Available in: German   English   Arabic   Dutch   Go to media page

Zeg, "Oh mijn Heer, ik probeerde Uw opdrachten te kennen"

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

18 December, Lefke Cyprus

Jumu’ah Speech

Assalaamu 'alaikum de dienaren van onze Heer, Allah de Almachtige (Sultaan staat op en zit weer).

Oh onze Heer, vergeef ons, help ons, en zegen ons. Alfu salaat, alfu salaam, 'ala Sayyidi 'l-awaleen wa 'l-akhireen. Madad yaa RijaalAllah.

We zeggen A'oodhu billahi min ash-shaitaani 'r-rajeem. Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Als je vraagt om een verbinding met de hemelse niveaus, dan moet je a'oodhu billahi min ash-shaitaani'r-rajeem zeggen en Shaitaan wordt dan weggeschopt. En we zeggen bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem, en engelen zeggen, "Welkom aan u, welkom aan u, dienaren van onze Heer."

We weten niets. We zijn alleen afhankelijk van wat onze Grootmeester (q) in mijn hart stopt, waar ik over kan spreken. Ik beweer niet dat ik iets weet. Iedereen weet meer dan mij en aan de hand van je kennis zul je beoordeeld worden.

"Oh Mijn dienaren, kom en zeg wat je geleerd hebt in je gehele leven?" "Ik leerde dit en dat." En zoals je geleerd hebt, heb je ernaar geleefd? Zorgde je dat houw weg op het rechte pad was? Je leerde maar hebt niet behouden wat je leerde. Wat moet je leren? Madad yaa Sultan al-Awliya, madad yaa RijaalAllah. Wat zal je leren als Hij, de Almachtige dat vraagt? We moeten weten wat we geleerd hebben en waarvoor we geleerd hebben.

Wat was het ware doel van het leren?

"Ik leerde om bestuurder te zijn. Ik weet hoe ik een vliegtuigen moet besturen."

Wat heb je geleerd?

"Ik heb geleerd om computer techneut te zijn."

Wat heb je geleerd?

"Ik heb geleerd om betonnen gebouwen te bouwen."

Wat heb je geleerd?

"Ik heb geleerd hoe we een auto kunnen maken."

Engelen kunnen vragen "Welk merk?" (Gelach) kan naar buiten gaan want ik moet schelden, okee? Als iemand niet blij is, mag hij weggaan (er zal) meer nog dan hier op hem gescholden worden.

"Oh wat heb je geleerd?"

"Ik heb geleerd om te bakken."

Jij, wat heb je geleerd?

"Ik was zo iemand die nooit leerde, maar ik plaats op mijn borst en verschuil me achter 'politicus'. Weet je het? Want ik was een eersteklas persoon en ik vocht tegen koninkrijken en betrad hun tronen en maakte mijn ego zo gelukkig en werd zo trots."

Jij?

"Ik heb geleerd om grammafoon te maken."

Jij, wat heb je geleerd?

"Ik heb geleerd paarden te berijden."

Jij, Abdur-Razzaq wat heb je geleerd?

Hij zegt, "Ik heb geleerd ezels te houden." Zoveel dingen, (gelach)erg blij, ik stuur hem.....

Wat heb je geleerd?

"Ik heb geleerd om worstjes maken, want Tjetjeense mensen houden daarvan. En ik bereidde voor honden de beenderen voor, want daar houden ze van."

Wat heb jij geleerd?

"Ik heb geleerd waar ik niet over kan spreken in Uw Goddelijke Nabijheid, weet U het?"

Jij?

"Ik leerde herder te zijn."

Zoveel soorten dingen om te leren. Als de Heer de Hemelen vraagt, "Wat heb je geleerd?" dan weet ik niet hoeveel mensen zullen zeggen "Ik heb geprobeerd Uw opdrachten te kennen; ik leerde hoe ik mijn ego van het duivelse weg kon houden; hoe mensen zich konden beschermen tegen duivels." Je kunt vragen, "Wat zijn duivels?" Duivels zijn oplichters. Oh mensen, die mensen oplichten. Oplichters. Misschien van de mijarden kun je een handjevol mensen vinden die probeerde te leren over hun Heer. Laat over hun Heer, maar ze vroegen wat de rechten van de Schepper waren. Nu zullen mensen dwaas zijn. Als je vraagt, "Hoe ben je in het bestaan gekomen?" Dan zeggen ze, "Mijn vader kwam bij mijn moeder en ik kwam." Is je Schepper je vader en je moeder? Thuu! (spuug gebaar). Niemand zegt, "Mijn Schepper heeft mij geschapen." En wat was je missie als je weet Wie je geschapen heeft? Heb je dan geleerd wat je missie was? Dit is voor alle mensen nu, die luisteren van oost tot west. Thumma latus'alunna yawmaidhin 'ani 'n-na'eem - Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven (Surah at-Takasur 102:8).

Ayatal kareema. Oh onze salafi 'ulama, wat zeggen jullie? Jullie zijn Arabier, en jullie weet te veel; jullie beweren maar jullie vertellen nooit. Behalve Arabieren, die begrijpen. Ik vraag jullie, wat zegt Allah de Almachtige? Asta'idhu billah, vertel me, "waqifoohum - stop hen!" Qif! Stop! Waarvoor? Innahum mas'ooloon. Arabieren, waar zijn de Arabieren? Maar ik zeg tegen die trotse 'ulama, salafi of khalafis! "Waqifoohum innahum mas'ooloon - Doch houdt hen staande want zij moeten worden ondervraagd." (Surah As-Safaat 37:24).

