Available in: Turkish   Italian   Arabic   English   Spanish   Go to media page

Ey İnsanlar, Kalbinizi Açın

Sultan ul-Evliya

Mevlana Șeyh Nazım Adil el-Hakkani Sultanul Evliya

Pazar, 11 Ekim, 2009 Lefke, Kıbrıs

Ey Rabbim, La Ilahe Illa Ente Subhaneke Inni Küntüm Minnezzalimiyn. En Şereflinin hürmetine bizi affeyle ey Rabbim. Bize bir imkân ver de ilahi emirlerini dinleyelim ve tutalım. Ve Zâtının en yüksek ilahi huzurunda itaatkârlığı takip edelim. Ve mütevazı bir şekilde en Şanlı, en Sevgili, en Şerefli Seyyidina Muhammed den. Ona daha fazla, daha fazla, sonsuz ikram edilsin. Biz onun ümmeti olmakla şereflendik

Ey Rabbim bizi affeyle. Ve diyoruz ki; Euzubillahimineşşeytanirraciym. Kötü ruhlardan, şeytandan ve onun hile ve tuzaklarından Sana sığınıyoruz. Bize sahip çık. Zâtının ilahi huzurundan bunu istemeye utanıyorum. Bu dünyanın büyüğünden istiyorum. Ey büyüğüm, Kutbuz Zaman, zamanın kutbu, bu dünyadaki herşeyi gözeten, Peygamber Efendimiz ’in şefaatinle şereflendin. Ve diyorum ki; Bismillahirrahmanirrahim. En büyük şereftir, bütün Peygamberler istemiştir, Bismillahirrahmanirrahim onlara ebedi olarak verilsin (diye). Ama Allah o daha fazla şerefli isimi ümmeti Muhammede ikram etmiştir.

Ve çok kolay diyoruz; Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim den sonsuz şeref, sonsuz nurlar gelir. Ey insanlar, daha fazla fazla ve fazla “Bismillahirrahmanirrahim“ demek için fırsatınızı kaçırmayın. Bu insanlar ve âlemler için sayısız hazinelerdir. Ve şimdi diyoruz ki; Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahim. Bunu derin bir edep olarak, iyi ahlakın zirve noktası olarak söylüyoruz ve istiyoruz o kişiden ki, o bu dünyanın büyüğüdür. Ne dersiniz ey insanlar bu dünya hakkında? Âlemlerin Rabbinin tek bir tane dünyası mı var zannediyorsunuz? Tek bir dünyası olsa, onu tutmaya çalışsa, bu Rabbimizin ilahi mutlak kudret görüntüsü olmaz.

Ey insanlar, Esselamun Aleyküm Ve Rahmetullahu Ve Berekatuhu. Bana kızmayın. Hayır. Ben zayıf bir insanım. Hergün kahvehaneye böyle bir insan geliyor. Ve insanlar o kişinin etrafını sarar çünkü o çok şeyler konuşur, onlarda dinleyip mutlu olurlar. Büyük Şeyhimiz, Allah ona rahmetini versin, sonsuz şeref okyanuslarından böyle zayıf bir kulu burada oturtturuyor ve doğudan batıya bütün insanlara hitap ettiriyor. Zannetmem ki kimse kahvehaneye giderken ne konuşacağını hazırlasın. Hayır. Ne gelirse onu konuşur. Ben burada biraz daha değişik durumdayım, burası bir kahvehane değildir. Veya burası kahvehane toplantısı değildir. Hayır. Burada bir el dolusu insan gelip dinliyor ve cok kibirlilerin buluşu teknoloji ile bu sözler doğudan batıya güneyden kuzeye gider.

Deriz ki, ey Rabbim, Sana sonsuz şükürler olsun ki, herkese ulaşmak için teknolojiyi bizim ayağımızın altına aldın. Bu Allah ’ın ikramıdır. O açmazsa kimse böyle şeyler bulamaz. Allah buyuruyor ki; (Arapça) “Dünyada yaptığımız o kadar şeyleri, sizin emrinizin ve idarenizin altına verdik."

