Available in: English   Turkish   Dutch   Go to media page

Ken Jouw Identiteit

Sultan-al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

7 Januari 2010 Lefke, Cyprus

(Mawlana staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah! Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd! Oh onze Heer, ya Rabbana, U heeft ons geschapen, U schenkt ons alles en niemand kan weten dat fil haal wa fil mastaqbal, nu of voor altijd. Oh onze Heer, vergeef ons en zegen ons voor de eer van de meest geëerde in Uw Goddelijke Aanwezigheid, Sayyidina Ahmad! Allahumma salli `alaa Sayyidina Muhammad! Allahumma salli `alaa Sayyidina Ahmad, Allahumma salli `alaa Sayyidina Mahmood! Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah! Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd! Het is een eer voor ons om op te staan en Uw heilige naam te mogen uitspreken. Oh onze Heer, U bent onze Heer, Allah, Allah, Allah. (Mawlana gaat zitten)

En dan, het is een heilige nacht, vrijdagnacht en we hopen dat er wat nieuws is, alles wat komt, is nieuw. Dat wat via de heilige mensen komt, alles ervan moet wel nieuw zijn.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum onze luisteraars, luister en respecteer. Ik ben zo een zwakke dienaar. Kijk niet naar mijn zwakheid, de Heer de Hemelen wenst te geven en (Hij) kan iedere schepsel die Hij geschapen heeft als waarschuwer laten optreden. Zoals benoemd is in de Heilige Koran, toen de legers van Sayyidina Sulaiman (Salomon) (as) van het ene naar een ander land trokken. Hij was onderweg en bereikten, Wadi an-Naml, de vallei van de mieren. En één mier waarschuwde alle (andere) mieren in die grote vallei. Zij (de mieren) keken niet naar die mier, die de waarschuwing gaf, als een mier zoals zijzelf zijn. Maar richten zich op Degene die de kleine mier in staat stelde om te waarschuwen in die enorme vallei, de vallei van de mieren. En er kwam hemelse bescherming over hen, en snel vluchtten zij hun holen in, zij verlieten hun plaatsen en vluchtten.

Kijk daarom op een manier als, of zeg niet, "Wie is die oude persoon die iets zegt en we begrijpen het niet." Mieren begrijpen het van mieren. En jullie begrijpen dat wat komt niet van mens tot mens? Ik ben alleen een zwakke dienaar, zoals een mier en de Heer der Hemelen wenst om mensen te laten luisteren naar de zwakste dienaar die nu met een hemelse waarschuwing komt. Kijk niet naar mij, ik ben niets, maar richt je op wie ervoor zorgt dat ik hier ben om je aan te spreken, oh luisteraars. En zij die niet zitten om te luisteren, weten dat als ze zouden luisteren ze wel moeten geloven. En degene die gelooft, moet handelen. Maar mensen staan nu onder de heerschappij van Shaitaan. Shaitaan draagt mensen op zodat ze onder zijn heerschappij staan, "Oh mijn volgelingen, luister niet behalve naar dat wat ik jullie onderwijs." Alle kennis die de mensen nu opdoen aan de hogescholen, colleges, universiteiten, academies en hoger, alles ervan zijn satanische leringen. En het doel van Shaitaan is om mensen te laten horen en hen te laten luisteren naar wat hij zegt.

En het is genoemd in de Heilige Koran dat Allah de Almachtige de hoogste eer heeft gegeven aan de mensheid door het sturen van Zijn laatste boodschap, de Heilige Koran naar de mensen om ze naar het rechte pad te leiden, welke hen naar de Hemelse Nabijheid leidt. Allah de Almachtige heeft dat wat dienaren doen niet nodig, maar Hij wenst Zijn schepselen te schenken van Zijn eindeloze gebieden. En van Zijn eindeloze terreinen zijn er ontelbare oceanen, oceanen van de schepping. Hij is Allah, jullie moeten geloven. Wat doe je hier?

"Oh mijn liefje, we moeten (wat) kopen. We moeten onze ouderwetse auto vervangen."

"Oh mijn liefje, denk je dat we onze ouderwetse auto kunnen vervangen? Denk je dat ik dat liever heb?"

"Wat zou je ervan zeggen als we onze ouderwetse auto vervangen voor een vrachtwagen?"

"Oh mijn liefje, wie kan een vrachtwagen besturen?"

