Available in: English   Dutch   Arabic   Go to media page

Ik probeer uw begrip te verruimen

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

23 November 2009 Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Oh mensen, sta op voor het prijzen van onze Heer, onze Schepper. En we zeggen Yaa Allah ant Allah La ilaaha illaha anta subhanaka. Ma azamu shanuka, Ma azamu shanuka, Ma azamu Uw Schepping. Allahu akbar, Allahu akbar la ilaaha illa-Llah, Hu Allahu akbar, Allahu akbar walillahi’l-hamd.

We vragen als zwakke dienaren om Uw vergeving en Uw zegeningen voor de eer van de meeste geëerde in Uw Goddelijke Aanwezigheid, Sayyidina Muhammad (saw). Geef hem meer en meer eer en meer glorie, oh onze Heer, Alfu salaat alfu salaam, alaika ya Sayyidina-l awwalin wal akhireen. We vragen uw bemiddeling opdat we kunnen opstaan en opdat we kunnen begrijpen, opdat we kunnen doen zoals u wenst.

(Sultaan zit weer)

A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajim. Bismillahi’r-Rahmaani’r-Rahiem. Dat is opdracht van onze meester; voordat we hem aanspreken, heeft hij opgedragen dat we moeten zeggen A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajim, Bismillahi’r-Rahmaani’r-Rahiem.

Oh onze Heer, we rennen naar U. Rennen naar U, dat is iets wat wij alleen kunnen begrijpen in woorden. Maar de ware betekenis is dat we naar U rennen, waar zijn wij en waar is Hij? Denk je dat er een afstand is tussen onszelf en Hem de Almachtige? Madad, oh onze meester, maak het duidelijker voor ons zwak begrip. Nu begrijpen mensen het, als we zeggen dat we naar Allah (swt) rennen (weg) van Shaitaan. Waar is Allah (swt)?

Eens kwam in de heilige aanwezigheid van Rasulullah (saw) een persoon, en zei ”Oh, yaa Rasulullah, ik heb iets gedaan en ik moet daarom één van mijn slaven bevrijden. Ja, maar ik weet niet of zij een moslim is of niet, of ik weet niet of ze idolen aanbidt”. Want als je een slaaf bevrijdt moet dat een moslim zijn om vrijheid te geven aan diegene. Wie is diegene? En er was een jonge dame Jariya, ze was een dienstmeisje en Rasulullah (saw) vroeg haar:

”Geloof je in God?”

Ze zei: ”Ja”

“Waar is Hij?” vraagt Profeet (saw).

Ze zegt: ”In de hemel.”

“Okee, je mag haar bevrijden.”

Dat is het laagste niveau voor het geloven. Zoveel mensen maken problemen (worstelen) met elkaar. Eén zegt: ”Oh mens, wees bang voor God”. En hij wijst omhoog, en dat is okee. Dat is geaccepteerd aan de hand van hun niveau, van hun begrip. Allah (swt) accepteert het, als hij "omhoog" zegt, is dat genoeg. Daarom zeggen we nu ren naar Allah (swt), we gaan er niet te diep op in, nee. En we hebben niet de intentie een maqam ( kwestie) van te maken, we denken niet aan Allah (swt) die op een troon staat. Maar we zeggen, God kijkt naar je, behoedt je. En Allah de Almachtige is overal. En Allah de Almachtige, Zijn Wezen heeft het niet nodig te staan of te zitten.

Zoveel mensen vroeg ik:" Oh Salafi 'ulama! Nog een keer, omdat jullie beweren dat jullie de meest geleerden zijn. Ik stel jullie één vraag: ”Staat of zit jullie Heer?” Wat zal hun antwoord zijn, ik wil graag hun antwoord horen. "Staat of zit jullie Heer?" Ik zou hun antwoord graag willen horen. Staat of zit Hij? Beiden behoren tot de kwalificatie van de mens. Ja, ze kunnen zeggen dat Allah de Almachtige 'ala l'arshu stawa (Hij bevindt Zich op de Troon), dat betekent, wat betekent dat? Sommigen zeggen dat Hij zit op Zijn arsh (Troon), op Zijn Troon. Waarom Zit Hij? Is Hij moe dat Hij moet zitten? Is Allah (swt) moe? Of heeft Allah (swt) het nodig, het zitten op een troon?

Nee. Zulke vragen, doch salafi 'ulamas horen dit nooit. Ze kunnen niets zeggen, maar sommigen zeggen dat Ar-Rahmaan ala 'l arshu stawa (De Barmhartige, Hij bevindt Zich op de Troon). Ze brengen een betekenis dat Allah de Almachtige op Zijn Goddelijke Troon zit, zoals een persoon op zijn paard zit. Hasha, astaghfirullah, hoe kunnen ze dit zeggen? Wat voor iets kan Allah de Almachtige dragen? Alles wat geschapen is, Hij is de Schepper ervan. Hoe kun je zeggen dat Allah de Almachtige de Troon bestijgt of erop zit?