Elektrik, göklerin kudret okyanusundan sadece bir atomun bir görüntüsüdür. Bu atom bu dünyadaki herşeyi Âdemoğlunun yararına hazırlıyor. Anlamak için daha fazla fırsat veriyorlar, ama onlar bencil maksatları için bunu kayıp ediyorlar. O kuvvetin başı nasıl meydana geldiğini öğrenmek için kullanmıyorlar. O kuvvetin sır okyanusları. Allah ın ilahi okyanusları. SubhanAllah.

Evet, beni bu noktalardan konuşturuyorlar. İnsanlar hiçbir zaman daha önce duymamıştır. Âlemlerin Rabbi halifelerine daha fazla ilim vermeyi istiyor. Onlar Âdemoğullarıdır. İster ve verir. Ve bu konuştuğumuz öyle bir şeydir ki, o kadar acayiptir ve insanlar düşünmezler bunu.

Bir çizginin altında sonsuzluk vardır. Neye eşittir? Söyle, sen mühendissin. Birin üstünde sonsuzluk, bu neye eşittir? Söyle. Sıfır. Bir atom, belki sıfır olmaya değişebilir. Sıfırın sonsuzluğu nasıl bir olur? Bir. Eğer o biri sonsuza bölersen sıfır olur. Ama biri ikiye bölersen. Yarım olur. Veya ikiyi bölersen iki tane bir olur. Dördü bölersen... Demektir ki, sonsuzluğu sıfır yaparsan... Sonsuza bölersen o zaman sıfır olur. Kaç tane sıfır... Hesaplarsan bilinmez olur, biter. Biri ikiye bölersen yarım olur. İki yarım da bir olur. Ama burada biri sonsuza bölersen sıfır olur. Sıfırı sonsuza eklersen birşey olur. Bu demektir ki Birin önünde herşey birşey değildir. Hiçbir şey yoktur, sadece Bir vardır. Başka birşey yoktur. Bu tevhid dir. Bu âlemlerin Rabbinin tekliğini anlamaktır.

Vâr olan herşey, ilahi okyanuslar dâhil sonuçta gelip... Olacak..... Ayet açıyor... Uyuma! Kaç kere kayıp ediyorum, birisi sohbette böyle yapınca, kuvvet kesiliyor. Dinleyenleri uyarıyorum, cahil olmayın ve burada uyumayın. Hayır! Gözünüzü açın ve söylediklerimize değer verin! Bazı varlığınızın sırlarını anlamak için. Bu dünya bütün akıl sahipleri varlıklara sıfır noktasında olduklarını gösterir ve ispat eder!!! Bir olamazsınız!! Bir hiçbir zaman sıfırı kabul etmez! Ama O sıfırı yapıyor ki kendi sonsuz kudret görüntüsünü göstermek için. Kendini birşey zannetme, birşey değilsin.

Ey dinleyicilerimiz, böyle şeyleri anlamak için sizin seviyeniz başlangıç seviyesidir. Onun için beni bağırtıyorlar ve birşeyler söyletiyorlar anlayışınızı açmak için. Ama siz bunları anlayamazsınız. İmkânsızdır. Sıfırı anlamak için ...mahiye (arapça) birin kimliği. Matematik profesörlerine soruyorum bu konuda fikriniz nedir? Biri sonsuza bölersen ancak sıfır olur. Biri dörde bölersen çeyrek olur. Ama bölüp bölersen sıfır olur. Sıfır birşey değildir. Ayakta ancak bir kalır.

İnsanlar anlamaz çünkü çok taş kafalılar. Onun için diyoruz ki, Peygamber Efendimiz ‘in mübarek makamın duvarına elimizi sürersek şirk yapıyorlar derler. Şirk nedir? Kim bire ortak olabilir? Kimse! Ama insanlar çok cahiller. Eğer o şirkse, elimizi Kâbeyi Muazzama, Rabbimizin evine dokununca onunla bunun farkı nedir? O da madde buda madde. Bu neden kabul ediliyor? Hacılara Rabbimizin evine dokunma mı diyeceksiniz?Ama Peygamber Efendimiz in makamına gelince, insanlara koşuyorlar ve ellerinizi sürmeyin diyorlar. Neden? Bu da madde, o da madde. Zannediyor musun ki Allahın evi içinde Allah mı var? İçinde mi yoksa dışında mı?

