Available in: Dutch   English   Arabic   Go to media page

Allah (swt) schenkt van Zijn Hemelse en Goddelijke Attributen

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

22 November 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. La hawla walla quwatta illa billahil aliyul adheem.

Allahu akbar Allahu akbar, la illaaha illa-Llah Allahu akbar wa lillahi'l-hamd

Oh onze Heer, vergeef ons en voor de eer van Uw meest geëerde in Uw Goddelijke Aanwezigheid. Geef ons van Uw eindeloze Genade Oceanen. Misschien veel kleiner dan een atoom van Uw Genade Oceanen die alles kan veranderen. Oh onze Heer en Uw gulheid, niemand kan er een beschrijving van geven, dat is onmogelijk. Vergeef ons en zegen ons, voor de eer van Uw meest geëerde in Uw Goddelijke Aanwezigheid Sayyidina Rasulullah (s) (Arabisch). Geef hem meer Sultaan, dat zijn sultanaat van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid van de gehele creatie. (Sultaan zit weer)

Oh ya Rabbee, ya Rabbee, ya Rabbee, we zijn zwakke dienaren, we zeggen Alhamdullillah wa shukr lillah. Eindeloze dank aan onze Heer die ons heeft geschapen en ons eindeloze gunsten heeft geschonken. En Zijn Oceanen van Gunsten zijn onmogelijk gekend te worden in getallen. Het begin en einde, want alles wat toebehoort aan onze Heer, Almachtige Allah, moet ook eindeloos zijn. Eindeloze gunsten van Allah de Almachtige, gunsten, steun.

En we zeggen, ”Oh onze meester op deze planeet, we vragen nederig om uw steun, we vragen alleen van een oceaan.” Het kleinste iets, het kan een atoom zijn of een electron of een neutron, misschien. Zoals we een kleinste kennen, de kleinste in de schepping. We vragen alleen een kleine hemelse steun om in staat te zijn te zitten en te luisteren naar zulke wijsheden die toebehoren aan hemelen. En die steun komt alleen via de meester van deze planeet. Als er geen meester is dan kan deze planeet niet bewegen en kan het zijn richting niet kennen en kan het ook niet weten wat zijn missie is.

Zoals een auto, als er geen bestuurder is, kent de auto dan je intentie of je richting? Nee, er moet een bestuurder zijn die de auto bestuurt naar zijn juiste richting. Daarom, deze wereld is ook bestuurd, door de meester ervan. Dat is belangrijk. Daarom, gelovigen, degene die geloven, alles in het bestaan moet proberen de ware positie van de meester te begrijpen Als ik ware positie zeg, maar om een begrip te geven aan mensen, want een ware richting kent niemand. Dat is onmogelijk. Hoe kan je dat weten? Maar de meester hij weet zoveel als hij is opgedragen om te bewegen naar een richting. Links of rechts, naar voren niet naar achteren, niet omlaag maar omhoog.

Oh mijn luisteraars, we zeggen zulke dingen we kunnen honderden of duizenden preken erover geven. En het is niet genoeg om een ware positie te geven aan de meester van deze wereld, dat hij commandeert en bestuurt. Niets in het bestaan is zonder een coördinator. Soms ken ik Engels, hoe kan dat? (Sultaan lacht)

Ja, en vanavond vragen we ook van onze meester wat nodig is voor de kinderen van Adam (a), wat nodig is. Ze moeten weten over het begin, dan kunnen ze zich verbeteren en verbeteren en verbeteren. Ze beginnen een mars/parade van aarde naar de hemel. Wie beweegt van aarde naar boven, zal het begin vergeten want hij kijkt altijd omhoog. Kijkt en vraagt over die schepping, die hen raakt en naar boven gaat. Omhoog rijzen, dat is belangrijk We zijn niet geschapen om voor een korte tijd op deze planeet te zijn en om dan begraven te worden in de begraafplaats. Nee het is niet een ware wijsheid en ware Wil van de Heer over onszelf. Niemand kent Zijn Wil over jou, niemand kent de Wil van zijn Schepper. Wil over haar of hemzelf. Zelfs de planeet waar we op zijn, deze planeet weet het niet. En hij die de planeet bestuurt, hij weet het ook niet. Een andere meester met een hogere positie, geeft en signaleert naar hem. Mensen denken dat dit leven van de mens zo eenvoudig is. Geboren worden, leven, doodgaan en afgelopen, dat is de mentaliteit van de mensen die hun verstand niet gebruiken.