Maar zoveel mensen hebben een verkeerd geloof, ze maken dat mensen fout geloven. Allah (swt), je kunt niet zeggen dat Hij boven of beneden of rechts of links staat.

Twee engelen komen en ontmoeten elkaar. Niet op aarde, maar boven of beneden deze aarde. De ene vraagt aan de ander:

"Waar kom je vandaan?"

”Van de Goddelijke Aanwezigheid van de Heer der Hemelen. En jij waar kom jij vandaan?”

“Van beneden van de Goddelijke Aanwezigheid van de Heer”.

En Profeet (saw) zegt: "Beiden hebben spreken de waarheid". Want je kan niets vinden in het bestaan dat de Heer der Hemelen niet in het bestaan houdt. Ayatul karima: "Innalla yumsika samawati wal ard antasula", waarlijk, Allah Draagt de hemel en de aarde. Allah de Almachtige Houdt alles in het bestaan. Dat betekent als we Allah (swt) verlaten, geen samawat (hemelen) of araddin (aarden) meer, niets meer in het bestaan. Eén atoom om in het bestaan te zijn, moet omringd zijn vanuit zes richtingen; boven een kracht, beneden een kracht, rechts een kracht, links een kracht, voor een kracht en achter een kracht. Alles moet op dezelfde positie staan, zodat die atoom in het bestaan zal zijn. Ma in tazula, ma yumsikuhunna min ahadin min ba'd. In Zijn opdracht, "Wees!" Die kracht-oceanen komen en aan de hand van Goddelijke Wil komt het in het bestaan. Daarom zegt onze Grandsheikh (q) dat alles in het bestaan verschenen is door de kracht-oceanen of macht-oceanen van Allah de Almachtige, die verschijnen. En die oceanen, niemand kent het begin noch eind.

Oh mensen denk erover na. Dit is zo een bijeenkomst, de hoofdzaak is ons verstand te ontwaken. Want ons begrip slaapt, sta op en kijk. SubhaanAllah. Assalaamu 'alaikum. oh onze luisteraars. Als we assalaamu 'alaikum zeggen vragen we van diegene, van Zijn ontelbare namen As-Salaam. As-Salaam is om je te ontwaken, dit is zo een bijeenkomst, mensen hebben (het) nodig. Want de mensheid bereikt nu het toppunt van hun materiële Zijn. Stawa, laatste limiet of laatste horizon van de mensheid is bereikt via hun technologie. Geen afstanden meer voor hun om te bewegen, (niet) ernaartoe of er vanaf, of rechterhand (rechts), linkerhand (links), (niet) omlaag of omhoog. Laatste top of laatst limiet of laatste horizon voor de mensheid is bereikt, door hun fysieke Zijn. De fysieke autoriteit die aan de mens geschonken is, dat is zijn laatste limiet, het kan geen stap meer maken.

Zoals de nacht van de reis, hemelse reis, mi'raadj. Gabriel (a) was met de Zegel der Profeten (s), Sayyidina Muhammad (saw), geëerde metgezel, geen gewone metgezel. Om een metgezel te zijn voor Rasulullah (saw), dat is iets anders. Zo'n eer voor hem, een eer aan hem dat hij met hem was. Niet (zoals) jouw gezelschap, met iemand, nee. Gabriel (a), de engel, is een speciale metgezel. Gaat omhoog en bereikt het top niveau van de hemelen. De zevende hemel en zij bereikten de top ervan. Aartsengel Gabriel (a) zei: ”Oh Muhammad (saw), mijn positie is tot hier. Hierna kunt alleen u gaan. Als ik mijn voet nog een millimeter (verder) plaats, de glorieuze nur (licht) waar niemand van weet wat er daar is, dat zal me wegnemen en verbranden. Dan is het onmogelijk terug te komen.als aartsengel Gabriel (a)" ”Het is alleen voor u, u kunt verder gaan.”

Allah Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan, wie kent Muhammad (saw)? (Sultaan staat op) Wie kent hem? Hij weet ... (Arabisch)... wahabis en salafi mensen. (Sultaan zit weer).

Dome dome dome dome dome. Die dome dome hoort Gabriel (a). Do-me, onder dat niveau is er een hemelse gezang van engelen die dome dome dome dome. Dat is tot daar, maar daarna wordt de Zegel der Profeten (saw) verwelkomt en Allah (swt) zingt dit voor Zijn schepselen. En dat is een gezang in de Goddelijke Aanwezigheid. Niemand kan het horen of begrijpen. Allahu Akbar, Allahu Akbar!

