Available in: Arabic   Dutch   Go to media page

**

Djummah toespraak: Allah's Grootheid gaat boven ons verstand

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

9 October 2009, Lefke Cyprus

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah `Aziz Allah

Allah Allah, Karim Allah

Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah Allah Allah Sultaan Allah

Ik heb de intentie om InshaAllah 70.000 dargah's te laten opzetten van oost tot west, 70.000 en meer moeten er komen van noord tot zuid. Allahu Akbar.

Assalaamu` alaikum. We zeggen A`udhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, Bismillahi'r-Rahmaan'ir-Raheem.

Oh mensen, oh gelovigen, oh moslims kom en probeer een echte gelovige te zijn. Echte moslims, echte dienaren voor de Heer der Hemelen. Als je dat niet doet, zul je stof zijn, op hun lichamen zullen zware straffen komen. Oh mensen, aan jullie is geschonken een eer van de Heer der Hemelen, dat aan geen enkele wezen is geschonken, nee. En we zeggen alfu 's-salaat alfu 's-salaam, as-habika wa sayyidina wal akhirien. Alleen één die in de Hemelse aanwezigheid is, geen enkele andere.

Oh mensen, onze levens vloeien als rivieren. Sommige rivieren zullen afgesloten zijn, maar sommige stromen voor altijd. Maar ons leven is als een rivierstroom, smalle kanalen van water. Probeer Hemelse bronnen te bereiken, stromen die hawdan mubarak bereiken. Waar komt het van? Weet je het? Allah weet het. Van het continent omhoog, van omhoog naar beneden.

Destur, ya Rijal Allah. Oh Meester van deze wereld, schenk ons Uw toestemming en steun om een handvol mensen aan te spreken. Maar technologie zorgt ervoor dat westerse mensen zo trots zijn, technologie kan van hier tot jou land bereiken.

Ik ben één van de zwakke dienaren van talloze dienaren, ik ben een zwakke. Als twee mensen mij niet dragen, val ik. Maar Hemelse opdracht van rasulullah (saw), Heilige opdracht van Hemelse niveau's. Oo, oo, oo, Meester van deze wereld, omdat alles in het bestaan is of meester of onder opdracht van een meester. En mensen denken, nee alleen één wereld, Dag des Oordeels. En mensen zullen dan of naar links of naar paradijs of naar hel gaan, en daarna einde. Wat zeg je? Denk je dat de Schepper is als jij? Hoeze einde? De grootsheid van een koning is naar Zijn koninkrijk en heerschappij. Denk je dat dit het is en dan niets? Einde? Van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid (is Allah) Scheppende, Hij heeft ontelbare werelden geschapen, ontelbare oceanen van schepping. Elk oceaan, o o o, geen limiet, je kunt geen einde vinden. En geen limiet om het einde van de diepte te vinden.

HIJ is Allah, denk niet dat Allah is zoals jij Hem bedenkt, Hij is niet te bedenken. Hij is Schepper. We zijn op deze planeet, en we kijken naar de tekenen van het einde van de levende wezens. Op deze planeet, het zal eindigen en dan komt de Dag des Oordeels, de Dag des Oordeels van dit kleinste wereldje. Hier voorbij zijn er oceanen, oceanen, oceanen. Green Sheikh wat denk je van de Atlantische Oceaan? Hoeveel emmers met water heb je nodig (om het te vullen)? Hij (Allah) weet het. En wat denk je van Pacifische Ocean? Pacifische Oceaan is veel groter dan Atlantische Oceaan, en dan nog de Indische Oceaan.

We zijn zo klein maar we hebben een begrip gekregen. Een begrip, het is alleen voor deze wereld. Zelfs deze wereld kan de niet mensheid een eind vinden van het aantal creaties. Hoe draait het? Hoe rent het? Hoe beweegt het? Wie kan het zeggen? Maar mensen zijn zo trots als ze iets weten, (al is dat maar) als een druppel van een oceaan. Zijn ze al trots.

