde Hij: "Ik weet wat jij niet weet." (2:30)

Wie van ons mag zeggen, "Ik ben een vertegenwoordiger"? Hoe kunnen we dit zeggen? Geen schaamte? Daarom zeggen ze nu, ze zorgen ervoor dat ik mensen aanspreek om openingen te maken voor realiteiten die in de Helige Qur'aan zitten. Je moet erover nadenken. Als je de positie van de ware vertegenwoordiger hebt bereikt, dan kan deze wereld je niet dragen. Het belangrijke punt is alif laam. En Allah de Almachtige's terreinen, Goddelijke Heerschappijen zijn ontelbaar. En eindeloze oceanen in de heerschappijen. En Hij zegt, "Ik maak fi'l-ard." Welke ard? Dat weten we nu. Maar als het één aarde is en alleen mensen erop zitten die vertegenwoordigers zijn. Is er geen andere wereldbol voor Allah (swt) via Zijn eindeloze terreinen? En als we op deze planeet zijn, vervullen we dan de ware functie van vertegenwoordiger? Wie van ons? Wie verklaart dat hij vertegenwoordiger van de Heer is? Kan hij zijn handen omhoog houden en de sterren dragen, zo een kracht. Wie?

En we zorgen voor het aanspreken, het onderwijzen en geeft een verklaring, tafseer, uitleg. Het is de eerste stap, waarin we kunnen zeggen dat de meest hoge posities van glorie ons is geschonken. Zo een onverwachte en nooit begrepen krachten kledij. Oh mensen, daarom Sayyidina 'Ali (Moge Allah (swt) hem zegenen) je denkt dat hij een kleine wezen is, maar wie kijkt naar je? Je bent als een universum. Tadhunoo annaka jarmun sagheerun wa laakin feeka `awaalim. Denk je dat je een nietigheid bent als de gehele universum verborgen zit in jou? Nu spreken over iets om onze posities dat ons geschonken is, zo een hoge rang en Goddelijke Attributen is ons ook gekleed. Want vertegenwoordigers moeten van hemelse attributen wat hebben om zich te kleden, volgens hun wereldbol; niet de Attributen die tot Allah (swt) behoren. Hasha, maar ons is een kledij toegewezen van eer en attributen die behoren tot hemelse attributen en hemelse eer oceanen. Waar zijn we? Wat weten we? We weten niets.

Oh mensheid, moge Allah (swt) ons vergeven. Ik weet niets. Maar ze zorgen ervoor dat ik alle naties kan aanspreken van oost tot west. Kijk niet naar wie spreekt, maar denk na over wat diegene zegt. Denk erover na. Dat is belangrijk. Denk erover na, en denken is de sleutel van gesloten schatten. Je denken kan aan jou iets openen. Als je niet nadenkt, dan behoor je tot dezelfde categorie van een mier. Oh mensen probeer te leren, begrijpen en na te denken wie je bent. Als je ware vertegenwoordiger bent ga je niet dood, of wordt je niet begraven of wordt je geen aarde. Maar onze ware Zijn van vertegenwoordigers, alleen hun Schepper weet waar ze zijn en wat hun situatie is en wat hun realiteit is en wat hun eer is en wat hun kleur is ook. Verschillende kleuren. Nu zijn er op deze planeet, zwarte kleuren, witte kleuren, gele kleuren, rode kleuren. Ik vraag, is er groene kleur? Vier kleuren voor de mensen. Maar de niveaus van hemelen komen niet in twee gelijke kleuren. In biljoenen, triljoenen, quadriljoen verschillende kleuren komen ze. Dat is de Kracht van onze Heer. Allah (Mawlana staat), jallat-`azhaamatuh, wa la ilaaha ghayruhu, subhaan sensin (Mawlana zit weer).

Hoe kunnen we iets zeggen over Uw realiteit? Oh onze Heer, we weten niets over onszelf, hoe kunnen we iets weten over de Heer, de Heer der Schepping. Oh mensen, schenk tijd om wat te begrijpen. Want het niveau van mensen na het leven, als ze passeren van deze planeet en naar de ware planeet in de hemelen, dan zul je begrijpen wat we deden, en wat we moeten zijn, wat van ons gevraagd wordt. Probeer dagelijks als is het 5, 10 minuten te geven. Ik hoop dat de Heer der Hemelen vraagt om openingen van Zijn Heilige Qur'aan, iets om alle mensen te laten begrijpen. Dit is maar een kleine fontein, maar daarachter schuilen oceanen. Wanneer Imam Mahdi (a) komt, dan landt Jezus Christus (a) op deze planeet, dan zullen ze begrijpen.

We hebben geen tijd om salaam te geven aan onze luisteraars, assalaamu 'alaikum, luisteraars. Slaap niet, luister naar de hemelse gezang.

Singing, singing, singing, singing, singing, singing,

huuu huuuu huuu huuuuh uuuuu huuuu

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Astaghfirullah

Fatihah

Hoeveel tijd?

45 minuten

Afgesloten, Allah Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Het is niet nodig om tabletten in te nemen, dome dome is genoeg. Merhaban. U bent allen pienter, ik weet niets. Allah Allah.

Okee? Bedankt.

325.000

45 minuten is genoeg.

UA-984942-2