Available in: English   Turkish   Go to media page

AĞZINIZI TEMİZLEYİN

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El -Hakkani

Cumartesi, Ocak 9, 2010 Lefke, Kıbrıs

Meded Ya Sultanul Evliya. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Elfu Selât Elfu Selam Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahiriyn Ya NebiAllah Ya HabibAllah Ya Nûr-i Arşillah Ya Seyyiden Muhammeden Sallallahu Aleyke Ve Âlâ Alike Ve Eshâbike Ve Aleyna… Âmin… Ya Seyyidel Evvelin Vel Ahirin. Meded.

Esselamun Aleyküm ey doğudan batıya, kuzeyden güneydeki insanoğlu. Selamet isteyin. Her biri ve başka her biri. Çok sıklıkla yapın, her zaman Esselamun Aleyküm söyleyin. Esselamun Aleyküm, bu Rabbimizin en büyük lütuflarından biri.

Bizi affeyle Ya Rabbena, İğfirlena, Ya Rabbena. Bize rahmetinden ver. Bize sonsuz rahmet okyanuslarından ikram eyle. Bizi affeyle ve Rahmetinden ver. Ve maddi varlığımızı koru ki bu hayatta ve gelecek hayatta tehlikeli durumlara düşmeyelim. Ve Euzubillahimineşşeytanirraciym diyoruz. Bu şeytana dikkat edin demektir. Çünkü şeytan heryere bir tuzak kurar. Eğer göklerin yollarını takip etmezsen herhangi bir tuzak tarafından yakalanabilirsin.

Ey insanlar, bu mütevazı bir sohbettir ve bize ilahi ilimlerden birşeyler vermek için Âlemlerin Rabbinin bir rahmettir. Şimdi ilimler çok fazladır. Pekçok sayısız kitaplar, sayısız bilgiler yazarlar ama onların hepsi bu hayata aittir. Böyle derslerin insanlarla hiç bir alakası yoktur. Onlar bütün milletleri bazı görüşlere doğru çekerler. Kalıcı değil geçici... Böyle şeyler vermek isterler. Evet, doğudan batıya, kuzeyden güneye, kıtalarda, okyanuslarda pekçok ilim kaynakları vardır ama onların hepsi sadece bu geçici hayat içindir.

Bunu şeytan her zaman insanlara getirir ve “Benim size getirdiğimi gelin alın” der. Bir kimse satıyor musun diye sorarsa, şeytan “Hayır bedavadır, birşey istemem ama sen sadece benim mallarıma bakıp onları taşıman gerekir” der. Ve insanlar... Subhanallahil Aliyil Aziym. Sonsuz tazimler Rabbimize, herşeye Kâdir olanadır. Subhansın Ya Rabbi. Rabbimizin mukaddes ismini söyleyince sahiplerimiz beni ayağa kaldırıyorlar. Vehhabiler ve selefi ulemalar mutlu olsunlar, “Şeyh ‘Allah’ ‘Allahu Ekber’ deyince ayağa kalkıyor” ne için derler?

Derler ki;

“Şeyh şimdi biraz zeki bir kişi oldu, biraz söylediklerimizi anlıyor ve Şeyh kendini şirk yapmaktan kurtarmak istiyor.” Şirkte “Ş” olmazsa sirk olur. Biz şirk yapıyorsak siz sirktesiniz. (Şeyhimiz büyüteçle bakıyor)

“Evet bakıyorlar... Hmmm... Evet.... Onlardan biri evet diyor... Şimdi Şeyh konuşuyor, biz onu dinlemeliyiz. Ama onun sirk hakkında ne söylediğini bilmiyorum. “Sirk” demekle ne demek istediğini bilmiyorum.

Biliyoruz ki sirklerde insanlar vahşi ve pis hayvanları taşırlar. Ama o bizim anlayışımıza ve inançlarımıza saygı duymaz. Hmmm....”

