Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

De Kracht van onze Hemelse Begroeting

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

20 November 2009 Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar la ilaaha illa-Llah huwAllahu akbar, Allahu akbar walilahi'l-hamd. Dit is een heilige maand, en takbir geeft ons veel meer kracht, veel meer liefde, veel meer begrip, en veel meer verlichting. Daarom moet je zoveel mogelijk Allahu akbar, Allahu akbar la ilaaha illa-Llah Allahu akbar, Allahu akbar walillahi'l-hamd zeggen.

En we geven onze meest hoge eer en lof en glorie aan de vertegenwoordiger van onze Heer van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid Sayyidina Muhammad (saw). Hem is zo een glorie en lof geschonken waar niemand wat over kan weten. Geef meer respect en begroetingen aan de meest geëerde in de Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan zit weer).

Ze vragen nu een hemelse steun om u en de gehele mensheid van oost tot west. aan te spreken. Ik ben niets, maar ze kunnen een persoon die alleen 'ik ben niets' kan zeggen, schenken. Iemand die zegt dat hij iets is, is nooit iets geschonken of zal nooit verlicht worden. Daarom moeten we kijken naar diegene die gerespecteerd is vanuit hemelen en die ook de vertegenwoordiger is van de hemelen. En deze wereldbol of deze aarde, het zal zo klein zijn huuuuuu, een schepsel. Het is zo klein van de schepping van onze Heer. En de Heer heeft ontelbare scheppingen in ontelbare heerschappijen en ontelbare oceanen in die heerschappijen. Het is onmogelijk het begin van de schepping van onze Heer te kennen. Je kunt vragen om een beschrijving te geven over de schepselen van onze Heer, maar het is onmogelijk. Het is onmogelijk om het begin of eind te kennen. Want alles wat toebehoort aan onze Heer is ongelimiteerd. Alles wat toebehoort aan schepselen is in limieten, zelfs oceanen zijn geschenken aan schepselen; ze zijn in limieten. Ongelimiteerde oceaan behoren toe aan één Goddelijke Bestaan, waarvoor je geen begin noch eind voor kan vinden.

En deze wereld zal niets worden; maar door onze kijk, want we zijn schepsels, is het iets. Maar in het zicht van de hemelse wezens is dit niets. En deze schepping is zoals een rivier die stroomt, maar niemand kan kijken of weten of begrijpen waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. En we vragen onze meester, hij is verantwoordelijk voor iedere gebeurternis op deze planeet. Assalaamu 'alaikum, ya man huwa mas´ool (degene die verantwoordelijk is). Wij zijn alleen een atoom of minder op deze planeet en de Schepper, Hij kent het ware doel of ware bestaan van deze planeet. Want niets zal zonder een betekenis of wijsheid zijn. Dat kan niet. Alles moet een betekenis hebben. En allereerst zal er voor iedere schepsel die in het bestaan komt, die moet hun Schepper prijzen, de Heer der Hemelen. Niemand kan zijn zonder prijzen en ze moeten prijzen.

Dat is in het bestaan komen en voor iedere wezen op deze planeet of in deze ruimte (heelal). Ruimte is niet leeg zoals mensen denken. Als het leeg is, wat betekent het als iets leeg is? Leegte wat is dat? Is het iets of niets? Als je zegt, niets, dan is alles erin niets. Als je zegt iets, dan moet alles iets zijn. Dan moet voor alles voor een reden of wijsheid zijn. Het is geschapen voor dat doel. En denk niet dat je nu hier bent, tien of twintig mensen. Wij zijn allen deel van de mensheid, maar je wijsheid van schepping dat je toebehoort is niet gelijk als Zijn Creatie en wijsheid voor het komen in het bestaan. Hij is Allah (jalla jalaalahu) (Sultaan staat op) SubhaanAllah Sultaan Allah, SubhaanAllah Sultaan Allah, eindeloze glorie, majestueuzheid en macht voor U onze Heer (Sultaan zit weer).

En alles prijst, en ieder prijst op een andere manier. Bijvoorbeeld, water het is van twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Het atoom waterstof en een atoom zuurstof, twee atomen. Waarom komen ze niet tot één ? Wat is de reden? Waterstofatomen zeggen we, waarom komen ze niet samen? De één is waterstof en de ander is ook waterstof, waarom komen ze niet samen tot een massa? Want jij, mens, je bent een mens, maar je vertegenwoordigt de Heer de Hemelen, van Zijn eindeloze kracht oceanen, representeer je één . En de ander ook één (oceaan). Daarom zijn atomen hetzelfde, maar hun wijsheden zijn anders. Als ze hetzelfde zijn, moeten ze samenkomen. Je zult een gigantische wezen zien en vragen wat het is. Dat is waterstof, maar niet op zo een manier dat het samenkomt. De Schepper heeft iedere atoom geschapen om een getuige te zijn voor hun Heer, de Schepper. En je prijzen is anders dan van een andere, zelfs al is het waterstof en waterstof. Maar hun prijzen is anders.

