Available in: Turkish   Arabic   Dutch   Go to media page

Volg de Goddelijke Regels van Allah en Houd op met Terreur

Mawlana Sheikh Nazim al-Haqqani

20 Mei 2011 Lefke, Cyprus

Sohbet na Juma’a

(Mawlana staat op)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah Hu Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi’l-hamd.

Allahuma salli `ala Sayyidina Muhammad Sayyidi’l-awwaleena wa’l-aakhireen. Habeebika wa Rasooluka ya Rabb al-`alameen ya Rabb zid-hu `izzan wa sharafan nooran wa surooran, ridwaana wa sultanaan ya Akramal-akrameen. Ya Rabbighfir lana wa tub `alayna yaa Tawwab, yaa Allah (Mawlana gaat zitten)

Madad, yaa Rijaalullah. Yaa Rabb, amiduna bi madadihim. Nahnu `abeedika ad-dua`fa, qawwiyyna `ala `adaaina, khudhhum akhdhan `azeezan muqtadiran. Ya Djabbaru Ya Qahharu Ya Allah.

A`oodhu billahi min ash-Shaitaani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem. Assalaamu ‘alaikum!

Ayyuhal-hadiroon, ayyuhas-sami`een isma`oo wa aawoo.

Oh luisteraars, luister en houd je eraan. Je zult hemelse steun vinden als je je houdt aan advies van hemelse mensen. Zij kunnen ook een ezel tegen je laten spreken. Dat is niet moeilijk. Ik beweer niet dat ik hier kom om jullie iets te onderwijzen, nee, (want) ik ben misschien wel de zwakste dienaar. Maar als zij een ondersteuning geven, zoals een atoom die dunya wegwerpt en ervoor zorgt dat het oosten van dunya in het westen zal zijn en het westen van dunya in het oosten zal zijn. Dit is zo simpel voor hen en deze hemelse krachten kun je niet meten. Zelfs de kracht van een atoom is dan in staat om deze aarde van oost naar west te werpen. Dit is mogelijk, omdat de Schepper van dat atoom dat mogelijk maakt. (Als er maar iemand...)

Maar de mensheid is nu achteloos. Zij proberen alles te doen zoals zij het wensen op deze planeet volgens hun technologie. Nee. Een atoom kan de hele wereld uit zijn baan werpen, de ruimte in, als het de opdracht krijgt van de Schepper ervan.

Oh mensen, zij zorgen ervoor dat ik me met zulke dingen richt tot de hele mensheid. Dat komt omdat de mensheid van onze dagen zo trots is. Zij denken dat ze enorme krachten hebben (terwijl) een atoom de hele wereld uit zijn baan kan werpen, de ruimte in. Wat dacht je dan van (de kracht van) ontelbare atomen die om ons heen zijn en om onze planeet. Zij zullen niet naar het zonnestelsel rennen. (Mawlana verstaat wetenschap (scholarship) i.p.v. zonnestelsel (solarsystem) in het Engels en zegt: Zonnestelsel is iets heel anders dan wetenschap. Dat is voor onze trotse mensen, hahaha, trotse mensen is het niet Hisham effendi?

Eén atoom is genoeg. Als de opdracht is gegeven: “WERP HET ERUIT (letterlijk KICK OUT)!!" aan dat atoom, zonder dat die opdracht nog volledig is Uitgesproken, zal dat atoom ons zonnestelsel naar ongeziene werelden werpen of het kan in een zwart gat vallen. (Mawlana staat op)

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! (Mawlana gaat zitten)

Allah Allah, Allah Allah.

Maar de mens is zo trots, zo trots. En de bron van trots komt van Satan. Satan zorgt ervoor dat de mens trots is. Maar wat we nu vertellen laat zien dat Satan, en zijn streken en vallen tot het niets zijn in vergelijking tot één atoom. De Heer der Hemelen spreekt dat atoom niet aan om een opdracht te geven, maar een heilige mag spreken namens de meest heilige in de schepping, Sayyidina Mohammed (saw), Sayyidina Awwaleen, Noor as Sultan zid-hu yaa Rabb `izzan wa sharafan, nooran wa nasrura wa Ridwana wa sultaanan (Mawlana staat op en gaat zitten). Weggenomen, weggenomen.