Evet, başka bir şey daha....Ve Ehli Sünnet Vel Cemaat’e şirk diyorsunuz. Siz bizi “Şirk’e” koyarsanız, bizde sizi “Sirk’e” koyarız. Tamam mı Şeyh (Hişam)? (Evet Seyyidi). Uyuyor musun? Türk veya Arap fark etmez. Vehhabi ve selefi ulemaların hepsi sirke gidecek çünkü pekçok inananlara “Müşrikler” derler. Hâşâ, olamaz, olamaz. Onun için “Allahu Ekber... (arapça)...” deyince beni ayağa kaldırıyorlar.

Ben yaşlı birisiyim, yaşlı. Gücüm yetse bütün sohbet boyunca ayağa kalkarım ama ben çok yaşlıyım, ayağa kalkamıyorum. Bu vacipten fazladır. Bu farzdır, her “Allah” demek istediğinde dillerinizi temizlemelisiniz çünkü Peygamberler Mührü (s.a.v) ... (arapça) buyurdu. Bu Arapça mı Türkçe mi? Bu Arapçadır.

Peygamberimiz bu Hadisi kimlere söyledi? Bu ne demektir, ... (arapça). Okuduğunuz Kurân-ı Kerim’in yollarını mümkün olduğu kadar temizleyin. Ağzınızı temizleyin çünkü mukaddes isim ve Kurân-ı Kerim’den ilahi ayetler ve sureler, okuyorsunuz ve temizlemelisiniz. Nasıl temizleriz? Evet, evet, etli pilav yiyince, bunları yemek için büyük tepsilere koyarlar. Ve (ağzımızı) temizliyoruz derler. Ama ağızlarını bazen böyle (kollarına)silerler. Peygamberimiz (s.a.v) size etli pilav yerken ağzınızı temizleyin demedi mi?

“Ey dostum...” Şeyh Hişam Efendi’de sizden (etli pilav) yemeyi öğreniyor. Ama dişlerim takma diş... Evet, önemli değil... Bazen protezlerimle yiyemiyorum. Protez... Protez... Protez... Neden bilmezsiniz? Hepiniz Behlül insanlarsınız. ... (arapça) Fransız kelimesi mi İngiliz mi bilmiyorum, protez. Yiyemiyorum onun için sadece yutuyorum. Ve insanlar “Şeyh maşallah çok çabuk yiyor, bizim tabağımızı bitirecek” derler. Merak etmeyin asla bitmez.

Peygamberimiz (s.a.v) ağzınızı suyla veya sabunla veya... deterjan da kullanırlar mı? (Şeyh Hişam; Selefi ulemaları bunu kullanır) Selefiler “Biz denedik ve deterjan daha iyi ve çok çabuk temizliyor” “Bizim buna (beze) ihtiyacımız yok, (kollarınla silerler) ve biter” derler.

Peygamberimiz (s.a.v) ... (arapça) buyurdu. Sizden ağzınızı sabunla veya deterjanla veya meterjanla mi temizlemenizi demek istedi? Peygamberimiz ağzınızı zikirle veya Cenâb-ı Allah’ın mukaddes isimlerinle temizleyin demek istedi.

Sigara içmeyin, bu haramdır. Bunu neden söylemezsiniz? Sigara o kimsenin ağzını WC gibi yapar. Şeytan için hem de bu nargile de “Grrr.... Grr... Grr...” ağzınızı kirlendirir, haramdır. Onu kullanmayın, en azından Kurân-ı Kerim’in yolunu pis kokutmayın. Bu ilahi emirdir, temiz olun. Ağzınızı neyle temizleyeceksiniz?

“Ey Şeyh, senin Arapçan çok tuhaf bir Arapça.”

Evet benim Arapçam ilahi Arapçadır. (gülüşüyorlar) Kurân-ı Kerim’in yollarını neyin temizlediğini bilmelisiniz, bana söyleyin. Kurân-ı Kerim’in yollarını Zikrullah temizler.

