Available in: Turkish   English   Dutch   Bahasa   Go to media page

Leiders moeten opstappen als de grote menigte dat eist

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

28 January 2011, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi 'l-hamd! Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi 'l-hamd! SubhaanAllah w ’alhamdulillah wa laa ilaaha illa-Llahu wa Allahu Akbar wa laa hawla wa laa quwatta illa billahi 'l-`Aliyyu 'l-`Azheem. Alfu salaat, alfu salaam `alaa habeebillah, noor al-`Arshillah, Sayyidi 'l-Awwaleen wa ’l-Akhireen, Sayyidina Muhammadan wa `ala aalihi wa sahbihi ajma`een. Ishfa` lana yaa Sayyidi 'l-Awwaleen wa ’l-Akhireen. A`oodhu billahi min ash-Shaytani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem (Sultaan gaat zitten).

Assalaamu ‘alaikum, ayyuha’l-hazirun. As-salaam ‘alaa man ‘ittaba al-hudaa.

Oh onze aanwezigen in oost en west, behoud jullie geloof, behoud jullie eer.

Oh, mensheid, behoud jullie eer, die jullie geschonken is door jullie Schepper, Allah de Almachtige. Niemand kan eer geven, behalve onze Schepper. Jullie kunnen eer proberen te nemen in dit tijdelijk leven, en jullie denken dat de eer die door mensen gegeven wordt iets voorstelt, maar het is niets. Als een persoon vraagt om eer te bereiken door mensen, zal het als stof zijn. Stof, materiaal, het is materieel en het is tijdelijk, muakkah, een tijdelijke eer. En mensen worden er blij van als zij bijvoorbeeld een president kunnen zijn of minister of premier. Ik spreek niet over koningen en sultans, de eer aan koningen en sultans en keizers is niet gegeven door mensen. Nee. Gewone mensen hebben geen eer, maar mensen zonder verstand haasten zich om eer van het publiek te krijgen. Het publiek heeft geen eer, wat kan het jou geven?

Je bent zo een persoon die vraagt om een emerald, robijn, diamant, parel of saffier van mensen die alleen zwarte stenen hebben die ze kunnen schilderen en je kunnen geven, zeggende, “Neem dit, het is me een genoegen om jou deze belangrijke parel te geven.” Alhoewel ze alleen maar stenen bezitten waar je op kunt lopen. De mens is zo dwaas.

Mensen hebben nu het niveau bereikt dat ze de werkelijke kostbare stenen niet kunnen onderscheiden van geïmiteerde of gekleurde steen. Democratie is smerigheid, want mensen rennen erachteraan en (politici) vragen de mensen, “Geef jullie waardevolle stenen (stem) aan ons. En er is een mand, wie ons accepteert zet hier waardevolle rode stenen in.” Sommigen zijn boos op hen en zeggen, “We zetten hier niets in, we geven vuile stenen aan de andere kant (partij).” De mentaliteit van de mensen is verloren en dat is een zeer belangrijk punt.

De mensheid is bedrogen door Shaitaan. Shaitaan zegt, “Je moet verkiezingen houden. We moeten blij zijn met degene die stemmen.” Mensen kleuren het en zeggen, “Plaats de oppostie hier.” Beiden zijn stenen, maar de kleur is anders. Daarom zitten we op een stoel in ons democratisch systeem, onze presidenten worden gekozen door zoveel dwaze mensen die rood van blauw niet kunnen onderscheiden. Wij moeten zeggen, “Plaats hier jullie robijnen.” En de mannen die daar zitten (zeggen), “Oh mensen, we zijn gekozen door de meerderheid van onze dwazen die ons brachten en macht gaven. We hebben meer rode stenen hier, en onze oppositie heeft verloren omdat hun stenen niet werkelijk blauw zijn.”

Is er geen intelligentie voor de mensen van de 21e eeuw? (Het democratisch systeem) maakt de burgers als ezels die niets begrijpen. Het democratisch systeem is zonder verstand. Shaitaan bedriegt jullie, hij geeft jullie gekleurde stenen alsof het robijnen zijn. De hele wereld werkt nu op deze manier en de wereld komt nu omlaag, want de pilaren die aan de gekozen leiders zijn gegeven , zijn verrot en brokkelen af. Je kunt om je heen kijken beginnende in Tunesie, Algarije, Sudan, Egypte, Libanon, Libië, Turkije, Iran, Irak, Yemen, en Pakistan, allen hopen een democratische regering te vormen. Waar is islam? Hoezo zijn jullie moslims?

