Available in: English   Farsi   Go to media page

The Difference Between Scholars and Those Who Truly Know

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

1 May 2010 Lefke, Cyprus

ای الله مقام حضرت رسول را بایا و بالاتر بفرمایید

ای شنوندگان عزیز که بدنبال علم اللهی میباشید سلام علیکم از مشرق و مغرب زمین

مواظب باشید که گول نخورید اگر که گول بخورید کارتان تمام میشود

ای قطب المتصرف مدد

ای شنوندگان عزیز خوش امدید

من مامور اللهی هستم که به تمام مردم زمین هشدار بدهم

بشنوید و اطاعت بکنید به حرفهای که به شما لذت میبخشد

اگر کسانی از شنفتن معذور میباشند در نتیجه از حرف اللهی معذور هستند

در روز چند نفر از دنیا میروند حداقل مردم باید یک دقیقه هم شده فکر کنند

دیروز یک میلیون با ما بودند ولی امروز دیکر با ما نیستند

چه کسی ایشان را از هیچ به این ذنیا اوردند و از دنیا میبرند

به چه علت دیروز با ما بودند ولی امروز نیستند

مردمها که در خیابانها هستند امروز با دیروز کاملا فرق میکنند

مردم عقل حقیقی خود را از دست دادهاند مثل مستها چه چیزی انها را مست کرهاید

ای علمای اهل سنت به چه علت عالم شدهاید بین مردم ماموریت شما چیست

میگویید که ایت الله و حجت اسلام این لقب از الله میاید یا من دراوردی است

این لقبها عالی مثل ایت الله و حجت الله که فقط به پیامبران و معصومین میباشد

شما فکر میکنید که حتی یک گرم وزن را میتواند تحمل کند

این لقبها از الله میباشد یا من دراوردی چرا این لقبها را قبو ل میکنید

اثباث شما چیست که میگویید ایت الله میباشید

از کجا این لقب را اوردهاید بگویید ایت الله یعنی چه چرا خود را گول میزنید

ایت الله لقب سنگینی میباشد برای هر کسی نیست چرا نمیگویید

قران همه چیز را بما ذرس میدهد چرا از قران تعلیم نمیگیرید

مردم اصرار میکتتد که رسالت پیغمبر را قبول نمیکنند چرا در باره حضرت رسول(ص)

چرا در باره حضرت رسول دنبال نمیرود

شما در باره اهرام مصر همه چیز را پیدا میکنید

الله میفرمایند اگر کسی که دنبال من است مرا پیدا میکند

مردم نعمت بزرگی از الله دارند که چیزی را واقعا بخواهند پیدا میکنند

دنیا غرب در باره اهرام مصد در مصر تمام تحقیقات را میکنند

ایا حضرت عیس و موسی و یعقوب برایشان اهرام مصر مهمی نبود

پس چرا مسیحیان دنبال اهرام مصر میباشند و مومیایی

وقتی به جسد میرسند بوی بد و گندیده که باید دماغ خود را بگیرید

میگویید که این مومیا چه کسی میباشد

خصلت ادمی است که دنبال بگردد و پیدا کند

قلب حقیقت را میداند ولی عقل باید پیدا کند

اگر عقل بگویید که چیزی معقول باشد در این صورت ما قبول میکنیم

میگویید که این مومیا این فرعون یا ان فرعون میباشد

ولی تحقیقات پوچ چرا تحقیقات در باره حضرت رسول اکرام نمیکنید

رسول در کویر بندیا امدند

حقیقت ابدی و ازلی را قبول کنید لااله الا الله

رسول فرمودند که من از الله امده ام اخرین فرستاده الله

محمد رسول الله

بچه ای که یتیم در کویر به ایشان وحی نازل شد

به عنوان حبیب الله

چرا به خود لقب باطل میدهید ای علمای سلفی

+

ای علمای سلفی و شیعیان شخصیت پیغمبر را چرا پیدا نمیکنید

چرا تحقیقات در باره حضرت رسول نمکنید

برای اسم ایشان باید بایستید تا اخر زمان

پیغمبر حق رسول رب العالمین

زبان من از خود صحبت نمیکند بلکه از الله

UA-984942-2