Oh mensen assalaamu 'alaikum, laat je verstand het begrijpen. Ik ben niet zo iemand die spreekt van uit de gedachten. Een paar geschenken van hemelen zorgen ervoor dat ik je kan aanspreken. Behoed u, ren niet weg, behoed u om niet zo iemand te zijn die niet nadenkt. En daarom als de Dag der Wederopstanding komt en mensen in de Goddelijke Nabijheid komen, dan draagt Allah de Almachtige de engelen op om de eerste vraag te stellen:

"Wat heb je geleerd?"

"Ik heb geleerd om de auto te besturen."

Nogmaals.

"Ja meneer ik heb geleerd om honden te houden."

"Hah, honden, wat voor soort honden?"

"Oh engelen van mijn Heer, ik hield van het soort honden waarvan mensen zeiden dat zij "Churchill"waren."

"Churchill?"

"Ja, deze?"

Dat is niet wat de Heer der Hemelen Zijn dienaren zal vragen. Nee. Zijn engelen ondervragen "Wat heb je geleerd?" "Hoeveel jaren heb je geleefd?"

"Tachtig jaar."

"Hoelang heb je geleefd?"

"Veertig jaar."

"Wat heb je geleerd?"

Zeg niet dat je alleen geleerd hebt om te drinken, eten en achter mijn hobby aan te rennen voor dit leven. Nee. Ze vragen je wat je geleerd hebt. Je hebt nooit nagedacht wie je was en hoe je bent, en je identiteit. Dat vragen ze je. Zeg niet dat je identiteit een ezel was, zeg niet dat je identiteit een hond was. Zeg niet dat je identiteit een paard was. Nee. Ze zullen je vragen, "Wie ben jij? Wat is jouw identiteit."

Oh mensen, nu in alle landen zijn er duizenden scholen, middelbare scholen, universiteiten en meer. Ik heb nooit gehoord dat ze studenten onderwijzen en hen vragen, "Wie ben jij?" Weet iemand nu, enige dokter of professor, stellen ze zulke vragen aan hun student? Wie ben jij? En ik heb nooit gehoord dat als die student niet antwoord, dat de professor dan zegt, "Oh student, oh jongen, oh jonge, weet je wie je bent?" Geen antwoord. Hoe kunnen deze mensen in de 21e eeuw nooit geïnteresseerd zijn om studenten te onderwijzen. "Oh onze studenten je identiteit is dat je geschapen bent als een vertegenwoordiger van de Heer der Hemelen, dat is je identiteit." Als je een ezel vraagt "Wie ben jij?" Dan zegt de ezel, "ik ben een ezel". Dat weet hij. Maar de mens, als je vraagt "wie ben jij? Geef je identiteit", dan kan die dat niet zeggen. "Ik ben een mens", dat weten we. Maar je identiteit, daar vraag ik over "voor welk doel ben je in het bestaan? Wie heeft je in het bestaan gebracht? Wat zegt Hij over je identiteit?" Weet je dat? Nee, waarom leer je dat niet?"

Oh professoren, oh geleerden. Waarom onderwijs je niet dat de mensheid op deze planeet geschapen zijn om dienaren te zijn aan de Heer der Hemelen? Waarom onderwijs je dat niet? Overal onderwijs je Darwin, Marwin, wat is die onzin? Zeg het, als je het niets zegt dan draag je een grote verantwoordelijkheid; want je verklaart dat je iemand bent en alles weet, want je bent een onderzoeker. Waarom doe je geen onderzoek naar de mens? Je onderzoekt alleen de varkensgriep, om zijn identiteit te kennen. Nu rent de hele wereld achter die virus aan om zijn identiteit te kennen, waar komt het vandaan? Waarom vraag je niet over de biljoenen mensen, wat hun identiteit is?

Maar mensen nu in onze dagen, zelfs religieuze zijn dronken, christen, joden, moslims, boeddhisten, dronken. Ze doen er geen onderzoek naar. Wie brengt hen in het bestaan? Waarom doe je daar geen onderzoek naar? Maar je rent achter een virus aan om te weten waar het vandaan komt, hoe het in het bestaan kwam, en waarom het geschapen is. Hoe is het de varkensgriep, en voorheen was er een kippengriep? Wat is het verschil tussen dit virus en die andere? Ze proberen iets te kennen, maar ze bereiken het nooit om iets te weten te komen over de virus. Laat dat, en kijk naar jezelf. Wie ben jij? Wie geeft jou een identiteit? Wie geeft jou dat uiterlijk? Wie geeft jou die verschijningen en een Zijn? Wie is diegene? Waarom doen ze daar geen onderzoek naar? Voor alles doen ze onderzoek behalve over hunzelf, want Shaitaan geeft nooit toestemming." Kijk niet naar jezelf, vraag niet naar je identiteit, maar je moet proberen te weten wie om je heen is."

