Available in: English   Italian   Arabic   Dutch   Go to media page

Verlaat vuil en ren achter degenen van de hemelen aan

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

5 December 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op.)

Dastoor Yaa Sayyidee, Yaa Sultanul Awliyah, Madad! A`oodhu billahi min ash-Shaytaani ‘r-rajeem. Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem. La hawla wa la quwatta illa billahi ‘l-`Aleeyyi ‘l-`Azheem! Madad, yaa RijaalAllah! Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd!

In de hemelen is er een niveau waar men altijd zegt, "Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd". Dat is op het niveau van engelen wat nooit eindigd. Niemand kent het begin of het einde. En we geven ons hoogste respect aan en prijzen aan onze Heer die ons geschapen heeft en ons geëerd heeft met wat geen enkel ander schepsel heeft bereikt. En we vragen voor alle lof en glorie voor Hem, Allah de Almachtige en we vragen alfu, alfu salaat, alfu, alfu salaam. (duizend maal dank). Niemand kent het begin van geschenken van Allah de Almachtige aan Zijn meest geliefde in Zijn Goddelijke Nabijheid. Wanneer we het gebed beginnen en eindigen, geen begin en geen einde. Het begint voor de eeuwigheid en eindigt in de eeuwigheid, waarvan niemand het begin noch einde kent. Allahu akbar! Geschonken aan Zijn meest geprezene in Zijn Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (s). (Sultaan zit weer)

Oh mensen hoor, luister en gehoorzaam. We vragen nederig van onze meester, die deze planeet controleert en dirigeert. Wij respecteren hem en vragen dat zijn hemelse heilige machten ons zullen bereiken, opdat we veel meer glorierijk zullen zijn in de Goddelijke Nabijheid. En we zeggen A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-Rajeem om in bescherming te zijn en om beschut te zijn door de kracht van hemelse mensen. Hen is zo een kracht geschonken dat ze van zowel mieren tot aan de mensen kunnen zien. En afgezien van de mensen, zijn er ontelbare wezens. Niemand kent het aantal schepselen, en niemand kent hun posities. Niemand weet waar ze voor geschapen zijn, zijzelf weten dat niet, en als afgevaardigden van onze Heer weten wij het zelf ook niet! Als de Heer der Hemelen ons heiligen stuurt die ons kunnen onderwijzen wat onze missie is, wat ons begin is en wat ons doel is en wat ons uiteindelijke positie is. Als je zegt 'uiteindelijke', er zijn altijd nieuwe verschijningen van onze Heer en aan de hand van Goddelijke verschijningen veranderen onze posities ook. Geen enkel schepsel zal op dezelfde positie staan van tweede naar tweede en derde naar derde. Dat is een zeer machtige positie waar niemand iets vanaf weet. Ware posities, ware doelen, en ware prijzingen die ze dagelijks doen of van uur tot uur, minuut tot minuut, seconde tot seconde. Je kunt omlaag gaan en een nieuw schepsel vinden met nieuwe verschijningen van hun Heer. Allahu akbar!

Goed nieuws voor die mensen die achter zulke enorme verschijningen aan rennen voor hunzelf of voor iedereen. Wat ook hun missies zullen zijn, in de kleinste tijdseenheid verandert dat. Dat is Allah's Heilige Naam "al-Mubdi", en Zijn Heilige Naam "al-Ghalaq," is altijd aan het Scheppen van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Wat is van ´voor de eeuwigheid´? En wat is het laatste eeuwigheid? Niemand weet dat tussen voor de eeuwigheid en eeuwigheid een verschijning zit waar we vragen om eeuwigheid, azali abaadi. Eeuwigheid: wat is de ruimte ervan, waar is zijn ware Zijn voor, en wat geeft het aan de Schepping? Want oneindige geschenken komen van eindeloze schatten van onze Heer via de eindeloze territoria, die via de heerschappijen komen die ontelbare oceanen en oceanen bevatten. Van iedere oceaan kent niemand het begin noch einde.