"Nee, we zullen het niet besturen. We kunnen erin zitten, eten en slapen en een chauffeur kan het besturen en als iemand vraagt, 'Waar ga je heen?' (Dan) Kun je zeggen, 'We verhuizen naar een nieuw huis, daarom zitten we nu hier met de nieuwe meubelen in onze nieuwe moderne vrachtwagen. We zijn bang dat iemand het zal stelen, daarom slaap ik hier mijn liefje'."

Beiden zijn boven de 90 jaar, als de ene iets zegt, begrijpt de ander het verkeerd, als de ander iets fouts vertelt, begrijpt de ander dat het juist is.

"Ja we kunnen erover discussiëren tot de ochtendgloren."

"Oh mijn liefje, ik ben moe, ik moet slapen."

"Het maakt niet uit, we kunnen in onze slaap doorgaan met dromen dat we een vrachtwagen ter beschikking hebben."

Mensen willen nu in deze hele korte levensduur van auto veranderen, van meubilair veranderen, van huis veranderen, van werk veranderen. Dat alles gaat nergens over, onzin! Maken we je slaperig? Ben je moe? (nee) (Mawlana lacht) Mensen, zoals dat stel, houden zich bezig met onzin. Kijk, oh mensen, Allah de Almachtige heeft 124.000 boodschappers vanuit de hemelen naar jullie gestuurd om duidelijk te maken wat jullie levensdoel is. Waar ben je voor geschapen? Alle 124.000 kwamen met hetzelfde. Oh mensen, maken julie je niet druk of ren niet achter zulke dwaze verlangens. (En) De dood rent achter jullie aan. Je weet niet of je in de ochtend zal kunnen opstaan of dat je dan al dood bent. Of dat je (wel) in de ochtend (kunt) opstaan, maar dat je in de avond overleden bent. Je denkt er nooit over na. Dat is de bron van alle moeilijkheden van de mensen die nu leven. Want ze verspillen alle energie en activiteiten en hun inzet aan iets wat gesluierd/afgesloten is. Waar gaan jullie heen? Jullie weten het niet. Jullie zien een gordijn voor je en rennen ernaar toe, jullie zeggen,"We moeten ernaar toe rennen."

Oh mensen, jullie kunnen rennen, sommigen zijn jong, sommigen zijn oud, je bereikt een eind en bevind je voor een groot sluier. En mensen zijn erg enthousiast om erachter te komen wat er achter de sluier schuilt, zoals de gesloten gordijnen in een theater.

Oh mensen, jullie zullen er tenminste over moeten nadenken wat er gebeurt met de mensheid. Ze leven en leven en elke dag verdwijnen er duizenden of miljoenen mensen. Waarom vragen jullie je niet af waar ze heen gaan? Je brengt het dode lichaam naar een begraafplaats in een grafkist, waar gaan ze heen? Waarom vragen jullie je dat niet af? Zij renden net als jij, werkten en vochten eindeloos en uiteindelijk nemen ze je mee naar de begraafplaats. Waarom vertel je niet dat de overledene zich haastte om te werken, iets wilde doen, of een hoog gebouw wilde bouwen, wolkenkrabbers. Gisteren had hij nog zoveel projecten voor gebouwen (op 6 januari 2010 is 's werelds hoogste gebouw bekend gemaakt, genaamd "Burj Khalifah" in Dubai). En ze bedachten om zelfs in het heilige land van Mekka Mukarrama, dagelijks, maandelijks, jaarlijks oude gebouwen te verwoesten en er nieuwe gebouwen voor in de plaats te bouwen. Volgend jaar zullen ze wat ze een jaar geleden hebben gebouwd, vernietigen en bouwen ze er weer een nieuw gebouw. Waarvoor? Mensen van het heilige land, en ik denk, oh salafi 'ulama, jullie centrum is in Mekka Mukarrama, en jullie zien dit en zeggen er niets over tegen de mensen die zich inzetten hiervoor. Zij die hun leven verspillen aan het bouwen. Is dat jullie kennis die jullie uit de Heilige Koran hebben gehaald? Waarom zeggen jullie niets? Ik schreeuw niet tegen de paus, nee, de paus behoudt de gebouwen zoals ze waren. Maar jullie vernietigen dagelijks en bouwen er nieuwe gebouwen, waavoor?