(Ankebut; 45) وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَڪۡبَرُ‌ۗ

<< Allah’ı zikretmektir en büyük ibadet >>

İnsanlar zikir yapınca “Bi’dat yapıyorsunuz”, “Şirk yapıyorsunuz”, “Siz yanlış yoldasınız” diye nasıl dersiniz? Size böyle bir fetvayı hangi yetkili veriyor?

Ey selefi ulemaları, anlamak için bazen akıllarınızı kullanmalısınız. Ben Araplardan değilim. Atalarım Âdem’in neslinin başka bir soydan geldiği için üzgünüm. Ama Cenâb-ı Allah sizi Peygamberimiz, Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’in soyundan olmakla şereflendirdiği için çok mutlu olmalısınız.

Kendinize dikkat edin? Ne için? Bu Kurân-ı Kerim’in yoludur. Bize gelen hakiki Hadise göre, bir kimse Kurân-ı Kerim okumak isterse onu göklere götürmek için bir melek iner. Ama bazen onlar o kimsenin kötü kokusundan rahatsız olurlar ve kaçarlar. Melekler kaçınca hemen şeytâni biri gelir ve onlara lanet iner. Bir kimseye lanet inince Mehin olur. En düşük seviyeye iner ki bu hayvanlarla aynı seviyedir. Bu hayvanların seviyesidir. (arapça) Bu Hadis mi değil mi?

Selefi ulemalar bu Hadise ne derler, yoksa bu uydurma mı? Ne diyorsunuz? Selefi ulemaları, her zaman Harem Mekke-i Mükerreme veya Harem Medine-til Münevvere’ye batılı kâfirlerin kıyafetlerini giymiş hükümet ordusunun insanları geliyor. Neden buna “Haram” demiyorsunuz? He...? Bu Hadisi bilmiyor musunuz? Yoksa bu uydurma Hadis mi?

Neden şapka takıyorlar Haremeyni Şerafeyn’e askerleriniz veya yüksek rütbeli insanlarınız başlarında küfrün işaretinle nasıl girerler? 1400 senedir ulemalar... (arapça) buyurur. Kim küffar ve müşrikler gibi giyinirse onlardan olur. Haremeyni Şerif’e girmek haramdır diye neden demezsiniz? Hadis .... (arapça), bu da Hadis, neden söylemezsiniz? Hicaz’ın melikleri asla başlarına küfrün işaretini takmazlar. ... Allah’ın şeriatına uyanlar. Arapların bazı ümeraları da batılı askerlerin, batılı orduların kıyafetlerini giyerler. Sultan Kabus’tan memnundum, o başına sarık takıyordu. Baktım ve sonradan başına Müslüman ordularına ait olmayanların şapkasını taktı.

Böyle iyi bir Emrin veya Sultanın sonunda kendisini batılı orduların generallerin kıyafetini giydiğini görmeye çok üzüldüm. Bunu Allah’ın şeriatı asla kabul etmez. ... (arapça Hadis) Bu onun için geçerli değildir. İşitsin, dinlesin, ben sadece doğru olanı söylüyorum. Benim için onların melik olmaları veya olmamaları önemli değil, biz konuşmalıyız.

Onun için selefi ulemalara bağırıyorum, neden söylemezsiniz? Neden kutsal topraklar, Hicaz’daki ordularınıza... (arapça) yapmazsınız? Ve Umman’ın ulemaları neden krallarına “Ey meliklerimiz, bunları... (arapça) neden takarsınız? Bu küffardır. Batılı orduların reislerin şapkalarını takmak sizin için bir şeref değildir” diye neden demezsiniz?