Maar mensen zijn nu dronken en wanneer zij dronken zijn, zijn zij achteloos. Ze denken nooit na. Je kunt in de Heilige Koran de hemelse woorden vinden die meer dan honderd keer vragen: ”Oh mensen, denk erover na, denk erover na, denk erover na!” Maar de mensen denken nu nergens meer over na, want ze zijn dronken. Dronken door te drinken en dronken door satanische ideeën. De mens zal in twee soorten van achteloosheid zijn of dronkenschap. De eerste is door wat zij drinken aan drank, wat ervoor zorgt dat ze dronken zijn. Een andere dronkenschap van de mensen is een dronkenschap waarin ze geen behoefte hebben aan verboden drank. Maar Satan met zijn streken zorgt ervoor dat ze dronken zijn. De meeste mensen nu, niet de meesten, maar alle mensen van begin tot eind die nu leven,zijn dronken door deze drank van Satan. En Satan laat hen niet vanuit kopjes drinken, nee, het stopt iets in hun egoïstisch wezen wat ervoor zorgt dat ze dronken zijn. Wanneer ze dan dronken zijn, schenken ze geen enkele aandacht aan de hemelse boodschappers en boodschappen.

“Nee, nee, we zijn hier en hebben geen hemel of hemelse dingen nodig. We geloven niet, wij kunnen alles wat we kennen zelf wel regelen.” Dat is de algemene gedachte van alle staten op aarde. Wanneer je het tegen hen zegt, zullen zelfs de Arabieren en de moslimwereld niet komen om naar hemelse boodschappen van Allah de Almachtige te luisteren. En zij (blijven maar) vragen om democratie! Nog steeds vertellen de mensen je niet wat de Heer der Hemelen hem gezonden heeft, de Heilige Koran, de heilige sharia. Ze vragen het nog steeds niet in Egypte, Damascus, Irak, Turkije, Iran, Jemen, Soedan, Tunesië, Jazaïr, islamitische gebieden, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Geen vragen om shariatullah, de heilige sharia. Ze zeggen: ”We zijn democraten, (Mawlana spreekt in het Arabisch), ik ken het niet in het Engels. (Sheikh Hisham vertaald: ”Ik zal plassen op jullie democratisch systeem.”).....Geldt voor hen allemaal.

Eén van hen moet nu zeggen: ”Wij willen shariatullaah.” Toch blijven ze over democratie spreken. Wie heeft democratie gebracht, oh shayateen, oh Satans! Het democratisch systeem is om mensen slaaf te maken voor dictators, jababira jahanamiyyun. Zij zullen nooit succesvol zijn na deze maand. Rajjabun shahrullah. Na 15 dagen zullen ze nooit succesvol zijn, dan is het afgelopen met alle kansen die zij geschonken hebben gekregen om shariatullah te kunnen begrijpen. Ze sluiten sharia af en openen de ideeën van Satan. Zij zullen dan gesloten worden, afgelopen.

Nee, nee, nee. Zelfs de personen die zeggen: ”We zijn verdedigers van de islam.” Zelfs zij wilden niet de shariatullah, de heilige sharia, invoeren. Ze gingen achter bepaalde mensen aan van verschillende landen en zorgden voor terreur. Ik heb nog nooit gehoord dat ze zeiden: ”We zijn hier om shariatullah in te voeren.” Laat de niet-moslimwereld met rust en zorg voor jullie eigen landen, de moslimgebieden. Welk van die landen gebruiken shariatullah nu? Er wordt gewacht op hen. Zij zouden op de Dag der Wederopstanding in de zevende laag (diepte) van het vuur gegooid moeten worden, omdat ze geen shariatullah wilden.

Egypte beweert dat ze de meeste autoriteit hebben in de islam. Zelfs zij zeggen niet: ”We moeten de shariatullah invoeren.” Dat komt omdat als ze zouden zeggen: ”We voeren de shariatullah in,” de eerste opdracht van Allah de Almachtige zal zijn dat de hele islamitische wereld als eerste plicht heeft om één sultan aan te stellen. Een imaam, die sultan is van oost tot west van noord tot zuid, over de islamitische wereld. Maar (dat doen ze niet omdat), hubb ad-dunya, hubb ar-riyaasat, zij houden zoveel van dunya en ook houden ze van (stoelen of) tronen, kursi. “Jij een troon, jij een andere troon.” Nee! Eén troon.