Oh mensen, assalaamu 'alaikum, luister en probeer te begrijpen wat er naar mijn tong komt om jullie mee aan te spreken. Het is mij opgedragen, het is niet mijn wens of mijn wil om hier te zitten en jullie aan te spreken. Nee, maar de heiligen, zij die zeggen heilige mensen te zijn van de ummah, wie zijn jullie? "Wij zijn salafi 'ulama. Niet de heiligen die genoemd zijn in de Heilige Koran." Vertaal dat voor mij alsjeblieft. Het is Arabisch de taal die jullie spreken. Geen Turks of Perzisch, dus vertaal het alsjeblieft voor me. Jullie begrijpen het, maar jullie zijn er tegen. Maar de Heilige Koran geeft alles voor het hier en voor het hiernamaals. Maak er geen, mahzada, grappen over. Nee, nee! We zijn nu op aarde, morgen liggen we eronder, ons fysieke wezen, en onze zielen gaan omhoog. En voor iedere ziel is er een toegang. Iedereen moet zijn speciale toegang bereiken, want onze zielen gaan naar het heilige land van de hemelen, ja, daar gaan ze heen!

Oh mensen, jullie moeten erover nadenken dat jullie op een dag weggenomen zullen worden van dit leven. Engelen zullen onze zielen meenemen, niet ons fysieke wezen. Omdat er geen waarde is voor ons fysieke wezen Daarom kun je alles vinden in de Heilige Koran. Heiligen gaan omhoog, niet-heiligen gaan niet omhoog. Als een persoon het heiligdom niet heeft behaald, kan deze niet omhoog. Hij moet dan omlaag gestuurd worden. Als hij de aarde bereikt, zal de aarde diegene opslokken tot aan het centrum van de aarde, waar er een ander soort vuur is.

Oh mensen, ik spreek jullie asaateeru 'l-awwaleen niet aan, zoals mensen, ongelovigen zeiden, toen hun profeten hen aanspraken. Zij zeiden, "We geloven er niet in. Het is oude geschiedenis, neem de profetie niet aan." Boodschappen vanuit de hemelen naar de profeten, weiger ze niet, zij zijn als een oceaan. Maar de oceaan van de Heilige Koran slokt alle oceanen op.

Eens was Jezus Christus, vrede zij met hem, aan het reizen. Hij reiste altijd af om mensen te ontmoeten. Zoveel mensen konden hem niet bereiken, maar hij reisde door het land van de Heer der Hemelen, om mensen te ontmoeten, met ze te praten, ze iets te laten begrijpen over zichzelf en over dit enorm universum en verder.

Ja, nu kennen miljoenen mensen hun identiteit niet. "Wie ben jij?" Ik stel deze vraag waar zoveel mensen verbaasd over zijn.

"Wie ben jij?"

"Weet u niet wie ik ben? Ik ben salafi 'ulama." Of, "Ik ben de koning van Perzië, Turkijie, Egypte. Begrijpt u dat niet?"

Nee, ik zie geen enkel verschil tussen jou en mij en ik vraag, "Wie ben jij?"

"Ik ben de medische leider,"of "Ik ben de sultan, de malik, de commandant van dit land. Weet u dat niet?"

Ik kijk en ik zie alleen een skelet, niets anders. Je moet proberen jezelf te begrijpen. Jezus Christus onderwees de mensen om zichzelf te begrijpen.

"Oh mijn vriend, wie ben jij?"

"Wie ik ben? Ik ben Alexander."

"Oh Alexander, maakt jouw naam enig verschil? Als iemand tegen je zou zeggen dat je geen Iskandar (Arabische variant van Alexander) of Alexander zou heten maar Phillipus, wat zou je dan zeggen? Zou je vertellen dat jouw naam op je borst of je voorhoofd geschreven staat? Is dat jouw begrip over identiteit?"

Profeten kwamen om mensen te onderwijzen over zichzelf, over hun missies, over hun posities. Maar ze (de mensen) luisteren niet, ze zijn achteloos en slapen.

Hij vertelde, "Ik ben Jezus Christus, ik ben gestuurd als een wonder door de Heer der Hemelen, de Heer der gehele schepping."

"Wat bedoelt u?"

"Ga zitten, ik kan je er wat informatie over geven. Ik ben een tijdje tussen jullie en ik kan jullie onderwijzen over jullie identiteit, over Jezus Christus en over zijn Heer, zijn Schepper."