Cenâb-ı Allah asla sizden razı olmaz veya Peygamber asla sizden razı olmaz. Veya hiçbir hakiki Müslüman sizden razı olmaz. Kâfirlerin şapkalarını takmakla Müslümanların kalplerini kırıyorsunuz. Hâşâ. Neden söylemezsiniz? Bunun sebebi nedir? Neden bir halka içinde zikir yapanlara saldırıp “Bi’dat” “Bi’dat” “Bi’dat” “Bi’dat” diyorsunuz? Bu bi’dat’ı nereden çıkartınız? Bu müsaade edilmez diyorsunuz, bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Hepiniz cezalanacaksınız. Bu dünyadan gitmeden cezalanacaksınız. Ben sadece zayıf bir kulum ama büyük Şeyhlerimiz ve Evliyalarımız kalbime konuşmak için ne gönderirlerse ben sadece onu konuşuyorum, başka birşey değil. Eğer dinlerseniz mutlu olursunuz. Dinlemezseniz pişman olursunuz. Evet.

Şimdi insanların ihtilafta olduğu bir zamanda yaşıyoruz. İhtilaf. Onlardan bazıları herşeyi idare edecek kuvvetimiz var derler. Ve zayıflarda bunları yaparsanız sizin karşınıza geçip “Yanlışsınız, bunu yapmayın, şunu yapmayın. Allah’ın şeriatını, Allah’ın Rasulu’nun (s.a.v) şeriatını takip etmelisiniz” diyemeyiz derler.

Selefi ulemalara karşı en şerefli kişinin şerefi için ayağı kalkın. Evet, evet bu mühimdir. Ey insanlar, öğrenmeliyiz, öğrenmeliyiz, öğrenmeye çalışmalıyız. Hakiki Müslüman olmaya çalışmalıyız. Peygamberimizin hakiki takipçisi olmaya çalışmalıyız. Peygamberler göçtülerse onların varislerinin yollarını takip etmeliyiz. Onlar Allah’ın şeriatının ilahi yollarında giderler, bunlar Kurân-ı Kerim’de ve Peygamberler Mührünün ilahi Hadislerinde bahsedilmiştir.

Oynamayın, bu sözleri şaka zannetmeyin, hayır bunlar hakikatlerdir. Pişman olup “Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfurullah” demezseniz cezalanırsınız. İnanmayanların yaptığı herşey bizim yapmamız yasaktır. Müslümanlar batılı ülkelerin yaptığını yapamazlar veya hiçbir şekilde inanmayanların gittiği yollarını takip edemezler. Şerefinizi koruyun. Biz Müslüman olmakla şereflendik. Neden demezsiniz ey vehhabiler? İbadet eden ve Cenâb-ı Allah’ın mukaddes ismini zikir eden Müslümanlara saldırıp onlara müşriksiniz deyip kuşatıyorsunuz. O zaman siz de müşrik olursunuz ve hapislere götürülmelisiniz. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin.

“Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah”

“Allah Allah Allah Allah Allah Allah KerimAllah”

“Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah SubhanAllah SubhanAllah”

“Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah KerimAllah”

Ey insanlar, burada ve buradan sonra emniyette olmak için evliyaların yollarına gelin. Ey insanlar, gelin ve dinleyin. Gelin ve hakikatleri kabul edin yoksa son anınızda pişman olursunuz. Ruhlarınız buraya (boğazınıza) gelince pişmanlık faydasız olur. Ya Rasulullah bize yardım et ve zayıf ümmetine, Âlemlerin Rabbinin zayıf kullarına şefaatini ver. İlahi huzurda en şerefli olanın hürmetine onlarla beraber olalım ve Evliyaların yollarını takip edelim. Âmin.

“Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah”

“Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum duuum”

Fatihah. Âmin.

Esselamun Aleyküm dinleyicilerimiz, ben zayıf bir kimseyim. Ben birşey bilmem ama bana ne gönderirlerse bana Müslümanlara, mü’minlere hitap ettirirler. Ve Peygamberler Mührü, Seyyidina Rasulullah (s.a.v)’in mukaddes sancağı altında olsunlar. Fatiha. 45? (45 dakika.)

Gelip işitip, dinleyip ve kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Cenâb-ı Allah’ın şeriatını takip etmeye çalışın. Evet beyim.

UA-984942-2