Waarom zeg je dat niet Hanbali, Shafi'i of Maliki 'ulama? Wat betekent salaf? Onder Salaf kun je begrijpen als heengegaan.Van de tijd van Adam a.s. tot aan vandaag. Representeer je die mensen? Waarom zeg je dat je salafi bent? Denk je dat je wist wat Jezus (a) onderwees hawaariyyoon aan zijn discipelen?

Vandaag is een nieuwe begin, het jaar 1431, en de Heer der Hemelen is niet blij met ons. Want wij allen zijn ongehoorzame dienaren. Je kunt niet een handjevol gehoorzame dienaren vinden. Daarom beweegt de hemelse boosheid en nadert het. Ik weet niet wat er zal gebeuren in deze heilige maand, Muharramu 'l-Haraam. Allah de Almachtige Reikte naar Zijn profeten (om hen te beschermen) toen Shayateen en zijn volgelingen hun stoorden en bestormden om ze te vermoorden. En ze vroegen, "Oh onze Heer, bereik ons, Uw zwakke dienaren. Ongehoorzame dienaren komen naar ons toe en vragen ons weg te nemen en om deze wereld alleen voor Shaitaan te laten zijn en niet voor Allah." Dat is hun doel, hun laatste doel om deze hele wereld seculier te laten zijn. Geen religie.

Maar de hemelse hamer staat gereed om op hun hoofden te komen. Ik ren naar Allah de Almachtige, want ik ben niet blij met mijn ego. Als iemand blij is met zijn ego, dan zijn ze niet blij met Allah (swt), want de eerste vechter volgens de Heer der Hemelen was onze ego. Onze ego's zullen nooit gehoorzaam zijn. Daarom zeggen we als de Heer der Hemelen vraagt, "Wat heb je geleerd over Mij? En dan, wat heb je geleerd van Mijn rechten over jou, Ik ben de Schepper. Wat was Mijn recht over Mijn dienaar, heb je het geleerd?"

"Nee, we waren seculieren."

"Neem hen weg (van Mijn Aanwezigheid)!"

Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah.

Ik hoorde in Madinatu 'l-Munawwara toen er een nacht een verduistering plaatsvond, hoorde ik een geheim geluid zeggen, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, "Oh Allah, vergeef mij." Oh mensen, zeg astaghfirullah. De Zegel der Profeten (s) zei, " Ik zeg dagelijks 70 maal astaghfirullah." Als hij (saw), 70 maal dat zegt, dan is voor ons 70 miljoen niet genoeg!

Je kunt kijken en op de gezichten van heel weinig mensen zien dat hun gezicht een schoon gezicht is, een stralend gezicht is, een verlicht gezicht is. Heel heel heel weinig! (Sultaan doet na hoe iemand zichzelf opmaakt in de spiegel). Die man is erg knap en vrouwen staan aan zijn voeten. (gelach). Zovelen zijn er die cosmetica gebruiken. Van hen komt een hele slecht geur. Daarom proberen ze die geur van hunzelf te bedekken door gebruik te maken van cosmetica.

Sahaaba van de Zegel de Profeten (s) hadden één set kleding waarvan je niet kon weten of het wit of zwart was. Ze hadden geen water om het te wassen, en als ze het waste moesten ze zitten zonder kleding, naakt wachtende tot het droog was. Daarom gebruikten ze het voor het leven en mijn Grootmeester (q) zei tegen mij, "Oh Nazim Effendi, je kon niet onderscheiden of hun kleding zwart of wit was. Maar als je het ruikt, ruikt het naar het beste parfum van rozen."

De commando van de Profeet (saw) luidde, taahiru turooqu 'l-Qur'an, "Reinig de wegen van de Qur'an." Wees rein. Het is de weg van imaan, de weg van zikr en de weg van het leven. Iedere Sahaaba had een adem die zo lekker rook, omdat ze rein waren. Zij volgden de heilige commando van Allah de Almachtige, taahiru turooqu 'l-Qur'an. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Oh mensen. Mensen bevinden zich op het verkeerde pad en daarom gaat de crisis omhoog. Het komt niet omlaag, maar dagelijks wordt het meer en meer totdat ze naar de weg van het Paradijs komen. Zo niet, dan zullen ze weggenomen worden. Dat is, alle naties nu verwachten grootse gebeurtenissen, zoals genoemd in de hadeeth shareef, al-marhamatu 'l-kubra. Behoed u, oh mensen. Hoor, luister en gehoorzaam. De Heer der Hemelen vraagt naar die kennis: wat heb je geleerd over je Schepper en wat heb je geleerd over de rechten van je Heer en hoe je omging met Zijn rechten? Leer dit, niemand leert dit. Iedereen probeer te leren over deze dunya. Zelfs de moslimwereld probeert om westers te zijn.

Moge Allah (swt) mij en u vergeven. We hopen op hemelse hulp en steun in deze heilige maand voor zwakke dienaren. We verklaren niet dat we het dienaarschap uitvoeren, maar we vragen om vergiffenis. Vergeef ons, oh onze Heer voor de eer van de meest geëerde dienaar, Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan staat op en zit weet).

Fatihah

UA-984942-2