Alle naties vrezen de chinezen, China. Waarom vrezen zij voor China? Want zij zijn met ongeveer twee miljard mensen. Wij zijn ook met ongeveer twee miljard moslims. Waarom vrezen de mensen niet de islam en wel de chinezen? Ze denken er niet over na. Het hele gebied wat onder China valt, is onder controle van één persoon. Wanneer hij zegt: ”Oorlog,” moeten alle mensen gehoorzamen. Wanneer hij zegt: ”Vrede,” moeten alle mensen hem volgen. De moslims zijn ook met twee miljard mensen, waarom schenkt niemand hen aandacht? Dat komt omdat we als een draak zijn met 50 koppen (en), niet één kop. Daarom schenken de mensen de moslims geen aandacht en wel aan de chinezen en vrezen zij hen, omdat de chinezen onder controle staan van één persoon.

Wailun! Dat is een hemelse waarschuwing aan de hele moslimwereld. “Oh moslimwereld, als jullie samenkomen stuur Ik jullie mensen van Mijn schepselen, om jullie te trainen. Zij zullen jullie trainen hoe jullie in staat kunnen zijn om de hele wereld onder jullie controle te hebben.”

Ja, China zegt nu: ”Raak de Syriërs niet aan, wij steunen hen.” (zelfs) Amerika beeft, de Europese Unie beeft, zelfs Rusland beeft voor de gele draak. Zij vrezen de gele draak. Wie zijn zij om gevreesd te worden? (en) Allah de Almachtige zegt, jalla min qaa`il: ”Wa tasimoo bi habb lillahi jami`an - Houd samen het Koord van Allah vast.’” Surah Al-Imraan 3:103. Jullie moeten Mijn sharia behouden. Ik heb het jullie gestuurd om het samen (als één) te behouden. Jullie moeten niet verdeeld zijn over veertig staten.

Er is geen waarde voor ons nu. Damascus steunt op China. Anderen zijn afhankelijk van de USA. Sommigen van hen zeggen: ”We horen niet hierbij (de Chinezen) en we horen ook niet daarbij (de Amerikanen).”

Waarom? Islam, Allah de Almachtige zegt: ”Kom bij elkaar.” De Zegel der Profeten zegt: ”Oh mensen, wanneer jullie een eenheid vormen, zal Allah de Almachtige jullie beschermen en jullie steunen met hemelse krachten.” Vrees niet, al zou er niet één China zijn, maar zeven China’s, zouden ze nog niet in staat zijn jullie te verslaan. Hadithul sharif, Profeet (saw) zei: ”Lani aghali ummatee `ashara alf min ummatee, min kullati.” Ayyuhal ‘ulama, Arab. Twaalf duizend werkelijke moslims zijn niet te verslaan al zou de hele wereld zich tegen hen keren. Je kunt niet zeggen: ”Oh maar het is maar een handjevol mensen, ze moeten wel verslagen worden.”

We zijn nu met twee miljard moslims en we zijn bang. Wat weten de Europeanen? Wat heeft de christelijke wereld of de joodse wereld? Wat hebben zij voorbereid tegen de islam? Niets! Waarom vrezen jullie de niet-moslimwereld? Hemelse personen roepen of sturen een verklaring: ”Oh mensen, oh moslimwereld, waarom vrezen jullie de wapens van de niet-moslimwereld? Als er één man van jullie blaast, zorgt hij ervoor dat alle nucleaire technologie wordt weggevaagd.” Daarom wanneer Mahdi (as) komt, zal hij als eerst zeggen (Mawlana staat op): “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah, Hu Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi’l-hamd. (Mawlana gaat zitten)

Oh, oh, oh, schande voor alle Azhars om te vechten tegen de moslims, in Damascus, in Egypte, in Libië, in Jemen, in Turkije, in Iran, in Irak, in Tunesië, in jazair, het is aan hen te wijten. Hoe kunnen ze tegen de moslims vechten? Moslims die tegen de moslims vechten? Als zij moslims zouden zijn, zouden ze dan niet de Heilige Koran moeten reciteren? Amrul kitaab, de heilige opdracht om te vechten tegen ongelovigen. Je kunt tegen ongelovigen vechten. Je kunt geen moslims doden. Hoe kun je iemand doden die zegt, “Laa ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasoolullaah.” Zij moeten doodgaan en hun dood moet zo moeilijk zijn dat wanneer hun ziel weggehaald zal worden, ze het moeten uitschreeuwen van de pijn. Zoveel moslims als zij gedood hebben, zoveel wraak moet er op hen genomen worden. Dat is islam.

