Available in: English   Dutch   Go to media page

Hemelse Kleding van Eer

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

18 November 2009 Lefke Cyprus

(Sultan staat op)

Bismillahi´r-Rahmaani´r-Rahiem, Allahu Akbar, Allahu Abkar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Abkar wa lilahi'l-hamd. Oh onze Heer vergeef ons, en we kijken uit naar Uw zegeningen voor de eer van de meest geëerde in Uw Goddelijke Aanwezigheid Sayyidina Muhammad (saw). Geef hem, oh onze Heer, meest hoge respect en meest hoge glorie die gegeven kan worden aan iemand van de creatie. Alfu salaam alfu salaat. Zidhu ya Rabbee `izzan wa sharafan, nooran wa surooran, ridwaanan was sultaana.

Oh onze meeste geliefde en geëerde Profeet (s), Habibullah, Allah (swt) heeft u lief. Als Allah (swt) u liefheeft, moet alles in het bestaan u liefhebben en u liefde geven, yaa Muhammad Mustafa. Wanneer Allah de Almachtige u eert, dan moet alles in het bestaan ook de meest hoge eer aan u geven. Alles in creatie moet meest hoge eer geven aan u en ook de Heer der Schepping geeft hoog respect aan u. Oh ons meest geprezene Profeet (s), u bent in onze harten. Moge Allah (swt) u veel meer geven en we kunnen alleen dit zeggen. (Sultan zit weer)

Oh onze meester, meester van deze planeet, qutb, de hoogste rang die geschonken kan worden aan een dienaar van hemelse niveaus. En we zijn blij om aan u toe te behoren. En we vragen van u, oh meest hoge pool, u heeft de hemelse kracht in uw hand om deze planeet in de juiste baan te leiden.

Oh mensen, als de Zegel der Profeten (s) vraagt en opdraagt aan de pool, de meest heilige op deze planeet, om op deze planeet de stappen op de juiste weg te laten zijn (in de juiste baan te leiden). Hoe kan er een weg zijn op deze planeet voor de mens, om verkeerd te stappen? Verkeerde stappen houden mensen laag. Goede stappen nemen hen mee, hoger en hoger en hoger gekleed met respect en eer. Het is niet hetzelfde, dat kledij van eer. Het is niet alleen één. Jij vindt het leuk om je elke dag anders te kleden, om het mensen te laten zien. Wanneer de Heer der Hemelen Zijn meest geliefde kleedt met Zijn eindeloze kleed van eer, kleed Hij ook zijn natie. Degene die goede stappen bewandelen, die worden gekleed. Maar denk niet dat dat kledij zal zijn als een zware last op zo een heilige. Alles is anders bij hemelse wezens en (ten opzichte van) aardse wezens.

Ik vroeg me af waarom een rijke niet gekleed gaat in meerdere kleding over elkaar? Om te laten zien, "Kijk ik ben rijk en ik ga gekleed in 10 jassen." Hij kan blij zijn om in 10 jassen gekleed te gaan, iedere in een ander model. Alles waar mensen zich mee kleden voor hun fysieke Zijn zal uiteindelijk een zware last voor hen zijn en iets wat zij niet kunnen dragen. Ja, wanneer ze gekleed gaan in twee jassen zullen mensen zeggen,

"Kijk er is iets mis met hem, hij heeft twee jassen aan. Is één jas niet genoeg?"

"Nee meneer, ik vind het leuk je te laten zien dat ik rijk ben. Om je te laten zien dat ik rijk ben, doe ik een ander jas aan, zodat het er drie zijn. Mensen moeten weten dat ik rijk ben."

"Nee, nee, dat weten we je bent rijk. Maar je bent arm in je gedachten. Je laat zien dat je verstand kleiner is.

