Available in: English   Dutch   Arabic   Go to media page

Pas op Uzelf!

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

13 November 2009, Lefke Cyprus

Ant Allah, Dasdur ya RijaAllah

(Mawlana staat op)

Allahu akbar Allahu akbar la illaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l- hamd. Anta Rabbuna, anta waliyuna, anta Mawlana, ya Rabbana ighfir lana, w'asturna, w `afuw `anna, w'aghfir lana, w'arhamna, wa tub `alayna wa aslih shaanana wa shaan al-muslimeen bi jaahi 'l-nabiyyi 'l-kareem, ya Rabb.

Alle lof en glorie alleen voor U oh onze Heer. En geef Uw meest hoge eer aan uw creatie, aan Sayyidina Muhammad (saw), Zidhu ya Rabbee `izzan wa sharafan wa nooran wa surooran wa ridwaanan wa sultaana. Wa nahnu alhamdulillah, we zijn trots dat we van zijn natie zijn, ummata Muhammad (saw) (Mawlana zit weer).

Madad madad madad, en as-salaamu `alaikum aan onze meester, de meester van deze wereld. Alles wat gebeurt op deze planeet, u onze meester bent verantwoordlijk voor alles, voor iedere gebeurtenis. Mensen doen of goed of slecht. U bent verantwoordelijk voor beiden. En u bent een perfecte afgevaardigde op deze planeet, een perfecte. We vragen nederig uw steun voor een zwakste dienaar. Ik vraag uw steun en aan de hand van uw commando, dat u van hemelen is geschonken.

We zeggen a'oodhu billahi min ash-shaitaani 'r-rajeem. Allereerst ter bescherming hier en in het hiernamaals tegen duivel en kwaad. We moeten a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem zeggen, en aan de hand van je intentie of aan de hand van je kunnen en capaciteit zal die bescherming op je komen; en je zult beschermt zijn van duivels en kwaad.

Allah de Almachtige, subhanahu wata 'Aala, Hij draagt alle heilige boodschappers op en draagt hen op, Zijn heilige commando komt, "Oh Mijn afgevaardigde, neem duivels en kwaad weg, allereerst moet je de schuilplaats van de duivels vernietigen. " Ze zitten in gaten waar een slang in en uit gaat, je kan het niet zien. Maar plotseling kan het rustig komen en je bijten. En het geeft zijn gif af. En daarom de heilige opdracht aan alle mensen via de meester van deze wereld, het is de opdracht "khudhoo hidhrakum!" Wat betekent het? Behoed u. Behoed u tegen onzichtbare vijanden, ze zijn als giftige slangen, draken of schorpioenen. Khudhoo hidhrakum.! Oh degene die verklaren dat ze 'dokter' zijn. Ik vraag, hoe vaak per dag bijten de duivels en giftige slangen en schorpioenen jou? Weet je dat? Dat weet je niet. Probeer daarachter te komen, probeer de Heilige Qur'aan te begrijpen.

Twee woorden die de Heer der Hemelen zegt in de Heilige Qur'aan, "khudhoo hidhrakum", "behoed u" (Surah an-Nisaa 4:71), tegen wie? Voor iedereen en alles wat jou kan vergiftigen en waaraan je dood kunt gaan. Fysiek en ook spiritueel. Degenen die erheen gaan en uit hun gaten de gif van slangen en schorpioenen en zulke wezens ophalen. Dat is makkelijk om jou een gif aan je fysieke Zijn te geven, maar je moet je ook behoeden tegen diegenen. Ik maak het duidelijk aan jullie, oh Mijn dienaren, "Voorwaar Satan is een vijand voor u, behandelt hem daarom als vijand."(Surah Faatir 35:6). Shaitaan is jou ergste en meest vreselijk en gevaarlijke vijand. "Khudhoo hidhrakum", "Wees beschermd en probeer jezelf te beschutten" (Surah an-Nisaa 4:71). Ik ben degene dat als iemand een toevlucht zoekt van Shaitaan en ze komen naar Mij en Ik geef bescherming." Waarom maken de honderden en duizenden doctoren in islamitische kennis het niet duidelijk? Is het niet belangrijk wat ik nu zeg? Wie zorgt ervoor dat ik mensen aan kan spreken? Er zijn ontelbare schorpioenen en draken om je heen. Allemaal staan onder de commando van meest erge, grootste en gevaarlijkste vijand Shaitaan. Hij onderwijst hen.