En het spijt me dat sommige mensen met zelfmoord bommen werken, dat is haraam. (Want) Hij of zij gaat zelf dood en doodt zoveel onschuldige mensen, dat is geen islam. Nee, islam is open, “Kom, deze moslim tegen die ander. Kom en vecht tegen elkaar.” Allah de Almachtige steunt hen van wie de vlag hoog zal staan. Satan steunt hen van wie de vlag laag zal hangen.

Oh mensen, al zouden we hier tot de volgende juma zitten, tot de volgende maand of tot het volgend jaar, het is eindeloos. Maar mensen zijn nu dronken. Ze kijken niet wat er in de heilige sharia staat en zorgen ervoor dat de niet-moslims de islam beschuldigen. Hun straf zal zeventig keer meer zijn dan een gewone straf. Allah, Allahu Akbar Allahu Akbar.

Oh gelovigen, oh moslims, kom en luister wat de Heer der Hemelen jullie opdraagt. Als er iets verkeerd is aan mijn toespaak aan jullie, Hij weet het, Hij kan mij wegnemen. Maar als je het niet accepteert, zal jij weggenomen worden. Rajjabun ajaibun, binnen één jaar zullen er van de vijf miljard bewoners van deze wereld misschien maar één miljard overblijven. Ik vrees daarvoor.

Volg Satan niet, volg de anti-Christ niet, volg de vertegenwoordigers van Satan niet. Je bent vrij, (weet) als je dat doet, zal je gestraft worden. En elke dag moet je beseffen dat er een eind aan je leven komt. Na een dag kan het afgelopen zijn, na een week kan het afgelopen zijn, na een maand kan het afgelopen zijn, na een jaar kan het afgelopen zijn. We naderen akhiraat, door de dood.

Oh mensen, kom en accepteer de realiteit. De Zegel der Profeten, Sayyidina Mohammed (saw) (Mawlana staat op en gaat zitten) onderwijst ons wat werkelijke islam is. Volg zijn pad, doe je dat niet dan zal de hemelse straf al die mensen wegnemen om gestraft te worden.

Moge Allah ons vergeven. Oh mensen, zeg elke dag tenminste zeventig keer ‘astaghfirullah’ ,gebruik geen wapens tegen onschuldigen en kinderen, zwakkeren, ouderen, vrouwen, nee, raak hen niet aan. Dat is niet waardig, marua, niet geaccepteerd. Blijf op hemelse wegen (en houd je aan hemelse aanwijzingen). Vraag hemelse mensen en volg hen. Zij vrezen de technologie niet, zij vrezen nucleaire wapens niet, nee. Niets (vrezen zij), moge Allah ons vergeven.

Oh mensen, denk erover na, denk erover na, Allah Allah, tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba astaghfirullah. Tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba astaghfirullah, (Arabisch)

Moge Allah ons vergeven, oh mensen, assalaamu ’alaikum,

Fatihah.

Islam zegt, “ati kulli dhi haqqan haqqah” - Voor iedereen die geschapen is op aarde zijn er rechten. Allah de Almachtige heeft rechten gegeven aan iedereen die Hij geschapen heeft op aarde. Het is haraam om deze rechten te passeren van anderen. Jullie hebben niet alleen de macht voor jullie zelf om dan de rest uit te kunnen schakelen, nee. Iedereen heeft eer en rechten. Allah de Almachtige heeft de mens geschapen. Aan iedereen zijn er bepaalde rechten geschonken en zij zijn geëerd.

Daarom vragen we om alles te veranderen van oost tot west, van noord tot zuid, zodat iedereen hun respect en hun rechten te geven en hun eer te geven. We accepteren geen farao's, nee. Geen Nimrods, nee. Geen Abbu jahils, nee. Geen jabbabira, tirannen. We accepteren ze niet. We moeten ieder hun rechten geven en ieders eer behouden ha, assalaamu ‘alaikum.

Fatihah.

http://sufilive.com/Leave_Terrorism_and_Follow_Allah_s_Divine_Rules-3479.html

© Copyright 2012 Sufilive. All rights reserved. This transcript is protected

by international copyright law. Please attribute Sufilive when sharing it. JazakAllahu khayr.

UA-984942-2