We denken dat je incompleet bent, want je gedachten kloppen niet. Die verschijning is voor de materiële wereld of voor het vermaak van het fysieke wezen. Je kunt niet meer dan één dragen, want het materialisme is zo zwaar. Maar iemand die loopt in de ware voetstappen, is gekleed in hemelse kleding. Die persoon kan gekleed gaan in 100 kleden en het zal nooit zwaar gevonden worden. En ook, een kleed zal nooit bedekt zijn door een ander kleed, waarin hij gekleed is.

Daarom assalaamu 'alaikum, oh onze luisteraars, denk erover na. Waar ze mij over laten spreken, denk erover na. Oh paus, denk erover na, oh hoofd rabbijn, oh dalai lama denk er ook over na, jullie zijn gekleed, maar met een deken. Jullie zijn niet geïnteresseerd in zulke dingen. Je ware Zijn vraagt naar iets hemels. Je vraagt om gekleed te gaan in hemelse kleden, denk erover na. Waar we vanavond over spreken.

Oh mensen, ze vragen jullie te stappen in goede stappen. Zo niet dan zul je een karkas zijn. Gekleed in mooie kledij, of in majestueuze kledij kun je gekleed gaan. Maar ondanks de statige kledij en majestueuze kledij zal je Zijn verschijnen als een karkas. Als mensen naar je kijken, dan zijn ze verbaasd. Maar als ze binnenin kijken, vragen ze weg te rennen. Oh mensen, kom luisteren en denk erover na. Want we weten niet wanneer we geroepen worden naar onze hemelse posities om dit leven te verlaten en omhoog te komen. Sommige reiken omhoog, maar degenen die alleen geïnteresseerd zijn in dit leven met materiële zaken, zoals nu, alle mensen geïnteresseerd zijn in materialisme. Heel weinig mensen zijn geïnteresseerd in spiritualiteit. Daarom allen, zullen uiteindelijk als een karkas zijn en gekleed zijn in eer van dit leven. Als je die kledij van eer neemt van het materialistische leven, dan zul je binnenin een karkas vinden. Omhoog, dat is het tegenovergestelde. Alles wat tegenovergesteld is aan dit materialistisch leven, dat is het spirituele leven. Het materialistische leven zal uiteindelijk stof zijn, niets anders. Maar je spirituele Zijn zal nooit stof worden, of zal nooit gekleed zijn in karkas. Hemelse kledij is kledij van eer.

Oh mensen, wat doe je? Economisch crisis, wat is er gebeurd? Voor die crisis, wat deed je? Waarom huil je nu? Je bent zo ongelukkig. Dat is niets, kijk voor je. Kijk wat je uiteindelijke positie zal zijn. Dat is belangrijk, niet de economische crisis, dat is onzin voor de mensheid om daarover na te denken. Laat dat en kom tot de waarheid.

"Oh sheikh, wat is de waarheid?"

“Slaap je als ik spreek over waarheid? Zoveel avonden zorgen ze ervoor dat ik een verklaring kan geven of begrip voor onze hemelse wezens, sliep je? En vroeg je met wat waarheid was? Ja waarheid staat vast, het zal nooit bewegen. Maar onwaarheden, valsheden, het is niet stabiel. Nee. Het rent weg. Het is niet voor jou. Wat voor jou is, is de waarheid. Dat zorgt ervoor dat je geëerd bent, hier en in het hiernamaals.”

Daarom maakten de profeten zich nooit druk om hun uiterlijk, maar koningen en keizers zijn geïnteresseerd in hun uiterlijkheden. En ze proberen mensen geïnteresseerd te maken in hun uiterlijk. Als ze gekleed gaan in zulke mooie kledij die niet iedereen kan hebben, denken ze dat ze mensen kunnen laten zien dat ze anders zijn dan de gewone mens; dat hun niveau hoger is. Kijk naar wat je geschonken is als kledij, dat als iemand naar je kijkt; dat het glorie/lof van je moge ontvangen. Het staat geschreven en bereikt zo een kennis, ook voor mij.