Er is een kennis vanuit de profetie die zegt dat een mens, als hij uit zijn huis gaat, en hij niet a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem zegt, dan wacht op hem een Shaitaan en neemt zijn hand, "Oh mijn dierbare vriend, kom met mij." Bij zijn eerste stap vanuit zijn huis komt er één aan (Shaitaan) en een andere komt van de linkerkant en neemt hem, "Kom, kom met ons, kom. Vermaak jezelf, maak je niet druk, Kom met ons. Boem Boem Boem." Shaitaan's muziek. "Het is tijd (op horloges) maar ik kan me vermaken met mijn vrienden en neemt hem van zijn ware weg naar een andere weg." Neemt hem weg van de ware weg naar een andere weg. Khudhoo hidhrakum. Kijk hoe je uit je huizen komt, en op je staan twee Shaitaans te wachten. Eén neemt je eerst en de tweede voegt zich bij jullie onderweg.

De Heer der Hemelen zegt, "Khudhoo hidhrakum", "wees niet achteloos". Als een vrouw de deur heeft geopend en vraagt eruit te stappen. Voor vrouwen wachten zeven Shaitaans. Die neem het die kant op en de andere kant op. De Heer der Hemelen zegt, "Kijk neem je bescherming." Als ze alleen uit het huis gaat, moeten er zeven Shaitaans naar haar toegaan. Daarom is het niet toegestaan voor vrouwen om alleen het huis te verlaten, er moet een tweede persoon met haar aanwezig zijn. Het is gevaarlijk en verschrikkelijk en het kan op hen onverwachte schade toebrengen. Daarom als ze alleen uitgaan, zijn ze omringd met zeven Shaitaans. Als ze naar buiten gaat en het loert wanneer ze alleen zal zijn, alle vervloeking komt op haar. Daarom, oh mensen, luister en probeer te begrijpen wat we zeggen. De Heer der Hemelen geeft vrouwen geen kans alleen hun huizen te verlaten. Shaitaan heeft honderden en duizenden valkuilen klaarliggen.

Oh 'ulama, doktoren, waarom brengen jullie je jonge dochters naar school en dat ze samen zijn met jongens? Ik was in Engeland en een oude gebouw uit de tijd van Victoria is die school gebouwd en er staat geschreven jongens één ingang en andere ingang voor meisjes. De oudere generatie behielden de heilige opdrachten van Allah (swt) en houden de jongens en meisjes gescheiden. Maar nu de gehele ardu hijaaz, waarom zorgen ze ervoor dat jongens en meisjes bij elkaar zitten? Ik spreek 'ulama aan, waarom zorgen ze ervoor dat jongens en meisjes gemengd zitten? Welke shari'ah volgen ze? Waarom kijken ze niet dat er zoveel jonge dames alleen rondlopen op de straat? Ze weten alleen "Zeg geen as-salaatu was-salaam (groeten en lof aan de Profeet (s)) het is haraam." Ze kijken hier niet naar volgens de shari'ah, ze zorgen ervoor dat jongens en meisjes samen zijn. En geef geen toestemming dat meisjes of vrouwen alleen op straat lopen. Waarom pas je die Goddelijke regels niet toe? En je verklaart dat je 'Dokter' bent.

Kun je een dood lichaam wassen? Hahaa.

"Oh wat zeg je sheikh, ik ben een doktor en ik was een dood lichaam?"

"Ja dit moet je weten, ik geef niet mijn handtekening daarvoor, als hij geen lijk kan wassen dan kan hij geen doktor. zijn."

Eens kwam naar een moskee een doktor van shari'ah. Zo´n titel is nooit voorgekomen in islam 'doktor van shariah', waar staat dat geschreven? Allah Allah.

Hij kwam om te bidden en het was vrijdag en hij keek om zich heen en zei,

"Wie zorgt er voor deze plek? Het is hier zo onrein."

