Available in: Dutch   Bahasa   Go to media page

Zikir yang Paling Ampuh, yang Bahkan

dapat Menyelamatkan Setan

Sultan al-Awliya

Mawlana Syekh Nazim al-Haqqani

1 Februari 2012 Lefke, Siprus

Syekh Adnan: Masya Allah Mawlana, semua Syekh agung mendukungmu, Sultanul Awliya (Syekh Abdullah Daghestani) mendukungmu.

Mawlana: Semoga Allah memberkatimu, kehadiranmu Masya Allah, kehadiranmu sudah cukup. Bagaimana kesehatanmu?

Syekh Adnan: Alhamdulillah

Mawlana: Ini menggantikan khalwat, di minggu pertama (bulan Rabiul Awal). Sesuatu diberikan kepada kalbu saya pada malam hari. Saya akan menyampaikannya kepada semua orang melalui suaramu. Jika Setan mengucapkan ini, ia akan menjadi Muslim! Ini sudah cukup untuk Setan! Perhatikanlah apa yang akan saya baca. Syukur.

Syekh Adnan: Masya Allah. Ya Rabb, Ya Rabb. Ya Habibana Muhammad (s) demi dirimu semoga Allah membuat Mawlana segera sehat, membuat beliau berdiri seperti singa! Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepadanya kesehatan dan pedang kekuatan dan hidayah dari langit, wahai Tuhan kami, agar beliau dapat bersama dengan Sayyidina Isa (a) selama masa kepemimpinannya.

Mawlana: Allah Ghalib, semoga Allah… Dastur ya Rijal Allah. Dastur ya Rijal Allah.

Syekh Adnan: Ya Rijal Allah, Bi Haqqi Allah, dukunglah kami dan karuniakanlah dukungan kepada Mawlana Syekh Nazim Bi Haqqi-Allah, ya Mawlana Abdullah Daghestani, ya Sayyidina Syekh Syarafuddin Daghestani bi Haqqi Allah dukunglah Mawlana Syekh Nazim bi-Haqqi-Allah. Ya Shahib az-Zaman, ya Sayyidina Muhammadul Mahdi, yang namanya ada tetapi jasadnya belum tampak. Dan dukunglah kami Bi Haqqi-Allah.. dan berikan kesembuhan kepada Mawlana Syekh Nazim, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadim al-Ihsan, Ya Subhan Ya Sultan Ya Allah.

Mawlana: Wahai Tuhan yang membangkitkan tulang-belulang.

Syekh Adnan: Bangkitkanlah Mawlana Bi Haqqil Hayat dan kesehatan, wahai Engkau Yang Maha Penyayang.

Mawlana: Pada kenyataannya.. Bismillah r-Rahman r-Rahiim. Pada kenyataannya, ada penampakan, zuhurat yang menakjubkan di dalam bulan (Mawlid) Nabi (s). Hal-hal yang menakjubkan akan terlihat di bulan ini, Rabiul Awal, Syekh Effendi tahu. Kekuatan ini datang pada kita, dan Allah Maha Mengetahui. Mereka membuat saya membaca ini. Setiap orang boleh membacanya juga! Mereka memberinya ke tangan kita untuk digunakan. Jika Setan membacanya, ia akan menjadi Muslim. Kita telah mencapai batasnya juga. Ia juga sudah lelah dengan kejahatannya juga. Berikan saya turbannya Adnan Effendi. Ini agak sempit, tetapi tidak apa-apa.

Sekarang dengarkan... semua suara kalian indah tetapi suara (Syekh Bahauddin—putra Mawlana Syekh Nazim) adalah Dawoudi (kuat). Madad Ya Rijal Allah. Penampakan, zuhurat yang datang kepada saya pada awal Rabiul Awal. Mereka membuat saya hidup ketika saya dihancurkan. Ini juga akan membuat orang-orang menjadi hidup, di mana kita akan memasuki Hadirat Allah dengan mengucapkan ini:

Bismillah r-Rahman r-Rahiim. Subhanim Allah (Subhan-ku adalah Allah), Sulthanim Allah (Sultan-ku adalah Allah), Nabim Muhammad (Nabiku adalah Muhammad) `Alayhis-Salam.

Mereka semua akan diselamatkan. Ucapkan lagi dengan keras. (Semuanya mengucapkannya dengan keras dan indah beberapa kali dan Mawlana memberi instruksi bagaimana cara mengucapkannya). Jika Setan mengucapkan ini, ia akan masuk Surga! Aturan dengan Setan adalah sampai di sini! Ia juga akan bangkit dari mabuknya sekarang! Bacakan lagi sekali lagi. (Semua orang membacanya lagi). Ini manis sekali.

Syekh Adnan: Manis sekali, kuat sekali, Masya Allah.

Mawlana: Ini memberikan rasa takjub. Ucapkan lagi.

(Semuanya membacanya beberapa kali) Subhanim Allah, Sulthanim Allah, Nabim Muhammad Alayhis-Salam.

Mawlana: Ini telah datang dengan kuat. Jika Setan membacanya sekali, selesai! (Semuanya membaca lagi). Mereka melakukannya dengan sangat baik. Oleh sebab itu, bacakan lagi sekali lagi. (Semuanya membaca lagi). Orang-orang boleh juga mengucapkannya. Orang-orang boleh membacanya, (kekerasan) terhebat akan lenyap. Bahauddin dan Syekh Adnan Effendi akan menjadi… mereka adalah orang yang dapat membacanya. Itu menjadi kuat. Allah tidak akan terkalahkan! La Ghalib illa Allah (Tidak ada sang penakluk, kecuali Allah). Mereka boleh mendeklarasikan ini ke Syam, ke Timur, bahwa “La Ghalib illa Allah la Ghalib illa Allah la Ghaliba illa Allah.”

http://sufilive.com/The_Most_Powerful_Dhikr_that_Can_Even_Save_Shaytan-4132.html

© Copyright 2012 Sufilive. This transcript is protected by international copyright law.

Please attribute Sufilive when sharing it. JazakAllahu khayr.

UA-984942-2