Available in: English   Turkish   Go to media page

Islam’ın Sancaklarını Kaldıracak Son Selim Geliyor!

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Kasım 4, 2011 Lefke, Kıbrıs

Esselâmun Aleyküm. Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyk La Şerikeleke Lebbeyk. İnnel Hamde Vel Niğmete Leke Vel Mülk La Şerikeleh. Elfu Salât Elfu Selâm Alâ Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn Seyyidina Muhammed (s.a.v).

Bize kuvvet gelsin ya Rabbi! Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym. Esselâtu vesselâm alâ cemiyil enbiya vel murseliyn. Selâmun aleyküm ya Ricalallah! Ey insanlar, esselâmun aleyküm! Kıyamet Günü yaklaşıyor; her zaman “Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym” demeye devam edin çünkü şeytan cebabirelerin sancağını taşıyor. Onların sancakları ayaklarım altına gelmesini umut ediyoruz. Mehdi (a)’a ulaşmayı umut ediyorum. Göklerin ilahi sancağı dünyaya inmesini umut ediyoruz. Bu sancağın altında olmak için koşanlar burada ve buradan sonra mutlu olacaklardır. Cenâb-ı Hakkın şeriatından, ilahi emirlerinden kaçanlar bu dünyanın altında olacaklar. Onlar son gidilecek yere atılacaklar.

Ey insanlar, doğudan batıya katılanlarımız! Eğer ebedi hayata ve ebediyete ulaşmak istiyorsanız Mehdi (a)’ın askerleri olmakla ve Âlemlerin Rabbinin mütevazi kulları olmakla şerefinizi koruyun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber velillahil hamd! İlkönce iman isteyin ve ikinci olarak hayatınızın sonuna kadar sağlıklı olmayı isteyin. Sağlıklı olun ve kalbiniz Âlemlerin Rabbi ve sevgili kulu Seyyidina Muhammed’in (s.a.v.) aşkıyla dolu olsun.

Ey Rabbim, bizi burada ve buradan sonra Onun ilahi sancağı altına al. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Âlemlerin Rabbinden en sevgili halifesi Seyyidina Muhammed (s.a.v) hürmetine Livaül Hamd hariç bütün sancakları indirmesini istiyoruz. Burada ve cennette ebedi olarak Livaül Hamd olacaktır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Velillahil Hamd!

Ey insanlar, Kıyamet Günü çok hızlı yaklaşıyor. Ey Müslüman ümmeti, dikkat ediniz! Cenâb-ı Hakkın kırbacına dikkat ediniz. Bu kudretli kırbaç göklerden gelir ve sizi öldürür. Ey Tunus, Mağrib, Cezayir, Libya, Mısır, Türkiye, Şam, Bağdat, Hicaz, İran‘daki insanlar! Bütün bölgeleri ikaz ediyorum. Eğer onlar haram olan anayasa yapmaya ısrar ederlerse onlardan hiç kimse Muharrem’e ulaşamaz.

Bu onların son noktasıdır, eğer onlar bâtıl üzerine ısrar ederlerse, eğer dikkate almazlarsa, onlara asla mutlu olmayacakları birşey dokunacaktır. Çünkü onlar şimdi Cenâb-ı Hakkın Kurân-ı Kerîm’den gönderdiği şeriata karşı savaşıyorlar. Eğer anayasa demeye ısrar ederlerse hayatları Muharrem’e kadar ulaşır, başında mı biter, onunda mı biter veya otuzunda mı biter bilemem.

Ey insanlar! Eğer o insanlar şeriatı ortadan kaldırmaya ısrar ederlerse ve akıllarına göre yaparlarsa, batılı insanların hayatlarını takip etmeye ısrar ederlerse imzaladıkları gün birşey gelip kalplerine veya akıllarına veya bedenlerine dokunacaktır. Seçim yoktur! Cenâb-ı Hak bütün Müslümanların bir imamın emri altında olmalarını buyurduğunu söylemeye ve onlara hatırlatmaya yetkiliyim. “İki tane olursa birisini öldürün” buyurur. Siz nasıl bu kadar çok Cumhur reisleri yaparsınız? Cumhur reisleri bâtıldır, parlamentolar bâtıldır. Onları desteklemeye gelen herkes burada cezalanırlar ve hayatlarının son anı çabuk gelir. Onlar kabirlerini ateşle dolu bulurlar. Onlar Kıyamet Günü şeytanın bayrağı altına gelirler ve herkes onların yüzlerine, “tuuuh,” diye tükürür.

Hiç bir Peygamber seçim yapmamıştır; “Benim yolumu ve dört halifelerimin yolunu takip edin,” diye emretti ama onlar bunu unuttular. Batılı yolları takip edenler, batılı üslupları takip edenler asla cennete gitmeyeceklerdir! Onlar Sırât Köprüsünden düşecekler. Bu benden değildir, bana geleni ben onlara söylüyorum. Kabul edenler kendini ve milletini kurtarır.

İslam’ın bir imama, bir halifeye, bir sultana ihtiyacı vardır. Son Osmanlı İmparatorunda bir sultan vardı. İslam’a inanmayan farklı insanlar, Jon Türkler tarafından aldatıldılar; onlar Osmanlı İmparatorluğunu yıktılar. Bütün Müslüman ümmetlerin halifeleriydi. 1933’de bunu ortadan kaldırdılar ve şimdi halife yoktur. Bizim bir halifeye ihtiyacımız vardır ve halifemiz Osmanlı çizgisinde olmalıdır!