En ik zeg, "Wie ben jij?"

"Ik ben doktor in shari'ah."

"Neem alstublieft deze bezem en maak het schoon."

"Wat zeg je?"

"Ik ben niets, maar jij bent doktor. Als je dit zegt, als je niet blij bent, dat het niet zo schoon is, dan kun je het schoonmaken."

"Ik zeg het tegen jou, ik ben doktor van shari'ah, denk je dat ik buiten de shari'ah om spreek?

Allah (swt) zegt tegen Sayyidina Ibraheem (a) "En houd Mijn Huis rein voor degenen die de rondgang verrichten en degenen die opstaan (voor gebed) en neerbuigen en zich ter aarde werpen." (Surah al-Hadj 22:26). Ibraheem (a ) is opgedragen om Haram Shareef schoon te maken "Alle bidhuizen behoren aan Allah" (Surah al-Djinn 72:18). Waarom doe je dat niet? Ik zeg dat ik mensen reinig, de viezen naar buiten. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Als je nog meer wilt horen, stel ik je de vraag, je bent doktor in shari'ah?

"Ja meneer."

"Binnen plaatsen ze dode lichamen in de kamer."

"Binnen?!"

"Ja meneer. Maar de begrafenisondernemer komt niet, kunt u ze alstublieft wassen?"

" Ha!! Een lijk, ik ben doktor in shari'ah en je zegt tegen mij om een dood lichaam te wassen?"

"Ja het is van islam een opdracht, als je het niet wast, ben je niets. Zeg niet tegen mij dat je dokter in shari'ah bent. Daar wacht het dood lichaam, ik kan je helpen. Ik kan geld aan je geven, maar ik doe het gratis. Kom ik geef je een schort. Ik zal je kleden, kom en ik help je. Als we klaar zijn dan kun je je handen wassen en van dat water (drinken)"

"Waar komt deze persoon vandaan? "

"Ja als je verklaart dat je doktor in shari'ah bent, dan moet je dit weten. En toen,`Weet je mensen te begraven?`

"Ik zeg dat ik doktor in shari'ah hoe weet ik om mensen te begraven? Er zijn mensen die daarin gespecialiseerd zijn."

"Nee, jij bent doktor en dat dood lichaam keek 'als een geleerde mij kan dragen en mijn hoofd in mijn graf kan stoppen'."

"Oh ik vertel jou uit naam van de shari'ah, ik kan zoiets niet doen."

"Hoe kan je doktor in shari'ah zijn? Na het begraven, wat moet je dan doen?"

"Dat leren we niet."

"Dat moet je nu van mij leren, je moet de begraven mensen aanspreken min rabbak, min nabiyyak, an kitaabak, an qiblatak, an madhhabak. Als je zegt 'mijn madhab staat buiten de vier madhab's' een grote stok tegen je hoofd aan. Khudhoo hidhrakum!"

"Wat gebeurd er vandaag met mij? Ik word gek."

"Je kunt gek worden of verdrietig, ik ben niet verantwoordelijk. Dit moet je leren en die dokter titel weghalen. Shari'ah heeft geen doktor titel nodig."

"Waar kom jij vandaan?"

"Ik kom van dezelfde plek."

Als je van hemelen komt, moet je shari'atullah volgen, als je komt van Shaitaan's wegen moet je leren iets te leren. Of je zult je schamen in de Goddelijke Nabijheid, of vervloeking komt op je. Wat we nu zeggen khudhoo hidhrakum Subhanallahi 'l-`Aleeyyi 'l-`Adheem. Ik probeer en ik ben niets.