Als je kunt vragen aan een mier. Kun je een mier aanspreken en kun je preken tegen een mier? Denk je dat, oh doktoren, denk je dat je een mier kan aanspreken? Als je "Nee" zegt dan sta je onder het niveau van de mier. De Heilige Qur’aan maakt het duidelijk, alles, alles! Heilige Surah, Suratul Naml (27), de Surah over de mieren. Kijk en probeer het te begrijpen. Hoe kan je het begrijpen? Als je leeft in een donkere plek kan je niets zien of je kan niet lezen of kijken of begrijpen daarom heb je een opening nodig, een hemelse opening. Via je ogen en je ogen behoren tot je hart. Als je hart niet opent dan zien je ogen niets. Kijken en zien, zelfs mieren kunnen zien en kijken. Aan de hand van hun mogelijkheden of naar hun capaciteiten. Ja er is een heilige Surah, Suratul Naml, daarin wordt gesproken over alles dat een begrip heeft. Het moet iets begrijpen, misschien is dat iets aan de hand van zijn capaciteit. Dat is een opening aan de hand van zijn kunnen. En aan de hand van de mogelijkheden die dat schepsel is geschonken.

Eén mier schreeuwde in de vallei van mieren. Hoe kan je het begrijpen? Dat hij zegt, ”Oh mieren ren snel naar je holen, probeer beschutting te zoeken tegen Solomons’ legers, (zodat) de voeten je niet pletten.” Dit is een mier, het weet iets. Het moet iets weten, als die mier iets weet, wat dacht je van de Schepper? Denk je dat de mier niet weet door wie het is geschapen?

Oh wahabi ulema, salafi ulema, ze zijn erg jaloers. Ja waarom ben je jaloers? Allah (swt) schenkt iemand en iedereen zoals Hij wilt. Alle mieren begrijpen niet van die geheime aanspreken. En die aankondiging van die mier bereikt het begin en einde van die vallei. En u, onze technologisten, ze zijn zo trots op hun talkie walkie. Ze zeggen toen ik klein was, hoorde ik dat er een soort draadloze talkie walkie was. Het loopt en spreekt of andersom. Professoren van de wahabi's, ken je dit? Nee je hebt zoiets nooit geleerd, je leert alleen te zeggen dat salatus salaam bid'ah of haraam is. Of als je op je linker been staat is dat kufr, of rechterhand zegt je dat dit bid'ah. Als je rechtdoor wilt zeg je dat het kufr is. Hun kennis is zo, en kijk in de Heilige Qur’aan om te begrijpen.

Wie kan nu op aarde spreken over zulke geheime kennis? Van oost tot west, ik ben niets, maar ze zorgen ervoor dat ik kan spreken. En deze mentaliteit is geaccepteerd, geen bezwaar ertegen. Want degene die bezwaar maakt, moet kennis hebben dat boven mijn niveau is. En ik heb geen niveau van kennis, nee, ik weet niets. Maar zoveel ontelbare, ontelbare mensen, hen zijn zoveel geheimen geschonken die niemand kan benaderen. Als het hen benadert, begrijpen ze het niet. Zoals een kleine jongen van Engels, Amerikaans, Turks, een bepaalde ras, als ze in een bepaald boek kijken, begrijpen ze het niet. En zoveel miljoenen mensen zijn er waarvan sommige die geheime kennis hebben, geheim voor de doorsnee mens. Niet voor degenen die omhoog stappen. Bij iedere stap is een ander visie, verschijning geschonken.

Oh mensen, mensheid, in de heilige hadeeth, als ik het zeg zullen zoveel mensen zoveel wahabi of salafi ulema's zeggen dat het kufr is. Maar het is genoemd in alle heilige boeken dat Allah de Almachtige Adam (a) geschapen heeft, geen gelijkenis, maar zoals Hijzelf. Dat betekent zoals Hij wilt. Geschonken van Goddelijk Attributen. Aan de mens, (Arabisch) maar zoveel, zoveel, zoveel afstanden geen begin of einde, om een mens te zijn zoals zijn Schepper. Maar Allah de Almachtige heeft hen geschonken van Zijn Goddelijke Attributen. Om te zien, te spreken, te horen, te ruiken, om te weten en te bewegen. Dat zijn geschenken van de Heer der Hemelen. Van Zijn Hemelse Attributen is iets geschonken. Iets, betekent ten opzichte van alle dingen is iets, niets. Maar dit is een heel diep onderwerp.

Allah de Almachtige heeft gevraagd om een beschrijving te geven aan Zijn vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger moet iets hebben van Goddelijke of Hemelse Attributen. Als dat hen niet geschonken worden, kunnen ze geen vertegenwoordigers zijn. We kunnen zeggen, als je een ezel tot een vertegenwoordiger maakt. Is er een verband? Hoe kan het? Jij bent mens en dat is ezel, dat kan niet. Als Allah (swt) een khalifa, vertegenwoordiger maakt, moet die van Hemelse Attributen geschonken zijn om vertegenwoordiger te zijn. En vertegenwoordigers in woorden, in letters, niets anders. Ware realiteiten kan niemand weten, maar de mens zal een vertegenwoordiger zijn, maar geïmiteerd. Maar we hebben zo een kans van de Heer der Hemelen, dat als wij een weg volgen en vragen om dichterbij de Heer der Hemelen te komen, dan zal je iets geschonken krijgen. Dat iets als het een oceaan is, zal het altijd iets zijn. Het kan niet alles zijn. Ongelimiteerde zijn, ongelimiteerde bestaan, voor Hem alleen, voor Hem niet voor iemand anders. Dat kan niet.