Ey Selefiler ne düşünüyorsunuz? Ama onlar cok kıskançlar, Seyyidina Muhammed ’i hiç sevmezler. (Ayağa kalkıyor) Rağmen ala enfun, Onun mübarek ismi için onlara karşı ayağa kalkıyorum. Evet, tamamdır. Ama Resulün segaleyne yasaktır, haramdır. Allah ikaz ediyor: kendi kendinize haram ve helal yapmayın. Kur’an-ı Kerimde bahsedilir. Ve onların dilleri Arapçadır. Rabbimizin buyurduğunu anlamıyorlar; kendi kendinize böyle şeylere haram helal demeyin. Kâbeye dokunmak helaldır da Peygamberimizin makamının camına dokunmak haramdır? Hangi ayet size haramı istediğiniz gibi yapma yetkisini verir? Haramı istediğiniz gibi yapma yetkisini? Peygamberimiz buyurdu ki;“El helalul beyyinun vel haramu beyin“(arapça). Nerdedir o sizin beyyine? Peygamberin camlarına dokunmayın diyorsunuz. Peygamberimiz buyurdu ki; El haram beyyin (arapça). Nerde olduğunu bize gösterin. Haram Beyyin halal beyyin (arapça). İspatınız nedir? Allah buyuruyor: Hatemul harakum.

İnsanlara bunu söylemeyi öğretmeyin; Kâbeye dokunmak helaldir ve Habibullah’ın makamına dokunmak haramdır. İspatınız nedir hatemul harakum (arapça ) için? Peygamber Efendimiz ’in buyurduğu gibi; el helalu beyyinun el haramu beyyin. (arapça) Hangi kitaplarda bunları helal ve haram yapıyorsunuz? Bana söyleyin. Bana söyleyin. Onlara derim ki, ey selefiler, zannediyor musunuz ki, Beytullahın içine girecek bir eve ihtiyacı mı var? Nasıl dersiniz bunu? Allah nerde? Allah içinde mi yoksa dışında mı? Bunu nasıl dersiniz?

Ne zannediyorsunuz? Kâbeye selam verince, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Velillahil Hamd, deriz ve tavaf ederiz. İspatınız nedir? Allah içinde mi dışında mı? Allah nerde? Allah için mekân var mıdır diyorsunuz? Selefi bir kişiye soruyorum, ey selefi âlimi... O kadar kişiye soru soruyorum ama kalbimi mutmain edecek cevap veren yok.

“ Sorun nedir ey bidat Şeyhi?”

“ Ha ha ha. Eğer ben bidatsam siz ne olursunuz? Ben soruyorum sizde bana cevap verin. Eğer ben bidatsam beni yargılasınlar. Ama ben sana soruyorum; Beytullah nedir? Allah içinde midir yoksa dışında mıdır? Yoksa Beytullah boş mu? Boşsa neden Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorsunuz? Kâbeye mi söylüyorsunuz? Kâbeyi şirk mi koşuyorsunuz? Binayı ortak mı koşuyorsunuz? Ne için?”

İbrahim (a.s.) onu inşa etti!! Nasıl olur? Allahu Ekber deyince, kime söylüyorsunuz bunu? Neden yüzümüzü Harami Şerifin başka taraflarına dönmüyoruz Allahu Ekber demek için de ancak Kâbeye dönüyoruz? Neden? İspatınız nedir? Allah o Kâbede hapis mi? Eğer boşsa neden Allahu Ekber diyorsunuz? Bana söyleyin.