Assalaamu 'alaikum, hoe gaat het vandaag? Ben je gelukkig? Als je niet gelukkig bent dan kan ik morgenavond voor jou een (toneel)stuk opvoeren om je blij te maken. Als je niet blij bent met mij, ga dan dansen met muziek. Er zijn .zoveel gaten, en via die gaten zitten slangen en draken die achter je aan rennen met hun vergif. Ik ben niets, maar mijn missie is om deze gehele wereld op te schudden. Kan het? Ik kan meer dan dit doen. Hoe kan dat? Je hebt geen verstand. Kijk naar een schepsel die onmogelijk onder de microscoop te zien is en de hele wereld in oproer brengt, net zoals een aardbeving. Heb je nooit gehoord van de varkensgriep?Ja, dat virus kan de hele wereld doen schudden. Ik ben grotere dan dat virus, ik kan meer doen. Ik heb intentie dat te doen en ik zal het gebouw van kufr en atheïsten, darwinisten, communisten, marxisten vernietigen, zodat het onder mijn voeten staat. Je bent bang voor de varkensgriep. Ze kunnen mij kleden in zo een glorie dat de hele wereld moet luisteren en bang moet worden zoals een aardbeving. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allah Allah Allah Allah Azeez Allah

Khudhoo hidhrakum, pas op uzelf. Laat uzelf niet om gebeten te worden door schorpioenen of giftige slangen. Zoveel, oh mensen, niet miljoenen maar biljoenen schorpioenen en draken die deze wereld opvullen. Ze hebben alleen één nodig om hun te doden en weg te halen. En we kijken omhoog naar de hemelse opdracht om ze weg te nemen. Oh mensen, moge Allah (swt) mij vergeven.

Assalaamu 'alaikum je moet blij zijn om iedere vuiligheid weg te nemen, wat je wel en niet kunt zien. Dat is goed nieuws van Sayyidina Muhammad (saw) (Mawlana staat en zit weer), dat zijn shari'ah komt voor de Dag der Wederopstanding, en de hele wereld schoonmaakt. Geen Shaitaan, en niemand volgt Shaitaan, dat is de limiet voor hen.

Oh Allah (swt) vergeef ons, maak ons schoon van alles waar U niet blij over bent.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Oh mijn luisteraars, iedere nacht was mijn gezang zo mooi maar vanavond vanwege mijn stem (verkouden). En ik denk niet dat je blij bent, maar het maakt niet uit; je kunt lachen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Zelfs Beethoven kan niet zo zingen als ik, maak je geen zorgen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

Hij vraagt twee minuten erbij, 41 minuten.

Ja, wees voorzichtig want als de laatste dagen komen, van alle kanten stuurt Shaitaan zijn slaven om de gelovigen aan te vallen. En ze zijn nu hun krachten aan het bundelen, oost, west, noord en zuid om het Midden Oosten en het middelpunt van imaan omlaag te brengen. En onze achteloze leiders begrijpen het niet, en hun bestraffing zal zijn dat ze als eerst gedood zullen worden.

Moge Allah (swt) ons beschermen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Zelfs Mozart kan niet zingen. Beethoven ding ding ding. Mozart dum dum dum, maar onze dome dome is veel meer hemels. Moge Allah (swt) ons vergeven.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah.

45 minuten

Ik ben een erg stille persoon, zelfs op school was ik erg stil, maar vanavond ben ik niet stil. Ik weet niet wat er met mij is gebeurd, denk je dat mijn verstand meer verstandig wordt? Of toen ik klein was dat ik veel wijzer was? En ik het nu kwijtraak? Ik weet het niet. Moge Allah (swt) mij vergeven, wie is diegene die komt? "dokter van shari'ah"

"Waar heb je gestudeerd? "

"Ik heb gestudeerd in Saudi Arabie, en jij?"

"Ik heb geleerd in het ene land de president was niet gelukkig met het boek van zijn Heer en hij maakte een groene boek. Allah Allah Allah Allah, het is zo een speciale leider."

"Wat is er gebeurd? Hoeveel mensen volgen hem?"

"Geen mannen volgt hem, maar wel vrouwen. En hij is blij."

Ja hij zegt groene boek.

Assalaamu `alaikum, je komt soms en je rent soms, maar ik bind je voeten en ik vang je. Ik ben verantwoordelijk voor jou en ik word gesteund door hemelse krachten. Maar zonder die steun ben ik niets. Maar soms wordt mijn nul voor de 1 en heb ik kracht. Als ze het (weg)nemen ben ik niets.

48 minuten

Stop maar, want mensen beginnen te spreken, het is beter niet te(....)

362.000

UA-984942-2