En door die schepselen van die oceanen, iedereen is gecreëerd met een missie, en ze prijzen hun Heer, Allah de Almachtige, met een andere vorm van prijzen. En door die schepselen komt er madad, meer dan steun. Het is een Goddelijke Voeding dat komt via ieder schepsel in de Schepping, en ze krijgen meer licht. En ieder licht zal verschijnen als bliksem dat van Goddelijke Licht Oceanen komt; het raakt iedere schepsel en er verschijnt een enorme bliksem. En als die bliksem verschijnt in zijn ware verschijning of ware kracht, dan zal deze enorme planeet in vlammen opgaan en eindigen. Allahu akbar, Allahu akbar, subhaanAllah.

Ze schenken nu zulke dingen, machtige verschijningen van de Heer, Allah de Almachtige. Als het een beetje meer opent, hele hele hele hele zwakke, meest zwakke applicatie, dan zal deze universum in een seconde of een derde daarvan of kleiner, uit het bestaan verdwijnen. Dit universum zal verdwijnen, ze gaan op in de oceanen en eindigen. De mensheid nu wordt steeds trotser. Daarom komt er zo een aankondiging via heiligen, om hun trots omlaag te halen zodat ze geen enkele reden meer hebben om trots te zijn. Ze moeten weten wat we zeggen. Het is zo enorm, zo ongelimiteerd, om mensen zich te laten bevinden in verbazingswekkende oceanen of om op het niveau te staan van verbazing.

Daarom als de Goddelijke Verschijning komt bij de ahlul Jannah, mensen van het Paradijs, zien ze niets daar, want ze houden zich met niets anders meer bezig. Geen schoonheid meer, geen smaak meer na die verschijning gezien te hebben, Azamat, prachtige verschijning daalt neer op de kleinste tijdseenheid, en als azamat eindigt dan komt er een sluier over die verschijning en keert terug naar zijn originele oceaan. En als mensen kijken zien ze alleen een ander paradijs, een andere wereld, een andere schepping, want ze ze kunnen naar niets anders kijken behalve naar die zwakke verschijning, of de gehele wereld zal verdwijnen. Dus we moeten heel blij en dankbaar zijn aan onze Schepper dat Hij ons zo geschapen heeft dat wij kunnen begrijpen op een niveau dat geen ander schepsel zelfs de engelen niet kunnen bereiken.

Mensen verliezen hun kans hier om de meest simpele dingen te kunnen begrijpen. Het is ook aan de hand van ieder planeet, want deze planeet kan een beetje meer blootgesteld worden. Iets erop komt in de zwarte gaten terecht en dat zwart gat slokt het op. Witte gaten brengen nieuwen; zoals een persoon ademhaalt, haalt deze ruimte ook adem. Dat laat zien dat het ook levenden zijn. Niet zoals jij denkt dat het van vuur of van stenen is, dat is wat je ziet, maar hun ware Zijn is iets anders. Iedere keer dat ze ademhalen, iedere keer dat ze zegeningen vragen van hun Heer, vraagt iedereen meer en meer licht voor hun om in het bestaan te zijn.

Mensen spelen door te zeggen, "We gebruiken de rakketten en bereiken de geheimen van de ruimte." Wat is dat? Mieren lachen hen uit, want het zijn zulke idioten. Het is niet nodig om het heelal te bereiken waarvan ze zeggen dat het 'biljoenen lichtjaren' in afstand van ons staat, maar je kunt ernaar kijken en wat analyseren op een punt. Hier, die kleine kan een heilige commando zijn van Allah de Almachtige zoals dit universum, en je kunt zien dat het als een kaart is. Maar die ontdekking is om mensen te laten ontwaken en iets te laten weten. Zoals je het onder de microscoop plaatst en ernaar kijkt wat het is. De bedoeling is dat mensen kijken naar het bestaan van de Heer der Hemelen, en Zijn heerschappijen en Zijn majestueuze oceanen, om dat te vinden. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Oh mensen, probeer na te denken over datgene wat je eer geeft hier en in het hiernamaals. Want dit soort denken is de sleutel tot geheime schatten, en Allah de Almachtige bereidt ontelbare schatten voor, voor Zijn afgevaardigden. En die schatten bevatten waardvolle juwelen. Een van die juwelen zal meer waardevol zijn dan als deze planeet een stuk diamand zou zijn. Schatten van Allah de Almachtige zijn ontelbaar, want als Hij vraagt te Schenken aan Zijn dienaren dan zegt Hij "Wees voor Mijn dienaar" en er komt een andere verschijning in het bestaan. Allah (swt) zegt "Wees" en het komt in het bestaan.