“Ey Şeyh, Allahın şeriatına karşı konuşuyorsunuz.” Hayır, siz Allahın şeriatın dışındasınız. Size soruyorum, bana cevap verin. Söyleyin, Rabbimiz içinde mi dışında mı? (gülüyor) ... (arapça) çünkü Allah içindedir dersen, Cenâb-ı Allahın evi olmalı. Rabbimiz kimdir? (arapça) Eğer içinde değilse neden Kâbeye koşuyorsun? Duvarlar her yerde var ve biz etrafında döneriz. Belki, belki. Neden itiraz ediyorsunuz eğer müminler Peygamberine gelince, gömüldüğü selamet ve mübarek yere, dokunmayın, bu şirktir diyorsunuz? Şirk ne demektir? Ne yapıyorsunuz, oraya bir put koyup ona mı eğiliyorsunuz? Ama insanlar cahildir, hikmetten anlamazlar.

Sordum, "Hayır" dediler, "çünkü Cenâb-ı Allahın evidir. O ev boş olamaz."

“ İçeride kim var? O içeride mi?”

“ Hayır hayır olamaz.”

“İlahi huzurdaki Seyyidina Muhammed in içeride olduğunu mu zannediyorsun? “

“ Hayır, hayır o şirktir. “ Eğer boşsa bunu nasıl söylersiniz?

Ama akılsız insanlar. İnsanları küfre ulaştırmak istiyorlar, Cehenneme atılsın istiyorlar. Onlar yanlışlar. Yanlışlar. Mübarek Peygamber Efendimiz ‘ın mübarek makamını ziyaret edenlere kâfir ve müşrik olursunuz diye bir ispat getiremiyorlar. Eh, ... (arapça) Doğudan batıya, batıdan doğuya insanlara siz kâfirsiniz, müşriksiniz derler. Nedir bu? Size bu yetkiyi kim verdi? İnsanları kâfir ve müşrik yapmak sizin saçma fikirlerinize göre mi? Hayır hayır.

Peygamber Efendimiz Rabbinin ilahi huzuruna gidince, ulaşınca, seyahat edince, sahabeler onun makamını ziyaret etmediler mi? Böyle böyle mi geldiler ve Esselatu Vesselatu Aleyke Ya Seyyidel Evvelin Vel Ahiriyn demediler mi? Sahabenin zamanında helaldi de sahabeden 13 yüzyıl sonra haram mı oldu? Peygamber Efendimiz ’in mübarek makamına birisi gelip Esselatu Vesselatu Aleyke derse ona müşrik, kâfir olduğunu söylüyorsun. Ha, konuşma!!! Diline birşey gelirse ölürsün!! (arapça) ... Çünkü Rasurullah ’a beşiran ve nezira (arapça) gönderilmiştir. Onun varisleri beşir ve nezir dir. Onlarda ikazcılardır ve hepsine iyi ahlak verilmiştir. Bazen bir zayıf kula ikram edilmiştir, benim gibi, ben insanoğlunun en zayıf kuluyum, nezir olmak bazen en zayıf kula ikram edilir. ... (arapça) ...

Peygamberimizden varislerine ikaz. Ama onlar varisleri kabul etmezler kendileri hariç. Hayır. Onlar Rasurullah ‘ın varisleri olamazlar. Israr ederseniz şeytanın varisi olursunuz! Allah bütün meleklere Âdem (a.s.)’a secde etmelerini emretti. Secde demektir... (arapça) ... Allah bakar ve emreder... (arapça) derler ki, Cenâb-ı Allahtan başkasına secde haramdır. Ama Allah emrederse helal olur. Onun için bütün melekler eğildi ve ilahi huzurda Âdem (a.s.)’a secde yaptılar. Kur'an-ı Kerimde yanlış birşey olduğunu söyleyebilir misin? Ondan sonra meleklere emretti... (arapça) Neden Bana eğilin demedi? Âdeme eğilin...

Ey Rabbim, Sen çok azametli ve kudretlisin, Senin büyüklüğünü kimse anlayamaz. Ey Rabbim, Sen, Sen, Sen. Ey insanlar, melekler secde yaptı, Cenâb-ı Allahın emri yanlış mı? Neden Cenâb-ı Allaha söylemiyorsunuz? Neden Allah ona secde etme emri verdi? Eğer Âdeme eğilebilirsek, eğer Seyyidina Muhammed e eğilirsek ne olacak? Kâfir mi olacağız? Hâşâ