Oh mensen, assalaamu ´alaikum nogmaals. Deze salaam beschermt je hier en in het hiernamaals, want salaam komt van de Heer der Hemelen. Een heilige naam van onze Schepper is as-Salaam. Als je assalaamu ´alaikum zegt, en diegene wa ´alaikum salaam, geen enkel virus kan je aanraken. Dat is een pantser. Dat is geschonken van hemelen aan alle mensen, zeg assalaamu ´alaikum je zult in veiligheid zijn. En je zult beschermt zijn en je zult beschut zijn van alles om je heen hier en nadat je overlijd. Die salaam zal voor jou een fort maken, en je zult er in veiligheid zijn. Het is niet nodig om te vaccineren. Het spijt me dat moslims geloven in de virus en bang zijn ervoor en rennen voor de vaccinatie. Waarvoor, oh onze geleerde? Hoe ken je je Heer? Waarom draagt Allah de Almachtige de gelovigen op om as-salaam qabl al-kalaam (geef salaam voordat je spreekt) te zeggen? Je moet assalaamu 'alaikum zeggen om hier en in het hiernamaals in veiligheid te zijn.

Waarom zijn zij? "Omdat, oh sheikh, het zijn doktoren en ze begrijpen zulke dingen niet." Ik vraag om dat waar ze bang voor zijn, kan op hun hoofden terecht komen om hen weg te nemen. Assalaamu ´alaikum, het is een van de grootste geschenken van onze Heer aan de gelovigen. Als je assalaamu ´alaikum zegt, komt er een Goddelijk bescherming op jou. Zeg, oh mijn luisteraars, moslim, gebruik het, geloof en doe! Je zult in veiligheid zijn. Dat is de betekenis. Niet om goedemorgen, bonjour, en goedeavond te zeggen. Nee, ze zullen je nooit beschermen. Maar als je assalaamu ´alaikum zegt krijg je volledige bescherming hier en in het hiernamaals.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar zo een grote gunst van Allah de Almachtige aan onszelf om salaam te geven. Het neemt alle slechtheid, zwaarte, en schade/kwaad van je weg als je salaam geeft. Wa ´alaikum salam wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Allah Allah Allah Allah

Dit is de tweede periode van onwetendheid. Eens voordat de Zegel der Profeten Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op en zit weer) kwam, bevonden mensen zich in de duisternis van onwetendheid. Nu komt er weer een tijdperk van onwetendheid. En overal zijn honderden en duizenden scholen, middelbare scholen, universiteiten en meer. Maar mensen zijn onwetend. Ze onderwijzen de identiteit van hun Heer niet, de Goddelijke Attributen van hun Heer. Dat moet eerst zijn. Ik scheld diegene uit die zeggen dat ze moslims zijn en Allah (swt) heeft hun macht gegeven, en ze onderwijzen moslim kinderen niet over hun Heer. En ik ben niets. Ik vraag niets van u. Oh sultaans, muluk, keizers, keizerinnen, ik vraag niets, nee. Het is genoeg voor mij, hemelse Steun van mijn Heer. Hemelse Steun op deze planeet en je onwetendheid onder mijn voeten, en ook Shaitaans sultanaat onder mijn voeten. Zeg! Wees niet bang. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhaan Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultaan Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

44? 42 minuten

Probeer, oh mensen, probeer te leren, vandaag zijn we hier, morgen zitten we in ongekende terreinen. Nu zitten we op deze planeet. We weten iets, maar morgen moet je weten dat je meegenomen wordt naar onbekende terreinen. En probeer om iets te doen en te begrijpen hoe je morgen welkom kan zijn. Verwelkomen jou met goede wensen en geschenken van de Heer en sommige engelen nemen je weg naar een duistere, een donkere wereld, ongekende terreinen. En je zult nooit terugkomen om verlichting te zien als je verdwaald bent. Lichten nu op deze wereld als je je ogen sluit zal het nooit openen om licht of verlichting te zien.

Vergeef ons oh onze Heer en zegen ons voor de eer van de meeste geëerde in de Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op).

Fatihah (Sultaan zit weer)

45 minuten

Shukr yaa Rabbee

UA-984942-2