Allah Allah Allah, schept jullie, schept ons, en geeft on zo'n capaciteit en mogelijkheid. We zijn zo klein en toch hebben we zo'n mogelijkheid gekregen om iets te weten. En we hebben zo'n eer gekregen dat we onze Heer's vertegenwoordigers zijn. Wie de vertegenwoordiger is, die draagt Zijn hand, en kan de wereld omkeren. Maar mensen denken dat hun macht alleen maar komt door wat ze eten en drinken. En als er iets komt door het eten of drinken, dan zouden dieren meer kunnen. Zij (de dieren) eten en drinken meer dan ons. Zij zouden meer weten, zij prijzen hun Schepper Allah de Almachtige.

Maar we leven in een tijd dat mensen zich niet haasten om meer te weten over de zeven Hemelen boven hun hoofd. Zeven hemelen, dat we mogen kennen, het is niet alleen maar zeven hemelen. Je kunt het niet (bevatten), kan Hij geen 70 Hemelen scheppen? Hij (Allah) zegt "Wees, en het is". 70 duizend, 70 miljoen, 70 miljard, 70 triljoen Hemelen kunnen er zijn, maar we zijn zo lui en koppig. We begrijpen niet en we vragen niet om te weten. En alles is in de Heilige boeken genoemd. En de laatste der Heilige boeken is de Heilige Koran. Alles is genoemd in het Heilige boek, "Oh Muhammad (saw) (sultan staat op), Ik schenk jou, oh Mijn meest Geliefde".

Vraag niet, wie hij is, wat jij weet is alleen maar dat hij de meest Geliefde, meest Geëerde en meest Geprezene is. Ondanks de mensen die jaloers zijn, geven we meer eer aan de Zegel der Profeten (s). Ezels zijn niet boos als we "Salatu-salamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah" zeggen. De hele schepping is blij, behalve die onder de meest egoistische commando zijn.

Oh mensen wat we vragen te zeggen is ta aziem, prijzen van de meest majestieuze en meest talloze heerschappijen voor Hem. Van veraf veraf veraf zeggen we dit, wat we kunnen we zeggen? Wat kun je weten? Je weet niet eens waar we op leven. Maar de mens is zo trots, daar houdt Hij (Allah ) niet van. Hij houdt ervan dat Zijn dienaren nederig zijn. Want dienaarschap, echte dienaarschaap is zonder trots. Trots zorgt voor het verwijderen uit de Hemelse heerschappij. We moeten veranderen.

De Zegel der Profeten (s), van 15 eeuwen, nu zal het eindigen. Na een korte tijd, zal het eindigen deze tajjali (manifestatie of verschijning). Het zal eindigen en zoals onze Schepper, de Heer der Hemelen de Heer van de Goddelijke Aanwezigheid. Zoals Hij opdracht heeft gegeven om in het bestaan te zijn met de mensheid erop, zal eindigen, eindigen. Tijdelijke wereld zal eindigen. Het zal in de oceaan van kracht opgaan. Vanaf het begin, van de eerste dag. Zo'n geheim, het is van Hemelse oceaan, ik kan niet zeggen Goddelijke oceanen, dat is niet voor meesters, dat is alleen voor één. Het verschijnt in zijn meest Geliefde, en zijn echte vertegenwoordiger door de gehele schepping van begin tot eind. Denk niet teveel hierover, je zult je verstand verliezen en dan kun je naar het zwakzinnige ziekenhuis (gestuurd worden). Hij dacht erover en verloor zijn verstand, daarom namen we hem mee naar. Hij wilde iets te weten over een atoom, dat heeft hem naar een zwakzinnige ziekenhuis geleid.

Zijn Heilige opdracht is "Onderdruk niet!", dat is Mijn algemene opdracht aan de gehele schepping hier en in het hiernamaals. Wees geen onderdrukkers, dat is geschreven en genoemd en bevolen in alle Heilige boeken. Oude en nieuwe testament, de psalmen, tien geboden en Heilige Koran. "Ik (Allah) ben geen Schepper die Mijn Schepping onderdrukt". Niemand kan klagen dat Allah de Almachtige, dat hij onderdrukt. Astaghfirullah, astaghfirullah. "Ik (Allah) voorkom dat, en het is maar één zonde, grootste zonde in Mijn Hemelse aanwezigheid, is om onderdrukker te zijn. Ik ben boos dat mensen elkaar onderdrukken en ik zal wraak nemen tegen deze mensen, die altijd de wezens van de Heer der Hemelen wreken.