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziyz Allah

İstediğini emreder. Diyoruz ki, bu Beytullahtır, bu da Habibullahtır. Habibullah Ibrahimin binasından daha değerlidir. Bu Beytullah, bu Habibullah. Hangisi ilahi huzurda daha kıymetlidir? O bina mı, Habibullah mı? Eğer Kâbetullah derlerse, Kâbe kıyamet gününde gelsin insanlara hitap etsin ve onlara şefaatini etsin. Neden Hacer-ul Esvedi öpüyorsunuz? Birisinin elini saygıdan öpersek kâfir oldu dersiniz. Nedir bu saçma fikirler ve müminler arasında fitne? Nedir bu?!! Allah... (arapça) ... İlahi intikam onlara çabuk gelecek. Bir parça taş göklerden geldi diye öpmek helal da... Peygamber Efendimiz nerden geldi? Yerin altından mı üstünden mi geldi? Ama Selefiler ve onların takipçileri akılsız insanlardır. Bütün Müslümanları kendileri gibi bâtıl yapmak istiyorlar.

Allah Allah Allah Allah Aziyz Allah

Allah Allah Allah Allah Kerim Allah

Allah Allah Allah Allah Subhan Allah

Allah Allah Sultan Allah

Ey insanlar, bu ilahi kişilerin ilim akımından bir açılıştır. Benim kulaklarım böyle... Kalbime geliyor bütün milletlere hitap etmek için. Kabul edersiniz etmezsiniz. Kabul ederlerse Mümin olurlar. Kabul etmezlerse.... (arapça) şeytan gibi olurlar, o yaşardı ama Cenâb-ı Allahın emirlerini kabul etmezdi. Biz Cenâb-ı Allahtan korkarız öyle olmaktan. Ve şeytan gibi olmaktan. Euzubillah.

Ey insanlar, kalbinizi açın, aklınızı açın ve daha fazla daha fazla ve daha fazla öğrenmeye çalışın. Allah buyuruyor ki; eğer yedi denizler mürekkep olsa, Rabbinizin sonsuz sözleri bitmez. Düşünün. Rabbinizi kısa bir mesafeye hapsetmeyin. Değersiz fikirlerinizle Rabbimizin en Sevgili kulunu bir hapishaneye koymayın. Biz ehli sünnet vel cemaatiz. Kim böyle yaparsa düşecektir. Doğru yolda kalın. Ama Rasurullah ‘a edep olarak, Peygamber Efendimiz ’in ilahi huzurunda böyle akılsız insanlara bağırmayacağız. Evet. Ama onlar insanları kendilerine öfkelendiriyorlar ve bağırttırıyorlar. Peygamber Efendimiz 'in huzurunda sesinizi yükseltmek haramdır derler. Biz birşey söylemiyoruz. Diyoruz ki, ya Rasurullah , kalbimizden sana. Dillerimiz konuşamıyor çünkü zalim askerler bize zahmet veriyor. Onun için sevgimiz en derin saygımız, en derin sevgimiz kalbimizden senin ilahi huzurunda dır.

Allah ona daha fazla şeref versin. Ve güzel ahlak verilen Mehdi (a.s.)ın çabuk gönderilmesini istiyoruz. O insanlardan hakiki Müslümanların intikamını alsın diye.

Ey Rabbim Sen daha iyi bilirsin, bizi affeyle. Eğer ben yanlışsam beni affet. Onlar yanlışsa ve yanlış fikirlerine ısrar ederlerse onları cezalandır!! Götürülsünler. Ey Rabbim.

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum"

"Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

"Bütün şanlar ve övgüler ancak Sanadır Ey Rabbim.

Sen istediğine sonsuz şeref okyanuslarından,

nur okyanuslarından verirsin Ey Rabbim"

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“Lütfen bu dünyada öyle devlerin karşısında

böyle zayıf bir kişiye yârdım et. Onları devler yesin.”

“Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziyz Allah”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum dum ”

“ Dum dum dum dum dum dum dum duuum ”

Fatiha

(53 dakika)

Esselamun Aleyküm. Bitmez onlar muhteşemdir. Hergün daha fazla fazla ilham geliyor. Mehdi (a.s.) zamanıdır .

UA-984942-2