Nu beginnen zware vloek en waarschuwingen neer te dalen op de menigte. Allereerst kwamen er overstromingen op de continenten, en we hoorden dat ze op Indonesië daalde. Waar is jullie technologie om jullie te redden? Jullie hebben zoveel stemmen om aan de macht te kunnen zijn. Waar is jullie macht? Laat het zien! Als het sneeuwt, kun je het niet stoppen. Als het regent, kun je het niet stoppen. Als er een tornado komt, kun je niet wegrennen. Als vulkanen beginnen uit te barsten, is het niet mogelijk om weg te rennen. Maar wat is dat dan voor dwaasheid van de mensheid nu?

En de harten van zoveel gekozen presidenten bonken hevig, omdat ze niet weten of ze de nacht zullen halen, ze zijn bang. Vrees is niet iets materieels, maar het komt van de hemelen en stroomt overal naartoe. Maar mensen accepteren nooit advies. Shaitaan rent achter hen aan omdat ze dronken zijn. Laat dat, en vraag genaden van Allah de Almachtgie. Volg de Zegel der Profeten, Sayyidina Mohammed (s) (Sultaan staat op en gaat zitten) om hier en in het hiernamaals gered te worden.

En allereerst zal het beven komen naar de Arabische landen omdat zij zeggen, ”We zijn Arabieren,” en ze zeggen niet, “We zijn moslims.” Ze geloven niet in de heilige regels die ons is bereikt, maar zij rennen achter de regels van Shaitaan aan. Daarom zijn ze bang. Ik vertel de Arabische presidenten, als zij zichzelf willen redden, heeft de Heilige Quraan veiligheid voor iedere situatie voor iedereen duidelijk gemaakt. Voor elk probleem die de mensen kunnen tegenkomen stuurt Allah de Almachtige een touw om hen eruit te redden.

Aan Libië, Sham, Egypte en Tunesische arabieren: zij hebben de heilige vers duizendmaal gelezen zonder na te denken over wat Allah de Almachtige zegt, (Sultaan staat op) asta’idhu billah, ik spreek alle Arabische leiders en naties aan. Wat zegt Allah de Almachtige tegen hen, “Fain lam tajidoo feeha ahadan fa-laa tadkhulooha hatta yu’dhana lakum wa in qeela lakumu ’rji`oo fa ’rji`oo huwa azkaa lakum w ’Allahu bimaa ta`maloona `aleem - En indien gij niemand daarin vindt, gaat ze niet binnen voordat gij toestemming krijgt. En als er tot u wordt gezegd: "Gaat terug," gaat dan terug want dit is voegzamer voor u. Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.”(Surah Al-Nour 24:28)

(Sultaan zit weer) Dat is ayatul karimah. Ulama’s van Azhar, Tunesië, Libië, Shaam, Hijaaz, Yemen, Baghdad, Egypte, Sudan mogen nadenken over deze fatwa.

Begrijpen jullie het of niet? Allah de Almachtige zegt, bijvoorbeeld als jullie ergens een bezoek brengen, en je bereikt de (voor)deur van het huis van de gastheer en ze zeggen, “Ga weg, kom niet naar binnen,” dan moet je weggaan. Dit is de heilige opdracht van Allah. Yaa ‘ulama waarom herinneren jullie je presidenten hier niet aan? wa in qeela lakumu rji’oo fairji’oon, “Ga weg.” Als jouw volk tegen je zegt , “Ga weg,” dan moet je weggaan, en zo niet, dan zullen jullie verantwoordelijk zijn voor ieder slechtheid wat er ook op je afkomt. Als zij jullie vermoorden, dan is dat door jullie valsheid. Als mensen zeggen, “We willen je hier niet hebben,” dan moet je daar niet zijn.