Oh mensen, denk erover na. Jullie worden machtig, jullie is iets geschonken van Allah de Almachtige want je hebt de eer om afgevaardigden te zijn. En dat is een van de werkelijke waarde van zonen van Adam (a) die Allah (swt) Schenkt. Als deze wereld duizendmaal die schat is, verder dan dat is die schat kun faya kun, geschonken van de Sultaan aan Zijn dierbare dienaren, allen zijn niet hetzelfde geschonken. Dat is onze rijkdom, rijkdom is niet om territoria te hebben, of continenten of om schatten te hebben die ontelbaar zijn, ze zijn van geen waarde. De waarde die jou geschonken is, is van jouw Heer, Allah de Almachtige.

Ieder punt van een kleine atoom zal groter zijn dan de gehele Schepping en er verschijnt een nieuwe Zijn, nieuwe majestueuze planeten die je niet eerder hebt gezien en je zult ze niet zien nadat je de schatten hebt bereikt. Zijn levens waardevol voor een karkas? Verspil je dunya niet als karkas. Ren weg van de karkas mensen, ren achter de mooie schepselsen. En majestueuze geprezen nieuwe planeten, nieuwe territoria voor jou. Waarom laten jullie dat en rennen jullie achter karkassen aan? Hebben jullie geen verstand? Mensen hebben hun verstand verloren. Fabrieken of boerderijen of gehele landen rennen er nu achteraan, maar ze kennen geen waarde. Ze gebruiken niet wat hen geschonken is, of wat voor hun is voorbereidt in de Goddelijke Nabijheid; dat is waardevol, dus laat het om achter degenen die vuil zijn, aan te rennen. Probeer rein te zijn, want dat terrein is alleen voor reinen en de Heer, Allah (swt), houdt van de reinen. Reinen verlaten dunya om hemels te zijn. Degenen die vuil zijn leven op deze planeet. Verlaat vuilheid en ren achter het reine en waardevolle aan.

Moge Allah (swt) ons vergeven voor de eer van Zijn meest glorierijke (s). Voor zijn eer heeft Allah (swt) ons zulke territoria geschonken, zulke glorierijke bestaan van Goddelijke heerschappijen. Oh mensen, kom en luister. Verlies de waardevolle eeuwige gebouwen en scheppingen niet. Ren erachteraan en laat dit vuile leven. Laat waar je ego naar vraagt, want het is een vuile karkas van dit leven. Maar je ware Zijn, je spiritualiteit vraagt om de hoogste posities en om in de eeuwigheid voor eeuwig te zijn. Moge Allah (swt) ons vergeven en ons enig begrip geven.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Vecht niet met elkaar omwille van karkassen. Oh mensen denk hier over na.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Alle glorie, alle prijzen is voor de Almachtige Heer, Allah.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

O mensen probeer het gezang van de engelen te horen. Het is zo mooi, zo smaakvol.

Moge Allah (swt) ons vergeven voor de eer van Zijn meest geliefde dienaar, Sayyidina Muhammed (saw).

Fatihah.

45 minute.

Alhamdulillah wa shukrulillah!

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Rabbuna! Rabbul mala'ikatu wa ruh, (Oh onze Heer, de Heer van de engelen en de ziel) subhaanAllah, sultaanAllah

Fatihah.

UA-984942-2