Oh mensen, Allahu Akbar, Allahu Akbar! We verliezen onze levens voor niets, en verliezen zulke rangen en wijsheden en schoonheid oceanen en verlichte oceanen en heerschappijen van glorie. Oh mensen, we zijn zo zo dwaas, zo dwaas, daarom zoveel heiligen zeggen: ”Mensen houden van rioleringskanalen en vragen niet wat daarbuiten is en mensen verliezen maar." Maar de Heer der Hemelen zal hen iets geven, maar het zal maar een druppel van de Goddelijke Oceaan zijn. Een atoom van die oceaan, alle oceanen kunnen het betreden en verdwijnen zoals verlichte gaten. Donkere en verlichte gaten. Als de gehele schepping dat nadert, gaat het door die licht oceanen en verdwijnt en komt het niet meer terug. Daarom zegt Gabriel (a): ”Ga verder, maar deze verlichte lichtgaten die slokken op, het is onmogelijk om mee te komen als mijzelf nu.” Allahu Akbar, Allahu Akbar!

Oh mensen, we verliezen onze kans voor hoge geschenken, eindeloze glorie oceanen, eindeloze verlichte oceanen, eindeloze verlichte heerschappijen. Oh mensen, hoor en denk erover na, wat ons is geschonken van de hemelen. Probeer dankbaar te zijn aan onze Heer, dat Hij je geschapen heeft voor zo een eer en we beseffen het niet. Nu in oost tot west kun je niemand vinden die altijd kijkt naar die heerschapijen van verlichting. Verlichting komt van de heerschappijen van het bestaan, van onze Heer. Elk licht brengt biljoenen van werelden die je niet kunt tellen. Oh mensen daarom is het zo eenvoudig. Een eenvoudig iets, om iets te maken voor de mensen voor de Grootheid van onze Heer Allah de Almachtige, Allahu akbar.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah

Wie rent in die oceanen, heerschappijen, Goddelijke heerschappijen, oceanen eindigen. Elke creatie eindigt. Moge Allah (swt) ons een beetje wakker maken. Opdat we kunnen begrijpen, zelfs voor één seconde, je kunt 100.000 stukken van tijd bij elkaar brengen. Toch zal het onmogelijk zijn te begrijpen.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Ontelbare muziek, die toebehoort aan de Goddelijke heerschappijen en verlichte oceanen. Oh, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi’l-hamd. We vragen vergeving voor de eer van de meest geëerde in de Goddelijke Aanwezigheid Sayyidina Muhammad (s). (Sultaan staat en zit weer)

Fatihah

42 minuten? (vraagt Sultaan)

38 minuten.

Wat er nu gezegd is, zijn zulke oceanen van kennis van een atoom. Als die atoom opent, slokt het de gehele wereld op. We zijn zo klein, maar zoals we die glorie geschonken hebben gekregen om afgevaardigde te zijn, zo een kennis geschonken. Zelfs engelen kunnen het niet bereiken, hun begrip is ook in limieten. Maar het begrip van mensen kunnen engelen niet bereiken.

Arabieren hebben een gezegde yahtarim nafsak (respecteer jezelf). Wat betekent het? Behoud je eer, behoud je eer. Zo niet, dan zul je jouw eer verliezen. Daarom zijn zoveel dingen verboden voor de mensen. Een ieder is een verschrikkelijk wezen, die de eer van de mensheid wegneemt. Nemen en nemen, net zolang totdat ze geen eer meer dragen. Probeer tenminste het laatste niveau te staan van hoogste respect.

Nu is de tijd voorbij, en daarom, de komende dagen zullen vreemde ongekende oceanen brengen, die nog nooit eerder geopend waren voor de mensen in het verleden. Misschien waren hun rangen hoger, hoger dan zelfs de rang van de profeten. Want ze zijn niet aangesproken door de Heilige Qur´aan. Ze hebben heilige boeken, maar het station van de Heilige Qur'aan kan niemand bereiken.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Oh onze Heer, vergeef ons. Yaa Rasulullah (s) we vragen om uw bemiddeling, shafa'at ya Rasulullah. Voor uw eer en we vragen om begrip, om beter te begrijpen, en om de mensheid ook te laten begrijpen.

Fatihah

43 minuten. Genoeg.

Voor de eer van deze bijeenkomst, onze Heer, Stuur van Uw eindeloze genade oceanen, zelfs een atoom, of kleiner dan een atoom, om onze harten te laten openen en ons begrip te verlichten voor het begrijpen.

Fatihah

44 minuten? vraagt Sultaan

45 minuten

Assalaamu 'alaikum, onze gelovigen, onze luisteraars.

UA-984942-2