Dit is vooral de fatwa dat gezegd mag worden door de Azhar ‘ulama. ‘Ulama’s van Tunesie, Sudan, Yemen, en Baghdad zijn Arabieren en zij weten dit. Als het verkeerd is, kunnen ze het mij vertellen. Als je de Heilige Quraan opent, wat staat erin? Als ze zeggen “Ga weg,” dan moet je weggaan. Je naam is niet voor eeuwig daar gestempeld. Als mensen niet willen dat je daar president of sultan bent, ga dan weg. Als jou iets bereikt aan straf of jou schaadt, ben je zelf verantwoordelijk voor je ego en Allah de Almachtige zal je vragen, “Was je de enige persoon van de gehele ummah om ze te leiden? Waarom stond je erop dat je wilt blijven zitten.” Als mensen zeggen, “We willen je niet als leider. Ga weg” dan moet je weggaan. Dat is belangrijk.

Oh Azhar ‘ulama, als jullie die fatwa niet geven, zullen jullie gestraft worden op de Dag der Wedersoptanding met de ergste straf! Want gewone mensen weten het niet, jullie weten voor wie jullie vrezen. Allah zegt dit, waarom vrezen jullie voor een gewone persoon? Nee, dat kan niet, jullie moeten voor Allah de Almachtige vrezen. Als jullie mensen zeggen, “Ga weg,” ga dan weg. Je misbruikt macht en je zult vermoord worden. En nu is het op de hele wereld zo, overal zijn er problemen. Amerikanen en Christenen hebben dezelfde regel: als ze tegen de leider zeggen, “We willen je hier niet, Obama, ga weg” dan moet hij weggaan. Als de Russen zeggen, “Oh onze president, ga weg, verlaat die stoel,” dan moet opstaan en vertrekken. Dat is de veilige weg voor jou hier en in het hiernamaals. Zo niet, dan zullen jullie gestraft worden hier en in het hiernamaals.

Moge Allah ons vergeven.

Het zijn dergelijke dingen die komen naar mijn hart als verklaring voor alle naties, in het bijzonder de moslimwereld. Als zij zeggen, “We houden ervan dat jij onze sultaan bent,” okee. Als ze zeggen, “We willen je niet als onze sultaan hebben,” (dan moet hij vertrekken). Als de meerderheid hem (willen) behouden en een klein groep van mensen vragen om hem weg te laten gaan, is het niet waar (dat moet hij laten), zoals de Heilige Profeet (s) heeft gezegd: ‘alaykum bi ‘s-sawadi ‘l-’azham - waar de meerderheid is, daar moet je zijn.

Haqq! Arabische ‘ulama begrijpen en zeggen, “We zijn saahib al-’ilm.” Waar is jullie ‘ilm? Geef een fatwa? Ik vraag over jullie presidenten en parlementen. Waar brengen jullie dat parlement vandaan? Vanuit de Heilige Quraan? Vertel! Daarom is er een hadith, al- fitnatu takhruj minhum min al-’ulama wa ilayhim ta’ood, komt op hun hoofden.

Oh mensen, probeer dienaren te zijn van jullie Heer, onze Schepper, en vrees niets behalve Hem. Hij is de werkelijke Beschermer. Niemand beschermt je hier of in het hiernamaals.

Tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba astaghfirullaah. Shukur, ya Rabbi, shukur, ya Rabbi, shukur shukur Alhamdulillah. Oh onze Heer, schenk het ons dat we volgelingen kunnen zijn van Uw heilige opdrachten. Dat zijn de werkelijke hemelse opdrachten, dan zul je veilig zijn hier en in het hiernamaals. Moge Allah ons vergeven, voor de eer van de Zegel der Profeten, Sayyidina Mohammad (saw) (Sultaan gaat staan en zitten)

Fatihah.

Dit kan de hele Arabische wereld begrijpen en ander moslimlanden kunnen het vertalen en begrijpen wat er hier is gezegd. Het is niet iets dat ik voorbereid heb om te zeggen, maar het is van heilige mensen, die een zwakke dienaar laten spreken tegen alle naties. Ik ben niet anders dan gewone mensen, maar ze laten mij alle naties toespreken, vooral degene in de islamitische wereld die op de verkeerde pad zijn. Moge Allah ons vergeven.

Fatihah.

UA-984942-2