Dit is zoals hij rondging. Eens passeerde hij een enorm hoge berg, een persoon zat daar en hij had alleen een sarong (doek om zijn middel) aan en zat op een plek waar de zon op hem scheen en Jezus zei, "Oh dienaar van mijn Heer, wat doe je hier alleen?" En hij (de man) zei, "Vraagt u mij dit? En u heeft een speciaal Zijn, een speciaal geheim van de creatie? Oh Jezus, hoe kunt u mij vragen wat ik hier doe? Weet u niet dat Degene die mij geschapen Heeft, mij Heeft geschapen voor het dienaarschap? Oh Jezus, zoon van Maria, geen vader voor u. U bent geschapen in de baarmoeder van uw moeder om een wonder te zijn voor de mensen. U stelt mij de vraag wat ik hier doe? Weet u niet waar we voor geschapen zijn?"

Jezus zegt, "Ik weet het, ik weet het, maar om mensen te onderwijzen over zichzelf en over hun begrip om een dienaar te zijn voor uw Heer, uw Schepper, heb ik deze conversatie met u. Ze begrijpen mij niet, ik ben van een hoog niveau. Maar u staat op hetzelfde niveau (als de mensen), van u zullen ze het begrijpen. Dag en nacht bent u hier aan het vragen, altijd."

"Ja, oh Jezus Christus, ik ben hier zoals u ziet, als u middernacht komt, kunt u mij hier vinden, in de middag zult u mij hier ook vinden, geen enkel andere plek."

Jezus zei, "Oh, u bent een dienaar die hier (op aarde) voor 700 jaar zal zijn, niets (voor hier opgebouwd, alles voor) de eeuwigheid?"

"Ja. daarom moet ik in deze hele korte tijd ( 700 jaar) voor mijn Heer het dienaarschap behouden."

"Oh Abdullaah, dienaar van mijn Heer, ik geef goed nieuws, er zal na mij Sayyidina Ahmad (saw) (Mawlana staat op en gaat zitten) komen. Zijn natie zal, aan de hand van zijn onderwijs, niet ouder worden dan tussen de 60 en 70 jaar zijn. Alleen enkelen hebben een langer leven. Maar de leeftijd van de meesten van hen zal tussen de 60 en 70 jaar zijn. En ik zie en vertel dat zij er in zo een korte tijd zulke hoge gebouwen gebouwd zullen worden zoals die van Nimrod."

"Wat zegt u? Oh Jezus, wonderbaarlijke dienaar van onze Heer, als ik in die ummah, die natie van de zegel der Profeten, zou mogen zij, zou ik een sajda (buiging met het hoofd op de grond) maken en zou ik in de sajda blijven tot aan de dag dat mijn ziel omhoog genomen zou worden naar de Goddelijke Nabijheid van mijn Heer."

Oh salafi 'ulama, wat zeggen de ware personen over die gebouwen in Mekka en Medina? Vertel het. Nee, nee, jullie vrezen voor jullie voor malik. Om onder jullie malik te kunnen zeggen dat het verboden is in islam om meer dan twee verdiepingen hoog te bouwen. Zelfs de engelen zeggen, als een persoon meer dan twee verdiepingen wenst te bouwen, "Waar wil je zo hoog naartoe bouwen?"

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, SubhaanAllah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, SultaanAllah

Dome dome, dome dome,

dome dome, dome dome

Dome dome, dome dome,

dome dome, dome dome

Dome dome, dome dome,

dome dome, dome dome

Dome dome, dome dome,

dome dome, dome dome

Dome dome, dome dome,

dome dome, dome dome

Dome dome, dome dome,

dome dome, dome dome

Dome dome, dome dome,

dome dome, dome dome

Dome dome, dome dome,

dome dome, dome dome

Fatihah

50 minuten?

48 minuten

Meer vanavond om achteloze mensen te bombarderen. Ik haast me naar mijn Heer om niet achteloos te zijn, Aan de hand van onze daden, om ze te laten luisteren en ze te laten gehoorzamen, alhamdulillah, alhamdulillah, vandaag staan ze op zoals Hij wilt. Ik vraag om vergeving voor mezelf en anderen.

Moge Allah ons vergeven, ons allen `alimullah. Het is iets meer om mensen wakker te schudden.

Fatihah

UA-984942-2