Ze zeggen "top van beschaving", maar ik zeg "nee, top van wildernis, wilde". We leven in de slechtste tijd, want mensen elk van hen maakt problemen voor de ander.

Elk vraagt om alle schatten en geld en continent te bezitten. Alles. Bijvoorbeeld, als we een voor een kleintje 100 speelgoederen plaatsen, als een andere komt "Hey, mag ik ook?"

"Nee, nee, alleen voor mij"

Zo zijn de wilde karakters van de mens nu, iedereen vraagt om alles. Dit is geen eer voor je, je kunt dit niet doen, je kunt dit niet dragen. Hoeveel Heilige verzen onderwijzen je dit? En geven zoveel voorbeelden hiervan, zoals Karun. Hij collecteerde schatten, dat deed hij, alleen al de sleutels naar zijn schatten waren 60 muildieren. En op iedere kun je geen sleutel vinden die groter is dan twee centimer, ontelbaren. Wat zei hij? Hij zei: "Alles voor mij". En de Heer der Hemelen gaf de opdracht aan Mozes (a): "Vraag hem wie hem dit (de schatten) heeft gegeven". Karun zei "ikzelf en door mijn mogelijkheden en capaciteiten heb ik deze schatten geworven, door mijn verstand, begrip". En zo riep hij de boosheid van de Heer der Hemelen op zich af en liet de aarde de schatten opslokken. Hij werd omlaag gehaald.

Oh mensen denk erover na, genoeg dronkenschap voor de mensheid. Je moet alles overboord gooien wat hen dronken maakt. Ja, door hun fysieke en spirituele wezen, moeten ze proberen te beleven wat Karun zei. Iemand bracht een krant waarin geschreven stond dat George, hij had 100 biljoen dollar en heeft 10 biljoen dollar verloren door deze crisis. En hij zei: "Ohhh, hoe ben ik het verloren? De volgende ochtend was hij er niet meer (overleden). Het graf wacht. De begraafplaats wacht (op jou).

Als hij van de 100 miljard, alleen maar 1 miljard aan Green Sheikh zou geven, kon hij hem redden. Maar nee. Wat is het belang van Green Sheikh? Maar de mensen beven (en zijn bang) om hun rijkdom te verliezen. Vergeef hem en behoud hem om altijd genereus te zijn. Wees genereus aan de mens. Het gebouw (constructie) van deze wereld zal omvallen van de Hemelen straffen die komen. Aardbevingen komen, orkanen komen, tsunami komt, geen regen, en ze zijn bang voor de varkens griep. Wie bang is, geef sadaqah en het zal weggaan.

Oh mensen nu is een tweede periode van onachtzaamheid, mensen denken niet en leren niets van Hemelse kennis. Ze ontkennen alle spiritualiteit. En Allah de Almachtige met Hemelse zweep geeft de opdracht aan de engelen. Oh mensen in oost en west, nu zijn we hier. Morgen niet meer. Waarom nemen jullie zo'n zorg over de economische crisis? Als je begraven bent in een gouden berg is het niet van enige nut. Oh mensen, kom en luister, kom en leer, kom en oefen, kom en behoud de Heilige opdrachten van de Hemelen. Je zult hier en hierna in eindeloze vrede, blijdschap, tevredenheid zijn.

Oh mensen kom en volg de profeten, en nu vooral de hele mensheid moet de weg volgen Sayyidina Mohammed (s).

(Sultaan zingt)

Alahumma salli wa sallim `ala nabiyyina Muhammad `alayhi 's-salaam

Salaatan tadoemu wa tuhda ilayh maa mara'l-layaali wa toel ad-dawaam. Ameen

Al-Fatiha

Bayaat en Shahada wordt genomen.

UA-984942-2