Maar Allah de Almachtige vraagt om een nieuwe schepping te brengen, nieuwe schepselen die voorheen niet zijn geschapen. Maar hun schepping, als Allah de Almachtige vraagt, Zijn Goddelijke Wil zegt, "Ik zal een nieuw schepsel scheppen, maken die Mijn vertegenwoordiger zal zijn". En (Arabisch) de niveaus van vertegenwoordiger zijn, is ontelbaar je kan het begin of einde niet weten.

Oh mensen, verscherp je begrip en vernieuw je kennis en probeer ook je begrip op een hoger niveau te brengen voor zulke geheimen, geheime wezens of geheime posities. Daarom is er gezegd hazrati insaan, hazrati Allah, hazrati Rasul, hazrati insaan. Dat is een eer die geschonken is van hemelen, je kunt niet zeggen dat iemand hazrat is. Nee, die eer komt alleen van de hemelen om als hazrat benoemd te worden. Ons niveau staat op het niveau van vertegenwoordiger. En ware respect voor onze ware Zijn. Een ware Zijn kan niet gekend zijn van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Dit is een oceaan, niet alleen één oceaan, ontelbare oceanen.

Oh mensen, wie gehoor geeft om zulke dingen te horen en te accepteren, jij bent beloond dat iedere stap die je maakt, wordt jou van die eindeloze oceaan geschonken. Die behoort tot het vertegenwoordschap. Insaan, mens, het is een gesloten schat, de Heer der Hemelen zegt, "(Arabisch) Niemand kan het openen."

De mens ook als een vertegenwoordiger, ze kunnen ook een schat (?) en zijn sleutel is alleen in de Handen van de Heer der gehele Schepping. Als Hij het niet opent, dan geen begrip voor de mens over wat zijn missie is, wat zijn ware realiteit is en wat hij draagt. Want Allah (swt) schenkt hen van Zijn Hemelse Attributen, niemand anders. Want iedere vertegenwoordiger is een verborgen schat. Als Allah (swt) het opent dan kan het gekend worden, maar Allah (swt) zegt, "(Arabisch), een ongekende schat". Niemand weet het, dat is onmogelijk, Hij is Eén. Maar Hij heeft de mens geschonken en maakt iedereen ook een vertegenwoordiger. En hun ongekende schatten zijn allen bekend bij de Heer. Ze kunnen zichzelf niet kennen, hun Zijn van begin tot eind kent niemand.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi 'l-hamd

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Oh onze luisteraars, assalaamu 'alaikum deze salaam beschermt je, het beschermt je van verkeerde begrippen en geeft wegen aan je naar je bestemming van je ware identiteit. Dat is belangrijk, als je op verkeerde weg bent, dan zorgt salaam ervoor dat je weer op het goede pad komt om je ware Zijn te bereiken. En te zien wat je geschonken is door Allah de Almachtige. (Sultaan staat op) Subhanahu wa ta'ala (Sultaan zit weer).

Assalaamu 'alaikum.

Fatihah

41 minuten

Huuu

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

En als een vertegenwoordiger omhoog rijst en dichterbij zijn ware Zijn en dichterbij komt, en zijn schatten worden hen geschonken, dat is 'Eid ul Akbar.

De grootste blijdschap, grootste eer en die grootse eer, een hemelse voor die persoon. Als die persoon als ze één stap omhoog gaan, eer, eer, eer. Mens de ongekende, behalve hun Schepper Allah de Almachtige. (Sultaan staat) Subhanahu wa ta'la shukran laka (Sultaan zit).

Allah Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dom edome dome dome

dome dome dome dome

Je zult horen dat het gezang van engelen die verheerlijken als er een herrijst van een niveau naar een andere (Arabisch). De Heilge Qur'aan zegt dat. Oh salafi ulema probeer daar de betekenis van te begrijpen. Het is een aankondiging aan Profeet (saw) en een andere recitatie zegt, " (Arabisch) Allen van jullie, oh Mijn geliefde je gaat van één naar het ander niveau en ook je natie van een naar een ander niveau". Woorden tekenen continu.

Fatihah

45 minuten

Allah Allah

Fatihah

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

Ik heb nooit gehoord van een recitatie, dit komt.

350.000

MashaaAllah, zoals Hij wil, ook al is het maar één persoon, ik word betaald, het maakt niet uit. Ja meneer.

UA-984942-2