Bu son olacak olan kimsenin Sultan Selim olacağına dair işaret vardır. Sultan Selim gelecek ve mukaddes emaneti verecektir ki bunu sadece Halife Sultan tutabilir. Bu Mısırdan Sultan Selime hediye edilmiştir ve Sultan Selim bunu Mısırdaki son halifeden alıp 1923’e kadar saklamıştır. Türkiye’ye cebabire geldiği vakit halifeleri dışarıya attılar. İstanbul’a bu kovulmuş olan Sultan gelecek ve onunda ismi Selim olacaktır diye Hadis-i Şerif bilmiştir. Bir Selim Mısır’ın halifesinden bütün mukaddes emanetleri alıp İstanbul’a getirecektir. Şimdi bu İstanbul’dadır. Kimse Peygamberimizin kılıcını alamaz; sadece halife alır ki onun ismi de Selim olacak, son Selim. Son Selim bu mukaddes emaneti alıp Mehdi (a)’a verecektir. Yaklaşıyor, yaklaşıyor! Bunların arasındaki zamanda cebabire vardır. Cebabire de bitecektir; onlar ilahi yumrukla bitecektir.

Ey insanlar, katılanlar! Bu sözlerin üzerine düşünmelisiniz. Bunun üzerine düşünmeyenlerin son anı çok zor olacaktır. Kabirleriniz o kadar müthiş olur, ateşle dolu olur. Neuzubillah, kabirlerimizin ateşinden Cenâb-ı Hakka sığınıyoruz. Ey insanlar! Kabirlerinizi cennet bahçesi olarak bulmaya koşunuz. İlahi emirlere karşı olanlar, ondan kaçanlar, kabirlerini ateşle dolu bulacaklar ve o ateşte pek çok akrepler olacaktır. Neuzubillah!

Dünya sadece çok kısa bir zamandır, lâkin dünyadan sonra ebediyet geliyor. Ebedi hayat ya mutlu hayat olur yada mutsuz ve dertli hayat olur. Ey insanlar, gelin ve dinleyin! Kitaplarınıza bakın, Müslümanlar ve Yahudiler ve Hristiyanlar bir daha kutsal kitaplarına bakmalılar. Ey insanlar! Dinleyin, işitin, kabul edin;

şeytanın peşine koşmayın! Mukaddes Peygamberler ve Peygamberler Mührünü (s.a.v.) takip edin. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin.

Ey Rabbimiz! Bu mübarek gündeki tecelli hürmetine bize sahip gönder! Şeriatın İslam’ın dinini iade edecek, karşı gelenleri yok edecek kuvvet, kudret, ve azâmet sahibi bir sultan gönder! Âmin. Onun sancağı altında bizi de haşreyle. Ömür Senin elinde, biz istiyoruz; Sen istediğin kuluna lütfeden Mevlâsın. Bizde isteriz yetişelim, İslam’ın sancakları her tarafta yükselsin, küfrün bandıraları ayaklarımızın altına alınsın. Tövbe Ya Rabbi Tövbe Ya Rabbi Tövbe Estağfirullah. Şükür Ya Rabbi, Şükür Elhamdülillah bu güne yetiştirdi. Tez günde Sahibi Zaman Sultana yetişelim. İslam’ın sancaklarını kaldıracak Sultan gelecektir ve manevi gücüyle ortalığı tertip edecek. İslam’a, hakka karşı gelenleri tüketecek. Yeryüzü Müslümanla (dolacaktır). Cenâb-ı Allah bize de yetiştirsin, hepinize de. Bugün onların vakfesi var; Sahibi Zaman’ın vakfesi! Mehdi (a)’ın mazlum insanlara ulaşmak için çabuk gelmesini umut ediyoruz.

Ey insanlar, şerefinize ulaşıp tutmaya koşun ki Cenâb-ı Hak itaatimizi kabul etsin. Cenâb-ı Hakka şirk koşmayın; Cenâb-ı Hakkın oğlu yoktur, Cenâb-ı Hakkın annesi yoktur! Cenâb-ı Hak ezelden ebededir. O erkek veya kadın gibi değildir. Neuzubillah!

Ey insanlar! Ey Hristiyan dünyası! Bunu bir daha düşünün; o zaman mutlu olursunuz, yoksa pişman olursunuz. Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfirullah, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfirullah. Bizi doğrultacak Sahip gelsin, Sahip gelsin! Hepsi doğru yolu şaşırtmış. Yollarımızı kayıp ettik ve insanları yanlış yoldan doğru yola getirecek bir rehber istiyoruz. Cenâb-ı Hak bizi bu mübarek günün hürmetine affeylesin. Bu Arafat’ta vakfedir veya Arafat’ın Arifesidir, Allah biliyor. Kendinizi ebediyete kadar ateşten korumaya bakın. Ebediyette insanlar sonsuza kadar ateşten alınmazlar. Bizler cennette ebedi bir hayat istiyoruz.

Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Ya Rabbi Tövbe, Tövbe Estağfirullah. Şükür Ya Rabbi, Şükür Ya Rabbi, Şükür Elhamdülillah. Rahmet kapılarını bize aç. Bize ilahi rahmet deryalarını aç, zayıf kullarını kurtar. Bizler Senin zayıf kullarınız. Ey Rabbimiz, bizi kurtar! Senin emrin sadece, kun fe yekun, “Ol” dersin ve her şey olur. Subhansın! Sultansın! Senden başka Sultan yok; her şey Senin, her şey Senin! Bizi kötü nefsin eline bırakma. Allahumme lâ tekilnî ilâ nefsî tarafa `ayn! Bizi şeytanın eline bırakma. Bizi Mehdi (a) ile doğru yolunda olmayı ikram eyle ve İsa (a)’a ulaşmayı umut ediyoruz. O Kâdir olan Allah’tır. Bi hürmeti Habib, Seyyidel Evveliyn vel Âhiriyn.

Fatiha.

UA-984942-2