In de tijd van de eerste periode van islam nadat de Zegel der Profeten Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat opzit weer) de Goddelijke Nabijheid van zijn Heer had bereikt, werd Sayyidina Abu Bakr (q) zijn opvolger, hij was de afgevaardigde van hem. De tweede khalifah kwam Sayyidina 'Umar (r). De glorie en kracht van islam verspreidde zich van oost tot west. En de Byzantijnse keizer stuurde zijn vertegenwoordiger om te kijken wat er gebeurde in de woestijnen. "Welk leger komt zo op en komt zo dichtbij de grenzen van Constantinopel en komt in Iraanse terreinen, en bereikt oost en west . En dagelijks groter en sterker wordt. Eén persoon werd namens het Byzantijnse Rijk gestuurd om te zien wat hun situatie was. En die ambassadeur bereikt Madinat al-Munawara, de meest heilige plaats op aarde na het huis van de Heer, Allah, Allah.

Dat is het huis van de Heer en dat is het meest geliefd, Zijn afgevaardigde in creatie. Nu rennen mensen om het huis van de Heer te bezoeken, en alle lof voor de Heer der Hemelen. Hij draagt op en droeg op aan Abraham (a) en zijn zoon Isma'il (a), lof aan hen, om een gebouw voor Hem Almachtige te bouwen. En ze bouwden het huis van de Heer en Allah de Almachtige droeg Abraham (a) op om mensen te roepen en het huis van de Heer te bezoeken, en de heilige regels in islamitische opdrachten. Eerst moeten de pelgrims het huis van de Heer bezoeken en dan de meeste geliefde bezoeken Sayyidina Muhammad (s) (Sultan staat op en zit weer). SubhaanAllah, alle glorie aan Allah (swt), die Zijn dienaren heeft opgedragen te komen en Zijn huis Ka'aba te komen bezoeken. En mensen kwamen naar het Huis van de Heer.

Oh mensen, denk erover na, Allah de Almachtige draagt jullie op om eerst Zijn huis te bezoeken en dan naar Zijn meest geliefde te gaan. Wat zouden jullie ervan denken als mensen naar jullie huis gestuurd zouden worden en er is niemand aanwezig? Waarom zou je ernaar toe gaan als er niemand aanwezig is? Om naar het gebouw te kijken? Maar de mensen van salafi begrijpen het niet. Het spijt me dit te moeten zeggen, maar is er niemand in het huis van de Heer? Wat denken jullie? Of is Hij daar aanwezig of er is iemand daar namens Hem. Zo niet, dan kan er niemand naar toe. Waarom het huis bezoeken, Baytullah Shareef, als er niemand is die je kan verwelkomen?Ja, neem een antwoord, een gebouw is niet in staat Allah de almachtige te bevatten, Astaghfirullah, we vragen om vergeving. Als Hij er niet is, dan moet er één zijn die de Heer der Hemelen vertegenwoordigd. Zo niet, wat is dan de betekenis om voor het huis van de Heer te staan en te zeggen Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Voor wie? Aan een plaats? Als je zoiets zegt, zeggen Wahabi mensen “Het is shirk.”

Er moet daar iemand zijn van de mensheid, niet van engelen, die mensen verwelkomt als zij zeggen Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, iemand moet antwoorden wanneer jullie dit zeggen. Ja, dat is belangrijk. Daarom moet er daar een vertegenwoordiger zijn van de Heer der Hemelen, daarom gaan ze daar eerst en daarna naar Habibullah. Daarom, Habibullah, hij representeert alles van de gehele creatie. En Allah de Almachtige plaatst daar één voor het vertegenwoordigen van alles en Habibullah heeft een hoge eer geschonken gekregen die niemand heeft ontvangen. Allah de Almachtige geeft de opdracht na het bezoeken van het huis van de Heer, de meest geliefde dienaar, Sayyidina Muhammad (saw) te bezoeken. (Sultaan staat op en zit weer)

Jullie moeten iets begrijpen, ‘ulama van Damascus en Egypte. Jullie kunnen niet zeggen:” Sheikh zegt iets wat verkeerd is", dan zullen jullie de verkeerden zijn. Mijn tong is altijd beschermd tegen verkeerde dingen. Nu zullen we terug naar het begin. De keizer van Rome, Ceasar van het Byzantijns Rijk stuurde iemand om te zien wie dit waren. Hoe komen ze in de woestijnen en duizenden op hun paarden met hun zwaarden en vroegen om deze plek te betreden, wat is het geheim?

En die ambassadeur bereikte Madina Munawwara en vroeg, "Waar is khalifah 'Umar? Waar is zijn paleis?"

De Sahaba zeggen, "Hij heeft geen paleis."

"Hoe kan het dat zijn legers tot aan de muren van Constantinopel bereiken en de verste afstanden van het oosten bereikt en westerse landen bereikt. Hoe kan het dat hij geen paleis heeft?"

"Ja hij gebruikt geen paleis."

"Waar kan ik hem vinden?"

"Je kunt hem vinden, nu is het tijd van de middag, hij neemt nu rust."

"Waar rust hij?"

"Je kunt die weg nemen en je zult een palmboom tuin vinden."

"Is zijn huis daar?"

"Nee, nee, hij rust nu onder een palmboom. Ja, hij neemt zijn rust."

En die persoon vraagt, "Is hij alleen, wacht niemand op hem of verzorgd iemand hem?"

"Nee, als je hem vindt kun je hem aanspreken."

En hij ging en bereikt en zag dat Sayyidina 'Umar lag te slapen in het woud tussen de bomen. Want degene die 's avonds bidden, in de middag rusten zij. Toen hij kwam en keek en zag dat hij sliep, toen beefde de ambassadeur alsof hij een leeuw ontmoette. Hij ging terug zonder hem te spreken. Hij zei, "Het is genoeg om te rapporteren aan mijn Ceasar, dat is zijn natie. De moslims die oost en west bereiken, niet nodig om hem te spreken en over hem te waken. Als je hem wakker maakt zal hij niet blij zijn, ik ben bang hem te storen."

Dat is islam, oh mensen jullie zijn het kwijtgeraakt, het kleed van lof, hemelse lof kledij, daarom beven mensen. Zoveel koningen en koninginnen, keizer en keizerinnen ze kleden zich maar er is geen lof voor hen. Oh mensen, en moslims ren niet achter de westerlingen aan. Hun weg is fout, de ware weg is de weg van islam. Je moet dit begrijpen, als je het niet begrijpt dat zullen zoveel vervloekingen neerdalen op jou. Kijk nu, de islamitische wereld, overal staan ze in een zware onderdrukking. Geen smaak aan hun levens.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Ik kijk niet naar aantekeningen, mijn gezang is zoals zang. Maar niet zoals gezang van de westerlingen, Mozart of Beethoven, nee. Het is eenvoudig, maar het raakt de harten van mensen. Daarom zeggen we:

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Dit gezang zal langzaam ook de westerse landen bereiken, want zij geven een zwakste dienaar zo een autoritiet en kracht om die gezang te kunnen zingen. En dit zal groeien, zodat de westerlingen er meer naar zullen luisteren. De westerse mensen zullen meer en meer moe zijn van hun gespeel en gezang.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

mmmm mmmmm mmmmmm mmmmmm mmm

huuu huuu huuu huuuuuuu huuuuuuu huuuuuuu

Huuuu Allah, Fatihah

50 minuten, 50?

Toch nemen (vinden) we de tijd niet om a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem te zeggen. Ze laten me spreken over dit en dat Allahu Akbar akbar, Allahu akbar. Allah (swt). We vragen om vergeving bij onze Heer. We vragen om het slechte van kwaad en duivels weg te nemen. We staan op voor de eer van Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat en zit weer)

Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Fatihah

UA-984942-2